obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Dôležité informácie k Škole v prírode pre rodičov detí piateho ročníka 
( termín - od 07.09. do 11.09. 2020 ) 
           
        Vážení rodičia, 
 
nástup do Školy v prírode bude dňa 07.09.2020 o 8.00 hod. na autobusovej zastávke pod ZŠ Bojnice. 
Pred odchodom do ŠvP je každý rodič povinný odovzdať nasledovné dokumenty: 
( dokumenty sú v prílohe dole pod textom, názov dokumentu: Vyhlásenie ) 
-          Potvrdenie o bezinfekčnosti,  ktoré je písomným vyhlásením rodiča, zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň ( rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu ). 
-          Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti– potvrdenie vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia, ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. 
 
Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je každý rodič povinný vybaviť svoje dieťa vlastným uterákom, vlastnou dezinfekciou, 2 ks rúšok, 2 balíčky jednorázových papierových vreckoviek. 
 
Stretnutie rodičov detí, ktoré absolvujú ŠvP:  
streda, 02.09.2020 o 9.30 hod., v altánku ZŠ 
 
Zodpovedné vyučujúce: Mgr. Eva Greschnerová, Mgr. Ivana Kutáleková 
 
Dokumenty na stiahnutie
i-doc2.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web