obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019
 
 
Pohybové hry 1. – 4. ročník    
Ved.: Mgr. Mariana Lipovská 
(pondelok 13.35 - 15.35 hod) 
 
Minihádzaná chlapci 1. - 4. ročník ( 2 skupiny)  
Ved.: Mgr. Helena Heráková 
(streda, štvrtok 13,30 - 15,30) 
 
Vybíjaná 3. – 4. ročník    
Ved.: Mgr. Helena Heráková 
(piatok 13.30 do 14.30 hod) 
 
Bábkovo – divadelno – tanečný krúžok pre deti ŠKD  
Ved.: Bc. Elena Petrisková 
(streda 14,30 - 16,30) 
 
Krúžok slovenského jazyka a literatúry  
Ved.: Mgr. Jarmila Nedeljaková, Mgr. Renata Chovanová 
(streda, štvrtok) 
 
Riešenie matematických problémov pre žiakov 9.ročníka         
Ved.: Mgr. Helena Heráková, Miroslav Rybár 
( štvrtok) 
 
Turistický krúžok   
Ved.: Mgr. Gabriela Gaherová 
(1x mesačne, sobota) 
 
Vybíjaná 5. – 7. ročník    
Ved.: Mgr. Mariana Lipovská 
(utorok 13.35 do 15.35 hod) 
 
Hádzaná mladší chlapci "B" 
Ved.:Ing. Juraj Belluš 
(piatok 14,30 - 16,30) 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web