obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
    fotogaléria 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017
 
 
P.č. 
Názov krúžku 
Vedúci krúžku 
1 . 
Bábkovo-divadelno-tanečný krúžok pre deti ŠKD 
Bc. Elena Petrisková 
2 . 
Hádzaná mladší chlapci 5.-9.ročn. 
Ján Rajcígel 
3 . 
Hravá biológia 
Mgr. Ivana Kutáleková 
4 . 
Krúžok slovenského jazyka a literatúry 
Mgr. Renata Chovanová 
5 . 
Krúžok slovenského jazyka a literatúry 
PaedDr. Eva Rybárová 
6 . 
Legáčik - pre 5.ročník 
Mgr. Emília Mikulášová 
7 . 
Minihádzaná chlapci 2.-4.ročn. 
Mgr. Helena Heráková 
8 . 
Pohybové hry dievčatá 3.-6.ročn. 
Mgr. Mariana Lipovská 
9 . 
Pohybové hry pre chlapcov 3.-4.ročn.  
Mgr. Helena Heráková 
10 . 
Riešenie matematických problémov pre žiakov 9.ročn. 
Mgr. Blažena Jakubíčková 
11 . 
Riešenie matematických problémov pre žiakov 9.ročn. 
Mgr. Jozef Krčík 
12 . 
Šachový krúžok 1.-4.ročn. 
Mgr. Renata Irena Gažik 
13 . 
Turistický krúžok 1.-9.ročn. 
Mgr. Gabriela Gaherová 
14 . 
Tvoríme na počítači pre 3.a 4.ročn. 
Ing. Eva Schultzová 
15 . 
Vybíjaná 3.-6.ročn. 
Mgr. Mariana Lipovská 
16 . 
Výtvarný krúžok 2.a 3.ročn. 
Mgr. Zuzana Lukáčiová 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web