obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Školský klub detí 
Oznamy 
 
i-pdf.gif
 
 
 
 
Oddelenia a vychovávateľky 
I.
Bc. Elena Petrisková
II.
Mgr. Andrea Leporisová
III.
Mgr. Katarína Bošková
IV.
Mgr. Martina Kielarová
 
 
Plán podujatí ŠKD pri ZŠ s MŠ Bojnice na mesiac február 
1.      Športovo – súťažné popoludnie na snehu - II. oddelenie  
2.      Valentínske súťažné popoludnie I.- oddelenie  
3.      Fašiangové tvorivé dielne 
Výroba masiek, súťaž o najldhšiu fašiangovú reťaz – I. oddelenie  
4.      Fašiangové hádanky – zábavné popoludnie v knižnici – II. oddelenie  
5.      Maškarný ples v ŠKD 
6.      Súťaž o naj masku v oddelení III. oddelenie 
7.      Zima v ZOO – život zvierat v zimnom období – II. a III. oddelenie 
8.      Februárové stretnutie v knižnici – III. oddelenie 

 
 Podujatia ŠKD
 
Snehová ZOO 
Konečne vonku sneží, čo potešilo najmä naše deti. Deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou už tradične súťažili na Snehovej ZOO. Tvorili zvieratká zo  snehu. A darilo sa im. Školský dvor ožil – objavil sa na ňom jednorožec, krtko, škrečok, korytnačka, had a i. Deťom sa darilo aj vďaka rodičom, ktorí pomohli deťom s prípravou pomôcok. Tešili sa deti, ale aj rodičia, ktorí si po ne prišli. Podujatie sa vydarilo a tí najlepší boli odmenení. Na záver sa deti guľovali, bobovali a vychutnávali si krásy zimy.  
                                                                                  Bc. Elena Petrisková 
  
Zimná príroda – prírodovedná vychádzka  
V piatok 11.1. 2019 popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na prírodovednú vychádzku do parku k Bojnickému zámku. Obdivovali zimnú prírodu, spiacu pod bielou snehovou perinou. Aj keď stromy boli premrznuté ľadom a snehom, deti mali za úlohu určovať ich správny názov, čo sa im aj podarilo. Potom sa vyšantili na snehu. Naháňali sa, guľovali sa a púšťali sa na lopároch. Zdravo unavené a vyštípané od mráziku sa vrátili späť do školy. Konečne po dlhom čase si užili zimných radovánok.  
                                                                                  Mgr. Andrea Leporisová 
  
Tvorivé dielne 
Vo štvrtok 17. 1. 2019 popoludní v III. oddelení ŠKD prebiehali tvorivé dielničky stále aktuálnou zimnou témou. Deti boli usilovné. Strihali, lepili aj kreslili. Najprv si nakreslili krásnych tučniakov, ktorí ozdobili prízemie tretieho pavilónu. Po krásnych kresbách vytvorili deti zimné krajinky, ktoré skrášlili naše oddelenie. Musím zhodnotiť, že všetky deti boli pri práciach tvorivé a kreatívne. 
                                                                                 Mgr. Katarína Bošková
 
 Návšteva podujatí
 
Novoročné stretnutie 
Deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou sa vybrali do knižnice. S tetou knihovníčkou si rozprávali o zime, hádali hádanky, hádzali snehovou guľou. Teta knihovníčka im prečítala z knihy príbeh o medvedíkovi, ktorého si deti poskladali z puzzle, krásne vyfarbili a s radosťou odniesli domov. Na záver navštívili detské oddelenie, kde si vymenili knihy. 
                                                                                   Bc. Elena Petrisková 
  
Zimné stretnutie v knižnici 
Dňa 21. 1. 2019 sa III. oddelenie ŠKD vybralo poobede do Mestskej knižnice. Diskutovali o prečítanej knižke: Šibalstvá Tilla Eulenspiegla. Po debate o knižke pani knihovníčka odmenila práce žiakov z predchádzajúceho stretnutia. Na záver návštevy dostali deti za úlohu nakresliť Tilla a jeho všetky povolania, o ktorých sa dočítali v knižke. 
                       Mgr. Katarína Bošková 
 
Novoročné stretnutie v mestskej knižnici 
V piatok 25.1.2019 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD opäť navštívili mestskú knižnicu, aby aj v novom roku pokračovali v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností. V prvej časti stretnutia deti s tetou knihovníčkou Katkou besedovali o prečítanej knihe – Koľko váži Matilda. Besedovali formou otázok a odpovedí. Za správne odpovede deti dostali sladkú odmenu. V druhej časti stretnutia teta Katka deťom ponúkla z detskej literatúry ďalšie knižky na čítanie. Deti sa rozhodli, že si spoločne v ŠKD budú čítať knižku od J. Uličianskeho - Záhady Čierneho Dvora a po jej prečítaní opäť v blízkej dobe prídu o nej besedovať do mestskej knižnice.    
                       Mgr. Andrea Leporisová 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web