obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
TESTOVANIE T9-2019  
Testovanie T9 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda). Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovania 9-2019 sa budú musieť zúčastniť aj žiaci 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy žiakov na štúdium aj na základe výsledkov externého testovania.Matematika: čas riešenia – 90 minút. Počet úloh je 30, z toho  15 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou a 15 uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo 4 možností.   
Povolené pomôcky: písacie a rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4, prehľad vzorcov (je súčasťou testu)Slovenský jazyk a literatúra: čas riešenia – 70minút. Počet úloh je 30, z toho 20 úloh je uzavretých s výberom odpovede zo štyroch možností a 10 úloh je otvorených s tvorbou krátkej odpovede.  
Povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro  
Nepovolené pomôcky: mobil  
 
Aktuality z činnosti školy
 
Školské akcie - január 2019 
 
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 
Dňa 16. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili dve žiačky. V kategórii 1A získala Tamara Halenkovičová 10. miesto z celkového počtu 16 žiakov a získala 40 bodov z celkového počtu 70 bodov. 
V kategórii 1B získala Alica Tomešová 9. miesto z celkového počtu 22 žiakov a bola s počtom získaných 51 bodov zo 70 bodov úspešnou riešiteľkou. 
Zodpovedné za prípravu žiakov Mgr. Čibiková Mgr. Gendiarová,  
  
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže YPSILON 
Dňa 12.12.2018   žiaci druhého stupňa riešili úlohy celoslovenskej súťaže Ypsilon - slovina je hra. Cieľom súťaže bolo zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok, propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru.Kristína Pipíšková obsadila 4. miesto v kategórii žiakov 8. ročníka a 15 žiakov získalo diplom so zlatou medailou. Víťazom srdečne blahoželáme. 
                                                                                                              Mgr. Renata Chovanová 
  
Lyžiarsky výcvik 1. ročník 
V dňoch 21.1. - 25.1. 2019 sa žiaci  1. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Tento výcvik zabezpečovala lyžiarska škola FATRA SKI so školenými inštruktormi. 
Z I. A sa zúčastnilo 6 žiakov a z I. B 12 žiakov.  
Žiaci pravidelne cestovali do lyžiarskeho strediska autobusom každé ráno z autobusovej zastávky pred ZŠ o 7.30 hod.  Ich príchod bol približne okolo 13.00 hod.  
Po príchode do lyžiarskej školy bola deťom rozdaná lyžiarska výstroj. Inštruktori odviedli žiakov na svah a po krátkej rozcvičke si ich podľa zdatnosti rozdelili do 2 skupín.  
Pokročilí lyžiari sa so svojim inštruktorom vybrali na vlek a lyžovali v hornej časti svahu. Druhá skupina sa oboznamovala so základnou manipuláciou s lyžami, chôdzou a výstupom  
na svah, zjazdom zo svahu, brzdením jazdy a oblúkmi. 
V piatok po krátkej rozcvičke sa uskutočnili preteky v slalome. Pedagogický dozor zabezpečovala pani učiteľka Mgr. Oľga Čanigová . 
Vyhodnotenie lyžiarskych pretekov: 
 Deti súťažili v dvoch kategóriách – začiatočníci a pokročilí. 
Za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku všetci žiaci dostali  diplom. 
Počas lyžiarskeho výcviku nenastal žiadny výchovný problém a deti sa veľmi pekne správali, čím prispeli aj k bezúrazovému stavu.  
Lyžiarsky výcvik prebehol bez problémov a splnil svoj účel. Za úspešné zvládnutie a celkový priebeh vyslovujeme poďakovanie inštruktorom lyžiarskej školy.  
               Mgr. Oľga Čanigová 
 
Lyžiarsky výcvik 3. a 6. ročník 
V dňoch 21. - 25.1. 2019 sa 16 žiakov z III. A, a 20 žiakov z III. B a 12 žiakov zo VI. A,B triedy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku vo Valčianskej doline. Tento výcvik zabezpečovala lyžiarska škola FATRA SKI so školenými inštruktormi. 
Žiaci pravidelne cestovali do lyžiarskeho strediska autobusom každé ráno z autobusovej zastávky pred ZŠ o 7,30 hod.  Ich príchod bol približne okolo 13.00 hodiny. 
Po príchode do lyžiarskej školy bola deťom rozdaná lyžiarska výstroj. 10 žiakov malo vlastnú výstroj. Inštruktori odviedli žiakov na svah a po krátkej rozcvičke si ich podľa zdatnosti rozdelili do 5 skupín. Skupiny sa oboznamovali so základnou manipuláciou s lyžami, chôdzou a výstupom na svah, zjazdom zo svahu, brzdením a s jazdou oblúkmi.  
Vo štvrtok sa konali preteky a v piatok jazdili na lyžiach v maskách. 
Kurz ukončili všetci 48 žiaci. 
Za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku všetci žiaci dostali diplom a od učiteliek sladkú odmenu. Počas lyžiarskeho výcviku nenastal žiadny výchovný problém a deti sa veľmi pekne správali, čím prispeli k bezúrazovému stavu.  
Lyžiarsky výcvik splnil svoj účel. Všetci zvládli jazdu na vleku a zlyžovanie svahu. Za úspešné zvládnutie a celkový priebeh vyslovujeme poďakovanie inštruktorom lyžiarskej školy.  
Vyhodnotenie lyžiarskych pretekov: 
Deti súťažili v dvoch skupinách:  
Lyžiari tretí ročník: 
1. Liliana Hanuliaková  
2. Matej Klopček  
3. Tomáš Kotrík  
Lyžiari šiesty ročník: 
1. Nikola Cagáňová  
2. Romy Bednárová  
3. Hana Findorová  
Dozor na lyžiarskom výcviku Mgr. Gabriela Gaherová a Mgr. Veronika Píšová 
Matematická olympiáda kategória Z5, Z9. 
30.1.2019 úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády v kategórii Z5 Michal Hrdý, Viktor Daubner a úspešný riešiteľ školského kola matematickej olympiády v kategórii Z9 Jakub Lacko, riešili úlohy okresného kola v CVČ Prievidza. V okresnom kole boli neúspešnými riešiteľmi, hoci chýbalo málo, aby sa stali úspešnými riešiteľmi. Úspešný riešiteľ je ten, ktorý vyrieši náročné úlohy aspoň na polovičný počet bodov. 
Ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších ročníkoch matematickej olympiády 
                                                                                              Mgr. Emília Mikulášová 
Projekt IT Akademia 
V mesiaci január dvaja učitelia overili metodiky z predmetov matematika a biológia. V priebehu mesiaca december a január boli dodané niektoré zariadenia IT ScienceLab a postupne sa budú zaraďované do vzdelávania v rámci predmetov technika, matematika, chémia, fyzika, biológia, geografia a informatika. Laboratórium umožní zmodernizovať a zatraktívniť výučbu uvedených predmetov.  
                                                                                              Ing. Eva Schultzová 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web