obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    - projekt Digiškola 
      Historické zaujímavosti Bojníc 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Projekt Digiškola  
Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.
V rámci projektu Digiškola získala naša škola interaktívnu tabulu s notebookom a 20 tabletov.
Každá škola, zapojená do projektu sa zaviazala k vypracovaniu tzv. Školských projektov. Naša škola sa zaviazala vytvoriť : Tanečné video v súťaži The SCHOOL DANCE 2014/2015 Video a metodický materiál na tému Máme radi Slovensko
Odkazy na stránky obsahujúce:
- video – Máme radi Slovensko
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web