obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Aktuality
Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy
 
Lyžiarsky výcvik 2. a 3. ročník v Jasenskej doline 
V týždni od 10.2. do 14.2.2020 sa žiaci 2. a 3. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Denne dochádzalo 50 žiakov (21 druhákov a 29 tretiakov) a pedagogický dozor autobusom do lyžiarskeho strediska Fatra SKI, kde si žiakov preberali inštruktori lyžovania a 2 hodiny ich učili správnu techniku lyžovania.  
Žiaci boli rozdelení do 5 družstiev podľa ich lyžiarskych schopností. Začiatočníci sa naučili základy lyžovania a už v strede týždňa postúpili na náročnejší svah s lyžiarskym vlekom. Pokročilejší lyžiari sa počas lekciízdokonalili v lyžiarskej technikena najnáročnejšom svahu. Inštruktori naše deti veľmi chválili za rýchle napredovanie a vzornú disciplínu. 
Posledný deň výcviku (14.2.) všetci absolvovali záverečný lyžiarsky pretek – slalomovú dráhu za čo najkratší čas. Inštruktori vyhodnotili prvé 3 miesta v 2 kategóriach v každom ročníku: 
1.       Kategória: Začiatočníci 2. roč.: 1.m Tomáš Kollár, 2.m Melánia Kucková, 3.m Oliver Pipíška 
2.       Kategória: Začiatočníci 3. roč.: 1.m Natália Buranská, 2.m Eliška Hlaváčová a KiaraZemanovičová 
3.       Kategória: Pokročilí 2. roč.: 1.m Michal Lekýr, 2.m Alex Matlovič, 3.m Tomáš Garaj 
4.       Kategória: Pokročilí 3.roč.: 1.m Gréta Daubnerová, 2.m Natália Kiabová, 3.m Tatiana Mocková 
Víťazi dostali diplom, medailu a všetci účastníci výcviku aj malú sladkú odmenu. Lyžiarsky výcvik mal bezproblémový priebeh a bol bez úrazu. Všetci sa tešia na lyžiarsky výcvik opäť o rok. 
Z.:Mgr. Novotná, Mgr. Pipíšková, Mgr. Čanigová 
  
Okresné kolá geografickej olympiády a biologickej olympiády 
Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády v CVČ Prievidza. Zúčastnili sa jej títo žiaci: Matej Škriniar z 5.A obsadil 4. Miesto v kategórii G, Tobiáš Krausko zo 7.A bol vo svojej kategórii F úspešný riešiteľ a v kategórii E obsadila Paula Kulichová z 9.A 7. Miesto a Viktória Nikmonová z rovnakej triedy bola úspešná riešiteľka. 
 
Dňa 10.2.2020 sa konala biologická olympiáda, z našej školy sa zúčastnili Tomáš Kotrík a rebeka Ondrušková, obaja z 8.A a obaja boli úspešní riešitelia. 
Z.:Mgr. Kutáleková 
 
Odborná exkurzia vo firme BROSE 
V rámci predmetov technika a prírodovedné predmety inovatívne / predmet bol zriadený pre žiakov, ktorí nemali záujem o výuku druhého cudzieho jazyka/ skupina žiakov 7.ročníka absolvovala 11.2.2020 exkurziu do firmy Brose v Prievidzi. Žiaci sa zoznámili s produktami výroby, videli výrobné haly firmy, vývojové centrum, kancelárske priestory a následne sa oboznámili s možnosťou duálneho vzdelávaniav spolupráci so strednými odbornými školami v Prievidzi a Handlovej. Priamo v dielňach, kde prebiehala výuka študentov mali možnosť vidieť prácu študentov a po rozdelení do 3 skupín sa zapojili do aktivít na jednotlivých cvičných pracoviskách . Napr. zapájali jednoduché pneumatické rozvody, vytvorili blikajúce srdiečko z diód spájkovaním, zapojili sa do ručného obrábania kovov, videli strojové obrábanie kovov. Žiaci si rozšírili poznatky z fyziky, techniky a rozšírili svoj obzor pre budúcu profesionálnu orientáciu. 
Exkurzia zanechala v žiakoch zážitky z prvých kontaktov s výrobou v perspektívnom závode v regióne, kde je možnosť duálneho vzdelávania a následného profesionálneho uplatnenia na rôznych pozíciách, predovšetkým technického zamerania. 
Z.:Mgr. Mikulášová 
 
Krajské kolaoolympiády v anglickom jazyku 
Dňa 12.2. 2020 sa žiačka Miriam Škandíková zúčastnila krajského kola olympiády v anglickom jazyku na základnej škole Centrum v Dubnici n. Váhom. Žiačka sa neumiestnila, ale bola úspešnou riešiteľkou. 
Z: Mgr. Wáclaviaková 
 
Prednáška o živote a diele autorky J.K. Rowlingovej. 
Dňa 12. 2. 2020 sa uskutočnila v 6. ročníku prednáška p. Šagátovej z Mestskej knižnice v Bojniciach o živote a diele autorky J.K. Rowlingovej. Žiaci sa mohli dozvedieť zaujímavosti z jej života a oboznámili sa s obsahom jej kníh. Prečítali si ukážky z rôznych diel, ktoré si môžu zapožičať  
v knižnici. 
Z: Mgr. Gendiarová, Mgr, Greschnerová 
  
Okresné kolo dejepisnej olympiády 
Dňa 14.2.2020 sa v CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali 6 žiaci. V kategórii F : T. Gordanová a R.Vážan, v kategórii E : N. Zajac, v kategórii D : A. D‘Orsi, v kategórii C: K.Mekyšová a D. Hrabovská. Len D. Hrabovská skončila ako úspešná riešiteľka. 
Z.: Mgr. K. Tirteyová 
  
Valentínska pošta  
Aj tento rok si žiaci písomnou formou pripomenuli podstatu sviatku sv. Valentína, ktorá spočíva v prejavoch úcty voči druhým. Doručili spolu 178 listov, z ktorých mnohé boli doslova umeleckými dielami. Potešili svojich adresátov a boli milým prekvapením pre tých druhých.                            
Z: Mgr. Mariana Lipovská 
  
Veľký olympijský kvíz – III. kolo 
V rámci telesnej výchovy Mgr. Mariana Lipovská zapojila do tohtoročného III. kola Veľkého olympijského kvízu – MS v atletike 2019 sedemnásť žiakov, ktorí správne vypracovali odpovede na zadané otázky.  
  
Divadelné predstavenie v AJ 
Dňa 17. 2. 2020 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v dome kultúry v Prievidzi pod názvom Jack and Joe. Inscenácia bola koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka. Žiaci so záujmom sledovali dobrodružstvá bratov dvojičiek, ktorí zahrali vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a o všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Súčasne žiaci využívali vedomosti z anglického jazyka, nakoľko skoro 80% komunikácie prebiehalo v anglickom jazyku. Žiakov výkony hercov a dej príbehu zaujali. 
Z: Mgr. Čibiková, Mgr. Gendiarová, Mgr, Greschnerová, Mgr. Wáclaviaková 
  
Slávnostné odhalenie panela osobností 
Dňa 17.2.2020 sa uskutočnila v základnej škole milá slávnosť. V priestoroch II. pavilónu bol slávnostne odhalený panel osobností, bývalých žiakov školy. Títo svojou prácou, alebo úspechmi v športe zviditeľnili nielen seba, ale i naše mesto, región Hornej Nitry a Slovensko. Panel svojím príhovorom uviedol do života za prítomnosti všetkých osobností a žiakov II. stupňa ZŠ primátor mesta PhDr. František Tám MBA. Medzi osobnosti patria Ing. Maroš Barok – známy slovenský geológ, zakladateľ prvého súkromného mineralogického a banského múzea na Slovensku so sídlom v Bojniciach, majster sveta v šachu v kategórii do 18 rokov Viktor Gažík, Veronika Gažíková vicemajsterka sveta v šachu v kategórii do 16 rokov, primátorka mesta Prievidza a poslankyňa Národnej rady SR JUDr. Katarína Macháčková a hádzanárske osobnosti, reprezentanti SR, ČSSR, účastníci MS, ME, OH Tomáš Mažár, Jozef Dobrotka a Jozef Škandík. Panel osobností bude aj súčasťou web stránky školy. 
  
Beseda s pánom dekanom  
Vyučovacia hodina náboženskej výchovy pre siedmakov sa 20. 2. 2020 konala vo Farskom kostole sv. Martina biskupa z Tours, kde sa žiaci zúčastnili besedy s pánom dekanom o potrebe slávenia sviatosti zmierenia. Upevnili i rozšírili si poznatky o sviatosti pokánia (obrady, formuly, účinky ale i špecifické prípady, o ktorých hovorí Kódex kánonického práva).  
Z: Mgr. Mariana Lipovská 
  
História môjho mesta, mojej dediny - výtvarná súťaž      
V rámci výtvarnej výchovy boli žiaci II. stupňa zapojení do 5. ročníka výtvarnej súťaže KĽÚČE OD ZLATÉHO MESTA s témou: História môjho mesta, mojej dediny. Žiaci vo svojich prácach výtvarne vyjadrili históriu obce, historické udalosti, architektúru - historické budovy, dobové oblečenie ale aj historické osobnosti v súvislosti s ich mestom či dedinou. Zároveň si rozvíjali svoju výtvarnú tvorivosť, fantáziu a cit pre estetiku. Zapájanie žiakov do výtvarných súťaží vytvára priestor na prezentáciu ich vlastnej tvorby, rozvíja talent a majú možnosť získavať nové poznatky a skúsenosti vo výtvarnej oblasti. Do súťaže bolo možné zaslať len 3 víťazné práce v každej kategórii.    
Z: Mgr. Mariana Lipovská 
 
Karneval v základnej škole 
Dňa 21.2.2020 sa doobeda v našej telocvični konal karneval, na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. stupňa ZŠ. Deti prezlečené do rôznych kostýmov za princezné, víly, zvieratká a rozprávkové bytosti milo privítala pirátka so Snehulienkou. Tie si pripravili zaujímavé súťaže. Víťazi v jednotlivých disciplínach získali sladkú odmenu a 18 najkrajších masiek pani učiteľky obdarovali krásnymi cenami. Potom začala poriadna zábava a deti prišiel pozdraviť Mickey Mouse. Všetci si s ním s radosťou zatancovali na známe piesne. Zúčastneným sa podujatie veľmi páčilo a s peknou náladou sa mohli rozísť na jarné prázdniny. Za krásne dopoludnie by sme sa chceli poďakovať pani Soni Findorovej, ktorá zabezpečila ceny a veľmi pekný program. 
Z.:Mgr. Ida Bátorová 
 
Majstrovstvá školy v riešení SUDOKU 
Dňa 19.2.2020 sa uskutočnili majstrovstvá školy v riešení SUDOKU. Súťažilo 37 súťažiacich v štyroch kategóriách. 
Výsledky: 
1.Kategória žiaci 1.- 2.roč. 
1. 
Matias Hoza 
40 bodov 
19:25 min:s 
2. 
Júlia Zimányiová 
27 bodov 
26:00 min:s 
3. 
Tomáš Kollár 
27 bodov 
30:00 min:s 
 2.Kategória žiaci 3.- 4.roč. 
1. 
Judinyová Michaela  
44 bodov 
7:29 min:s 
2. 
Kulichová Valentína 
44 bodov 
7:44 min:s 
3. 
Zábojniková Diana 
44 bodov 
9:40 min:s 
 3.Kategória žiaci 5.-6. roč. 
1. 
Denisa Rajčová  
47 bodov 
6:52 min:s 
2. 
Tereza Dušičková 
47 bodov 
7:48 min:s 
3. 
Tobias Hoza 
47 bodov 
17:25 min:s 
 4.Kategória žiaci 7.-8. -9.roč. 
1. 
Jurík Michal 
35 bodov 
27:17 min:s 
2. 
Zeisel Richard 
33 bodov 
29:05 min:s 
3. 
Kotrík Tomáš 
25 bodov 
26:42 min:s 
Z.:Mgr. Krčík 
 
Krúžok Maškrtníček 
Aj v tomto školskom roku 2019/2020 prejavili žiaci našej školy záujem o krúžok Maškrtníček. V novej kuchynke každý týždeň pod vedením pani učiteľky Mgr. Idy Bátorovej pripravujú sladké a slané pochúťky. Spoznávajú nové zariadenie, chutné recepty, základy stolovania a zdokonaľujú sa v samostatnej príprave koláčov. Vedia očistiť a nakrájať ovocie, ošúpať jablká, pripraviť cesto i karamel a upiecť obľúbené koláče. Všetko si sami vyskúšajú a na záver pekne ozdobia. Krúžok je zameraný na jednotlivé obdobia počas roka.Na jeseň pečú rôzne jablkové koláče, potom pripravujú strašidelné maškrty. Pred Vianocami plnia linecké pečivo a učia sa perníkyozdobovať polevou. Na Valentína pripravujú sladké srdiečka a cezfašiangy sa naučia vykrajovať a obaľovať šišky. Čakanie na hotové koláčiky si vypĺňajú kreslením alebo modelovaním s uvarenou plastelínou. 
Z.:Mgr. Ida Bátorová 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web