obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
TESTOVANIE
Testovanie 9 - 2018 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční       21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.  S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.  
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). 
Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 
 
Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. 
Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. 
 
Výsledky TESTOVANIA 9 - 2017 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
67,00
61,20
Matematika
64,30
56,40
Výsledky TESTOVANIA 5 - 2016 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
80,45
neuvádza sa
Matematika
79,17
neuvádza sa
 
 
Aktuality z činnosti školy
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
Na hodinách vlastivedy sa žiaci 3.A s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou učili o Svätoplukovi, o Slovanoch a Veľkomoravskej ríši. Čítali si povesť o Svätoplukových prútoch. Preto sa rozhodli zapojiť do výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú organizuje Matica slovenská a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Cieľom súťaže je povzbudzovanie k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectva. Tretiaci si vybrali tému ,,Tohto človeka si vážim.“ Radko Jurík nakreslil P. O. Hviezdoslava, lebo nám chcel pripomenúť podľa koho je pomenovaný Hviezdoslavov Kubín, Julka Zajacová nakreslila Emmu Drobnú, lebo sa jej ako speváčka najviac páči. Matej Škriniar nakreslil M. R. Štefánika, lebo o ňom veľa čítal. 
 
Deň otvorených dverí 
Dňa 5.4.2018 v popoludňajších hodinách sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, ktorý hneď v úvode slávnostne otvorila zástupkyňa Mgr. Ľ. Pipíšková a naši prváčikovia peknými básničkami a pesničkami. Predškoláci , ktorí našu školu navštívili, v sprievode p. učiteliek z 1. stupňa a niektorí aj s rodičmi, zdolávali šmolkovské úlohy na jednotlivých stanovištiach. Spolu s myškou Minnie si zopakovali slovíčka z anglického jazyka a naučili sa novú anglickú pesničku. Na interaktívnej tabuli si precvičili svoju pamäť pri hre pexeso. V počítačovej učebni, pomocou PC myšky, vyfarbovali o maľovánky v počítači. V telocvični zdolali pripravenú prekážkovú dráhu a vyskúšali si slalomový beh aj gymnastické kruhy. A na záver si malé princezničky a princovia vlastnoručne zhotovili šmolkovské koruny, ktoré zdobili ich hlávky, keď si spokojní vychutnávali zaslúženú sladkú odmenu. Tú získali za zvládnutie všetkých školských disciplín. S rozžiarenými tváričkami a presvedčením, že v škole je naozaj fajn, sa spokojne (so svojimi rodičmi) pobrali domov. Tešíme sa na vás v septembri, budúci prváčikovia!!!  
 
Vieš kde žiješ? 
Žiaci 6.B triedy so svojou triednou učiteľkou absolvovali environmentálnu vychádzku do zámockého parku a kúpeľov v Bojniciach. Aj krásne počasie nám doprialo načerpať energiu, všímať si nádhernú prírodu a vplyv človeka na zveľaďovanie životného prostredia. Pozornosť sme venovali chránenému viac ako 700-ročnému stromu Lipe kráľa Mateja a žiaci počas vychádzky riešili úlohy, ktorých cieľom bolo zvýšenie ich environmentálneho povedomia. 
 
Veľkonočné tvorivé dielne 
V stredu 28.3.2018 sme sa výtvarnom krúžku pripravili s dievčatami na Veľkú noc. Veľkonočné vajíčka sme zdobili rôznymi technikami. Servítková technika je spojenie škrupinky a servítky s jarnou či veľkonočnou tematikou. Odborne sa volá decoupage. Je to jednoduchý spôsob ako ich obliecť do krásneho jarného kabátika. V súčasnosti je čipka trendom vo všetkých oblastiach. Inak to nie je ani pri drobných ozdobách, a preto si veľkonočné vajíčka vyzdobili nádhernou čipkou. Najjednoduchším spôsobom bolo maľovanie lakom na nechty. Tie tvorivé skombinovali niekoľko techník. Vajíčko nie je len symbolom jari. Pretože obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach aj symbolom života, nesmrteľnosti, vzkriesenia a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia. 
 
26. 3. 2018 Slávik Slovenska - školské kolo speváckej súťaže, II. kategória  
V pondelok 26. marca 2018 sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018 kategória II. (4. až 6. ročník). Prvenstvo a postup do okresného kola získala Luiza Pipíšková z 5. A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Natália Zámečníková zo 6. B a tretie miesto získala žiačka zo 4. A Tereza Dušičková. Víťazom srdečne blahoželáme. 
 
Grafický návrh obálky žiackej knižky  
V školskom roku 2017/2018 vyhlásila spoločnosť ŠEVT a. s. 18. ročník súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky . Žiačky výtvarného krúžku sa rozhodli zapojiť do súťaže. Použili výtvarnú techniku kresbu a zvolili si ľubovoľnú tému. Najviac sa to podarilo Juliane Zajacovej, Laure Gromovej z 3.A a Veronike Majdanovej zo 4. A.  
 
Veľká praveká súťaž 
Naše mestečko Bojnice je klenotom pravekých dejín a je považované za najvzácnejšie sídlo neandertálskeho človeka na Slovensku. Na hodinách vlastivedy sme sa učili o svojom regióne. O histórií zámku, o ZOO, o bojnickom pivovare, lipe kráľa Mateja, o opevnení mesta, kaplnke, kúpeľoch, o najznámejších osobnostiach Bojníc...Najviac nás však zaujala najstaršia história Bojníc. Keď nám naša pani učiteľka Mgr. Z. Lukáčiová začala rozprávať o Prepoštskej jaskyni a o neandertálskom človeku, ani sme nedýchali. Rozhodli sme sa zapojiť do Veľkej pravekej súťaže, ktorú organizuje Múzeum praveku. Pravekého šamana sme nakreslili a odfotili sme sa. Každý z nás si ho predstavil úplne inak. Dievčatá tvrdili, že to môže byť aj žena. Použili sme rôzne techniky a výkresy vystavili. Tobias Hoza so svojím starým otcom, vyrobili praveký nástroj, ktorý mohol slúžiť na ochranu alebo opačne na zabíjanie. Naša pani učiteľka sa nás opýtala ako si mi predstavujeme svojho triedneho šamana. Hneď sme sa zamysleli. Mohol by nám privolávať zdravie a šťastie. Modliť sa za výborné známky. Požehnávať výhry v rôznych súťažiach. Uvariť odvar na zlepšene pamäti, aby sme si nič nezabúdali a aby sme sa ľahšie učili. Keby naozaj mal náš triedny šaman moc, tak by sme si veľmi želali, aby sa nášmu spolužiakovi Samkovi Lackovi zlepšil zrak. Dievčatá na výtvarnom krúžku zhotovili šamanovi oblečenie a topánky. Anička doniesla parochňu. Na hodine výtvarnej výchovy sme prstovými farbami pomaľovali nášho triedneho šamana Tobiasa. Žiaci z 3.A.  
 
Sklársky skanzen - turistický krúžok 
Turisti z nášho krúžku sa dňa 24.3.2018 vybrali do sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej. Stretli sme sa na zastávke pod základnou školou a autobusom sme prišli do Valaskej Belej kde nám v skanzene ukázali tradičnú výrobu skla. Deti si zakúpili darčeky zo skla. Potom sme si prezreli obec a autobus nás previezol nad Kalváriu kde sme vystúpili a prešli sme okolo zámku domov.  
 
20. 3. 2017 Slávik Slovenska - školské kolo speváckej súťaže, I. kategória  
V pondelok 9.4. 2018 sa žiaci 1. až 3. ročníka zapojili do školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Pred porotou zaspievali predpísané slovenské ľudové piesne, kde prvenstvo a postup do okresného kola získala Adela Borková z 1. A triedy. Na peknom druhom mieste sa umiestnila Soňa Findorová z 3.B a na treťom mieste skončili žiačky Simona Tomíková z 3.B a Zoja Humajová z 2.A triedy. Na záver sme si zaspievali zopár slovenských piesní. Víťazkám srdečne blahoželáme.  
 
Deň lesov v ZOO škole  
Dňa 20.3.2018 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili prednášky ku Dňu lesov v ZOO škole Bojnice. Počas prednášky mali možnosť pozorovať živočíchy žijúce v slovenských lesoch, vypočuli si zvuky zvierat, oboznámili sa s ich spôsobom života v lese. Prváčikom sa prednáška páčila a na záver si odniesli zo ZOO školy pekné darčeky.  
 
Okresné kolo fyzikálnej olympiády  
Dňa 16.3.2018 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Andrea Šindlerová. Súťažila v kategórii E, určenú pre žiakov deviateho ročníka. Všetci zúčastnení riešili veľmi náročné zadania. Andrea Šindlerová skončila na štvrtom mieste. Síce nepostupuje do krajského kola, ale s umiestnením, vzhľadom na obtiažnosť súťaže, môžeme byť spokojní.  
 
Relácia do šk. rozhlasu - Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii  
V utorok 20. marca 2018 si žiaci 9. A triedy: Dávid Kytka a Andrea Šindlerová pod dohľadom vyučujúcej Mgr. Lipovskej pripravili reláciu do školského rozhlasu, aby upriamili pozornosť žiakov na potrebu rasovej harmónie, tolerancie, budovanie porozumenia a vzájomnej znášanlivosti medzi ľuďmi.  
 
15. a 16. 3. 2018 Maratón čítania Biblie - knihy kníh 
V rámci predmetu náboženská výchova sme sa počas celoslovenského týždňa slovenských knižníc zapojili do „Maratónu čítania Biblie – knihy kníh“, čitateľskej akcie vyhlásenej MsK Bojnice. Cieľom vyhláseného projektu bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť: sledovať schopnosť žiakov porozumieť prečítanému textu, dokázať spracovať informácie ale aj vedieť formulovať a klásť otázky.  
 
Návšteva mestskej knižnice 
Dňa 14.3.2018 sa žiaci 2.A triedy zúčastnili besedy v Mestskej knižnici v Bojniciach. Besedovali o knihe spisovateľky Blanky Čapkovej pod názvom Ako som dostal sestru. Hneď v úvode sa deti oboznámili s detskými knihami podobného žánru, ktoré si mohli po besede vypožičať. Potom deti odpovedali na pripravené otázky z obsahu knihy. O tom, že knihu si zodpovedne a s porozumením prečítali svedčili ich správne odpovede. Do školy sme sa vrátili s novými knihami a pekným zážitkom z besedy  
 
Okresné kolo Pytagoriády
Okresné kolo Pytagoriády pre 5.ročník sa uskutočnilo 13. apríla a pre 6.-8.ročník  14. apríla 2018 v CVČ Spektrum v Prievidzi. Absolvovali ho úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády. 
V okresnom kole 5.ročník : Jakub Kopecký , Aleš Vlnieška - úspešní riešitelia, 
 6. ročník : Adrián D´Orsi –úspešný riešiteľ – 2. miesto,  
7.ročník : Pavla Kulichová – neúspešná riešiteľka,  
8.ročník: Jakub Lacko – úspešný riešiteľ - 7. miesto, Emma Kováčová – neúspešná riešiteľka 

Hviezdoslavov Kubín školské kolo I.kategória 
V piatok 9. 3 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii súťažilo 12 detí. Boli to víťazi triednych kôl. Výkony súťažiacich posudzovala porota v zložení: Mgr. Marcela Divékyová, Mgr. Oľga Čanigová a Mgr. Gabriela Gaherová.  
Výsledky: 
Poézia 
1.     miesto – porota neudelila 
2.     miesto – Tereza Hepnerová 3. A 
3.     miesto – Mia Ricci Bartsch 2. B 
Próza 
        1.     miesto – Soňa Findorová 3.B 
2.     miesto Matúš Húska 2. B 
3.     miesto Diana Zábojníková 2.B 
 
Pytagoriáda 3. ročník 
V pondelok 5. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagorády 3. ročníka. Svoje logické a matematické myslenie si preverilo 13 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Radovan Šindler z 3.A a Marek Madaj z 3.B triedy. Žiaci postupujú do okresného kola. Želáme im veľa úspechov! 
 
Týždeň slovenských knižníc 
Týždeň slovenských knižníc sa tento rok konal v dňoch 5.- 8. 3. 2018 . Mestská knižnica v Bojniciach pozvala na stretnutie s našimi žiakmi pána Mgr. Tibora Hujdiča. Žiaci prvého i druhého stupňa sa zoznámili s novými knihami prostredníctvom zážitkového čítania. V stredu 7. marca 2018 o 14.00 h sa v knižnici uskutočnil seminár pre učiteľov prvého a druhého stupňa Adam v škole sedel, abecedu vedel, ale čítať sa nenaučil- o dôležitosti čítania, o tom, ako zaujať a motivovať k čítaniu deti a mládež.  
 
Plavecký výcvik 3. ročník 
V dňochod12.2. 2018 do 16.2.2018 a od 26.2. 2018 do 2.3. 2018 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo spolu 36 žiakov našej základnej školy. Výcvik prebiehal v priestoroch Jánovho bazéna v Kúpeľoch Bojnice a. s. a zabezpečovali ho trénerky Mgr. Marta Laczová a Mgr. Mária Hausnerová. 
Obsahom výučby boli rôzne hry vo vode, cvičenia na suchu a vo vode, správna technika plaveckých štýlov kraul, prsia, znak. Strach z vody odbúrali rôznymi hrami, naučili sa rôzne spôsoby dýchania, zoznámili sa s vodným prostredím. Osvojili si splývavú polohu, precvičovali si rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle, drep. Nacvičovali štartovný skok z drepu a zo stoja. Učili sa padať do vody. 
Cieľom plaveckého výcviku je zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. V závere žiaci, ktorí absolvovali plavecký  výcvik boli ohodnotení diplomom, na ktorom bolo uvedené koľko metrov zaplávali prsia, kraul a znak. 
 
„Spomienky na Vianoce“ 
V mesiaci február sme sa s výtvarným krúžkom vrátili v čase a zaspomínali na obdobie vianočných sviatkov a zimných prázdnin, ktoré sme nedávno prežili v kruhu rodiny, u starých rodičov alebo pri zimných športových aktivitách. Výtvarnú súťaž „Spomienky na Vianoce,“ organizovalo Centrum voľného času Prievidza.   
 
14. 2. 2018 Valentínska pošta na našej škole 
Aj tento rok sme doručovali valentínsku poštu a môžeme povedať, že s veľkým nadšením. Svedčí o tom 416 doručených listov. Mnohé boli hotovými umeleckými dielami, ktoré určite potešili svojich adresátov. Ďakujeme všetkým zapojeným za snahu, vyrobiť milé prekvapenie pre svojich kamarátov.   
 
14. 2. 2018 Návšteva farského kostola  
V stredu do nášho farského kostola sv. Martina zavítali siedmaci a cez siedmu vyučovaciu hodinu aj deviataci. Pre siedmakov si besedu pripravil pán kaplán, aby si rozšírili obzor poznatkov o potrebe slávenia sviatosti zmierenia a deviatakom o dejinách našej farnosti porozprával pán dekan Anton Eliáš.   
 
Prednáška o Karolovi Antonovi Medveckom 
Dňa 13.2.2018 sa uskutočnila v našej škole prednáška o Karolovi Antonovi Medveckom pre 8. a 9.ročník. Prezentáciu s historickými fotografiami a pútavým rozprávaním si pripravili pani Dr. Sylvia Maliariková a pán P.T. Lenhart. V škole tiež pripravujeme nástenku venovanú tomuto slovenskému politikovi, bojnickému prepoštovi i richtárovi.   
 
Turisti do Vysokých Tatier 
Dňa 10.2.2018 sa žiaci z turistického krúžku a ich rodičia zúčastnili výletu do Vysokých Tatier. Vystúpili na Hrebienok, kde si prezreli ľadové domy a sochy z ľadu. Potom prešli na Reinerovu chatu a okruhom na Bilíkovu chatu naspäť na Hrebienok. Tam sa bobovali na čerstvo napadnutom snehu. Všetkým sa výlet veľmi páčil, vymrznutí, ale šťastní sme sa vrátili domov.   
 
Lyžiarsky výcvik – druháci  
V dňoch 5.2. – 9.2.2018 sa 15 žiakov z II. A a 14 žiakov z II. B triedy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Tento výcvik zabezpečovala lyžiarska škola FATRA SKI so školenými inštruktormi. Žiaci pravidelne cestovali do lyžiarskeho strediska autobusom každé ráno z autobusovej zastávky pred ZŠ o 7:20 hod. Ich príchod bol približne okolo 13:00 hod. Po príchode do lyžiarskej školy bola deťom rozdaná lyžiarska výstroj. 3 žiaci mali vlastnú výstroj. Inštruktori odviedli žiakov na svah a po krátkej rozcvičke si ich podľa zdatnosti rozdelili do 3 skupín. Družstvá postupovali pri výučbe podľa svojich možností primeraným tempom od najjednoduchších prvkov až po zložitejšie. Skupiny sa oboznamovali so základnou manipuláciou s lyžami, chôdzou a výstupom na svah, zjazdom zo svahu, brzdením a s jazdou oblúkmi. Cieľom lyžiarskeho kurzu pre začiatočníkov a slabých lyžiarov bolo osvojiť si základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni bezpečného pohybu na lyžiach v nenáročnom teréne. Cieľom lyžiarskeho kurzu pre pokročilých lyžiarov bolo zdokonaliť sa v lyžiarskej technike. V stredu v rámci hry : Hľadáme poklad, inštruktori preverili deti z teoretických vedomostí - medzinárodné pravidlá správania sa na zjazdovkách, pravidlá jazdy na vleku, pravidlá správania sa pri stretnutí so snežným vozidlom, označenie zjazdoviek a tratí. Vo štvrtok mali deti Maškarný na lyžiach. V piatok po krátkej rozcvičke sa uskutočnili preteky v zjazde zo svahu.  
Vyhodnotenie lyžiarskych pretekov:  
Pokročilí lyžiari: 1. Mário Ištok II.A 2. Liliana Hanuliaková II.A 3. Matej Klopček II.B  
Menej pokročilí lyžiari: 1. Matúš Húska II.B 2. Dáša Mäsiarová II.B 3. Matej Kollár II.A  
Začiatočníci: 1. Libor Žiak II.A 2. Mia Richi Bartsch II.B 3. Matúš Krško II.B  
Za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku všetci žiaci dostali diplom. Počas lyžiarskeho výcviku nenastal žiadny výchovný problém a deti sa veľmi pekne správali, čím prispeli k bezúrazovému stavu. Lyžiarsky výcvik splnil svoj účel. Všetci zvládli jazdu na lane, vleku a zlyžovanie svahu. Za celkový priebeh vyslovujeme poďakovanie inštruktorom lyžiarskej školy. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili p. učiteľky: Mgr. Mája Vollmannová a Mgr. Gabriela Gaherová.   
 
Lyžiarsky výcvik – tretiaci  
Žiaci tretieho ročníka ZŠ s MŠ Bojnice sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku od 29.1. – 2.2. 2018 v počte 19 žiakov v Jasenskej doline pod dohľadom pani učiteľky Mgr. I. Bátorovej. Veľké obavy z nepriaznivého počasia sa našťastie nevyplnili. Celý týždeň nám počasie neuveriteľne prialo. Žiaci týždeň lyžovali v 2 skupinách pod vedením certifikovaných inštruktorov. Väčšina detí mala výstroj z lyžiarskeho strediska FATRA SKI, len zopár žiakov lyžovalo na vlastných lyžiach. V stredu sme na svahu rozdávali polročné vysvedčenia a vo štvrtok 31. januára deti lyžovali celý deň v karnevalových maskách. Posledný deň sa konali preteky, kde na 1.mieste skončil Šimon Vlnieška z 3.B, na 2.mieste Marek Madaj z 3.B a na 3. mieste Tobias Hoza z 3.A triedy a všetci lyžiari dostali sladkú odmenu i diplom. Na šikovnosť našich tretiakov sa prišlo pozrieť aj zopár rodičov. Denne bolo vidieť pokrok v jednotlivých skupinách. Všetci zvládli jazdu na vleku. aj lyžovanie na veľkom svahu. Sme veľmi radi, že naši tretiaci mohli znova absolvovať lyžiarsky výcvik a veríme, že sa o rok na ňom budú môcť znovu zúčastniť. Poďakovanie patrí aj výborným inštruktorom z lyžiarskeho strediska FATRA SKI, ktorí veľmi chválili úroveň našich lyžiarov   
 
Školské kolo dejepisnej olympiády 
Dňa 1.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. V kategórii F (6. roč.) súťažili 2 žiaci na tému Staroveké Grécko - vybrané kapitoly. V kategórii C (9.roč.) súťažili 5 žiaci na tému Totalitné diktatúry medzi svetovými vojnami 1917 - 1939. Pre obe kategórie z regionálnych dejín bola téma Hrady Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na veľmi nízku úspešnosť na okresné kolo nepostúpil ani jeden žiak   
 
Lyžiarsky výcvik – piataci a šiestaci  
Od 22. januára do 26. januára 2018 absolvovalo 18 piatakov a 22 šiestakov lyžiarsky výcvik s dochádzaním v rezorte SNOWLAND Valčianska dolina. Podľa lyžiarskych zdatností a pod dohľadom certifikovaných inštruktorov lyžiarskej školy FATRA SKI boli žiaci zadelení do šiestich družstiev: 1. a 2. družstvo – pokročilí s počtom 8 a 7 žiakov, 3. a 4. družstvo – mierne pokročilí s počtom 7 a 6 žiakov a 5., 6. družstvo – začiatočníci 6 dievčat a 6 chlapcov. Praktická výučba lyžovania bola realizovaná v rozsahu dvoch hodín denne od 9. 00 hod do 11. 00 hod. Cieľom LV bolo naučiť začiatočníkov základnú techniku zjazdového lyžovania. Mierne pokročilí a pokročilí lyžiari si zdokonaľovali techniku zjazdového lyžovania. Upevňovali si zručnosti v ovládaní lyží, naučili sa zjazdiť terén z rozšírenej stopy, prisúvanie lyže, bočné zosúvanie a zdokonaľovali sa v znožných oblúkoch podľa individuálnych daností. Všetci začiatočníci zvládli základnú techniku zjazdového lyžovania a svoje schopnosti a pokroky preukazovali počas každodenného výcviku  i počas záverečného zjazdu v posledný deň výcviku. Výsledky v slalome: 3. miesto: Kristián Kováč (6. B), 2. miesto: Natália Boboková (6. B) a 1. miesto: Aleš Vlnieška (5. A). Žiaci boli odmenení lyžiarskymi vysvedčeniami a medailami. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Svah bol každý deň priebežne upravovaný. Počas LV sa nevyskytli žiadne problémy ani zranenia.  
 
Výtvarná súťaž o olympizme  
Do súťaže sme poslali práce s témou „Olympijský oheň v nás“. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého stupňa. Do súťaže sa celkovo zapojilo 191 škôl a bolo zaslaných 1770 súťažných prác. Vyhrať sa nám nepodarilo žiadnu cenu. Škola obdržala poďakovanie za účasť v súťaži  
 
19.1. 2018 Obvodové kolo v basketbale dievčat 5.-7.ročník 
ZŠ Bojnice - ZŠ Nitrianske Rudno 20 : 0 Poradie : 1m ZŠ Nitrianske Rudno 2m ZŠ Bojnice Do súťaže sa prihlásili z nášho obvodu len dve školy. Naše dievčatá v takejto súťaži ešte neboli. Snahu im odoprieť netreba. Bojovali ale skórovať sa im nepodarilo. Našu školu reprezentovali nasledovné dievčatá: P.Kulichová, D. Borková, P.Višvaderová, K.Mekýšová, K.Pipíšková, N.Oulehle, M.Tomíková  
 
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 
Dňa 16. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili dve žiačky. V kategórii 1A získala Pavla Kulichová 15. miesto z celkového počtu 18 žiakov a v kategórii 1B získala Simona Nemčeková 13. miesto z celkového počtu 23 žiakov. 
 
16.1. 2018 Obvodové kolo v basketbale chlapcov 5.-7.ročník 
ZŠ Bojnice - ZŠ Nitrianske Rudno 16 : 13 Poradie : 1m ZŠ Nitrianske Rudno 2m ZŠ Bojnice Do súťaže sa prihlásili z nášho obvodu len dve školy. Chlapci bojovali ale postupiť ďalej sa im nepodarilo. Našu školu reprezentovali nasledovní chlapci: N. Haronik, A.Mažár, J.Mocko, M.Vlnieška, A. Herain, A.Sviba, T.Čapliar  
 
Návšteva mestskej knižnice 
Dňa 22.1.2018 sa žiaci 4.B triedy zúčastnili besedy v Mestskej knižnici v Bojniciach. Besedovali o knihe známej spisovateľky kníh pre deti Gabriely Futovej pod názvom Brata musíš poslúchať!.Hneď v úvode sa deti oboznámili s detskými knihami pani spisovateľky, ktoré si mohli po besede vypožičať. Potom deti odpovedali na pripravené otázky z obsahu knihy. O tom, že knihu si zodpovedne a s porozumením prečítali svedčili ich správne odpovede. Do školy sme sa vrátili s novými knihami a pekným zážitkom z besedy ! 
 
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  
Viete prečo má súťaž taký zaujímavý názov? Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila myšlienka zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. Dátum vzniku je spojený s dátumom narodenia spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, ktorý bol prvým zahraničným predsedom Matice slovenskej. V školskom kole v prvej kategórií zvíťazili títo žiaci: 1. miesto: Timea Hianiková z 3.B 2. miesto: Radovan Šindler z 3.A 3. miesto: Filip Pazdera z 3. A  
 
Beseda s Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou – Bencovou 
V utorok 16. 1. 2018 žiaci 6. A triedy počas besedy aktívne diskutovali o architektúre. Cez rôzne architektonické skvosty minulosti i súčasnosti sa dozvedeli o rôznych zaujímavostiach svetského i sakrálneho umenia ako aj o architektonickom tvarosloví jednotlivých slohových období. Pozornosť žiakov upútali zaujímavé stavebné objekty rakúskeho architekta Friedricha Stowassera, jeho názor na rovné línie, individuálne zmeny stavieb, tzv. okenné právo či najoriginálnejší typ stavby v dedinke Kawakawa na severnom novozélandskom ostrove, aký Friedensreich Hundertwasser navrhol i pestrofarebnú fasádu spaľovne odpadu v rakúskom Spittelau ale aj jeho spätosť s prírodou (Zelená citadela v nemeckom Magdeburgu).  
 
12.1. 2018  Obvodové finále  v basketbale dievčat 7.-9. ročník 
ZŠ Nitrianske Rudno  – ZŠ s MŠ Bojnice                  16:10 
Poradie : 1.miesto ZŠ Nitrianske Rudno ( postup do okresného kola) 
               2.miesto ZŠ s MŠ Bojnice 
            
Dievčatá bojovali, ale postup do okresného kola sa im nepodarilo vybojovať. Našu školu reprezentovali nasledovné dievčatá: B. Rajčová, P. Gregorová, N.Humajová, V. Patočová, V. Briatková, P. Dadíková. 
 
21. 12. 2017 - Vianočný čas - relácia do školského rozhlasu  
Žiaci druhého stupňa: Paulína Hraňová, Bibiána Rajčová, Andrea Šindlerová, Milan Valencín a Dávid Kytka si pod vedením vyučujúcej Mgr. Mariany Lipovskej pripravili do školského rozhlasu reláciu: Vianočné zvyky našich predkov. Cez hovorené slovo priblížili svojim kamarátom ako sa kedysi slávili najkrajšie sviatky roka. Žiaci tak mohli získať nové poznatky o predvianočných i vianočných zvykoch a tradíciách našich starých mám a otcov.                                              
 
Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou
Žiaci tretieho ročníka s pani učiteľkami Mgr. Z. Lukáčiovou a Mgr. I. Bátorou sa zúčastnili, dňa 18.12.2017 v Mestskej knižnici v Bojniciach, besedy so spisovateľkou Andreou Gregušovou. A. Gregušová vyštudovala Pedagogickú fakultu v Bratislave a pracovala ako učiteľka pre nadané deti a ako lektorka slovenčiny pre cudzincov. Píše rozprávky pre deti na papier preto, aby ju príbehy a vymýšľance netlačili v hlave. Napísala knihu Červík Ervín, ktorú žiaci tretieho ročníka čítali. Červík Ervín je sympatický chlapík, ktorý býva na jablonke Ilonke. Keď ho búrka pripraví o dom, zažije vzrušujúcu cestu plnú dobrodružstiev a nebezpečenstva. Kniha sa deťom veľmi páčila a zahrnuli spisovateľku množstvom otázok.  
 
 Tvorivá dielňa – slamená streda
 „Vianoce v múzeu“ sú tradičné tvorivé dielne organizované Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. Podujatie trvalo týždeň a každý deň bol zameraný na prácu s iným materiálom: papierový pondelok, utešený utorok, slamená streda, šúpoľový štvrtok a perníkový piatok.  
Žiaci z 3. A s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou si vybrali tvorivú dielňu „slamená streda.“ Dozvedeli sa, že základným materiálom na zhotovovanie košikárskych i úžitkových predmetov bola ražná slama, ktorá je najdlhšia a najpevnejšia. Žehlená slama sa využívala na rôzne závesné ozdoby, pozdravy, na oblepovanie kaziet, kraslíc a pod. Pracovali pod vedením skúsených lektorov. Vyrobili si zimný pozdrav zo žehlenej slamy.
 
14. a 15. decembra 2017 - Návšteva MsK v rámci NBV 
Druhý adventný týždeň zavítali naši piataci počas vyučovacej hodiny náboženskej výchovy do Mestskej knižnice, aby si cez rôzne aktivity priblížili tradície a zvyky, ktoré sprevádzali našich predkov predvianočným i vianočným obdobím. Odkrývaním adventného kalendára sa dozvedeli, prečo ľudia zachovávali jednotlivé zvyky a taktiež o ich tvorivosti 
 
Vianočná zbierka UNICEF 2017 
13. decembra sa aj naša škola zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017, aby mohla pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.Verejná zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra SR a zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2017-026672. Podarilo sa nám vyzbierať spolu 23, 50 €. 
 
8. 12. 2017 - Zdobenie vianočných stromčekov v ZOO Bojnice    
Národná zoologická záhrada Bojnice pripravila pre školské kolektívy súťaž v zdobení vianočných stromčekov, aby sa aj žiaci mohli podieľať na navodení vianočnej atmosféry v ZOO Bojnice. Žiaci 6. A triedy počas výtvarnej výchovy neúnavne a zodpovedne pod dohľadom pani učiteľky Lipovskej pripravovali vianočné ozdoby, kde použili prírodný materiál, aby si na ozdobách mohli pochutiť veveričky i drobné spevavce.   
 
Školské kolo PYTAGOTIÁDY 
Dňa 8.12.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA žiakov 4.ročníka.Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov 4.ročníka.Počas 60 minút žiaci riešili 15 matematických úloh. Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci : Denisa Rajčová, Katarína Píšová, Viktor Daubner zo 4.A triedy a Lucia Kráľová, Šimon Tirtey, Sandra Patočová, Matej Hraňo zo 4.B triedy. V obvodnom kole nás budú reprezentovať Viktor Daubner a Lucia Kráľová, ktorí boli s počtom bodov 22 najúspešnejší. 
 
7. a 8. 12. 2017 - Návšteva farského kostola Svätého Martina biskupa z Tours  
Piataci počas náboženskej výchovy navštívili farský kostol v Bojniciach, kde mali besedu s pánom dekanom Antonom Eliášom na tému: Miesto slávenia – posvätné miesta. Žiaci sa oboznámili s jednotlivými časťami chrámu, rozšírili si poznatky o liturgických predmetoch a liturgických úkonoch.  
 
Beseda – Extrémizmus(9. ročník) 
6. decembra 2017 pani učiteľka Lipovská opäť zorganizovala pre žiakov deviateho ročníka besedu s pracovníčkami Informačného centra mladých z Prievidze, pani Lučanskou a pani Martinkovou. Cieľom besedy bolo informovať a otvorene diskutovať o extrémizme, jeho rozdelení, formách, ideách, ale tiež o rizikách a prevencii. Aktuálnou problematikou bola aj oblasť ľudských práv, eliminácia prejavov násilia a predsudkov, vzdelávanie k tolerancii a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie. Deviataci formou besedy reagovali na aktuálne spoločenské problémy. V rámci diskusie vyvodili základné pojmy, vyjadrovali svoje názory, riešili problémy spoločnosti a mladej generácie. Interaktívnou formou si vyskúšali mieru svojej tolerancie, empatie a solidarity voči druhým.                 
 
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Osamelá plechovka túlajúca sa svetom“  
Na základe hlasovania boli vyhodnotení víťazi výtvarnej súťaže. Hlasujúci rozhodli, počtom hlasov 457, že víťazom sa stáva Juliana Zajacová, žiačka 3.A triedy. V stredu na Mikuláša jej osobne prišla odovzdať cenu spisovateľka Lucia Benková. Julka dostala obojstranný vankúšik zajačika Čudovačika, ktorý slúži aj ako viacúčelová pomôcka alebo hračka ku knihe Úsmev na dobrú noc. Všetky výtvarné práce budú vystavené na paneloch na chodbe prvého stupňa. Všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili ďakujeme.                  
 
Olympijský oheň v nás 
Slovenský olympijský výbor je vyhlasovateľom výtvarnej súťaže Olympijský oheň v nás. Našimi výtvarnými prácami vyjadrujeme podporu slovenským športovcom, členom slovenského olympijského tímu na XXIII. zimných olympijských hrách, ktoré sa uskutočnia v termíne od 9. do 25. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Súťaže sa zúčastnili triedy 4.B s pani učiteľkou Mgr. M. Divékyovou a 3.A s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou. 
 
4. a 7. 12. 2017 - Svetlo Vianoc 
V Mestskej knižnici si šiestaci počas vyučovacej hodiny náboženskej výchovy cez zážitkové čítanie prehĺbili poznatky o vianočných zvyklostiach našich predkov. Žiaci si so sebou priniesli vypracované vlastné projekty o slávení Vianoc v ich rodinách, ktoré prezentovali pred ostatnými spolužiakmi. Projektová práca bola obohatením pre všetkých prítomných.  
 
Okresné kolo technickej olympiády 
Jednou z foriem, ako podporiť u žiakov záujem o technické vzdelávanie, je aj príprava na technickú olympiádu. 
Najúspešnejší riešiteľ školského kola Kristián Kováč zo 6.B sa zúčastnil 30. novembra 2017 na okresnom kole technickej olympiády v kategórii B pre 5.- 7. ročník a obsadil 11. miesto. 
 
28.11. 2017 Obvodové finále  v basketbale chlapcov 5.-7.ročník 
ZŠ Nitrianske Rudno  – ZŠ s MŠ Bojnice                  5:5 
ZŠ Koš                        -  ZŠ Nedožery-Brezany       3:9 
ZŠ s MŠ Bojnice       -  ZŠ Nedožery-Brezany        15:2 
ZŠ Koš                        - ZŠ Nitrianske Rudno            6: 6 
ZŠ Kanianka               - ZŠ Nedožery-Brezany          6: 6 
ZŠ Koš                        - ZŠ Kanianka                        6 :8 
ZŠ s MŠ Bojnice        - ZŠ Kanianka                       20: 0 
ZŠ Nitrianske Rudno   - ZŠ Nedožery-Brezany         0 : 0 
ZŠ s MŠ Bojnice         - ZŠ Koš                               11: 5 
ZŠ Kanianka                - ZŠ Nitrianske Rudno          2: 6 
  
Poradie : 1m ZŠ s MŠ Bojnice ( postup do okresného kola) 
                2m ZŠ Nitrianske Rudno 
                3m ZŠ Nedožery-Brezany         
                4m ZŠ Kanianka                 
                5m ZŠ Koš                         
Chlapci si vybojovali postup do okresného kola, ktorý sa bude konať v Prievidzi. Našu školu reprezentovali nasledovní chlapci: M. Oboňa, J. Bezdek, P.Carolan, S. Svitok, M. Dúbravka, D. Božik, M.Veselý, M.Kielar. 
 
NBV v MsK Bojnice 
Žiaci ôsmeho ročníka počas náboženskej výchovy zavítali do Mestskej knižnice, kde aktívne plnili zadané úlohy ohľadom témy: Ľudská dôstojnosť. 
      
Zbierka pre zvieratá ZOO Bojnice
Od 13. 11. do 30. 11. 2017 sa v našej ZŠ uskutočnila zbierka starých plyšových hračiek, lôpt, kožuchov a vankúšov pre zvieratá ZOO Bojnice. Do zbierky sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa a spolu vyzbierali 11 vriec vyradených vecí, ktoré ešte ďalej poslúžia na hru pre zvieratá.  
 
24.11. 2017 1.kolo Školské Športové Stredisko v hádzanej v Topoľčanoch 
ZŠ s MŠ Bojnice – HK Agro Topoľčany                            11 : 11   ( 6: 6 ) 
ZŠ s MŠ Bojnice – THA Martin                                         17 : 15   ( 8 : 5 ) 
HK Agro Topoľčany – THA Martin                                   15: 14    (  6: 4 ) 
Poradie: 1m ZŠ s MŠ Bojnice 
                2m  HK Agro Topoľčany    
                3m THA Martin 
Po prvom kole sú chlapci na prvom mieste. Máme ešte dve kolá pred sebou, kde sa pokúsime umiestniť na prvom alebo druhom mieste, čím si zabezpečíme postup do semifinále majstrovstiev Slovenska. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:  Jurík M., Mocko J., Ďureje P., Zajac N., Hrdý R., Klement T, Sivák T, Ševčík L, Carolan E., Kopecký J, Bránik K, Čuka S 
 
23.11.2017   Pasovanie prvákov   
Každý rok sa stretávame s prvákmi, ktorí sú pri vstupe do základnej školy plní očakávania, ale aj napätia. Po viac ako dvoch mesiacoch v škole, po zvyknutí si na nové prostredie, spolužiakov 
a učiteľov sa žiaci prváckych tried Základnej školy s materskou školou Bojnice dočkali. Vo štvrtok dňa 23.11. 2017 bolo oficiálne potvrdené ich prijatie do cechu žiackeho slávnostným pasovaním.   
Tento rok sa táto milá slávnosť už po druhý krát uskutočnila v KC Bojnice. Zúčastnili sa na nej rodičia, starí rodičia, ale aj pani riaditeľka PaedDr. Eva Rybárová, zástupca primátora pán Jozef Hatvány, predseda Rady školy pán Roman Uhlíř, predsedníčka Rodičovského združenia pani Soňa Findorová 
a ďalší hostia. 
Najmladší adepti do „cechu školského“ predviedli, čo všetko sa za čas strávený v školských laviciach naučili. Prváci ukázali, ako sa už vedia popasovať s písmenkami, s číslicami, ako vedia spievať i tancovať a veľa iného. Programom ich sprevádzali štvrtáci, ktorým museli prváci zložiť „Sľubu prváka“, a po ňom mohli byť žiaci 1.A, 1.B a 1.C prijatí do „stavu žiackeho“ v našej škole. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pasovací list. Už si ich nikto nemôže pomýliť so škôlkarmi, už sú to oficiálni školáci a žiaci prvého ročníka.  
Nuž, kto vie, či prizerajúcich sa dospelých viac dojala odvaha a šikovnosť malých žiakov, alebo to, že práve symbolicky vstúpili do väčšieho, školského sveta.  
Prváci odchádzali domov spokojní a šťastní v sprievode svojich hrdých rodičov, starých rodičov a ďalších rodinných príslušníkov.   
Želáme im, aby im toto šťastie a spokojnosť vydržalo čo najdlhšie a prajeme im veľa úspechov v škole a nech sa im  žiacke knižky napĺňajú iba jednotkami.   
 
Detský čin roka - hlasovanie                                                                                                         
V rámci predmetu náboženská výchova boli žiaci od 6. 11. do 23. 11. 2017 zapojení   do 17. ročníka projektu Detský čin roka 2017, ktorý sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci svojimi hlasmi podporili záslužné skutky svojich rovesníkov, pričom v diskusii vyjadrili svoje uznanie mnohým podobám šírenia dobra v spoločnosti a ocenili aj odvahu detí v náročných životných situáciách.     
 
Deň techniky 
Dňa 23.11. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili návštevy vo výrobe firmy BROSE a získavali informácie a videli prácu vofirme, v ktorej by mohli nájsť prípadné uplatnenie v budúcnosti. Potom sme navštívili SOŠ v Handlovej, kde sme navštívili rôzneučebne, v ktorých žiakov oboznamovali s možnosťami štúdia, uplatnenia sa v budúcnosti. Žiaci mali možnosť urobiť si prehľad omožnostiach ďalšieho štúdia. Oboznámili sa s možnosťou duálneho vzdelávania. 
 
Testovanie 5 2017 
22. novembra 2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili celoštátneho testovania T5 2017. Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov, ako aj  poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2. Žiaci písali test z matematiky a zo slovenského jazyka. V každom teste bolo 30 úloh, na ktoré mali žiaci časový limit 60 minút. O výsledkoch testovania budú žiaci a ich rodičia informovaní po obdržaní výsledkov z NÚCEMU. 9.11.2017 sa ZŠ s MŠ Bojnice zapojila  aj do elektronického testovania e-Test, ktorý bol prípravou na celoštátne testovanie a preveril vedomosti piatakov zo slovenského jazyka a matematiky. Elektronické testy sprístupnil základným školám NÚCEM.  
 
Zážitkové čítanie v MsK Bojnice počas náboženskej výchovy       
V spolupráci s pracovníčkami Mestskej knižnice Bojnice sa 22. 11. 2017 uskutočnilo  pre žiakov 7. ročníka počas náboženskej výchovy zážitkové čítanie na tému “Rozhodnutie  a  dôsledky”. Išlo o vzdelávanie netradičnou formou prostredníctvom vybraných príbehov z rôznych kníh. Vo viacerých súťažných aktivitách si žiaci počas tímovej práce opakovane utvrdzovali predkladanú tému a nachádzali v nej význam pre svoj život.  
      
 
22.11. 2017 Okresné kolo v šach dievčat a chlapcov 
Žiačky :    3.m  Nikola Ondrušková 
Žiaci :       7.m  Matej Klopček   
               11.m Matej Kollár 
               18.m  Šindler Radovan 
               19.m  Madaj Marek 
Školu reprezentovali prevažne žiaci prvého stupňa. Žiaci  bojovali a postup do krajského kola v Trenčíne si vybojovala  Nikola Ondrušková. 
 
Tvorivá dielňa v ZOO Bojnice 
V stredu 15. novembra 2017 sa žiaci výtvarného krúžku s pani učiteľkou Mgr.  
Z. Lukáčiovou zúčastnili tvorivej dielne v ZOO Bojnice. Lektorkou bola Mgr. Anna Ďuricová zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, ktoré realizuje projekt Škola v múzeu.  
Naša tvorivá dielňa bola zameraná na papier. Najskôr sme sa zoznámili s históriou papiera. V roku 1800 p. n. l. sa vyrábal v Egypte papyrus z rastliny Gyperus papyrus. Bol však veľmi krehký. Na Slovensku sa v 14. storočí vyrábal pergamen z kože kozliat. Papier podobný dnešnému vymysleli v Číne v 1. storočí. Do Európy sa výroba papiera dostáva až v 11. storočí. V 19. storočí vznikli na Slovensku továrne na výrobu papiera v Ružomberku, Slavošovciach a v Harmanci.  
Viete že? Za 1 rok sa vyprodukuje v SR 850 000 ton papiera, spotreba papiera na jedného obyvateľa je 85 kg!!! Na Slovensku denne vyhodíme viac ako 1 000 ton papierového odpadu!!! Lektorka nás donútila sa nad tým zamyslieť. Recykláciou 100 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 100 ročného lesa a ušetrí sa 70% energie. Výrobou 1 t papiera zo starého papiera sa zachráni 17 stromov. My sme sa recykláciou starého novinového papiera, slamy a rastlín pokúsili vyrobiť nový. Ako sa nám to podarilo, posúďte sami. 
 
Beseda – Legálne a nelegálne drogy (8. ročník) 
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa v stredu 15. novembra 2017 počas náboženskej výchovy konala pre žiakov ôsmeho ročníka beseda s protidrogovou tematikou. Pani Gálisová z poradne zdravia RÚVZ Bojnice poukázala na primárnu prevenciu užívania legálnych a nelegálnych drog formou prezentácie so zameraním na špecifiká požívania alkoholu u mladistvých a následky vzhľadom k nezrelosti osobnosti mladého človeka, delenie nelegálnych drog, príznaky závislosti a zdravotné riziká.          
 
Tvorivé dielne v CVČ Bojnice 
14. 11. 2017 sa žiaci 6. A triedy spolu so svojou pani učiteľkou Lipovskou počas výtvarnej výchovy zúčastnili tvorivých dielní v CVČ Bojnice s Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou – Bencovou na tému: Land art. Žiaci sa dozvedeli informácie o súčasnej krajinnej architektúre s prvkami land artu a začlenením skulptúr a objektov do prírodného prostredia. Počas tvorivých dielní sa snažili vytvoriť malé dielka s využitím recyklovateľných materiálov. 
 
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo 
Na našej škole podnecujeme žiakov k tomu, aby získali vzťah k technike, rozvíjali svoje technické myslenie, manuálne zručnosti nielen na predmete technika, ale tých, u ktorých najviac prebudíme záujem o technické vzdelávanie , aj zapojením do technickej olympiády. Školské kolo v kategórii B prebehlo 9.11.2017. Technickú olympiádu riešili žiaci 6. ročníka: Samuel Čuka, Michal Jurík, Kristián Kováč, Jakub Mikula, Roland Turančík, Peter Šindler. 
Najúspešnejším riešiteľom sa stal Kristián Kováč, ktorý postupuje do okresného kola.  
 
Beseda – Závislosti (9. ročník) 
Dňa 8. novembra 2017 pani učiteľka Lipovská zorganizovala pre žiakov deviateho ročníka besedu na tému: Prevencia látkových a nelátkových závislostí. Pozvanie prijali pracovníčky Informačného centra mladých z Prievidze, pani Marcela Lučanská a pani Juliana Martinková. Žiaci cez rôzne aktivity a problémové úlohy, ktoré plnili v rámci skupinovej práce, získali množstvo užitočných informácií o škodlivosti látkových i nelátkových závislostí. Množstvo kladených otázok svedčí o záujme žiakov na danú tému. Beseda deviatakov očividne zaujala a bola pre nich poučná. 
 
Halloween na Maškrtníčku  
8.11 2017 sme si pripravovali maškrty na tému Halloween. Strašidelnú atmosféru dotvárali kostýmy aj masky, ktoré si deti priniesli z domu. Ježibaby a strigôni sa pustili do príprav sladkých pavučín, škoricových netopierov, hmyzového slizu a chumkavých kostí. Dobroty nevyzerali až tak lákavo, ale chutili výborne. Deťom sa atmosféra veľmi páčila a tešia sa na ďalšie pečenie na tému Vianoce.
 
Vybíjaná mix- výsledky  
ZŠ N.Rudno – ZŠ Bojnice 9 : 12 (4:7)
Poradie : 1.m ZŠ N.Rudno
2.m ZŠ Bojnice
Súťaže sa zúčastnili len dve školy. Naši žiaci majú smolu, že musia bojovať so silnými žiakmi z N.Rudna. Ani tento rok sme ich neporazili. Školu reprezentovali nasledovní žiaci: Biro L., Ďurjak D., Gebrlínová D., Krkoška K., Patočová S., Pekárová L., Rybanský T., Tirtey Š., Turančíková Z., Vatajová A., Vlnieška Š .
 
 
Krúžok Maškrtníček  
Aj tento školský rok začali žiaci našej školy navštevovať krúžok Maškrtníček, v ktorom sa učia zhotovovať sladké a slané maškrty. Radosť prejavujú z ozdobovania koláčikov a aj z umývania použitých riadov. Odmenou je vždy ochutnávka pripravených dobrôt. 
 
Exkurzia v Nitre 
Dňa 25.10.2017 sa druháci 2.A.a 2.B. zúčastnili exkurzie v Nitre. Navštívili Nitriansky hrad a potom išli na divadelné predstavenie Ferdo Mravec v Divadle Andreja Bagara. Žiakom sa v Nitre veľmi páčilo. 
 
Literárne pásmo Andrej Sládkovič 
Dňa 24. 10. 2017 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili literárneho pásma Andrej Sládkovič – život a dielo, ktoré pripravila pani knihovníčka Katarína Gabrišová z MsK Bojnice. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti o slovenskom romantikovi, ktorého ľúbostná básnická skladba Marína v prekladoch preslávila v celej Európe. 
 
Exkurzia do hvezdárne 
Dňa 24.10.2017 sa žiaci tretieho ročníka s pani učiteľkami Mgr. I. Bátorovou a Mgr. Z. Lukáčiovou zúčastnili exkurzie do Hvezdárne Partizánske v Malých Bieliciach. Pre žiakov prvého stupňa mali pripravený program Vesmír blízky i ďaleký. Žiaci získali informácie o pohyboch planéty Zem, Slnečnej sústave, fázach Mesiaca, o kométkach a planétkach. Zaujímali sa o zatmenie Slnka a Mesiaca. Program bol doplnený videoprojekciou obrazového materiálu, simuláciami úkazov a filmom. V kupole hvezdárne sme  veľkým hvezdárskym ďalekohľadom pozorovali Slnko a slnečné škvrny. Exkurzia bola poučná a zaujímavá. 

Osamelá plechovka túlajúca sa svetom 
Výtvarnú súťaž vyhlásila Lucia Benková, autorka a ilustrátorka detskej knihy „Úsmev na dobrú noc.“ Poslaním výtvarnej súťaže je podnecovanie detí k umeleckej tvorivosti a podpora rozvoja talentu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 22. októbra 2017 v Mestskej knižnici v Bojniciach. Z našej školy sa zapojilo 25 detí zo štvrtého a tretieho ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiovej. 
Ak máte záujem, hlasovať môžete do 30. októbra 2017, prostredníctvom označenia „Pači sa mi to“ na stránke www.facebook.com/luciabenkova. Podporte nás! 
 
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka 
Dňa 20. 10. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Na 1. mieste skončila Petra Gregorová z 9. A , na 2. mieste Daria Zasidkovych z 9. B, na 3. mieste Nina Humajová a Andrea Šindlerová z 9.A. Víťazka Petra Gregorová bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 29. 11. 2017. 
 
19. a 20. 10. 2017 – Zážitkové čítanie na hodinách náboženskej výchovy  
Žiaci piateho ročníka počas vyučovacej hodiny náboženstva zavítali do Mestskej knižnice v Bojniciach, kde cez aktívne zážitkové čítanie načerpali doplňujúce informácie v rámci preberanej témy „Miesto a čas modlitby v živote človeka“. Uvedomili si potrebu úprimnosti a sústredenosti pri modlitbe a to cez tvorbu slovenských autorov ako aj jej dôležitosť v živote biblických postáv. 
 
Burza práce 
Dňa 19.10.2017 sa konala v Prievidzi Burza práce. Jej organizátorom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Prievidza. V športovej hale predstavili svoju činnosť stredné školy z okresu, ako aj viacerí zamestnávatelia.  Naši deviataci sa zúčastnili tejto zaujímavej akcie, na ktorej prezentovali stredné školy z Prievidze a jej okolia svoje štúdijné programy. Stredné školy boli zastúpené aj svojimi študentami, ktorí informovali návštevníkov o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia a kvalite vzdelávania. Žiaci si mohli urobiť predstavu o náročnosti  štúdiá, oboznámiť sa s pozitívami, ako aj negatívami tej ktorej školy, ako aj opýtať sa na detaily, ktoré ich zaujímali.  Zvoliť si vhodnú strednú školu, ktorá by bola tá pravá nie je ľahké a dúfajme, že účasť na tejto akcii pomohla našim deviatakom získať prehľad o existujúcich možnostiach štúdia a prispeje k ich správnemu rozhodnutiu o budúcom povolaní.  
 
19. 10. 2017 - relácia v školskom rozhlase Deň úcty k starším  
V rámci mesiaca október žiaci deviateho, Milan Valencín, Bibiána Rajčová, Paulína Dadíková a Dávik Kytka, počas rozhlasovej relácie upozornili pripravenými príspevkami na úctu k starším ľuďom, ktorá má byť spontánna, nenásilná, ale predovšetkým stále aktuálna.               
 
Triedny výlet žiakov 6. ročníka  
Dňa 18.10. 2017 žiaci 6. A a 6. B triedy so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Lipovskou a Mgr. Mikulášovou navštívili Atlantis Science Centerv Leviciach. Absolvovali programy Technické vynálezy  a Vývoj zemegule. Žiaci sa zoznámili s dôležitými objavmi a vynálezmi, ktoré mali podstatný vplyv na vedecko-technický pokrok – koleso, žiarovka, internet...Vyskúšali si najnovšie spôsoby merania vzdialenosti a teploty materiálov pomocou laseru, ale aj meranie hlučnosti. Najväčší zážitok mali z jazdy na hoverboarde. Prostredníctvom videa sa zoznámili s vývojom Zeme a po správnom zodpovedaní otázok boli odmenení náramkami. Po absolvovaní programov individuálne manipulovali s nainštalovanými pomôckami, na ktorých mohli zistiť fungovanie rôznych fyzikálnych javov – magnetizmus, princíp činnosti jednoduchých strojov, optické javy a podobne. Najviac ich zaujal „bublinkový svet“ a práca so žeriavom. Žiaci boli veľmi aktívni a s radosťou manipulovali s rôznorodými pomôckami, zážitkovo objavovali svet vedy a techniky, čo ich bude motivovať k vzdelávaniu v prírodovedných a technických predmetov. 
 
Exkurzia Mochovce, Nitra 
Dňa 18.10.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie do atómovej elektrárne v Mochovciach. Tam vstúpili v doprovode sprievodcu do energolandu – najmodernejšieho interaktívneho zábavno-vzdelávacieho informačného centra . Súčasťou expozície infocentra boli nasledovné sekcie: Termálne zrkadlo, ktoré zobrazuje tepelný obraz v reálnom čase;. Energorace – neuveriteľné preteky na interaktívnej podlahe; Rozhovory o energii; Stroj času , ktorý ukazuje ako najväčšie objavy ovplyvnili populačnú explóziu; Zdroje energie; Watty – kde si mohli žiaci vyskúšať aké ťažké je nabiť si mobil; Mapa energie; Cesta objavov.  V rámci expozície si pozreli film v 3D kine, ktorý zaznamenal okamih od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť.  Nasledovala virtuálna prehliadka priestorov elektrárne, počas ktorej sa dozvedeli ako pracuje reaktor, ako sa vyrába jadrové palivo, ako sa skladuje po vyhorení, čo je radiácia, žiarenie, rádioaktívny odpad a pod. Návštevu elektrárne ukončili obhliadkou priestorov okolia elektrárne. Z Mochoviec sa presunuli do Nitry, kde navštívili krajské osvetové stredisko – hvezdáreň. V kupole hvezdárne ďalekohľadom pozorovali Slnko, ale aj okolité objekty. Mohli si prezrieť časť meteoritu, ktorý dopadol na územie Slovenska a dostali informácie o najvýznamnejších výpravách do vesmíru. Program bol bohatý a žiaci si odniesli veľa poznatkov a zážitkov z exkurzie. 
 
Exkurzia s témou historickou, geografickou a prírodovednou 
Dňa 17.10.2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie s témou historickou, geografickou a prírodovednou. V Kremnici v mincovni si pozreli krátky dokument, navštívili starú mincovňu, kde na spustení starých strojov videli praktickú ukážku razenia mincí. Potom sa presunuli do múzea, v ktorom im pani lektorka porozprávala o minulosti a súčasnosti Kremnice, pozreli si baňu i ukážku minerálov, expozíciu histórie peňazí. Potom nasledoval výstup na hrad - v Kostole svätej Kataríny si vypočuli prednášku a gotike, organe atď. a z veže mali krásny výhľad na okolité vrchy. Exkurzia bola vydarená a poučná. 
 
Turistický krúžok - Banskej Štiavnice 
Dňa 14.102017 sa žiaci a priatelia turistiky vybrali na výlet do Banskej Štiavnice. Navštívili Kalváriu, Štiavnický betlehem, Trojičné námestie kde sa občerstvili a nakoniec išli na prehliadku starého hradu. Mali prekrásne počasie.  
 
Deň jablka 
Dňa 13. 10. 2017 sa konal na našej škole „Deň jablka“. Celkovo priniesli deti  z 1. stupňa 98 veľkých jabĺk,16 malých jabĺk a 11 hrušiek. 
Najväčšie jablko:                 
1. Lucia Kráľová 4.B 505g 
2. Samuel Lacko 3.A 470g 
3. Marko Ištok 2.A 450g 
Najmenšie jablko:                 
1. Tereza Dušičková 4.A – jablko vážilo menej ako 1 g 
2. Hugo Bartoš 1.B 1g 
3. Marko Grom 3.A 2g 
Najväčšia hruška:               
1. Matej Zajac a Júlia Zajacová 450g 
 3. Matej Klopček 410g 
Najkreatívnejšie jablko:        
1. Viktor Daubner 
2. Natália Kiabová 
 
13.10. 2016 Obvodové finále florbal  5. – 9. roč. chlapci 
1.skupina  
Koš        - Bojnice   4:1 
Val.Belá - Čavoj      4:3 
N.Rudno - Koš        6:0 
Bojnice - Val.Belá    1:5 
Čavoj - N.Rudno      1:5 
Koš - Val.Belá          3:1 
Bojnice - N.Rudno    2:4 
Čavoj - Koš               2:8 
N.Rudno -Val.Belá    6:0 
Čavoj - Bojnice         1:3 
 
 Poradie: 
1. N.Rudno  (postup do obvodového finále) 
2. Koš 
3. Val.Belá 
4. Bojnice 
5. Čavoj 
 
2.skupina 
Nedozery-Brezany   - Lazany                  5: 3        
Kanianka                   - Nitrianske Pravno   5: 5   
Nedozery-Brezany   - Nitrianske Pravno   6: 4 
Lazany                       - Kanianka              6 : 6 
Nitrianske Pravno        - Lazany                 2 : 3  
Nedozery-Brezany    - Kanianka             5 : 2 
 
Poradie: 
1. Nedozery-Brezany  (postup do obvodového finále) 
2. Lazany    
3. Kanianka    
4. Nitrianske Pravno   
 
Turnaja sa zúčastnili nasledujúci žiaci: D.Rendek, M.Kielar, M.Veselý, P.Carolan, M.Dúbravka, D.Božik, M.Oboňa, M.Dubanský, J.Bezdek. Chlapcom sa nepodarilo zvíťaziť nad silnejšími súpermi. Skoro v  takejto zostave môžu reprezentovať aj budúci rok – bez troch hráčov. 
 
12. 10. 2017 - beseda k Svetovému dňu výživy 
Svetový deň výživy sme si pripomenuli formou besedy s pracovníčkou pani Gálisovou z RÚVZ so sídlom v Bojniciach. Podľa plánu aktivít Zdravej školy vyučujúca Mgr. Lipovská zorganizovala pre žiakov piateho ročníka besedu na tému: „Zdravá výživa, zdravý životný štýl žiakov“ s poukázaním na zásady správneho životného štýlu a správnej - zdravej výživy. Žiaci pracovali v štyroch skupinách, podľa vopred rozdelených častí jedálneho lístka. Potom nasledovala poučná diskusia k jednotlivým jej častiam. Celá beseda tak nadobudla charakter spontánnosti a otvorenosti.  
 
Otvorenie výtvarného krúžku 
11. októbra 2017 sme začali s krúžkovou činnosťou. Skladaním, strihaním a lepením sme vytvorili rodinný domček. Zahrali sme sa na architektov a navrhli zariadenie. Na ďalšej hodine p. učiteľka využila tvorivosť a fantáziu detí. Z odpadového materiálu vytvorili „pavúka zaujímavého“. 
Náš výtvarný krúžok, pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiovej, navštevujú žiaci tretieho a štvrtého ročníka. 
 
Beseda s regionálnou poetkou a výtvarníčkou  
11.10. 2017 sa naši deviataci zúčastnili v Mestskej knižnici Bojnice na besede s regionálnou poetkou a výtvarníčkou Veronikou Hoffmannovou, aby sa dozvedeli viac o jej básnických zbierkach. Celé stretnutie bolo spestrené prednesom básní z jej tvorby. 
 
9. a 12. 10. 2017 – NBV v MsK Bojnice 
Žiaci šiesteho ročníka zažili netradičnú hodinu náboženskej výchovy v MsK Bojnice. Počas zážitkového čítania sa spoločne zamýšľali nad problematikou šikanovania v téme „Sila slova“. 
 
Výtvarná výchova trochu inak 
V utorok 10. 10. 2017 absolvovali žiaci 6. A triedy v CVČ Bojnice besedu a tvorivé dielne s Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou – Bencovou na tému: Kompozícia ako prejav priestorovej modelácie v dizajne. 
Aby lepšie pochopili problematiku kompozície, prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s geniálnym dizajnérom, ktorý sa preslávil modelom stoličky č. 14 Michalom Thonetom. Následne počas tvorivých aktivít pracovali s danou témou, ktorá ich veľmi oslovila.
 
Výmenný pobyt hosťujúcich žiakov z Podolsze u nás 
Prvý októbrový týždeň k nám opäť po roku prišli na výmenný poznávací pobyt žiaci z poľskej družobnej Základnej školy Podolsze. Tentokrát do našich hostiteľských rodín pricestovalo 16 žiakov v doprovode svojich dvoch vyučujúcich. Počas týždňa absolvovali bohatý náučný program. Navštívili ZOOškolu, kde sa dozvedeli zaujímavosti zo ZOO Bojnice a oboznámili sa so vzácnymi a ohrozenými druhmi. Samotnú návštevu ZOO spestrila hra medveďov s loptami, ktoré im priniesli naši žiaci. Naprázdno neobišli ani opice. Dostali vyradené plyšové hračky, plachty a kožuchy. Veľkú pozornosť pútali levy, slony, surikaty i dravé vtáky. V ten istý deň mali všetci zúčastnení zarezervovaný aj vstup do zámku. Prezreli si stálu expozíciu, kde sa oboznámili s jednotlivými slohovými obdobiami a potom prešli cez prírodnú travertínovú jaskyňu nachádzajúca sa 26 metrov pod úrovňou 4. nádvoria. V stredu cestovali do sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej, kde sa oboznámili s tradičnými postupmi výroby skla a mohli si samy vyskúšať tvarovanie horúceho skla. Po obede zavítali do Prepoštskej jaskyne, aby v múzeu praveku predviedli svoju schopnosť spolupráce a vzájomnej pomoci v pripravených aktivitách, tak ako si to v praveku vyžadoval život neandertálskeho človeka. Predposledný deň pobytu začal v športovom duchu na Minigolfe v Prievidzi, pokračoval prehliadkou Farského kostola sv. Martina v Bojniciach, obohatený bol aj o literárne súťaže v Mestskej knižnici Bojnice a zavŕšený zábavným programom u sokoliarov Aquila. 6. október bol dňom rozlúčky a odchodu. Recipročný poznávací pobyt bol pre všetkých opäť veľkým prínosom. Vznikli nové priateľstvá aj medzi samotnými rodina. Právom patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí boli ochotní akýmkoľvek spôsobom pomôcť a spolupracovať so ZŠ Bojnice. Obzvlášť rodičom, ktorí deťom z Poľska poskytli ubytovanie, vedeniu Zámku Bojnice a ZOO Bojnice za poskytnuté voľné vstupy, sponzorstvo rodine Lednickej, pánovi Hasákovi i Rodičovskému združeniu ZŠ Bojnice.Pevne veríme, že nadobudnuté priateľstvá budú naďalej pretrvávať aj v budúcom školskom roku 2018/2019 a naši žiaci vycestujú v máji 2019 do Podolsze.
 
6.10. 2017 Obvodové finále florbal 5. – 9. roč. dievčatá 
ZŠ N. Rudno  – ZŠ Lazany      4:0 
ZŠ Bojnice     – ZŠ Val.Belá     1:1 
ZŠ N.Rudno  – ZŠ N.Pravno    3:3 
ZŠ Val.Belá    - ZŠ Lazany       3:2 
ZŠ Bojnice     - ZŠ N.Pravno    0:1 
ZŠ N.Rudno  – ZŠ Val.Belá     5:0 
ZŠ Lazany     - ZŠ N.Pravno    2:3 
ZŠ Bojnice     - ZŠ N.Rudno     0:1  
ZŠ Pravno     – ZŠ Val.Belá     4:0 
ZŠ Lazany      - ZŠ Bojnice      1:2 
 
Poradie: 1.m  ZŠ N.Rudno               
               2.m. ZŠ N.Pravno   
               3.m  ZŠ s MŠ Bojnice   
               4.m  ZŠ Valaská Belá 
               5.m ZŠ Lazany 
Do súťaže bolo prihlásených 5 škôl z bojnického obvodu, kde po dohode učiteľov sme odohrali systémom každé družstvo s každým. Žiačky si mohli zmerať sily s každou školou a zistiť svoje kvality, prípadne nedostatky. Našu školu reprezentovali nasledovné dievčatá: P.Dadíková, D.Zasidkovych N.Humajová, V.Patočová, B.Rajčová, N.Tonhajzerová, N.Kohútová, P.Gregorová, R.Komisková. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. 
 
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
Dňa 27.9.2017 sa žiaci 7. – 9.roč. zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Predstavenie s názvom The Heroes poukázalo na to, že hrdinovia z filmov a komiksov nie sú skutočnými hrdinami. Obyčajní ľudia často krát vykonajú hrdinské činy pre iných a tým sa stávajú skutočnými hrdinami, hodnými obdivu, čo bolo hlavnou myšlienkou celého predstavenia. Žiaci si overili svoje vedomosti z anglického jazyka v praxi a realizátor predstavenia zaslal študijné materiály k danej téme, s ktorými môžu pracovať vyučujúci anglického jazyka na vyučovacej hodine. Žiakov predstavenie zaujalo.  
 
Kurzy na inline korčuliach 
V dňoch 25.9.- 29.9. 2017 sa prihlásení žiaci 2.B, 4.A a 4.B zúčastnili kurzu na inline korčuliach. Kurz absolvovalo spolu 18 žiakov (6 žiakov z 2.B, 7 žiakov zo 4.A a 5 žiakov 
zo 4. B. Výcvik zabezpečovali kvalifikovaní inštruktori z FATRA SKI. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa výkonnosti. 
V posledný deň kurzu sa konali preteky v 2 kategóriách – chlapci a dievčatá. V chlapčenskej kategórii bol najlepší Karol Krkoška zo 4. A triedy, druhé miesto získal Viktor Daubner  
zo 4.A a tretie miesto obsadil Matej Klopček z 2. B.   
V kategórii dievčat vyhrala Romana Uhlířová zo 4. B triedy, na druhom mieste skončila Lucia Kráľová zo 4.B a tretie miesto obsadili spoločne Denisa Rajčová zo 4.A a Nina Pažická z2.B. 
Za úspešné zvládnutie kurzu dostali všetci účastníci diplom a sladkú odmenu. 
Počas výcviku nenastal žiadny výchovný problém a deti sa veľmi pekne správali, čím prispeli aj k bezúrazovému stavu. Kurz prebehol bez problémov a splnil svoj účel. Za úspešné zvládnutie a celkový priebeh vyslovujeme poďakovanie inštruktorom z FATRA SKI.  
 
21.9. 2017  Okresné kolo v cezpoľnom behu 
Chlapci – M.Dúbravka, D.Božik, A.Rehák  
Umiestnili sa na 12. mieste zo 17 škôl. 
Umiestnenie nie je až na takej dobrej úrovni. Dlhý 3km beh nie je moc obľúbený medzi žiakmi. Počasie nebolo dobré, preto mali trasu upravenú a mierne skrátenú. Zmerali si svoje schopnosti a chlapci majú veľmi silnú konkurenciu. Za snahu ich chválime.  
Dievčatá - L.Hatványiová, D. Zasidkovych, N. Humajová 
Umiestnili sa na 5. mieste zo 17 škôl. 
Dievčatá bežia trasu dlhú 1,5km. Na našej škole je celkom dobrá skupina dievčat s talentom na vytrvalosť. 
Skupina má veľmi vyrovnané športové výkony. Dievčatám gratulujeme za výborný výsledok. 
 
Relácia k Svetovému dňu mieru 
Dňa 21.septembra 2017 bola v školskom rozhlase relácia k Svetovému dňu mieru. Žiaci si vypočuli príbeh chlapca, ktorý spomína na svoje detstvo počas vojny a dnes je z neho dedko a porovnáva ho s detstvom svojich vnúčat a pravnúčat. Zároveň z toho vyplynulo ponaučenie pre dnešné generácie o dôležitosti mieru. Spomenula sa história slávenia tohto sviatku, symbol Mierový zvon, OSN. Reláciu pripravila Mgr. Katarína Tirteyová, čítal žiak 9.A triedy Dávid Kytka. 
 
18.9.2017 - Výchovný koncert 
Žiaci 2. a 4.ročníka našej školy zúčastnili výchovného koncertu Marťankovia, ktorý sa uskutočnil v DK Prievidza . Počas koncertu sa žiaci zabávali, tancovali, cvičili a súťažili. Učili sa o vesmíre hravou formou, zopakovali si názvy planét slnečnej sústavy a spievali v doprovode kapely slovenské ľudové piesne. Zaujal ich aj veľký plyšový Marťan, ktorý sa stal ich kamarátom. Po skončení koncertu si žiaci okrem nezabudnuteľného zážitku odnášali so sebou aj hudobné CD, ktoré im pripomenie atmosféru koncertu. 
 
13. 9. 2017 - zážitkové čítanie: Silné a slabé stránky človeka - pozvanie k zodpovednosti 
V rámci úzkej spolupráce s Mestskou knižnicou v Bojniciach sa vyučovanie náboženskej výchovy pre deviatakov konalo na jej nádvorí v príjemnej tvorivej atmosfére. Cez zážitkové čítanie žiaci aktívne pracovali s témou. Počas viacerých aktivít postupne odkrývali a nachádzali možné riešenia stanovených problémových úloh. 
 
Bezpečnosť potrebuje hlavičky -  ZŠ s MŠ Bojnice 
Spoločnosť SLOVDEKRA zahájila v stredu, 6.9.2017, o desiatej hodine svoj prvý event kampane zameranej na bezpečnosť školákov v cestnej premávke s názvom „Bezpečnosť potrebuje hlavičky“ a pripojila sa tak už k 14. ročníku celoeurópskej kampane organizovanej jej materskou spoločnosťou DEKRA. 
Podujatie podporili svojou aktívnou účasťou členovia krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, Autoškola HAL v zastúpení pána inžiniera Jána Hanzela a dobrú myšlienku prišiel osobne podporiť aj primátor mesta Bojníc PhDr. František Tám. 
Celé podujatie prebiehalo na školskom dvore, z ktorého pán Hanzel a policajti vytvorili provizórne dopravné ihrisko. Na zem nakreslili čiary, vybudovali križovatky, kruhový objazd aj priechody pre chodcov. V detskej premávke, samozrejme, nechýbali tie najpoužívanejšie dopravné značky. 
Po tom, ako sa prváci zoznámili s dopravným ihriskom, dostali prednášku od samotných policajtov, ktorí ich upozornili na možné situácie, ich riešenie a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Deti sa okamžite vybrali vyskúšať si tieto rady v praxi. Vytvárali modelové situácie, ktoré následne aj bravúrne riešili. Nejeden ostrieľaný vodič by sa od nich mal čo priučiť. 
Spoločnosť Dekra sa venuje bezpečnosti na ceste už niekoľko rokov. Iniciatíva organizovať podujatia, ktoré sú určené na vzdelávanie najmenších prišla v roku 2004 z Nemecka. Odvtedy sa kampaň rozrástla aj do iných krajín, a to do Talianska, Portugalska, Poľska, Švédska, Rakúska, do Čiech aj na Slovensko. Od zrodenia kampane sa podarilo rozdať viac ako 2,5 milióna čiapok s reflexnými prvkami a edukovať stovky tisíc detí. 
Tento rok plánuje SLOVDEKRA rozdať viac ako 2000 čiapok v ôsmich mestách cez svoje pobočky STK a na podujatiach v základných a materských školách po celom Slovensku. 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web