obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
 
Začiatok šk. roka 2017/2018  
zacrok201701.jpgzacrok201702.jpgzacrok201703.jpg
zacrok201704.jpgzacrok201706.jpgzacrok201705.jpg
 
Bezpečnosť potrebuje hlavičky – ZŠ s MŠ Bojnice  
Spoločnosť SLOVDEKRA zahájila v stredu, 6.9.2017, o desiatej hodine svoj prvý event kampane zameranej na bezpečnosť školákov v cestnej premávke s názvom „Bezpečnosť potrebuje hlavičky“ a pripojila sa tak už k 14. ročníku celoeurópskej kampane organizovanej jej materskou spoločnosťou DEKRA.
Podujatie podporili svojou aktívnou účasťou členovia krajského riaditeľstva policajného zboru v TrenčíneAutoškola HAL v zastúpení pána inžiniera Jána Hanzela a dobrú myšlienku prišiel osobne podporiť aj primátor mesta Bojníc PhDr. František Tám.
Celé podujatie prebiehalo na školskom dvore, viac.... 
 
dekra01.jpgdekra02.jpgdekra03.jpg
dekra04.jpgdekra05.jpgdekra06.jpg
dekra07.jpgdekra08.jpgdekra09.jpg
Z tvorby našich žiakov  
Lego krúžok - práca so stavebnicami
pracaslegom01.jpgpracaslegom02.jpgpracaslegom03.jpgpracaslegom04.jpg
pracaslegom05.jpgpracaslegom06.jpgpracaslegom07.jpgpracaslegom08.jpg
pracaslegom09.jpgpracaslegom12.jpgpracaslegom10.jpgpracaslegom11.jpg
Práce z predmetu technika
pracetechnika01.jpgpracetechnika02.jpgpracetechnika03.jpg
Ocenená žiačka a návrhy výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky
sutazzziackaknizka01.jpgsutazzziackaknizka02.jpg
Výtvarná súťaž INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ
indbajky0501.jpgindbajky0502.jpgindbajky0503.jpg
Ihelníčky pre mamičky
ihelnik4.jpgihelnik5.jpgihelnik6.jpg
 Výtvarné práce žiakov zo 4.B triedy
prac0501.jpgprac0502.jpgprac0503.jpg
prac0507.jpgprac0506.jpgprac0504.jpg
Práce žiakov z výtvarného krúžku
vytvsutaz0501.jpgvytvsutaz0502.jpg
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web