obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
 
Kontakt: 
Mária Vavrová - vedúca školskej jedálne
Tel. : 046/540 31 60
 
 
 
Jedálne lístky 
 
 
 
 
   Alergény v potravinách 
 
1.       Obilniny 
2.       Kôrovce 
3.       Vajcia 
4.       Ryby 
5.       Arašidy 
6.       Sója 
7.       Mlieko 
8.       Orechy 
9.       Zeler 
10.   Horčica 
11.   Sézamové semená 
12.   Oxid síričitý 
13.   Vlčí bôb 
14.   Mäkkýše 

 
Úhrada stravného  
Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.  
  
Sumy pre trvalé príkazy  
Od septembra 2012 sa mení na základe VZN-03.2012. Preto sa mení aj stravná jednotka:   SUMY. pdf (143 kB)   
  
Odporúčané mesačné platby pre trvalé príkazy   
MŠ                    26 + 2 = 28€  
MŠ súrodenec    26 + 1,5 =27,50€  
   
ZŠ  1. - 4. ročník                      23 + 1,5 = 24,50€  
ZŠ  1. - 4. ročník súrodenec      23 + 1 = 24€  
    
ZŠ  5. - 9. ročník                      24 + 1,5 = 25,50€  
ZŠ  5. - 9. ročník súrodenec      24 + 1 = 25€  
 
Desiata ZŠ                     6€ 
   
Ak jedno dieťa zo súrodencov navštevuje MŠ a druhé ZŠ réžia pre ZŠ je 1€.  
   
Údaje k platbám   
Číslo účtu v iban (VÚB banka): SK28 0200 0000 0000 1363 6382 
Variabilný symbol : (číslo vygenerované z PC v školskej jedálni)  
Konštantný symbol : 0968  
  
Doplňujúce údaje (poznámky) / Správa pre prijímateľa:  
Priezvisko stravníka, trieda (dôležité!!!)  
Obzvlášť dôležité je do správy pre adresáta uviesť priezvisko stravníka a triedu v prípade priamych vkladov v banke. Bez týchto údajov nemáme ako identifikovať, za koho bolo stravné uhradené!  
  
Odhlášky  
Odhlášky sú možné denne od 7,00 do 14.hod. na ďalší deň. V pondelok  a v deň po sviatkoch do 7,00 hod. Odhlásiť sa môžete:  
-           telefonicky na tel. čísle: 540 31 60  
-           dhlášku napísať na stravný lístok a odovzdať kuchárke alebo vedúcej jedálne.  
 
Vyúčtovanie  
Vyúčtovanie prebehne v mesiaci júl :  
Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba. Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením.  
Platba by mala byť zaevidovaná do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca u vedúcej ŠJ. V prípade, že platba nebudevčas na účte u vedúcej ŠJ, nebude možné stravu vydať.  
  
Prípadné otázky zodpovie vedúca ŠJ na tel. čísle 540 31 60.  
 

  
 
PROJEKTY 
 
Školská jedáleň je zapojená do projektov:
 
Školská mliečna liga 
 
  
Školský mliečny program 
  
Z prostriedkov projektov sú čiastočne hradené mliečne výrobky, ktoré dostávajú stravníci ŠJ
 
 
Školská jedáleň je prihlásená do projektu:
 
 Školské ovocie 
 
 
skolskamliecnaliga.jpgmlieko.jpgovocie1.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web