obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Aktuality z činnosti školy
Exkurzia na Mohylu na Bradle 
Dňa 15.5.2019 sa žiaci 8.ročníka zúčastnili exkurzie na Mohylu na Bradle. Pri nej žiačka zarecitovala báseň o M.R.Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti. Potom sme položili kytičku kvetov vo farbe trikolóry a uctili si najväčšieho Slováka minútou ticha. Potom si žiaci pozreli Mohylu a odfotili sa pri nej. Nasledoval presun do Košarísk, kde si žiaci v priebehu 45 minút spolu s výkladom pani sprievodkyne pozreli rodný dom Štefánika so vzácnymi exponátmi - súkromnými, cestovateľskými a astronomickými. Potom sme exkurziu ukončili v Brezovej pod Bradlom v pamätnej izbe D.Jurkoviča, nášho významného architekta, autora Mohyly. Sprievodca im porozprával o jeho živote i tvorbe, doplnené maketami, krátkym dokumentárnym filmom. Exkurzia bola veľkým prínosom pri spoznaní našich osobností, čo skonštatovali aj naši žiaci. 
Z.:Mgr. Katarína Tirteyová, Mgr. Eva Greschnerová 
  
Beseda s pracovníčkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva  
Dňa 15. 5. 2019 sa pre žiakov deviateho a siedmeho ročníka konali besedy s témami: Holokaust (9. ročník) a Ľudské práva (7. ročník). Žiaci deviateho ročníka sa počas skupinovej práce zamýšľali nad otázkami: Prečo k holokaustu došlo? Čo znamená slovo holokaust? Kto boli obete holokaustu? Prečo práve oni? Prečo si na Slovensku pripomíname práve 9. septembra „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“? Aké ľudské práva a slobody boli vo všeobecnosti garantované v období 2. sv. vojny ľuďom v európskych krajinách? Aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú opakovaniu hrôz holokaustu? Na záver stretnutia si vyskúšali aktivitu zameranú na predsudky. Siedmaci pracovali s problematikou ľudských práv cez rôzne skupinové aktivity: Ako dlho ľudstvu trvalo, kým začalo používať pojem ľudské práva? Mali naši predkovia rovnaké slobody a práva ako my? Prečo sa niektorí ľudia „chodia sťažovať“ do Štrasburgu? Ako správne čítať v riadkoch 2. Hlavy Ústavy SR? Ktoré ľudské právo, či sloboda je to najdôležitejšie? Ako ovplyvňuje (ne)dodržiavanie ľudských práv ekonomiku a hospodárstvo?                                                        
Z: Mgr. Mariana Lipovská                 
  
Exkurzia 7.ročník 
17.5.2019 žiaci 7. ročníka absolvovali exkurziu do sklárskej dielne vo Valaskej Belej, kde so záujmom sledovali prezentáciu tradičnej výroby dekoratívnych výrobkov zo skla. Následne v Nitrianskom Rudne navštívili stolársku dielňu, kde si prezreli drevoobrábacie stroje s ukážkou práce s nimi a oboznámili sa so vznikom návrhov nábytku. Blízko stolárskej dielne si pozreli pamätník pri kostole venovaný Františkovi Madvovi, ktorý pôsobil ako farár v Nitrianskom Rudne a preslávil sa ako liečiteľ u nás aj vo svete. Na záver exkurzie si prešli náučný chodník popri priehrade a bližšie sa oboznámili s regiónom. 
Z.: Mgr. Emília Mikulášová 
  
Beseda s minerológom 
Dňa 17.5.2019 mali žiaci besedu s pánom Ing. Marošom Barokom, minerológom, majiteľom súkromného mineralogického a banského múzea, súdneho znalca, brusiča drahokamov i polodahokamov. Žiakom porozprával o svojej zberateľskej vášni, štúdiu i cestách po zahraničí, práci. Doniesol ukážky minerálov, polodrahokamov i drahokamov - v stave, keď sa nájdu a pre porovnanie i v stave, keď ich vybrúsil a sú pripravené pre šperk. Zaujímavý bol aj opis brúsenia s ukážkou nástroja, ktorý pri tom potrebuje. Nasledovala diskusia. Na záver ich pán Barok pozval na návštevu jeho rozsiahlej zbierky bez platenia vstupného. Žiaci boli po besede veľmi spokojní, mnohí ani nevedeli, že takáto múzeum a zberateľa máme priamo v Bojniciach. 
Z.: Mgr. Katarína Tirteyová 
 
Exkurzia v závode Volkswagen v Bratislave 
17.5.2019 sa žiaci 8.roč. zúčastnili exkurzie v závode Volkswagen v Bratislave. Boli rozdelení do dvoch skupín, ktoré si pod vedením sprievodcu prezreli priestory závodu. Absolvovali prehliadku lisovne a karosárne, kde videli prácu robotov a iných zariadení. Okrem zaujímavých informácií o typoch, počte a druhoch automobilov, ktoré sú v závode vyrábané a vyvážané do celého sveta, sa dozvedeli aj o pracovných podmienkach zamestnancoch a urobili si predstavu o zamestnaní takéhoto typu.  
Z: Mgr. Alena Čibiková 
   
Svetový deň bez tabaku   
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila posledný májový deň - 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. Cieľom je  poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť.  
21. 5. 2019 zorganizovala Mgr. Lipovská pre žiakov 5. ročníka besedu s pracovníčkou RÚVZ v Bojniciach k Svetovému dňu bez tabaku o škodlivých dôsledkoch fajčenia. Žiaci pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do diskusií a pripravených hrových aktivít.                             
Z: Mgr. Mariana Lipovská                                            
 
Projekt IT Akadémie – popularizačná aktivita 
21. 5. 2019 o 12,00 hod. v učebni IKT1 v priestoroch základnej školy v rámci projektu IT Akadémia  
v spolupráci s CVTI SR sa na ZŠ s MŠ Bojnice konala popularizačná aktivita: Využívanie IT Science Lab vo vyučovacom procese a mimoškolských aktivitách. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s projektom IT Akadémia (prezentácia bezplatných možností zapojenia sa do projektu, ukážky metodík, vzdelávacích a popularizačných aktivít); 
V ďalšej časti stretnutia sa realizovali ukážky práce žiakov a učiteľov so zariadeniami IT Science Lab formou WorkShopu. Informácie o projekte sprostredkovala Ing. Eva Kalužáková z CVTI SR. Celú aktivitu pripravili a prakticky so žiakmi zrealizovali koordinátorka Ing. Eva Schultzová a členovia projektového tímu ZŠ s MŠ Bojnice Mgr. Emília Mikulášová, Mgr. Ivana Kutáleková, Mgr. Veronika Píšová, Miroslav Rybár. 
Z.: projektový tím ZŠ s MŠ Bojnice 
 
Prevencia obezity – beseda pre deviatakov 
V utorok 21. mája 2019 zorganizovala Mgr. Lipovská v rámci Národného akčného plánu prevencie obezity u žiak v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva besedu na tému Prevencia obezity u žiakov. Žiaci deviateho ročníka získali základné informácie z oblasti zdravej výživy,  ktorá je dôležitou súčasťou zdravého spôsobu života a zároveň boli motivovaní viacerými pohybovými aktivitami k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu. Kognitívnym cieľom besedy bolo: praktizovanie zdravého štýlu vo svojom živote, pravidelná konzumácia raňajok, pravidelný telesný pohyb ako prevencia obezity, neuprednostňovať sedavý spôsob života a v neposlednom rade si uvedomiť, že obezita sa považuje za hlavný zdravotný problém a je výsledkom nesprávneho pomeru medzi príjmom a výdajom energie zapríčineným najmä nesprávnym životným štýlom.  
Z: Mgr. Mariana Lipovská 
  
Výmenný pobyt v poľskom meste Podolsze 
Od 27. 5. do 31. 5. 2019 trinásť našich žiakov zo ZŠ Bojnice strávilo výmenný pobyt v partnerských rodinách v poľskom meste Podolsze. V pondelok po srdečnom privítaní a odovzdaní praktických vecných darov boli žiaci ubytovaní v partnerských rodinách. Na druhý deň sme navštívili Dinopark v Zatore. Prehliadku sme začali v 5D kine zhliadnutím krátkeho filmu o dinosauroch. Potom sme sa prešli náučným chodníkom prehistorických predátorov a dinosaurov porozmiestňovaných v lese so stáročnými st romami. Následne sme si prezreli múzeum, kde sú vystavené prvky kostier dinosaurov, fosílií a ukážky minerálov. V stredu sme navštívili bývalý koncentračný tábor Brezinka, symbol genocídy a utrpenia, kde sme si položením kvetov uctili pamiatku obetí holokaustu. V Osvienčime sme si prezreli námestie s historickými budovami. Poobede sme mali besedu s pracovníkom Poľovníckeho združenia Jawiszowice spojenú s grilovačkou. Štvrtok sme celý deň strávili v najväčšom poľskom zábavnom parku Energylandia v obci Zator s viac ako 60-timi modernými atrakciami, 7D kinom, 4 divadelnými scénami, pirátskou i motorkárskou show, kde sa našim žiakom páčilo najviac. Doobeda posledný deň pobytu sme odchádzali domov obohatení o nezabudnuteľné zážitky. Touto cestou sa chceme poďakovať poľským priateľom za ich starostlivosť a ústretovosť počas celého nášho pobytu u nich.  
Z.: Mgr. Mariana Lipovská, Mgr. Lívia Homolová 
  
Slovenská Zoo Lympiáda 2019 
Vo štvrtok, 30. mája 2019, Národná zoologická záhrada Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica J. Kollára v Kremnici organizovali tretí ročník Slovenskej Zoo Lympiády. Žiaci súťažili na 4 stanoviskách, ktoré boli rozdelené podľa tém: Tajomné mokrade, Príroda na počutie, Tajomstvá pod kožou, Životný štýl bez odpadu. Svoje vedomosti si preverili pomocou teoretických otázok, ale aj praktických ukážok. Našu školu tento ročník veľmi úspešne reprezentovali   M. Škriniar na 4. mieste a T. Hoza na 7. mieste. Za druhý stupeň L. Novotný obsadil 9. miesto a T. Kotrík 11. miesto. Sprevádzala ich pani učiteľka Mgr. Z. Lukáčiová. Veríme, že na budúci rok sa im podarí vyhrať. Domov si odniesli tašku s pozornosťami zoo a hlavu plnú vedomostí a zážitkov. V realizačnom tíme Zoo Lympiády boli aj naša pani učiteľka a Mgr. I. Kutáleková a pani vychovávateľka E. Petrisková. 
Z.: Mgr. Zuzana Lukáčiová, Mgr. Ivana Kutáleková 
 
Návšteva podujatí 
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku  
Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa dňa 3. mája 2019 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v kultúrnom dome v Prievidzi. Pozreli si príbeh o chlapcovi závislom na internete, ktorý túžil byť oslobodený a žiť skutočný život. S pomocou kamaráta prekonal všetky nástrahy virtuálneho sveta a získal reálnych kamarátov, s ktorými už nemusel komunikovať len cez internet a sociálne siete. Téma bola naozaj veľmi aktuálna pre našich žiakov, lebo si mohli uvedomiť nástrahy internetovej komunikácie a zároveň uplatniť pri počúvaní dialógov svoje vedomosti z anglického jazyka. 
Zodpovední: Gendiarová, Greschnerová, Čibiková 
 
Slabosti človeka - beseda s protidrogovou tematikou                        
6. 5. 2019 bola cez náboženskú výchovu pre žiakov ôsmeho ročníka pripravená v spolupráci s Mestskou knižnicou Bojnice beseda na tému Slabosti človeka. Žiaci sa cez viaceré pripravené aktivity zamýšľali nad otázkou: Prečo ľudia začínajú s drogami? Cieľom besedy bolo poukázať na problematiku závislostí cez knižné tituly, kde hlavnými obeťami sú práve deti.    
Z: Mgr. Mariana Lipovská 
 
Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy  
13.5.2019 a 16.5.2019 sa konalo prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy. Žiaci 9.roč. absolvovali tieto prijímacie pohovory a po úspešnom prijatí boli pozvaní na zápis, ktorým potvrdili svoj záujem o danú strednú školu.  
Z: Mgr. Alena Čibiková 
 
Poznaj a chráň - Afrika  
Dňa 16. mája 2019 sa deti z II. a III. oddelenia vybrali so svojimi pani vychovávateľkami do ZOO školy na besedu. Simonka porozprávala o podmienkach africkej krajine, ale aj o zvieratkách, ktoré žijú v Afrike, napr. slon, nosorožec, žirafa, hroch, pakôň, lemur, zebra,… 
Deťom sa prednáška páčila a poznatky o Afrike môžu využiť na hodinách vlastivedy a zemepisu. 
Mgr. Katarína Bošková 
 
Kríza ľudských hodnôt - beseda pre žiakov 9. ročníka počas náboženskej výchovy                                                                 
V spolupráci s Mestskou knižnicou Bojnice sa 22. 5. 2019 konala pre deviatakov beseda o drogách, ktorú viedla Mgr. K. Gabrišová. Beseda sa začala motivačným rozhovorom o závislostiach, do ktorého sa žiaci aktívne zapájali a odpovedali na položené otázky. Danú problematiku umocňovala prezentácia, na ktorú nadviazalo rozprávanie o živote hlavnej hrdinky Christiane z knihy My děti ze stanice ZOO.  
Z: Mgr. Mariana Lipovská                 
 
Čítajme si 2019  
30.mája 2019 sa naši žiaci zúčastnili čitateľského maratónu ,ktorého cieľom je zapojiť do čítania čo najväčší počet detí na viacerých miestach Slovenska. Každé dieťa čítalo jednu stranu z vybranej knihy. Žiaci 6.B odštartovali tento maratón v knižnici a ostatní žiaci čítali v škole. 
Z.: Mgr. Renata Chovanová 
 
Zaujímavé podujatie v knižnici  
Deti v I. oddelení ŠKD si čítali počas odpočinkovej činnosti knihu Pán Guľôčka, zaujala ich a zároveň pobavila. 30. mája sa s pani vychovávateľkou vybrali do knižnice na besedu. S tetou knihovníčkou rozprávali o knihe, riešili otázky a tvorili. Vyrobili si ružové okuliare, aby bol svet krásny a motýlika pre pána Guľôčku. Opäť hodnotné podujatie. Deti sa už tešia na to posledné v tomto školskom roku – na nádvorí knižnice. 
Bc. Elena Petrisková 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web