obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020
 
 
Výtvarný krúžok 1. a 2. ročník 
Ved.: Mgr. Zuzana Lukáčiová 
  
Krúžok- MAŠKRTNÍČEK 3.– 9. ročník 
Ved.: Mgr. Ida Bátorová 
  
Pohybové hry 1. – 4. ročník   
Ved.: Mgr. Mariana Lipovská 
  
Pohybové hry so zameraním na minihádzanú pre 1.-2.ročník  
Ved.: Mgr. Helena Heráková 
  
Minihádzaná chlapci 3. - 4. ročník 
Ved.: Mgr. Helena Heráková 
  
Bábkovo – divadelno – tanečný krúžok pre deti ŠKD 
Ved.: Bc. Elena Petrisková 
. 
Pohybové a športové hry 5. – 8. ročník   
Ved.:: Mgr. Mariana Lipovská 
  
Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry,  matematiky 
Ved.: Mgr. Nedeljaková, Mgr. Renata Chovanová 
Ved.: Mgr. Píšová, Mgr. Krčík 
  
Hravá biológia -zdravotnícky krúžok 
Ved.: Mgr. Ivana Kutáleková 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web