obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018
 
Pohybové hry 1. – 4. ročník   
Ved.: Mgr. Mariana Lipovská 
(pondelok 13.35 - 15.35 hod) 
  
Minihádzaná chlapci 1. - 4. ročník  
Ved.: Mgr. Helena Heráková - dve skupiny 
(streda, štvrtok, piatok )
  
Výtvarný krúžok 3. a 4. ročník 
Ved.: Mgr. Zuzana Lukáčiová
(pondelok 13.00 - 15.00 hod) 
  
Bábkovo – divadelno – tanečný krúžok pre deti  ŠKD 
Ved.:  Bc. Elena Petrisková
(streda, piatok)
  
Krúžok slovenského jazyka a literatúry 
Ved.: Mgr. Nedeljaková, Mgr. Renata Chovanová
(pondelok, utorok)
  
Riešenie matematických problémov pre žiakov 9.ročníka        
Ved.: Mgr. Emília Mikulášová
(utorok, štvrtok)
  
Krúžok- MAŠKRTNÍČEK  3.– 8. ročník 
Ved.:  Mgr. Ida Bátorová
(streda)
 
Práca s IKT a IT ScienceLab 5. - 9. roč 
(utorok, štvrtok)
Ved.: Ing. Eva Schultzová
 
Výtvarný krúžok II.stupeň 
Ved.: Mgr. Eva Greschnerová
(streda 13,45 - 15,45)
  
Turistický krúžok  
Ved.: Mgr. Gabriela Gaherová
(1x mesačne, sobota)
  
Vybíjaná 5. – 8. ročník   
Ved.: Mgr. Mariana Lipovská 
(utorok 13.35 do 15.35 hod) 
  
Pohybové hry chlapci 5. - 7. ročník 
Ved.: Mgr. Helena Heráková
(štvrtok)
 
Loptové hry chlapci 6. - 9. ročník 
Ved.: Mgr. Helena Heráková
(utorok)
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web