obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Projekt Zlepšenie technického stavu odborných učební v ZŠ Bojnice 
Škola spolupráci s mestom Bojnice sa v získala v školskom roku 2019/2020 NFP na zlepšenie stavu odborných učební na predmety technika, fyzika, chémia, biológia a informatika. V našej predmetovej komisii sa to týka fyzikálnochemickej učebne a IKT učebne. Okrem klasických učebných pomôcok na predmet fyzika boli dodané aj pomôcky využívajúce IKT (tablety a externé snímacie zariadenia - sondy) Zlepšenie IKT učebne je o tablety s internou dotykovou klávesnicou 5 dobotov a 3D tlačiareň s tlačovým materiálom. Do obidvoch učební boli dodané interaktívne tabule.  
 
Prezentácia projektu - Zlepšenie technického stavu odborných učební 
V novembrovom čísle regionálnych novín My v prílohe pre kraje pod názvom NOVÉ ZARIADENIA SI ŽIACI POCHVAĽUJÚ, bola spopularizovaná práca žiakov a učiteľov zo zariadeniami a učebnými pomôckami dodanými v rámci projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole Bojnice 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web