obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
JEDÁLEŇ 
 
   ŠKD     
 
_______________________________________________________________________________
OZNAM 
Vchod do ZŠ od ulice Sama Chalupku v termíne od 20.12. 2019 do 31.3. 2020 bude uzavretý z dôvodu zimnej údržby.  
 
 NOVÉ 
 
Hlasovanie za poviedku  
Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana vyhlásilo 5. ročník literárnej súťaže v tvorivom písaní SLOVO 2019. Odborná porota vybrala do užšieho výberu aj poviedku našej žiačky Tamary Halenkovičovej Šepot vločiek.  
 
Prosíme Vás, aby ste podporili poviedku svojím hlasom na stánke:  
 
Hlasovanie pre verejnosť prebieha od 19.2.2020 do 20.3.2020 do polnoci.  
                                                                                           Ďakujeme     
 
 Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy
viac 
 
 Vyhodnotenie - Majstrovstvá školy v riešení SUDOKU
Vyhodnotenie.pdf
 
 
ZAČALI TU SNÍVAŤ SVOJE SNY ... 
fotooc1.jpgfotooc2.jpg
Dňa 17.2.2020 sa uskutočnila v základnej škole milá slávnosť. V priestoroch II. pavilónu bol slávnostne odhalený panel osobností, bývalých žiakov školy. Títo svojou prácou, alebo úspechmi v športe zviditeľnili nielen seba, ale i naše mesto, región Hornej Nitry a Slovensko. Panel svojím príhovorom uviedol do života za prítomnosti všetkých osobností a žiakov II. stupňa ZŠ primátor mesta PhDr. František Tám MBA. Medzi osobnosti patria Ing. Maroš Barok – známy slovenský geológ, zakladateľ prvého súkromného mineralogického a banského múzea na Slovensku so sídlom v Bojniciach, majster sveta v šachu v kategórii do 18 rokov Viktor Gažík, Veronika Gažíková vicemajsterka sveta v šachu v kategórii do 16 rokov, primátorka mesta Prievidza a poslankyňa Národnej rady SR JUDr. Katarína Macháčková a hádzanárske osobnosti, reprezentanti SR, ČSSR, účastníci MS, ME, OH Tomáš Mažár, Jozef Dobrotka a Jozef Škandík. Panel osobností bude aj súčasťou web stránky školy.
 
 
 Nový chodník do školy  
chodnik1.jpgchodnik2.jpg
17.12.2019 sa uskutočnilo za prítomnosti vedenia mesta a Regionálnej televízie Prievidza, prestrihnutím pásky odovzdanie opraveného prístupového chodníka do školy od ulice Školskej. Zároveň s opravou chodníka sa zrenovoval aj okrasný záhon vedľa chodníka a chodník ku školským dielňam.
 
 Základná škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Bojnice  
Má tri pavilóny spojené chodbami a átriami uprostred areálu plného zelene.   

img_7424.jpgimg_7417.jpg
Naša škola je IT akadémia partner
itakademia.jpg
 
Žiakom škola poskytuje: 
-     komplexne zrekonštruované priestory školy     
-     19 kmeňových tried
-     14 učební vybavených interaktívnymi tabuľami
-     1 učebňa vybavenú tabletmi
-     4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet
-     2 centrálne šatne
-     odborná učebňa fyzika - chémia vybavená dataprojektorom a vizualizérom
-     2 dielne - kovo a drevo vybavené dataprojektorom a počítačom
-     jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom
 
-     osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD
-     učiteľské kabinety
-     zborovňa vybavená PC a kopírkou
-     školská knižnica spojená so školskou kuchynkou
-     školský bufet
-     tělocvična, fitnes tělocvična a outdoorové ihrisko
 
-     priestranný areál s ihriskami a altánkom 
  
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-     výučbu AJ, informatickej výchovy, športovo-pohybovej výchovy    
-     výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
-           zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgimg_9272.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web