obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Lyžiarsky výcvik žiakov z 1. ročníka ZŠ a deti z MŠ
lv1roc0101.jpglv1roc0102.jpglv1roc0103.jpg
lv1roc0104.jpglv1roc0105.jpglv1roc0106.jpg
Lyžiarsky výcvik 4. a 5. ročník
lv450101.jpglv450102.jpglv450103.jpg
lv450104.jpglv450105.jpglv450106.jpg
Biblická olympiáda
bibolym0101.jpgbibolym0102.jpgbibolym0103.jpg
Lyžiarsky výcvik 2. ročník
lv2roc0101.jpglv2roc0102.jpglv2roc0103.jpg
lv2roc0104.jpglv2roc0105.jpglv2roc0106.jpg
Stvárnenie biblického príbehu
bibprib0101.jpgbibprib0102.jpgbibprib0103.jpg
Január – mesiac kreativity
meskrea0101.jpgmeskrea0102.jpgmeskrea0103.jpg
Bojnický kračúň
bojkra1201.jpgbojkra1202.jpgbojkra1203.jpg
Vianočná burza hračiek a kníh
buhr1201.jpgbuhr1202.jpgbuhr1203.jpg
buhr1204.jpgbuhr1205.jpgbuhr1206.jpg
Návšteva MsK v rámci NBV
nmsknab1201.jpgnmsknab1202.jpgnmsknab1203.jpg
Súťaž o najzaujímavejšie vianočné ozdoby na stromček vyrobené z odpadového materiálu
suoz1201.jpgsuoz1202.jpgsuoz1203.jpg
suoz1204.jpgsuoz1205.jpgsuoz1206.jpg
suoz1207.jpgsuoz1208.jpgsuoz1209.jpg
Zdobenie vianočného stromčeka v ZOO Bojnice
zdst1201.jpgzdst1202.jpgzdst1203.jpg
Zima na krúžku Maškrtníček
maskr1201.jpgmaskr1202.jpgmaskr1203.jpg
Beseda s dentálnou hygieničkou
denhyg1201.jpgdenhyg1202.jpgdenhyg1203.jpg
Návšteva farského kostola Svätého Martina biskupa z Tours
navkost1201.jpgnavkost1202.jpgnavkost1203.jpg
navkost1204.jpgnavkost1205.jpgnavkost1206.jpg
Krajské kolo vo vybíjanej mix 3.-4. ročník
kkvyb01.jpgkkvyb02.jpgkkvyb03.jpg
Prezentácia študijných odborov
prod1201.jpgprod1202.jpgprod1203.jpg
Návšteva farského kostola Svätého Martina biskupa z Tours
nk1101.jpgnk1102.jpgnk1103.jpg
nk1104.jpgnk1105.jpgnk1106.jpg
Regionálne kolo vybíjaná
rekv1101.jpgrekv1102.jpgrekv1103.jpg
Krajské kolo florbal
flor111.jpgflor112.jpgflor113.jpg
Okresné kolo vybíjaná
okv11571.jpgokv11572.jpgokv11573.jpg
Beseda v MsK Bojnice: Rozhodnutie a dôsledky
brd111.jpgbrd112.jpgbrd113.jpg
Obvodné finále - vybíjaná
ofv111.jpgofv112.jpgofv113.jpg
HEVI TOUR 60
hevitour01.jpghevitour02.jpghevitour03.jpg
Okresné kolo vybíjaná 3.-4.roč. mix
okrkv111.jpgokrkv112.jpgokrkv113.jpg
okrkv114.jpgokrkv115.jpgokrkv116.jpg
Beseda s príslušníčkou polície pre ôsmakov
bspz111.jpgbspz112.jpgbspz113.jpg
bspz114.jpgbspz115.jpgbspz116.jpg
besedy na tému: Prevencia drogových závislostí
pdz111.jpgpdz112.jpgpdz113.jpg
Literárna a výtvarná súťaž vyhlásená Mestskou knižnicou Bojnice
lsmsk111.jpglsmsk112.jpglsmsk113.jpg
lsmsk114.jpglsmsk115.jpglsmsk116.jpg
Obvodové kolo vo vybíjanej 5.-7. ročník dievčatá a chlapci
vybokd1.jpgvybokch1.jpg
Priateľský zápas prípraviek
pzpr1.jpgpzpr2.jpgpzpr3.jpg
pzpr4.jpgpzpr5.jpgpzpr6.jpg
Obvodové finále vo vybíjanej mix 3-4.ročník
vyb113.jpgvyb112.jpgvyb111.jpg
Návšteva výstavy Titanic
tit1011.jpgtit102.jpgtit105.jpg
Beseda s ilustrátorom
ilust1.jpgilust2.jpgilust3.jpg
Zážitkové čítanie
zc2101.jpgzc2102.jpgzc2103.jpg
Preventívny projekt s príslušníčkou polície
bespol1.jpgbespol2.jpgbespol3.jpg
Zážitkové čítanie na hodinách náboženskej výchovy
zcnbv101.jpgzcnbv102.jpgzcnbv103.jpg
zcnbv104.jpgzcnbv105.jpgzcnbv106.jpg
Návšteva Mestského divadla v Žiline
dpz101.jpgdpz102.jpgdpz103.jpg
dpz104.jpgdpz105.jpgdpz107.jpg
Beseda „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“
zv101.jpgzv102.jpgzv103.jpg
zv104.jpgzv105.jpgzv106.jpg
Daň jablka
dj101.jpgdj102.jpgdj103.jpg
Besedy v knižnici
bk091.jpgbk092.jpgbk093.jpg
bk094.jpgbk095.jpgbk096.jpg
Európsky deň jazykov
anj1.jpganj2.jpganj3.jpg
zážitkové čítanie na tému: “Silné a slabé stránky človeka”
zazc1.jpgzazc2.jpgzazc3.jpg
beseda k Medzinárodnému dňu prvej pomoci
mdpp1.jpgmdpp2.jpgmdpp3.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web