obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
kuchar.gif
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Úhrada stravného  
Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.  
  
Sumy pre trvalé príkazy  
Od septembra 2012 sa mení na základe VZN-03.2012. Preto sa mení aj stravná jednotka:   SUMY. pdf (143 kB)   
  
Odporúčané mesačné platby pre trvalé príkazy   
MŠ                    26 + 2 = 28€  
MŠ súrodenec    26 + 1,5 =27,50€  
   
ZŠ  1. - 4. ročník                      23 + 1,5 = 24,50€  
ZŠ  1. - 4. ročník súrodenec      23 + 1 = 24€  
    
ZŠ  5. - 9. ročník                      24 + 1,5 = 25,50€  
ZŠ  5. - 9. ročník súrodenec      24 + 1 = 25€  
 
Desiata ZŠ                     6€ 
   
Ak jedno dieťa zo súrodencov navštevuje MŠ a druhé ZŠ réžia pre ZŠ je 1€.  
   
Údaje k platbám   
Číslo účtu v iban (VÚB banka): SK28 0200 0000 0000 1363 6382 
Variabilný symbol : (číslo vygenerované z PC v školskej jedálni)  
Konštantný symbol : 0968  
  
Doplňujúce údaje (poznámky) / Správa pre prijímateľa:  
Priezvisko stravníka, trieda (dôležité!!!)  
Obzvlášť dôležité je do správy pre adresáta uviesť priezvisko stravníka a triedu v prípade priamych vkladov v banke. Bez týchto údajov nemáme ako identifikovať, za koho bolo stravné uhradené!  
  
Odhlášky  
Odhlášky sú možné denne od 7,00 do 14.hod. na ďalší deň. V pondelok  a v deň po sviatkoch do 7,00 hod. Odhlásiť sa môžete:  
-           telefonicky na tel. čísle: 540 31 60  
-           dhlášku napísať na stravný lístok a odovzdať kuchárke alebo vedúcej jedálne.  
 
Vyúčtovanie  
Vyúčtovanie prebehne v mesiaci júl :  
Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba. Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením.  
Platba by mala byť zaevidovaná do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca u vedúcej ŠJ. V prípade, že platba nebudevčas na účte u vedúcej ŠJ, nebude možné stravu vydať.  
  
Prípadné otázky zodpovie vedúca ŠJ na tel. čísle 540 31 60.  
 

  
 
PROJEKTY 
 
Školská jedáleň je zapojená do projektov:
 
Školská mliečna liga 
 
  
Školský mliečny program 
  
Z prostriedkov projektov sú čiastočne hradené mliečne výrobky, ktoré dostávajú stravníci ŠJ
 
 
Školská jedáleň je prihlásená do projektu:
 
 Školské ovocie 
 
 
skolskamliecnaliga.jpgmlieko.jpgovocie1.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web