obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 - Profil verejného obstarávateža 
    Zákazky podža § 9 ods.9. zákona o verejnom obstarávaní 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Vožné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Profil verejného obstarávateža 

Identifikačné údaje verejného obstarávateža:

Názov:                          Základná škola s materskou školou, Školská 292/7 Bojnice
IČO:                             31201628
 
DIČ:                             2021379173
Kontaktné osoby:          PaedDr. Eva Rybárová

Sídlo:
Obec: Bojnice
PSČ: 972 01
Ulica: Školská
 
Číslo: 292/7

Kontakt:
 
tel.: +421 46 518 61 53, +421 46 518 61 52 
fax: +421 46 518 61 52 
Internetová adresa URL: www.zsmsbojnice.stranka.info 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web