obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Školský klub detí 
Oznamy 
 
i-pdf.gif
 
 
 
 
Oddelenia a vychovávateľky 
I.
Bc. Elena Petrisková
II.
Mgr. Andrea Leporisová
III.
Kristína Dunková
IV.
Mgr. Martina Kielarová
 
Plánované aktivity na mesiac jún  
1.Oslava MDD v ZOO
    T: 1.6.2018                           Z: Mgr. Leporisová 
2. Kresba na dlažbu na tému – Môj detský sen
   T: 1.6.2018                           Z: Bc. Petrisková 
3. Športové popoludnie k MDD
   T: 1.6.2018                           Z: K. Dunková         
4. Koncoročné posedenie pri knihe na nádvorí mestskej knižnice
   T: 6.6.2018                          Z: K. Dunková 
   T: 8.6.2018                          Z: Bc. Petrisková 
5. Návšteva AQUILY pri príležitosti MDD
 T: 13.6.2018                        Z: Bc. Petrisková a Mgr. Leporisová, Dunková 
6. Liečivé pramene – prírodovedno – poznávacia vychádzka do kúpeľov
 T: 15.6.2018                       Z: Mgr. Leporisová 
7. Čo sme všetko prečítali v ŠKD počas školského roka – súťažno – zábavný kvíz v knižnici
 T: 22.6.2018                       Z: Mgr. Leporisová 
8. Koncoročný výlet do ZOO
 T: 22.6.2018                       Z: Bc. Petrisková 
9. Tešíme sa na prázdniny – zmrzlinová párty – rozlúčka so školským rokom
   T: 26.6.2018                     Z: Mgr. Leporisová 
10. Vyhodnotenie činnosti v ŠKD – vyhodnotenie súťaží Naj chlapec, Naj dievča,
      Fenomén školského roka I. oddelenia ŠKD 
     T: 26.6.2018                      Z: Bc. Petrisková 
11. Príprava Letnej činnosti 2018
    T: jún                                  Z: Bc. Petrisková a Mgr. Leporisová a Dunková 
 
 
    
 
Aktivity v šk. roku 2017/2018
 
 
Rozlúčka so školským rokom – zmrzlinová párty 
V utorok 26.6.2018 popoludní sa družinári z II. oddelenia ŠKD za odmenu s pani vychovávateľkou vybrali na rozlúčku so školským rokom do cukrárne na zmrzlinu. Všetci sme sa príjemne osviežili ovocnou zmrzlinou a pomaly sme sa pobrali do parku ku zámku. Deti oddychovali na lavičkách, naháňali sa po tráve a hrali sa zábavné hry. V závere veselého šantenia sme si spoločne vyhodnotili aj činnosť v ŠKD počas celého školského roka. Deti sa vzájomne hodnotili v správaní, čo sa im podarilo viac, čo menej, v čom sa treba ešte zlepšiť v ďalšom období. Za úprimné a objektívne sebahodnotenie boli deti odmenené sladkosťou a zároveň sme si zapriali pekné leto. 
rozlucskdle01.jpgrozlucskdle02.jpgrozlucskdle03.jpg
 
KONCOROČNÝ VÝLET DO ZOO 
Opäť končí školský rok. Deti z I. oddelenia ŠKD sa vybrali s pani vychovávateľkou Petriskovou na obľúbený koncoročný výlet. Aj keď počasie bolo zradné, predsa sa umúdrilo. Deti sa prechádzali po ZOO a pozorovali zvieratá. V Detskom kútiku im porozprávala teta Katka o zvieratách, ktoré tu chovajú, ako sa o nich starajú, čím ich kŕmia. Deti mali možnosť zvieratká aj pohladkať a odvďačiť sa im chlebíkom. Odtiaľ smerovali ku pavilónov slonov. O slonoch im rozprával ošetrovateľ slonov. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o Majke a Guľke, čím sa živia, ale aj o tom, že vedia hrať futbal, hrať na harmonike a i. Čakalo ich prekvapenie – relax na trampolínach a hry na detských preliezkach. Občerstvili sa a vychutnávali si cestu do školy, kde na nich čakali nedočkaví rodičia.  
koncorzoope01.jpgkoncorzoope02.jpgkoncorzoope03.jpg
 
Čo sme všetko prečítali v ŠKD počas škol. roka – vedomostno- súťažný kvíz v knižnici 
V piatok 22.6.2018 popoludní, boli družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou na záverečnom stretnutí v knižnici v tomto školskom roku. Tety knihovníčky Katka a Kristínka pripravili pre deti vedomostno- súťažný kvíz, ktorý bol zároveň previerkou všetkého, čo deti počas celého škol. roka spoločne s pani vychovávateľkou z knižnice prečítali v ŠKD. Deti pracovali v skupinách, písomne odpovedali na zadané otázky, ktoré úspešne zvládli. Kvíz bol spestrený aj pohybovými aktivitami. Deti skákali vo vreci, hádzali loptičkou na cieľ, lietali na metle, prechádzali po lavičke, prekonávali prekážky. Opäť preukázali svoju dobrú telesnú zdatnosť. Za svoju šikovnosť si vyslúžili aj poklad sladkostí. Ďakujeme tetám knihovníčkam Katke a Kristínke, že nám počas celého školského roka organizovali príjemné a zároveň náučné stretnutia, kde sa deti rozvíjali v čitateľskej gramotnosti a v jazykových schopnostiach. Tešíme sa na ďalšie podujatia v novom školskom roku.  
zavrkniznicale01.jpgzavrkniznicale02.jpgzavrkniznicale03.jpg
 
MDD V AQUILE 
Aj keď oneskorene – 13. júna pani vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD prekvapenie k MDD – návštevu AQUILY v Bojniciach. Aj počasie sa umúdrilo. V príjemnom prostredí amfiteátra si pozreli vystúpenie dravcov. Chovateľ dravcov im rozprával o živote vtákov. Veľkým zážitkom pre nebol priamy kontakt d dravcom, ktorého si mohli pohladiť a odfotiť sa s ním. Po predstavení ich prekvapil májový dážď. Deti si ho s pani vychovávateľkami vychutnával spod prístreška, kde čakali na svojich obetavých rodičov, ktorí ich poodvážali do školy. V tú chvíľu dospelí pochopili, že majú spoločný cieľ – DETI. Na túto oslavu budú určite deti dlho spomínať.  
aquilkmdd.jpgaquilkmdd02.jpgaquilkmdd03.jpg
 
Koncoročné stretnutie v knižnici 
V piatok 8. júna sa deti z I. oddelenia ŠKD vybrali do mestskej knižnice na záverečné stretnutie. Tety knihovníčky pripravili pre ne zaujímavé súťažné popoludnie. V rámci slovenského čítania čítali z detských kníh. V druhej časti stretnutia súťažili a zabávali sa. Keďže si deti prečítali knihu Čuvi v pralese, prechádzali pralesom/nádvorie knižnice/ a súťažili: liezli cez prekážky, brodili sa riekou, triafali na cieľ, riešili vedomostné úlohy. Na záver teta Katka vyhodnotila výkony detí, zvíťazili dievčatá: Laura, Mia, Julka a Dorotka. Za odmenu hľadali poklad, s ktorým sa podelili so všetkými deťmi. Na záver pani vychovávateľka Petrisková poďakovala tetám v knižnici za príjemné a hodnotné stretnutia počas školského roka a teta knihovníčka ich pozvala na prázdninové podujatia.  
stretvkniz01.jpgstretvkniz02.jpgstretvkniz03.jpg
 
MDD – oslava sviatku v ZOO 
V piatok 1. júna popoludní družinári z II. oddelenia ŠKD boli svoj sviatok MDD s pani vychovávateľkou osláviť v ZOO. Deti sa neprišli pozrieť len na zvieratká, ale boli sa vyšantiť aj na detských atrakciách, aj si zasúťažili vo vedomostných otázkach o zvieratkách a za správne odpovede boli aj odmenené drobnými vecnými cenami. Osviežili sa aj ovocnou zmrzlinou a zahrali sa na detskom ihrisku, na preliezkach, na hojdačkách. V závere pestrých aktivít, ako prekvapenie deti dostali od pána Krkošku drobné občerstvenie, čo sa im veľmi rátalo. Bol to vydarený deň, plný radosti. 
mddvzoo01.jpgmddvzoo02.jpgmddvzoo03.jpg
 
Kresba na dlažbu 
1.júna - prvý deň posledného mesiaca školského roka slávia sviatok naše deti. V I. oddelení sa deti s pani vychovávateľkou rozhodli, že pri tejto príležitosti budú kresliť na školskom nádvorí na dlažbu „Môj detský sen“. Pohľadali si kamarátov, vytvorili skupinky, ale tvorili aj individuálne. Naše deti majú ozaj rôzne sny. Najviac zaujala deti kresba Samka Turčániho, ktorý sníva sen, aby jeho mamička bola stále zdravá a šťastná. Grétka Daubnerová sníva o zmrzlinovom dome a obláčikoch z cukrovej vaty, Marco Ziaťko a Dorotka Lenhartová chcú pozerať na západ slnka pri mori s pani vychovávateľkou, ďalší sa chcú stať baletkami, stretnúť so známymi športovcami a i. Krásne je, že naše deti snívajú. Na záver deti s pani vychovávateľkou a rodičmi vyhodnotili najzaujímavejšie práce a všetci si pochutili na sladkej odmene a džúsiku.  
kresbanadlazbu01.jpgkresbanadlazbu02.jpgkresbanadlazbu03.jpg
 
Návšteva detí z ŠKD v CSSS 
29.mája navštívili deti z ŠKD s pani vychovávateľkou Petriskovou starkých v Centre sociálnej starostlivosti seniorov v Bojniciach, aby ich potešili a popriali im pri príležitosti Dňa matiek. Starkým vyčaril úsmev na tvári už pohľad na naše deti. Potešil ich pestrý kultúrny program a spolu si s našimi deťmi aj zaspievali. Deti im popriali hlavne veľa zdravia a starké ich zato s vďakou odmenili sladkou odmenou a lúčili sa s nimi so slzou na tvári. 
denmatiekvcssspe002.jpgdenmatiekvcssspe03.jpgdenmatiekvcssspe014.jpg
 
Stretnutie detí z ŠKD so starkými  
Každoročne v mesiaci máji prichádzajú deti z ŠKD do Klubu dôchodcov v Bojniciach, aby im popriali Deň matiek. Bývajú to vždy hodnotné stretnutia. Starkí nás vždy s láskou očakávajú, veď deti patria neodmysliteľne do ich života. Deti im popriali veľa zdravia, recitovali, spievali, konkurovali so scénkou Kuchárôčky, na záver všetci zatancovali. Starkým sa to veľmi páčilo. S deťmi sa porozprávali, spolu si zaspievali a pohostili ich na záver. Stretnutia so starkými sú hodnotné nielen pre starkých, ale aj naše deti. Aj takouto formou pani vychovávateľky vychovávajú deti a vedú ich k úcte k životu. 
denmatiekvkdpe01.jpgdenmatiekvkdpe02.jpgdenmatiekvkdpe03.jpg
 
DEŇ MATIEK V ŠKD  
Už tradične sa stretli 25. mája v Školskom klube detí v I. oddelení deti so svojimi mamičkami, babičkami, najbližšími. Keďže v mesiaci máji slávime Deň matiek, komu by mali v prvom rade poďakovať za lásku keď nie svojim mamičkám. Deti si vyzdobili triedu srdiečkami, kvetmi. V úvode zahral na husličkách Matejko Klopček, mamičkám sa prihovorila Lilianka Pekárová, ktorá tej svojej odovzdala symbolický kvietok, nasledovalo humorné pásmo Kuchárôčky, deti zahrali divadelnú scénku V kolíske. Všetci na záver zatancovali mamičkám a odovzdali im vlastnoručne vyrobený darček s poďakovaním za lásku a starostlivosť. Rodičia pripravili pre deti občerstvenie.  
denmatiekpe01.jpgdenmatiekpe02.jpgdenmatiekpe03.jpg
 
Poznaj a chráň! - stretnutie v Zooškole 
Vo štvrtok 24.5.2018 popoludní, boli družinári z II. oddelenia ŠKD na náučnom stretnutí – Poznaj a chráň! v ZOO- škole. Deťom sa venovala lektorka Lucia Ivenzová, ktorá im v náučnej prezentácií porozprávala o ochrane životného prostredia, ako si môžeme udržiavať zdravé životné prostredie, ako máme správne pristupovať k ochrane živej prírody, aby nám zbytočne nevyhynuli niektoré ohrozené druhy zvierat a rastlín. Deti sa tiež aktívne zapojili do diskusie, rozprávali ako sa aj ony vlastnými činmi snažia chrániť prírodu a životné prostredie. Na spestrenie podujatia lektorka priniesla deťom ukázať živé zvieratko – Korytnačku suchozemskú, ktorú si mohli aj chytiť, pohladkať, čo sa im veľmi páčilo a rátalo. V závere stretnutia deti dostali aj propagačný materiál o ZOO, ktorý budú môcť využiť na vyuč. hodinách prírodovedy spolu s novými, dôležitými poznatkami. 
poznaj01.jpgpoznaj02.jpgpoznaj03.jpg
 
Nejdem a basta! - beseda o prečítanej knihe v knižnici 
V piatok 18.5.2018 popoludní boli družinári z II. oddelenia ŠKD v mestskej knižnici besedovať o prečítanej knihe – Nejdem a basta! V prvej časti stretnutia sa teta knihovníčka Kristínka najskôr rozprávala s deťmi o knihách so školskou tematikou, ktoré im ponúkla aj na vypožičanie a prečítanie. V druhej časti stretnutia spoločne besedovali formou otázok a odpovedí o prečítanej knihe Nejdem a basta!, ktorá bola tiež napísaná zo školského prostredia. Bolo v nej veľa humoru, ale aj poučenia, čo deti značne zaujalo, preto počas besedy boli veľmi aktívne a pohotovo odpovedali na zadané otázky. V tretej časti stretnutia si deti zasúťažili v skupinách a písomnou formou si preverili svoje kognitívne schopnosti. Za splnené úlohy boli deti pochválené a odmenené sladkosťou. Deťom sa v knižnici stretnutie páčilo a spokojne odchádzali späť do školy. 
nejdembeseda01.jpgnejdembeseda02.jpgnejdembeseda03.jpg
 
Vychádzka do kúpeľov 
17. mája sa vybrali deti z I. oddelenia ŠKD na envinromentálno – prírodovednú vychádzku do kúpeľov v Bojniciach. V ŠKD si s pani vychovávateľkou rozprávali o tom, načo slúžia kúpele, kto sa v nich lieči a ako sa v nich máme správať. Aj počasie deťom prialo, prestalo pršať. Deti relaxovali v krásnom prostredí. Vnímali krásnu prírodu – stromy, kvety, jazierka, zakvitnuté lekná. Na záver sa občerstvili, oddýchli si a relaxovali na detskom ihrisku. Cestou do školy vnímali krásne okolie zámku, ZOO, prešli sa lipovou alejou. V škole na nich čakali netrpezliví rodičia, s ktorými sa podelili o svoje zážitky.  
vychadzkadokupelovpe01.jpgvychadzkadokupelovpe02.jpgvychadzkadokupelovpe03.jpg
 
Oslava Dňa matiek v KD v Dubnici 
V nedeľu 13. mája už tradične slávili sviatok mamičky. V túto sviatočnú nedeľu sa konala aj mestská oslava Dňa matiek v kultúrnom dome v Dubnici. V príjemnom prostredí pozdravili mamičky aj deti zo ŠKD s pekným kultúrnym programom. Recitovali, tancovali, spievali a tak znásobil príjemnú atmosféru na podujatí.  
dubnica201801.jpgdubnica201802.jpgdubnica201803.jpg
 
Pexesový kráľ – súťaž v pexese 
V pondelok 7.5.2018 popoludní sa v II. oddelení ŠKD opäť súťažilo o najlepšieho hráča v pexese. Deti hrali zanietene. Každý sa snažil v hre využiť svoje kognitívne schopnosti a preukázať svoju bystrú hlavičku. Ale do finále sa prebojovali len traja najlepší hráči. Janko Zimányi, Liborko Hianik a Miško Výskok . No v súťažnom zápase finalistov sa víťazom - ,,Pexesovým kráľom“ stal Liborko Hianik, ktorému všetci blahoželáme k víťazstvu. 
pexkral1801.jpgpexkral1802.jpgpexkral1803.jpg
 
Jarné stretnutie v knižnici 
Mladí čitatelia z I. oddelenia ŠKD sa opäť vybrali do knižnice besedovať o knihe pri ktorej relaxovali v rámci odpočinkovej činnosti Rozruch v škole na Kauličovej ulici. Jarné a letné stretnutia bývajú o to príjemnejšie, že bývajú na tajomnom nádvorí knižnice. Najskôr si deti popozerali kríky a stromčeky, ktoré tu vysadili umelci. Teta Katka pripravila pre ne súťaž o prečítanej knihe. Potom si prezerali a čítali aj ďalšie knihy, ktoré si mohli vypožičať. Stretnutia v knižnici bývajú vždy hodnotné a zaujímavé. Aj toto sa vydarilo.  
stretvkniznicile01.jpgstretvkniznicile02.jpgstretvkniznicile03.jpg
 
DEŇ ZEME 
22. mája si už tradične pripomíname Deň Zeme. V rámci prírodovedno – envinromentálnej výchovy si pani vychovávateľky s deťmi rozprávali o zdravom spôsobe života, o prírode okolo nás a našej Zemi, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a o tom, aké je dôležité sa o ňu starať a chrániť si ju. Preto sa dohodli pani vychovávateľky s deťmi, že v rámci ŠKD vyčistia školský dvor a okolie školy. Deti sa zodpovedne pripravili. Priniesli si rukavice, vrecia a s chuťou zbierali odpadky a smeti. Súťažili medzi oddeleniami ktoré z nich vyzbiera najviac. Najviac odpadkami zaplnili vrece najstaršie deti, nesklamali. Veď majú byť vzorom pre mladších. Ale pochvalu si zaslúžia aj tí mladší. Podujatie splnilo účel. Deti aspoň málom prispeli k skrášleniu našej školy. A spoločnými silami vždy dosiahneme viac!  
denzemepe01.jpgdenzemepe02.jpgdenzemepe03.jpg
 
Jarná ZOO 
Vo štvrtok 19. apríla sa deti z I. oddelenia ŠKD vybrali do zoo školy v ZOO Bojnice. Pracovníčka ZOO Ivana Ivanzová pútavo deťom rozprávala o zvieratkách v ZOO počas jarného obdobia. . Deti ju pozorne počúvali a a dopĺňali otázkami. Odniesli si zo zoo školy pracovný list, s ktorým budú pracovať v rámci prírodovedno – envinromentálnej činnosti. Zo zoo školy sa vybrali na vychádzku do okolia zámku. Vonku krásne svietilo slniečko. Hrali sa na zakvitnutej lúke, plietli venčeky, pochutnávali si na občerstvení, ktoré im pripravili mamičky. Keďže sa blížil čas odchodu domov, vychádzkový krokom sa vrátili do školy, kde na nich čakali netrpezliví rodičia.  
jarnazoo01.jpgjarnazoo02.jpgjarnazoo03.jpg
 
Apríl- mesiac lesov- stretnutie s lesníkom 
V utorok 17.4.2018 popoludní, na pozvanie p. vychovávateľky Leporisovej zavítal medzi deti do ŠKD lesník Ing. M. Kováč zo štátneho podniku – Lesy SR, Odštepný závod Prievidza. Deťom porozprával o význame lesov, o zalesňovaní- výsadbe mladých stromov, ako ich možno spoznávať podľa púčikov a semien, podľa tvaru listov. Rozprával aj o lesných príhodách a starostlivosti o lesné zvieratká. V spoločnej diskusii si deti spolu s ujom lesníkom vymenovali aj niekoľko pravidiel správania sa v lese. Na spestrenie podujatia pre deti pripravil aj drobné aktivity- skladačky zvieratiek z drevených puzzlov, vytláčatka listov rôznych druhov stromov, ktoré si deti mohli vytláčať na papier s obrazom stromu a zároveň popísať ich správne názvy. Deti sa do aktivít intenzívne zapájali, pretože sa im páčili a za šikovnosť boli odmenené drobnými darčekmi od uja lesníka. Z podujatia si odniesli mnoho hodnotných poznatkov, ktoré môžu ďalej využiť i na hodinách prírodovedy.  
aprilmesiaclesov01.jpgaprilmesiaclesov02.jpgaprilmesiaclesov03.jpg
 
Mačky vo vreci – beseda v knižnici 
V piatok 13.4.2018 popoludní, boli družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou v knižnici besedovať o prečítanej knihe – Mačky vo vreci od spisovateľky - J. Blažkovej. Tety knihovníčky Katka a Kristínka pripravili besedu pre deti formou súťaže. Rozdelili ich do troch skupín a písomne odpovedali na zadané otázky. Deti pracovali v skupinách zodpovedne, všetky otázky vypracovali rovnako správne, preto za snahu boli všetci odmenení sladkosťou. V závere stretnutia si deti vybrali ďalšiu knihu na čítanie od spisovateľky Gabriely Fútovej – Nejdem a basta!, o ktorej prídu besedovať v máji do knižnice.  
mackyvovreci01.jpgmackyvovreci02.jpgmackyvovreci03.jpg
 
Moja vlastná kniha 
V rámci Marca - mesiaca knihy deti z I. oddelenia ŠKD tvorili svoju vlastnú knihu. Priniesli si tie najobľúbenejšie z vlastnej knižnice, ktoré predstavili svojim kamarátom a niektorých aj motivovali. V knihách spracovali tému rozprávky, šport, zvieratká a i. Veľmi pekný návrh na knihu vytvorila aj Timea Hianiková. Knihu nazvala Môj Školský klub, v ktorom sa mi páči. Deti knihy vyhodnotili a urobili si z nich hodnotnú výstavku. Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia: Dorotka Lenhartová, Miška Sucháňová, Ninka Pažická, zvláštnu cenu deti udelili Martinkovi Fischerovi.  
vlastnaknihape01.jpgvlastnaknihape02.jpgvlastnaknihape03.jpg
 
Jarné tvorivé dielne  
Pomaly sa blíži jar. Tešíme sa, keď sa rozzelená trávička a a slniečko začne hriať. V I. oddelení ŠKD sa deti s pani vychovávateľkou pripravujú na jej príchod a Veľkonočné sviatky. Už tradične 12.3.2018 zdobili v ŠKD veľkonočné vajíčka a to rôznymi technikami – lepili, kreslili, maľovali, použili servítkovú techniku a i. Okrem zdobenia vajíčok vyrábali kohútiky, sliepočky, jarné kvietky. Všetky deti usilovne tvorili a dopĺňali sa. Z vytvorených prác si urobili v triede výstavku a vyzdobili nimi priestory ŠKD. Treba pochváliť: Matejka Kotiana, Miu Ricci Bartsch, Andrejka Lachkého, Timeiku Hianikovú, Ninku Turčániovú, Dorotku Lenhartovú a všetky deti, ktoré sa zodpovedne pripravili a usilovne tvorili.  
velkonocnetdpe01.jpgvelkonocnetdpe02.jpgvelkonocnetdpe03.jpg
 
Jarné veľkonočné aranžmá - tvorivá dielňa  
Jar nám už pomaly klope na dvere, preto v pondelok 12.3. 2018 popoludní bol v II. oddelení ŠKD veľký, tvorivý ruch. Deti s pani vych. Leporisovou a praktikantkou Katkou vyrábali jarno – veľkonočné ozdoby k blížiacej sa Veľkej noci. Z výkresov vystrihovali vajíčka, ktoré zdobili vytrhávaným farebným papierom tak, že jeho lepením vytvárali rôzne vzory a obrazce. Podľa makety vystrihovali aj kuriatka a vajíčka so škrupinou, ktoré farebne dotvárali pastelkami. Deti boli pri práci kreatívne a tvorili s veľkou chuťou. Zo svojich výrobkov si spoločne urobili výstavku a za snahu boli všetky odmenené sladkosťou.  
jarnearanzmale01.jpgjarnearanzmale02.jpgjarnearanzmale03.jpg
 
Moja obľúbená kniha – výtvarná súťaž 
Už tradične je marec mesiacom knihy, preto si družinári v II. oddelení ŠKD s pani vychovávateľkou urobili výstavku zo svojich obľúbených kníh, ktoré si priniesli z domu. Navyše v pondelok 5.3.2018 popoludní sa vo výtvarnej súťaži zahrali na malých ilustrátorov a kresbami sa snažili verne stvárniť svoje obľúbené knižky. Všetci usilovne kreslili a za svoju snahu boli odmenení sladkosťou a drobnými cenami. Najkrajšie práce si vystavili na nástenku vo vestibule školy. 
obluknihale01.jpgobluknihale02.jpgobluknihale03.jpg
 
Dramatizácia v knižnici 
27. februára navštívili deti z I. oddelenia knižnicu. Tešili sa na besedu o prečítanej knihe Lentilka pre dedka Edka, ktorá ich zaujala a pobavila. Rozprávali si zaujímavou formou jednotlivé vtipné príbehy, ktoré prežívala rodina s dedkom Edkom. Deti si nasadili motivačné okuliare a hrali jednotlivé príbehy raz v úlohe dedka Edka ,vnúčika Dodka, jeho maminy. Dramatizácia sa im páčila a páčila sa aj divákom. Deti si na záver vymenili knihy a tešia sa na ďalšiu návštevu knižnice. 
dramknizpe01.jpgdramknizpe02.jpgdramknizpe03.jpg
 
Štyria škriatkovia a víla – beseda v knižnici 
V pondelok 26.2. 2018 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili mestskú knižnicu. S tetou knihovníčkou Katkou sa v prvej časti stretnutia rozprávali o ilustrátorovi Petrovi Uchnárovi, ktorý zilustroval veľa detských kníh a rozprávok. Preto mali deti za úlohu podľa ilustrovaných obrázkov hádať , ku ktorým slovenským rozprávkam patria a zároveň aj určiť ich správny názov. V druhej časti besedovali o prečítanej knihe – Štyria škriatkovia a víla. V tretej časti si deti zasúťažili v hádankách. Za aktívnosť a pohotovú odpoveď bol každý odmenený sladkosťou. V závere stretnutia si deti vybrali novú knižku na čítanie – Mačky vo vreci, o ktorej prídu do knižnice besedovať v marci.  

styriaskriatkovia01.jpgstyriaskriatkovia02.jpgstyriaskriatkovia03.jpg
 
Život zvierat v ZOO počas zimy – beseda v ZOO – škole 
Vo štvrtok 15.2.2018 popoludní sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali do ZOO – školy na besedu o zvieratkách, aby sa dozvedeli, ako sa im darí v ZOO počas zimného obdobia. Lektor Patrik deťom v prezentácií porozprával, ako sa chovatelia a ošetrovatelia o jednotlivé druhy zvierat v zime musia starať, aby v zdraví prežili toto studené, sychravé obdobie v zimovníkoch. Deťom sa prezentácia páčila, ale najviac sa pobavili na zvukových hádankách, kde mali za úlohu správne určiť podľa zvuku, ktoré zviera ho vydáva. V závere stretnutia deti za odmenu dostali propagačný a náučný materiál o zvieratkách, ktorý môžu využiť aj na hodinách prírodovedy.  

zivotzieratvzime01.jpgzivotzieratvzime02.jpgzivotzieratvzime03.jpg
 
Valentínske popoludnie 
14. február je už tradične Valentína a slávia svoj sviatok zaľúbení. V I. oddelení ŠKD sa stretli deti na Valentínskom popoludní. Rozprávali si o úcte chlapcov k dievčatám, medziľudských vzťahoch, o láske, úcte a šťastí. Súťažili v družstvách v piatich disciplínach:- zoznámte sa prosím, -na stretnutí, -vyrábali srdiečko, -o najlepší tanečný pár, -skladačka. Hodnotila ich detská porota s poradným hlasom pani vychovávateľky. Všetky družstvá zaujali niečím osobitým. Deti si volili detskou anketou aj Valentína a Valentínku. Tento rok s výrazným počtom hlasov zvíťazila Natália Kiabová a Matúš Kotian, ktorým bol udelený zlatý klobúk a boli odmenení zaujímavými cenami.  

valentinskd01.jpgvalentin02.jpgvalentinskd03.jpg
 
Maškarný ples 
9. februára sa zišli deti z I. oddelenia v krásne vyzdobenom ŠKD na Maškarnom plese. Pripravili sa so svojimi rodičmi zodpovedne, takmer všetci prišli v maskách. V tú chvíľu sa deti zmenili na mačky, myšky, prasiatko, princezničky, indiánov, postrašil ich aj duch a i. Zabávali sa, súťažili, tancovali klobúkový tanec, občerstvili sa drobným občerstvením, ktoré pre nich pripravili rodičia, bolo veselo.  
 Masky hodnotila detská porota. Vybrať tie NAJ bolo ťažké, všetky boli krásne a jedinečné. 
1.     miesto – Miška Sucháňová – prasiatko 
2.     miesto – Lukáš Mihálik – Angry Bird 
3.     miesto – Kristínka Fedorová – mačka 
4.      miesto – Grétka Daubnerová – indián 
5.      miesto Natália Kiabová – speváčka 
       Zvláštna cena: Dalibor Turcer – duch 
Všetky masky boli odmenené drobnými odmenami.  

maska01.jpgmaska02.jpgmaska03.jpg
Fašiangové tvorivé dielne 
Je čas fašiangov - čas zábav. Aj v ŠKD je veselo. 5. februára deti v I. oddelení tvorili. Najskôr súťažili „O najkrajšiu a najdlhšiu fašiangovú reťaz“. Všetci sa mimoriadne snažili, ťažko bolo rozhodnúť, ktorý z nich vytvoril tú naj. Reťazili spojili do jednej a tak sa im podarilo vytvoriť 23m dlhú – spoločnú.  
   Keďže sa chystajú v oddelení na Maškarný ples, vyrábali aj masky. A rôzne: motýliky, myšky, zajačiky, sloníky, hady a iné masky. Deti s pani vychovávateľkou práce aj vyhodnotili: 
1.     miesto: Dorotka Lenhartová – maska  
2.     miesto: Laura Aune, Lianka Zemanovičová – motýľ 
3.     miesto: Miška Sucháňová -žabka 
4.     miesto: Zuzka Turančíková – tiger, Viktorka Kutašová – žabka 
5.     miesto : Mia Ricci Bartsch – motýľ 
Zvláštne ceny: zaujímavá maska – Tobias Lúdik, za usilovnosť – Martin Hlásny 
Deti si z reťazí a masiek vyrobili peknú výstavku vo vestibule školy a vkusne si vyzdobili ŠKD. Víťazi boli odmenení drobnými cenami.  
 
tvorivedielne1.jpgtvorivedielne2.jpgtvorivedielne3.jpg
Športové popoludnie v ŠKD 
Aj v zimnom období je dôležitý pravidelný pohyb a zdravá životospráva, aby sme predchádzali nákazlivým chorobám. Preto si družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou v utorok 6.2.2018 popoludní, zašportovali v gymnastickej telocvični. Zacvičili si na lavičkách, na fit- loptách, preskakovali prekážky, preťahovali sa lanom, bicyklovali na stacionárnych bicykloch. V závere športovania sa zahrali aj pohybovú hru – Pavúky, zameranú na postreh, pohotovosť a obratnosť, ktorá ich najviac pobavila. Z cvičenia a pohybu mali deti radosť a dobrú náladu.  
 
sportpoposkd01.jpgsportpoposkd02.jpgsportpoposkd03.jpg
Za čarovnými okienkami 
Počas relaxačnej činnosti v ŠKD deti s pani vychovávateľkami často čítajú knihy. Deti z I. oddelenia si čítali knihu Za čarovnými okienkami, ktorú si vypožičali v knižnici. 26.januára sa vybrali do knižnice na besedu o nej. Vládla tam príjemná ešte vianočná atmosféra. Deti vošli čarovným okienkom do rozprávky. V adventnom kalendári riešili úlohy z prečítanej knihy. A darilo sa im. Šikovných tety odmenili drobnou odmenou. Vypožičali si ďalšiu knihu a tešia sa na nové stretnutie v knižnici.  
 
carovnokienk0101.jpgcarovnokienk0102.jpgcarovnokienk0103.jpg
Zimná príroda – prírodovedná vychádzka 
V piatok 26.1.2018 popoludní sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na prírodovednú vychádzku do mestského parku v Bojniciach. Pozorovali zimnú prírodu – stromy, vtáky. Pani vychovávateľka deťom zadala prírodovedné úlohy. Určovali stromy, podľa druhu a názvu. Sledovali divé kačice a labute , ktoré sa veselo preháňali po jazierku pri zámku. Deti si aj s chuťou na snehu zašportovali. Na neďalekom kopci v parku sa spúšťali na lopároch, naháňali sa a šmýkali. Príjemne vyštípané od mráziku, unavené a vyšantené na snehu sa spokojné vrátili späť do školy. 
 
zimnapriroda201801.jpgzimnapriroda201802.jpgzimnapriroda201803.jpg
Výroba vtáčích búdok 
Ani deti 3. oddelenia ŠKD nezabudli na svojich zvieracích kamarátov počas týchto chladných dní a spolu s pani vychovávateľkou vyrobili zopár búdok pre vtáčiky. Na ich výrobu využili odpadový materiál- staré vedierka. 
 
vyrobabudok01.jpgvyrobabudok02.jpgvyrobabudok03.jpg
Beseda o knihe s názvom: „Doktor Jajbolíto“ 
Takýto neobyčajný názov nesie knižka, ktorú pri poslednej návšteve mestskej knižnice v Bojniciach pre deti z 3. oddelenia ŠKD vybrala tentokrát milá pani knihovníčka na čítanie. 
Tak ako vždy, po dohode s pani knihovníčkou sa znovu rozpútala debata o  prečítanej knihe. 
 Deti kniha oslovila, čo bolo vidieť na tom, ako sa usilovne zapájali do diskusie, ktorou si pani knihovníčka chcela overiť či danému dielu pochopili. 
Keďže úlohu splnili, mohli sa teda spolu s pani vychovávateľkou pustiť do ďalšieho diela- s tiež nezvyčajným názvom: „O ôsmej na arche“.  
 
doktorjajbolito01.jpgdoktorjajbolito02.jpgdoktorjajbolito03.jpg
Zimné radovánky 
Nečakane nás prekvapila Perinbaba a nasnežila, čo potešilo najmä naše deti. Aj keď snehu veľa nenapadalo, aj to málo si dokážu vychutnávať. Deti z I. oddelenia sa na školskom dvore guľovali, šmýkali, lopárovali. Tí usilovnejší a pracovitejší stavali snehuliakov.   Za pracovitosť a usilovnosť si zaslúži pochvalu Julka Timoščenko. 
 
zimneradovanky01.jpgzimneradovanky02.jpgzimneradovanky03.jpg
Novoročné stretnutie v knižnici 
Aj v novom roku 19. januára v piatok popoludní sa družinári z II. oddelenia ŠKD vybrali do knižnice, aby si naďalej rozvíjali svoje jazykové zručnosti a prehlbovali čitateľskú gramotnosť. Tety knihovníčky Katka a Kristínka pripravili pre deti zážitkové čítanie z detskej literatúry a rozprávanie o tvorbe detských spisovateľov. Z ponuky kníh si deti vybrali na čítanie knihu: Štyria škriatkovia a víla od spisovateľa Jána Uličianského. Vo februári prídu o nej besedovať do knižnice. 
novrokvkniz0101.jpgnovrokvkniz0102.jpgnovrokvkniz0103.jpg
Zimné radovánky na snehu 
Príroda sa nám zahalila do krásnych, bielych šiat a konečne sme sa dočkali snehovej nádielky. Družinári z II. oddelenia ŠKD si ju vo štvrtok 18.1.2018 popoludní vychutnali naplno. Na školskom ihrisku využili svoju tvorivú fantáziu a zo snehu modelovali rôzne postavičky – snehuliakov, zvieratká, stavby domov, hradov. Po kreatívnej práci sa potom vyšantili na snehu. Naháňali sa, guľovali, šmýkali a spúšťali sa z kopca na lopároch. Bol to príjemný, zážitkový deň. 
zinmeradovanky0101.jpgzinmeradovanky0102.jpgzinmeradovanky0103.jpg
O novoročnú SMS, vinš, pieseň 
17. januára sa stretli deti z I. oddelenia na súťažnom popoludní O naj novoročnú sms, vinš, pieseň, choreografiu, hra na hudobný nástroj, aby si tak popriali Nový rok 2018. V úvode kreslili novoročný zážitok. Výkony detí hodnotila porota – Anetka Vatajová, Lilianka Pekárová, Peťko Nemčický, Šimonko Gecašek a pani vychovávateľka Petrisková. Súťažiaci predstavili svoju výtvarnú prácu a potom nasledovalo kultúrne vystúpenie. Recitovali, spievali, tancovali, vtipkovali. 
 Všetky vystúpenia a práce boli hodnotné, ale porota predsa vyhlásila najlepších: 
1.     kategória: 1.miesto – Kristínka Fedorová 
           2. miesto – Leika Ledecká, Lianka Zemanovičová 
            3. miesto – Grétka Dubnerová, Natálka Kiabová 
2. kategória: 1. miesto – Matejko Klopček 
                        2. miesto – Matúško Húska 
                         3. miesto – Martinko Hlásny 
3. kategória: 1. Miesto – Viktorka Kutašová, Zuzka Turančíková, Timeika Hianiková 
Víťazi a všetci účastníci boli odmenení drobnými cenami. 
 
onovvins1201.jpgonovvins1202.jpgonovvins1203.jpg
Vianočné večierky 
 V stredu 20. decembra bolo v ŠKD veselo. Deti sa zabávali na vianočných večierkoch. Pani vychovávateľka v I. oddelení sľúbila deťom, že ak budú poslúchať, budú tvoriví, vyzdobia krásne triedu, pripravia vianočný program, za odmenu im pripraví Vianočný večierok. A oni si ho zaslúžili. Rozprávali si o Vianociach, zvykoch u nich doma, o vysnívaných vianočných darčekoch. Potom ich čakala diskotéka. Bavili sa, súťažili, tancovali klobúkový tanec, sochy a i. Osviežili sa drobným občerstvením, ktoré im pripravili rodičia. Poďakovanie patrí aj pomocníkom Peťkovi Nemčickému, ale najmä Šimonkovi Gecašekovi, ktorý priniesol mikrofón, reproduktory a super vyhrávali. Darmo, máme šikovné deti.  
Deti čakalo aj veľké vianočné prekvapenie v podobe krásnych hračiek. Ďakujeme v mene všetkých detí tým, ktorí sa o to pričinili a skvalitnili tak činnosť v ŠKD. 
 
vianvecierpe0101.jpgvianvecierpe0102.jpgvianvecierpe0103.jpg
vianvecierpe0104.jpgvianvecierpe0105.jpgvianvecierpe0106.jpg
Vianočný pozdrav detí z ŠKD v Centre sociálnej starostlivosti seniorov v Bojniciach  
 Na Vianoce sa tešíme všetci. Malí, dospelí, ale aj naši starkí. Mnohí z nich trávia tieto najkrajšie sviatky roka v sociálnych zariadeniach. Snáď najvzácnejším kontaktom pre nich v tomto období je prítomnosť detí. Už tradične navštívili našich starkých deti z I. oddelenia ŠKD. Tancovali im, spievali, recitovali a na záver si spoločne popriali krásne Vianoce a šťastný Nový rok. Pre našich starkých to bolo možno jedno z najpríjemnejších vianočných stretnutí a zaslúžia si to od nás – detí. 
skdvcsssbojnicepe0101.jpgskdvcsssbojnicepe0102.jpgskdvcsssbojnicepe0103.jpg
Vianočný večierok 
V stredu 20.12.2017 popoludní bolo v II. oddelení ŠKD veselo. Pani vychovávateľka v spolupráci rodičov pripravila pre deti vianočný večierok. V úvode zazneli príjemné tóny vianočnej hudby, ktorá v nás vyvolala sviatočnú atmosféru. Deti spontánne spievali koledy, recitovali básničky o zime. Zabávali sa pri vtipných súťažiach, spoločne šantili pri hudbe a vzájomne sa ponúkali vianočnými dobrotami a sviežim džúsikom. Najväčším prekvapením pre deti boli nové hračky, z ktorých mali veľkú radosť. V závere vianočného večierku sme si spoločne zapriali šťastné a veselé Vianoce. Ďakujeme rodičom za spoluprácu, že sme si vzájomne mohli spríjemniť predvianočnú atmosféru s deťmi aj v ŠKD. 
vianvecle0101.jpgvianvecle0102.jpgvianvecle0103.jpg
Vianočné stretnutie detí z ŠKD so starkými v Klube dôchodcov 
19. decembra sa stretli deti z I. oddelenia ŠKD so starkými v Klube dôchodcov, aby ich potešili a popriali im krásne Vianoce. Toto sú stretnutia, ktoré sú nezabudnuteľné nielen pre starkých, ale aj naše deti. Vládne na nich príjemná ľudská atmosféra a radosť. Veď Vianoce bez našich starkých si nevieme ani predstaviť. A deti sa opäť ku nim tešili. V úvode ich pozdravila pani vychovávateľka, ktorá sa starkým prihovárala počas programu. Deti vinšovali, recitovali, tancovali a so starkými spoločne spievali vianočné koledy, Matejko Klopček hral na husličkách. Na záver si popriali krásne Vianoce a tešia sa spoločné na ďalšie stretnutia. 
skdvklubedochodcov0101.jpgskdvklubedochodcov0102.jpgskdvklubedochodcov0103.jpg
Vianočné stretnutie detí a rodičov v ŠKD 
Už tradične sa stretli 15.12. deti z I. oddelenia ŠKD so svojimi rodičmi a blízkymi na Vianočnej besiedke. Zazvonil zvonček a p. vychovávateľka Petrisková privítala všetkých v rozprávke. Matejko Klopček zahral na husličkách vianočné koledy, nasledovali vianočné a novoročné vinše. Deti z divadelného krúžku zahrali divadlo Ako sa anjeli pripravujú na Vianoce. Upratovali, čistili, tancovali, s Perinbabou zasnežili celú krajinu. Na záver Sonička Findorová s deťmi zaspievala pieseň Každý deň budú Vianoce. 
 Rodičia pre deti pripravili občerstvenie. Popriali si navzájom šťastné a veselé Vianoce a odniesli si ikebany, ktoré pripravili s láskou deti, aby sa chystali spolu na Vianoce doma. 
stretnutiedetiarodpe0101.jpgstretnutiedetiarodpe0102.jpgstretnutiedetiarodpe0103.jpg
Nemáme leva – beseda v knižnici 
V piatok 15.12.2017 popoludní, boli družinári z II. oddelenia ŠKD besedovať v mestskej knižnici o prečítanej knihe – Nemáme leva. Stretnutie viedla teta knihovníčka Kristínka v adventnom duchu. Pre deti pripravila adventný domček  a do jeho 24 okienok ukryla lístočky s otázkami z prečítanej knihy. Deti postupne otvárali okienka a odpovedali na otázky. Za správne odpovede boli odmenené sladkosťou. V závere besedy sme si spoločne zapriali pekné, vianočné sviatky a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia v novom roku 2018. 
nemameleva1201.jpgnemameleva1202.jpgnemameleva1203.jpg
 
Návšteva mestskej knižnice v Bojniciach 
Deti z 3. oddelenia ŠKD každý mesiac navštevujú spolu s pani vychovávateľkou mestskú knižnicu v Bojniciach. Výnimkou nebol ani mesiac december a dňa 14.12. 2017 ju  teda navštívili znovu, no na rozdiel s novou pani knihovníčkou, ktorá deťom pripravila zaujímavé popoludnie formou besedy o prečítanej knihe- „O malej jedličke". Spoločne sa podelili o dojmy a pocity  a súčasne sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tejto knihe.   
Neskôr im milá pani knihovníčka priniesla novú knižku, ktorú si  majú prečítať a tým obohatiť svoje chvíle v ŠKD.  
Besedu ukončili vyrábaním krásnej vianočnej ozdoby- malého vianočného stromčeka, z ktorého sa deti veľmi tešili. 
omalejjed1201.jpgomalejjed1202.jpgomalejjed1203.jpg
Vianočné ikebany – tvorivé dielne 
Prežívame čas predvianočný – čas príprav na najkrajšie sviatky roka Vianoce, na ktoré sa všetci tešíme. Aj v Školskom klube v Bojniciach vládne príjemná atmosféra. Deti sa chystajú na Vianoce. S pani vychovávateľkami tvoria ozdoby, ktorými skrášlili stromček šťastia a lásky a skrášľujú si jednotlivé oddelenia.  
11. decembra deti z I. oddelenia tvorili vianočné ikebany. Zodpovedne si s pomocou rodičov pripravili ihličie, ozdoby, sviečky. Tvorili s chuťou a fantáziou. V ŠKD zavládla atmosféra Vianoc – rozvoňalo ihličie, ktoré vyčarilo úsmev na tvári aj spokojným rodičom, ktorí prišli pre svoje deti. 
Všetky deti vytvorili krásne ikebany, ale predsa tie najzaujímavejšie nasledovné: 
1. miesto: D. Lenhartová, M. Klopček, M.Húska 
2. miesto: K. Marešová, M. Kotian, A. Lachký 
3. miesto: M. Hlásny 
Boli odmenení drobnými cenami a všetci aktívni odmienkami do Fenoména. Z ikeban v ŠKD urobili krásnu výstavku. 
vianikebanype0101.jpgvianikebanype0102.jpgvianikebanype0103.jpg
Vianočné aranžmá – tvorivá dielňa. 
V pondelok 11.12.2017 sa v II. oddelení ŠKD tvorilo vo vianočnom duchu. Deti si z farebného papiera vyrábali dekoračné ozdoby v tvare hviezdy, zvončeka a stromčeka. Na výzdobu vianočného stola si vyrábali dekoračný stromček s ozdobnou vianočnou servítkou. Všetky deti aktívne pracovali, lebo sa tešili, že si domou zo svojich výrobkov urobia vianočnú výzdobu. 
 
vianaranle1201.jpgvianaranle1202.jpgvianaranle1203.jpg
Vianočný hotel – netradičné, adventné stretnutie. 
V stredu 6.12.2017 popoludní, družinári z II. a III. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkami boli pozvatí na tradičné, adventné stretnutie do Hotela pod Zámkom v Bojniciach, kde ich čakalo množstvo príjemný ch prekvapení. Deti vstúpili do krásne vyzdobeného, vianočného hotela, kde ich privítali anjelik s čertíkom a hotelový personál, ktorí ich sprevádzali priestormi hotela. Deti obdivovali krásne vyzdobené stromčeky, ale ten najkrajší aj s prekvapením ich čakal v banketke hotela, kde ich privítal Mikuláš s košom sladkostí a to bola najväčšia radosť, ktorá všetkým rozžiarila očká a vyvolala veselú náladu. Adventné popoludnie v hoteli spríjemnili deťom aj občerstvením – ovocným čajíkom s vianočným pečivom. Na záver stretnutia si všetky deti so sebou odnášali domov vianočné svetielko, ktoré v ich srdiečkach umocnilo radosť z blížiacich sa Vianoc. Za spoluprácu pri organizácii tohto adventného popoludnia ďakujeme mamičke Monike Kotríkovej. 
 
vianhotelle1201.jpgvianhotelle1202.jpgvianhotelle1203.jpg
Možno príde MIKULÁŠ 
Pani vychovávateľka Petrisková sľúbila deťom v I. oddelení, že ak budú poslúchať Možno príde Mikuláš a prišiel. Zazvonil pri dverách s červenom kostýme s nošou sladkostí. Deti ho z radosťou privítali. Spievali mu, recitovali, vtipkovali, tancovali spolu. Mikuláš ich na oplátku obdaril sladkosťou. Pýtal sa ich, či poslúchajú, ako sa v škole učia. Všetky deti dali ruku na srdiečko, mnohé sa z nich zamysleli. Ale sľúbili mu, že sa polepšia. Mikuláš nezabudol ani na už tradičnú čižmičku potras sa. Každý deň až do Vianoc bude ten najlepší z nej odmenený sladkosťou a vyčiarkne jeden deň v kalendári. Natešené deti sa Mikulášovi poďakovali, popriali mu šťastnú cestu a zaspievali mu vianočnú koledu. No a veria, že príde aj o rok.  
mikskdpe1101.jpgmikskdpe1102.jpgmikskdpe1103.jpg
Tvorivé dielne v knižnici 
Deti z ŠKD radi chodia do knižnice, pretože tety knihovníčky pre ne pripravujú zaujímavé podujatia. Deti z I. oddelenia si s pani vychovávateľkou v rámci relaxačnej činnosti čítali knihu Leonardo kocúr z ulice. 24. Novembra navštívili mestskú knižnicu, kde s tetami knihovníčkami besedovali. Teta Katka im porozprávala aj o iných knihách Jána Uličianskeho. Beseda pokračovala tvorivými dielňami. Deti s nadšením tvorili Leonarda z plsteného papiera, z papierovej rolky, poniektorí vytvorili celé rodinky. Na záver sa pani vychovávateľka poďakovala za hodnotné stretnutie a odovzdala tetám práce detí – ilustrácia knihy Leonardo, ktorými tety vyzdobia priestory knižnice.  
 
tdmskpe1101.jpgtdmskpe1102.jpgtdmskpe1103.jpg
Obrovský krokodíl – beseda o knihe v mestskej knižnici  
V stredu 22.11. 2017 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Na stretnutí ich privítali tety knihovníčky – Katka a Kristínka. V prvej časti teta Katka deťom predstavila knihy, ktoré napísal spisovateľ Roald Dahl, pre deti . Medzi nimi bola aj kniha Obrovský krokodíl. V druhej časti stretnutia s tetou Kristínkou besedovali o prečítanej knihe Obrovský krokodíl súťažnou formou. Deťom rozdala papiere, na ktorých boli obrázky, ktoré sa viazali k obsahu knihy. Podľa zadaných otázok mali deti krúžkovať správne obrázky. Najlepšie sa darilo : Natálke Hraňovej I.B, Katke Ďuricovej I.B, Samkovi Kulichovi I.B , Saške Bobákovej I.B, Stelke Mihálovej I. A a Adelke Borkovej I.A.V závere stretnutia si deti vybrali novú knižku na čítanie – Nemáme leva, ktorú si budú s pani vychovávateľkou čítať v ŠKD počas decembra.  
 
besedaoknihe1101.jpgbesedaoknihe1102.jpgbesedaoknihe1103.jpg
Život zvierat v ZOO počas jesene – návšteva ZOO – školy  
V utorok 21.11.2017 popoludní , sa družinári z II. oddelenia ŠKD vybrali do ZOO- školy na besedu o zvieratkách , ako prežívajú jesenné obdobie v ZOO. Besedu s deťmi viedla lektorka Lucia Ivenzová , ktorá im priblížila v rozhovore súčasný život zvierat v ZOO. Porozprávala deťom rôzne zaujímavosti o chove a starostlivosti o zvieratká, ale aj o náročnej práci chovateľov a ošetrovateľov v ZOO. Rozhovor deti zaujal, lebo lektorke kládli veľa otázok. Zo stretnutia si odniesli hodnotné poznatky a množstvo propagačného materiálu o zvieratkách a ZOO. . 
 
zoopocasjesene1101.jpgzoopocasjesene1102.jpgzoopocasjesene1103.jpg
Návšteva mestskej knižnice v Bojniciach 
Deti z 3. oddelenia ŠKD spoločne s ich p.vychovávateľkou navštívili mestskú knižnicu v Bojniciach, kde ich už čakala pani knihovníčka s novými zaujímavými knižkami, o ktorých sa najprv spolu porozprávali a následne si o nich robili hravé aktivity, ktoré ich naozaj bavili. Ich úlohou bolo nakresliť snehuliačika, ktorý nemá rád zimu a nosí krátke nohavice a na počudovanie to nebolo ľahké. No nakoniec to zvládli všetci a spokojní sa vrátili do ŠKD aj so svojimi krásnymi snehuliakmi. 
 
mesknihdu1101.jpgmesknihdu1102.jpgmesknihdu1103.jpg
Deti zŠKD v ZOO škole 
V ŠKD v rámci prírodovedno  enviromentálnej výchovy pani vychovávateľky vedú deti k ochrane prírody a zdravému spôsobu života. 
Vo štvrtok 16.novembra 2017 deti z I. a III. oddelenia ŠKD navštívili zoo školu v ZOO Bojnice. Pracovníčka ZOO Simona Kubíčková rozprávala deťom o zvieratách žijúcich v ZOO Bojnice. Deti so záujmom počúvali a besedovali. V prostredí zoo školy sa im páčilo, veď ju niektorí navštívili po prvýkrát. Keďže im počasie prialo, vychutnali si aj prechádzku po ZOO. Zima sa blíži aj v ZOO, ale napriek tomu ešte mali možnosť uvidieť mnohé zvieratká. Cestou naspäť sa zastavili v parku, kde sa pohrali a občerstvili a potom sa spokojné ponáhľali za svojimi rodičmi, ktorí ch už netrpezlivo očakávali v škole. 
detivzoo1101.jpgdetivzoo1102.jpgdetivzoo1103.jpg
 
Pexesový kráľ – súťaž o najlepšieho hráča v pexese 
Aj v tomto školskom roku 13.11.2017 popoludní, prebiehala v II. oddelení ŠKD súťaž o najlepšieho hráča v pexese. Súťažili medzi sebou naši prváci, ktorí si pocibrili svoje bystré hlavičky a rýchle ručičky. Do finále sa prebojovali: Adelka Borková 1.A, Sofinka Cagáňová 1.A, Katka Ďuricová 1.B, Liborko Hianík 1.B a Miška Madajová 1.B. V horúcom zápase súťaže sa jednoznačnou víťazkou - ,,Pexesovou kráľovnou stala Miška Madajová 1.B, ktorej srdečne blahoželáme k úspechu. 
pexkralle1101.jpgpexkralle1102.jpgpexkralle1103.jpg
 
Svietiace tekvičky 
V pondelok 6. novembra vyrábali deti v I. oddelení ŠKD svietiace tekvičky. Je to jedno z ich netradičných – obľúbených podujatí. So svojimi rodičmi sa zodpovedne naň pripravovali. Priniesli zaujímavé tekvičky a tekvice – malé, veľké, farebné také, ako ich príroda vytvorila. Tvorili – čistili ich, zdobili a vyrábali. Tú najväčšiu dopestoval so svojimi rodičmi Šimonko Gecašek,  nazvali ju Halloween. Deti vyzdobené tekvice rozsvietili a tak si príjemne zútulnili školský klub. Pochvalu za pracovitosť a nápaditosť si zaslúžia: Viktorka Kutašová, Grétka Daubnerová, Julka Timoščenko, Martinko Lachký a i. 
svittekv1101.jpgsvittekv1102.jpgsvittekv1103.jpg
Šarkanie preteky v ŠKD 
Vo štvrtok 26. októbra sa stretli deti z ŠKD na Šarkaních pretekoch. Akoby zázrakom vonku svietilo slniečko a pofukoval príjemný vetrík. Školské nádvorie ožilo a hýrilo rôznymi farbami a bytosťami. Deti v jednotlivých oddeleniach sa zodpovedne pripravovali na tento deň a tvorili. Súťažili v dvoch disciplínach: 
1/ O najkrajšieho šarkana: 
1.     miesto – Grétka Daubnerová– I. oddelenie –Šarkan z prírodného materiálu 
2.     miesto - Saška Bobáková– II.oddelenie – Šašo 
3.     miesto – Dorotka Lenhartová– I. oddelenie – Mačka 
4.     miesto – Natálka Hraňová – II. miesto – Šaško 
5.     miesto – Marek Madaj, Alžbetka Drozdová, Michal Mikuš– III. oddelenie- Netopier 
6.     miesto – Viktorka Kutašová, TimejkaHianiková – IV. Oddelenie – Šašo 
2/ O najrýchlejšieho šarkana: 
1.     miesto – Libor Hianik – II. oddelenie 
2.     miesto – Marek Madaj – III. oddelenie 
3.     miesto – Lilianka Pekárová III. oddelenie 
Porota, ktorú tvorili pani vychovávateľky vyhlásili aj šampióna pretekov – Lilianku Pekárovú. 
Víťazi boli odmenení cenami, poďakovanie patrí mamičke Vatajovej.  
 
sarkaniepret1001.jpgsarkaniepret1002.jpgsarkaniepret1003.jpg
Šarkanie tvorivé dielne 
Naše deti majú jesenné obdobie radi, je to pre nich čas Šarkaniády. Šarkanie preteky sú u nich jedno z najobľúbenejších podujatí. Samozrejme treba sa na nich dôsledne pripraviť. Tak to aj bolo. V I. oddelení tvorili, vymýšľali, strihali, kreslili a tvorili šarkany. A ozaj sa im vydarili a rôzne. Deti ich ohodnotili nasledovne: 
1.miesto – Gréta Daubnerová  
2.miesto – Mia Ricci Bartsch  
3. miesto – Matúš Húska  
4. miesto – Lianka Zemanovičová 
5. miesto – Dorota Lenhartová 
6. miesto – všetci ostatní 
Šarkaníkov bola plná trieda, veď tvorili takmer všetci a chystali sa na veľké Šarkanie preteky ŠKD. 
vyrobasarkan1001.jpgvyrobasarkan1004.jpgvyrobasarkan1003.jpg
 
Stretnutie detí so starkými v klube dôchodcov 
Dňa 24.10.2017 sa vybrali už tradične deti z I. oddelenia ŠKD do Klubu dôchodcov v Bojniciach, aby si uctili našich starkých a pozdravili ich.  
Matejko Klopček zahral na husličkách, Lilianka Pekárová sa starkým prihovorila, deti predniesli pásmo veršov o starkých, zatancovali a zaspievali si s nimi, Sonička Findorová zaspievala a na záver pani vychovávateľka pobavila prítomných vtipmi o babkách a dedkoch. Vonku svietilo slniečko a v Klube dôchodcov vládla príjemná atmosféra. 
 Výchova k úcte k starším je jedným z dôležitých poslaní ŠKD. Je to kolobeh života, veď aj oni raz budú starkými. 
oktoberkd1001.jpgoktoberkd1002.jpgoktoberkd1003.jpg
 
Návšteva starkých v domove dôchodcov 
Je mesiac október – čas jesene, ale aj zároveň našich starkých. Pri tejto príležitosti navštívili deti z I. oddelenia ŠKD starkých v Domove dôchodcov v Bojniciach. Spievali im, tancovali, recitovali, zahrali na husličkách. Starkí sa usmievali, tlieskali, tešili sa. Veď čo ich viac môže potešiť ako úprimné deti.
oktoberdd1001.jpgoktoberdd1002.jpgoktoberdd1003.jpg
 
Malá bosorka- beseda v knižnici 
V piatok 20.10. 2017 popoludní sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali do mestskej knižnice, besedovať o prečítanej knihe- Malá bosorka. V prvej časti stretnutia sa deťom venovala knihovníčka Katka, ktorá im predstavila novú ponuku kníh na čítanie. Deti si vybrali knihu – Obrovský krokodíl, ktorú si budú čítať v ŠKD počas novembra. V druhej časti stretnutia prišla medzi deti knihovníčka Kristínka, oblečená v kostíme bosorky, čo sa deťom páčilo, pretože v okamihu sa im v pamäti vybavil dej knihy Malá bosorka, o ktorej živo spoločne besedovali. Deti mali zo stretnutia príjemné zážitky a za aktivitu dostali drobnú odmenu. 
malabos1001.jpgmalabos1002.jpgmalabos1003.jpg
 
Prvá návšteva knižnice 
Vo štvrtok 19. októbra sa po prvýkrát vybrali deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou do knižnice. Cestou do knižnice si vychutnávali slnečné lúče „babieho leta. Na nádvorí knižnice nás privítala teta knihovníčka, ktorá nám rozprávala o knižnici, o krásnych knihách, ktoré s v nej nachádzajú. Jednu z nich si budeme čítať počas relaxačnej činnosti. Potom sme si spolu prezreli knižnicu a deti si zapožičali v nej knihy, pri ktorých budú doma tráviť voľný čas.  
prvanavknizpe1001.jpgprvanavknizpe1002.jpgprvanavknizpe1003.jpg
Beseda o prečítanej knihe- Pán Guľôčka  
Dňa 18.10. 2017 sa deti z 3. oddelenia ŠKD zúčastnili Besedy o prečítanej knihe- Pán Guľôčka v mestskej knižnici v Bojniciach. Pani knihovníčka mala vymyslené zaujímavé činnosti, v ktorých si hravou formou s deťmi spomínali na jednotlivé ukážky z knižky. Činnosti deti naozaj bavili a na záver si spokojne mohli požičať knižky aj domov. 
bespangul1001.jpgbespangul1002.jpgbespangul1003.jpg
Jesenné tvorivé dielne 
Farebná jeseň nás láka do prírody ale aj tvoriť. V utorok 10.10.2017 deti v I. oddelení ŠKD tvorili a zaujímavo. Z prírodovednej vychádzky v kúpeľoch si priniesli veľa prírodného materiálu, zaujímavý im pribalili aj rodičia zo svojich záhradiek: tekvičky, konáriky, šišky, ihličie, suché kvietky a i. Deti veľmi radi tvoria a darilo sa im. Vyrábali zvieratká, postavičky, jesenné aranžmá, obrázky. Všetky boli aktívne a pracovali so záujmom. Ale predsa mimoriadna pochvala patrí: Mii Ritschi Bartsch, Matejovi Kotianovi, Ninke Pažickej, Júlii Timocenko, Matejkovi Húskovi, Martinovi Zajacovi. Zo zaujímavých prác si deti s pani vychovávateľkou pripravili v triede hodnotnú výstavku  a panel ŠKD vo vestibule. V ŠKD majú krásne, veď prečo nevyužiť dary jesene. 
jesendielne1001.jpgjesendielne1002.jpgjesendielne1003.jpg
Prírodovedno – enviromentálna vychádzka do kúpeľov 
Prežívame jesenné obdobie. Pani Jeseň opäť krásne vyfarbila prírodu, ktorá nás láka. Aj keď počasie je vrtkavé, deti z I. oddelenia ŠKD sa s pani vychovávateľkou vybrali dňa 6.10.2017 na jesennú vychádzku do kúpeľov v Bojniciach a rozhodli sa správne. Ich cieľom bolo relaxovať a zbierať dary jesene, aby z nich mohli v ŠKD tvoriť. Zasvietilo slniečko, ba chvíľočku aj zapršalo, ale to deťom neubralo z úsmevu a radosti. Deti veľkú radosť urobili aj dospelým návštevníkom kúpeľov. Hrdo niesli do školy plné vrecká gaštanov a lístia a tešili sa na tvorivé jesenné dielne.
prvychpe1001.jpgprvychpe1002.jpgprvychpe1003.jpg
Jeseň- tvorivá dielňa 
V pondelok 2.10.2017 popoludní, pani vychovávateľka Leporisová v II. oddelení ŠKD pripravila pre deti jesennú tvorivú dielňu. Z prírodnín, ktoré si spolu nazbierali na prírodovednej vychádzke v mestskom parku vytvorili rôzne postavičky, zvieratká. Pracovali s gaštanmi, žaluďmi, šiškami a listami. Tvorili v skupinách aj samostatne. Deti povytvárali pekné práce, z ktorých si urobili spoločnú výstavku a za svoju snahu boli odmenené sladkosťou. 
tvordieljesen1001.jpgtvordieljesen1002.jpgtvordieljesen1003.jpg
Jesenná – prírodovedná vychádzka 
V piatok 29.9. 2017 popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vych. Leporisovou, vybrali na vychádzku do mestského parku v Bojniciach. Pozorovali pestrofarebnú, jesennú prírodu. Zbierali si prírodniny – listy, gaštany, žalude, šišky, šípky na tvorivú dielňu a vychutnávali si teplé, slnečné lúče babieho leta. Deti sa spontánne aj ponaháňali v parku a spokojne sa späť vrátili do školy.
jesprech0901.jpgjesprech0902.jpgjesprech0903.jpg
Prvé stretnutie v knižnici v škol. roku 2017/2018 
Piatok 22.9.2017 popoludní, družinári z II. oddelenia a III. oddelenia ŠKD navštívili prvýkrát v tomto školskom roku knižnicu, aby sa opäť zdokonaľovali v čitateľskej gramotnosti. Privítala nás teta knihovníčka Lenka, s ktorou sa najskôr deti porozprávali o zážitkoch z letných prázdnin a potom o školských povinnostiach, ktoré ich čakajú počas roka. Za úlohu mal každý nakresliť obrázok s témou: Čo by nemalo chýbať v škole. Deti kreslili rôzne školské veci a potreby. Potom prišla medzi deti teta knihovníčka Kristínka s ponukou kníh na čítanie. Deti z II. oddelenia si vybrali knižku – Malá bosorka a deti z III. oddelenia si budú čítať knižku – Pán Guľôčka. V októbri prídu o prečítaných knihách besedovať do knižnice. 
kniznicalep0901.jpgkniznicalep0902.jpgkniznicalep0903.jpg
 
Aktivity v šk. roku 2016/2017
LETNÁ ČINNOSŤ ŠKD 
30.júna skončil školský rok, ale brány Základnej školy v Bojniciach sa pre deti nezatvorili. Počas leta školského roka 2016/17 mali deti možnosť navštevovať Śkolský klub detí. Činnosť prebiehala denne počas dvoch týždňov v termíne od 10. – 21.7.2017 tak trochu netradične, formou zaujímavých podujatí. Činnosť organizovali pre deti pani vychovávateľka Mgr. Andrea Leporisová a Bc. Elena Petrisková. 
  
1. TÝŽDEŇ 
Na letnú- prázdninovú činnosť do ŠKD sa v prvom týždni od 10.7. do 14.7. 2017 prihlásilo 24 detí. Pani vychovávateľka Andrea Leporisová pripravila pre deti pestrý plán výletov, záujmových činnosti a aktivít. Počasie nám prialo, tak aj plánované výlety sa nám vydarili. V rámci turistickej vychádzky do Prievidze v mestskom parku deti navštívili golfové ihrisko a zahrali si mini-golf. Cestou späť sa osviežili ovocnou zmrzlinou. Zavítali aj do ZOO v Bojniciach, kde ich čakala pestrá prehliadka zvierat. Neobišli ani Aquilu, kde sa stretli so sokoliarmi, od ktorých sa dozvedeli množstvo hodnotných informácií o chove, starostlivosti a výcviku dravcov. Najviac sa deťom páčila návšteva jazdeckého areálu Equida v Prievidzi, kde sa oboznámili s chovom a ošetrovaním koníkov. Porozprávali sa aj o hypoterapii- o liečebnom vplyve koníkov na zdravie ľudí. Deti pod odborným dozorom aj na koníkoch jazdili. Bol to pre ne veľký zážitok. Prínosom bola aj prírodovedno-poznávacia vychádzka do kúpeľov v Bojniciach. Deti sa poprechádzali okolo jazierok, v ktorých pozorovali šantivé rybičky, ale pokochali sa aj na pestrofarebných rastlinách, ktoré krášlili upravené parky. Osviežili sa aj zdravou vodou z liečivých prameňov. Kŕmili aj divé kačky, ktoré sa preháňali po jazierku okolo bašty. V závere vychádzky sa deti zahrali na detskom ihrisku v gaštanovej aleji kúpeľov. Letnú- prázdninovú činnosť okrem výletov dopĺňali a spestrovali deťom aj rôzne zaújmové činnosti a aktivity, ktoré boli organizované v areáli školy: Pexesový kráľ – súťaž o najlepšieho hráča v pexese, vedomostný kvíz – Poznaj a chráň, výtvarná súťaž – Leto očami detí, športovo-súťažné hry- turnaj vo vybíjanej a futbale, športová olympiáda. Deti sa do všetkých činností aktívne zapájali a s veľkým zápalom súťažili. Za svoju snahu boli odmenené drobnými cenami a sladkosťami. V závere letného - prázdninového týždňa, pani vychovávateľka deťom pripravila rozlúčkovú párty s občerstvením v altánku na školskom dvore, kde si zároveň spoločne vyhodnotili priebeh prázdninovej činnosti. 
 
2. TÝŽDEŇ 
Počas druhého týždňa v termíne od 17. – 21.7.2017 sa venovala deťom pani vychovávateľka Petrisková. Program bol pestrý a zaujímavý, počasie letné - slnečné. Deti súťažili, športovali, kreslili, tancovali, hrali sa spoločenské hry, relaxovali , poznávali pamiatky mesta a v okolí a i. 
17.7.2017 – v pondelok deti navštívili zámok Bojnice, vyhlásili Anketu leta , 
18.7.2017 – v utorok navštívili kúpalisko Čajka, zapojili sa do výtvarnej súťaže „To sme my“,  
19.7.2017 – v stredu súťažili na športovej olympiáde, všetci sa zapojili do vedomostnej súťaže  
                      Milionár, 
20.7.2017- vo štvrtok vyhodnotili výtvarnú súťaž  „bolo nás 21 a bolo nám dobre“ , zo zaujímavých    
                    prác urobili výstavku, presunuli sa MHD na poldenný výlet do Lesoparku v Prievidzi  
                    spojený s opekaním, kde sa pripojili ku nim aj rodičia, 
21.7.2017- v piatok navštívili Prepoštskú jaskyňu v Bojniciach, vyhodnotili súťaže - NAJ chlapec  
                    a dievča, názov kolektívu, Anketu leta a i. 
Pri organizovaní činnosti pomáhali aj rodičia, poďakovanie patrí najmä mamičke Ziaťkovej. 
Letný pobyt detí bol zameraný na oddych detí počas prázdnin a vydaril sa. Relaxovalo v ňom 20 detí. 
 
zamleto0701.jpgzamleto0702.jpgzamleto0703.jpg
cajka1.jpgcajka2.jpgcajka3.jpg
milinar01.jpgmilinar02.jpgmilinar03.jpg
vytprac01.jpg
jaskyna01.jpgjaskyna02.jpg
Končí školský rok 
Pomaly končí školský rok. Deti z I. oddelenia ŠKD v stredu 28. júna vyhodnocovali svoju činnosť. A ozaj bola bohatá. S pani vychovávateľkou si pripravili zaujímavé podujatia: Možno príde Mikuláš, Naj novoročný pozdrav, Snehová ZOO, tvorivé dielne – výroba vianočných ikeban, veľkonočné vajíčka, Môj svet, Veľkonočné popoludnie, Valentínske popoludnie, koncoročný výlet do ZOO, Chráňme si našu školu a i. Počas roka prebiehala naše tradičné súťaže. Za Naj – chlapca roka sme vyhlásili opäť Tadyho Rybanského, za NAJ – dievča Kristínku Rehákovú a Fenoménom roka sa stal Matúško Húska. Opäť prebiehala v našom oddelení Anketa ŠKD – kde deti mali možnosť písať svoje požiadavky, názory, o tom čo sa im páči, nepáči v ŠKD a hlavne o svojich pocitoch k spolužiakom. Brány školy sa pre deti nezatvárajú, tešia sa na podujatia v ŠKD počas leta.
 
vyhodnoteniepe01.jpgvyhodnoteniepe02.jpgvyhodnoteniepe03.jpg
 
Zmrzlinová party – koncoročná rozlúčka a vyhodnotenie činnosti v ŠKD 
V utorok 27.6.2017 popoludní, sa družinári z II. oddelenia s pani vychovávateľkou vybrali do cukrárne na zmrzlinovú party, aby si spríjemnili posledné chvíle pred ukončením školského roka. Zároveň si spoločne vyhodnotili aj činnosť v ŠKD počas celého roka, v čom sa deťom darilo viacej, v čom menej, čo by chceli v budúcom roku zlepšiť, ale vyslovili sa aj návrhy, nápady na nové aktivity v ŠKD. V závere sme si vzájomne zapriali pekné prázdniny, veľa oddychu a slnka, veľa príjemných zážitkov počas leta a veľa zdravia a pozitívnej energie do nového školského roka.
zmrzparty201701.jpgzmrzparty201702.jpgzmrzparty201703.jpg
Tešíme sa na prázdniny- záverečné stretnutie v knižnici 
V piatok 23.6.2017 popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na záverečné stretnutie do knižnice. Tety knihovníčky Katka a Kristínka pripravili deťom vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na zhrnutie získaných vedomostí a skúseností zo všetkých stretnutí počas celého školského roka. Deti boli rozdelené do štyroch skupín. Písomne museli vypracovať 17 úloh. Všetky skupiny sa snažili pohotovo a správne pracovať, ale najlepšie sa zadarilo 4. skupine v zložení: Viktor Daubner, Zoja Humajová, Filip Pazdera, Ivanka Pokorná, Adam Znášik, ktorí získali najviac bodov. Za snahu boli všetci odmenení drobnou sladkosťou. V závere stretnutia sme si spoločne zapriali krásne leto a poďakovali sme tetám knihovníčkam za pekné a hodnotné stretnutia, ktoré pre nás pripravovali počas celého školského roka. Tešíme sa na stretnutia už v budúcom školskom roku, aby sme sa naďalej zdokonaľovali v jazykovej gramotnosti.
koniecrokale0601.jpgkoniecrokale0602.jpgkoniecrokale0603.jpg
Koncoročné stretnutie v knižnici 
Počas školského roka pravidelne navštevujeme Mestskú knižnicu v Bojnice, kde pre nás tety knihovníčky pripravujú zaujímavé podujatia. Zároveň utužujeme v deťoch pekný vzťah ku knihe, ktorá ich vzdeláva a zabáva. 16. júna sme sa vybrali do knižnice na Koncoročné stretnutie. V ŠKD sme si prečítali knihu Poďme hľadať poklad od Jánoscha a vybrali sme sa ho s tetou knihovníčkou hľadať. Deti tvorili, hrali sa, riešili zaujímavé úlohy. Na otázku „Čo je to poklad?“ odpovedali zaujímavo: rodina, šťastie, úsmev, modré z neba a i. Pani vychovávateľka poďakovala tetám knihovníčkam za milé stretnutia . Tety knihovníčky pozvali deti na prázdninové štvrtkové popoludnia. Aj to je deti jedna z možností, ako tráviť zmysluplne letné prázdniny.
Navzájom sme si popriali pekné leto a tešíme sa na spoluprácu v budúcom školskom roku
koncstretpe0601.jpgkoncstretpe0602.jpgkoncstretpe0603.jpg
Liečivé pramene v kúpeľoch - prírodovedno-poznávacia vychádzka 
Vo štvrtok 15.6.2017 popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na prírodovedno-poznávaciu vychádzku do kúpeľov. Prešli sa okolo niektorých kúpeľných domov, porozprávali si spoločne aký účel plnia pre zdravie ľudí, ktorí sa tam liečia. Ochutnali aj vodu z liečivých prameňov, ktoré v kúpeľoch vyvierajú. Poprechádzali sa aj pestrofarebným parkom plným zelene a okolo jazierok, v ktorých pozorovali farebné rybky. V závere vychádzky v kúpeľoch, sa deti vyšantili na detskom ihrisku a boli odmenené drobnou sladkosťou s ovocným džúsom. Bol to vydarený, slnečný deň, plný zážitkov.
licpramem0601.jpglicpramem0602.jpglicpramem0603.jpg
Koncoročný výlet do ZOO 
Pomaly končí školský rok. Deti z I. III. oddelenia sa vybrali s pani vychovávateľkou Petriskovou opäť po roku na ich obľúbený koncoročný výlet do ZOO. V detskom kútiku ich privítala teta ošetrovateľka, ktorá im porozprávala o zvieratkách, ktoré tu chovajú: žijú tu prasiatka, koníky, ovečky. Deti si mohli zvieratká pohladiť a kŕmiť ich pre ne vhodným krmivom. Potom sa presunuli k pavilónu slonov, kde si pozreli cvičenie Majky a Guľky. Pre mnohé deti to bola novinka. Prekvapenie a odmena ich čakali na detskom ihrisku, kde sa všetky deti relaxovali- skákali na zámku, šmýkali sa na tigríkovi. Spokojné sa pustili do občerstvenia, ktoré im pripravili ich mamičky. Posedeli si, pooddychovali a pobrali sa naspäť do školy, kde ch očakávali rodičia. Koncoročný výlet sa nám vydaril.
 
konvyletskd0601.jpgkonvyletskd0602.jpgkonvyletskd0603.jpg
Prírodovedno – športová vychádzka do kúpeľov k MDD 
Horúce slniečko nás láka do prírody. V piatok 2. Júna 2017 sa deti s pani vychovávateľkou z  I. oddelenia vybrali na prírodovedno – športovú vychádzku do kúpeľov, aby tak oslávili svoj sviatok. Zastavili sa v meste na zmrzlinu, aby sa občerstvili a pomaly si vychutnávali vychádzku krásnym námestím, okolím zámku. V kúpeľoch nich  čakala maminka – zamestnankyňa kúpeľov, ktorá im rozprávala o liečivých prameňoch a krásnych zákutiach kúpeľov. Deťom sa páčili krásne zakvitnuté jazierka, pohľadali zlaté rybky a priali si... Keď sa občerstvili, spoločne sa hrali na preliezkach, športovali, súťažili a relaxovali na detskom ihrisku. Potom si vychutnali cestu do školy, kde ich netrpezlivo očakávali rodičia.
kupelepe0601.jpgkupelepe0602.jpgkupelepe0603.jpg
Aquila – vystúpenie sokoliarov 
V stredu 31.5.2017 popoludní, družinári s pani vychovávateľkou Leporisovou k svojmu sviatku MDD navštívili sokoliarov. Deťom najskôr zahrali humornú scénku s výchovným ponaučením, že klamať sa nemá a nevyplatí. Potom im predviedli cvičenie dravých vtákov – sovy a orla, čo sa deťom páčilo, lebo aj ony si to mohli pod dozorom pána Tomíka vyskúšať a to bol pre nich nezabudnuteľný, veľký zážitok, ktorý sme si zachytili aj na fotkách. Po ceste späť do školy si deti na pamiatku kúpili drobné suveníry a osviežili sa ovocnou zmrzlinou.
aq0501.jpgaq0502.jpgaq0503.jpg
MÁJOVÉ STRETNUTIE DETÍ RODIČOV V ŠKD 
31. mája 2017 sa stretli v I. oddelení ŠKD deti so svojimi rodičmi pri príležitosti Dňa matiek, blížiaceho sa Dňa otcov a rodiny. V úvode pozdravili prítomných deti s kultúrnym programom, ktorý pripravili s pani vychovávateľkou Petriskovou. Zarecitovali pásmo veršov Keď budem veľký, Matejko Klopček zahral na husličkách, Linduška Gogová a Lilianka Pekárová zahrali humornú scénku Dve klebetnice, Sonička Findorová zaspievala  mamičkám pieseň, Peťko Nemčický s prvákmi zarecitovali pásmo veršov – Mame. Po ňom všetky deti odovzdali mamičkám vlastnoručne vyrobený darček. Záver programu vyčaril všetkým prítomným úsmev na tvári. Deti zatancovali a zaspievali Arabelu. Všetkých prekvapil Martinko Fischer, ktorý zahral na gitare. Vďační rodičia pripravili svojim ratolestiam drobné občerstvenie. Na záver pani vychovávateľka vyhodnotila činnosť ŠKD a informovala rodičov o letnej činnosti ŠKD počas blížiacich sa prázdnin.
 
stretrodicskdpe01.jpgstretrodicskdpe02.jpgstretrodicskdpe03.jpg
Stretnutie v Klube dôchodcov Bojnice 
30.mája 2017 navštívili deti z I. oddelenia ŠKD našich starkých v Klube dôchodcov Bojnice. Prežívame mesiac máj – mesiac lásky, v ktorom už tradične slávime sviatok našich mamičiek a blíži sa sviatok Dňa otcov a Deň rodiny. Starkí nás už očakávali a opäť bolo v Klube dôchodcov veselo. Deti recitovali, spievali, tancovali a starkí ich dopĺňali. Starkým v klube na pamiatku odovzdali darček a popriali im veľa zdravia v živote. Starkí deti na oplátku obdarili sladkosťami a vďačným úsmevom a tešia sa už na budúce spoločné stretnutie.
 
klubdochskdpe01.jpgklubdochskdpe02.jpgklubdochskdpe03.jpg
Návšteva starkých v Centre sociálnej starostlivosti  
 Aj keď oneskorene, aj tento rok už tradične sa vybrali deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou do Centra sociálnej starostlivosti v Bojniciach, aby ich potešili a pozdravili ku Dňu matiek a blížiacemu sa Dňu otcov. Veršíkmi, spevom a tancom im spríjemnili pobyt v tomto zariadení. Na záver im odovzdali na pamiatku vlastnoručne vyrobený darček. Mnohým starkým sa kotúľali od šťastia slzy po tvári a možno aj spomínali na tých svojich najbližších.
 
domdoch0501.jpgdomdoch0502.jpg
Poďme hľadať poklad – beseda v knižnici 
V piatok 26.5.2017 popoludní, družinári z II. odd. ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Besedovali o prečítanej knihe – Poďme hľadať poklad. Tety knihovníčky Katka a Kristínka pripravili besedu pre deti formou súťaže na dvore knižnice. Nachystali niekoľko stanovíšť, ktorými deti postupne prechádzali v skupinkách a plnili úlohy z prečítanej knihy a zároveň hľadali aj ukrytý poklad. Deti všetky úlohy splnili a našli vo dvore sladký poklad, ktorý si spoločne medzi sebou rozdelili a spokojne odchádzali späť do školy.
 
kniznicale0501.jpgkniznicale0502.jpgkniznicale0503.jpg
Poznaj a chráň - prírodovedná vychádzka 
V piatok 19.5.2017 popoludní sa družinári s pani vychovávateľkou z II. odd. ŠKD vybrali na prírodovedno-poznávaciu vychádzku do mestského parku ku zámku v Bojniciach. Spoločne tam vyhľadávali a spoznávali chránené rastliny a stromy o ktorých si porozprávali dôležité informácie, ktoré budú môcť využiť aj na vyučovacích hodinách prvouky a prírodovedy. V závere vychádzky, za odmenu sa deti zastavili v cukrárni, osviežili sa ovocnou zmrzlinou a spokojné sa vrátili späť do školy. 
vychlep0501.jpgvychlep0502.jpgvychlep0503.jpg
 
Deň matiek – vystúpenie detí 
V nedeľu 14.5. popoludní o 15.00 hod., boli deti z ŠKD s pani vychovávateľkami na vystúpení v KD – Dubnici  z príležitosti sviatku dňa matiek. Vystúpili s pestrým, kultúrnym programom, aby potešili srdiečka všetkých mamičiek a zároveň im preukázali svoju vďaku za výchovu a starostlivosť. 
denmatiek20170501.jpgdenmatiek20170502.jpgdenmatiek20170503.jpg
Pexesový kráľ - súťaž  
V utorok 2.5.2017 popoludní, sa v II. oddelení ŠKD opäť súťažilo v hre pexesa. Deti si vzájomne zmerali svoje sily a preverili si svoje bystré hlavičky, aby sa znova našiel najlepší hráč v pexese. Do finále súťaže sa dostali: Miška Judínyová 1.A, Matej Kollár 1.A, Ivanka Pokorná 1.A a Radko Šindler 2.A. Medzi finalistami sa víťazom, pexesovým kráľom stal Matej Kollár z 1.A, ktorému všetci blahoželáme!
pexkral0501.jpgpexkral0502.jpgpexkral0503.jpg
Kremienok a Chocholúšik – beseda v knižnici 
V piatok 28.4.2017 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili knižnicu, aby mohli besedovať o prečítanej knihe – Kremienok a Chocholúšik. Tety knihovníčky Katka a Kristínka deti prekvapili a privítali ich v kostýmoch rozprávkových postavičiek, o ktorých si deti v ŠKD čítali. Zahrali im krátke divadielko a tak si spoločne bližšie priblížili obsah príbehov Kremienka a Chocholúšika. Deťom sa toto kreatívne vystúpenie veľmi páčilo a živo viedli spoločnú debatu. V závere stretnutia si deti vybrali novú knižku na čítanie – Príbehy dvoch tigríkov, o ktorej prídu besedovať do knižnice v máji. 
kremle0401.jpgkremle0402.jpgkremle0403.jpg
Tvorivé dielne v knižnici  
S postavičkou Fidlibuma sa naše deti už v knižnici stretli, kedy im teta knihovníčka s ním zahrala zaujímavé divadielko. Postavička ich tak zaujala, že sa rozhodli o ňom v ŠKD čítať knihu. 27. Apríla 2017 sa vybrali deti z I. a III. oddelenia s pani vychovávateľkou do knižnice na besedu o prečítanej knihe. A nebola to obyčajná beseda. Najskôr s tetou Katkou besedovali o knihe. Veľkým prekvapením pre deti boli tvorivé dielne. Teta knihovníčka pripravila prírodný materiál – šišky, pierka a i. a deti s ňou tvorili postavičku kukučky Kukaničky. Krásne kukučky si odniesli do ŠK a urobili si z nich výstavku.
tvordielknizpe0401.jpgtvordielknizpe0402.jpgtvordielknizpe0403.jpg
Apríl mesiac lesov – beseda
V utorok 25.4. 2017 popoludní, na pozvanie pani vych. Leporisovej, zavítala do ŠKD medzi deti Ing. Jankejová zo štátneho podniku – Lesy SR z Prievidze. Rozprávala im o význame lesov pre človeka, o zvieratách žijúcich v lesoch, o starostlivosti a ochrane lesov. Beseda bola veľmi pútava, lebo deti sa dozvedeli množstvo dôležitých informácií a zaujímavostí, ktoré budú môcť využívať aj na hodinách prírodovedy alebo vlastivedy. Besedu mali deti spestrenú aj rôznymi úlohami, kde si preverili svoje už získané vedomosti a zručnosti. Z drevených puzzlov skladali obrázky lesných zvierat, hmatom určovali a hľadali vo vrecúškach ukryté prírodniny, podľa obrázkov určovali názvy stromov a zvierat. Bolo to príjemné, zážitkové a náučné popoludnie.
meslesle0401.jpgmeslesle0402.jpgmeslesle0403.jpg
DEŇ ZEME
23.apríla si deti z I. a III. oddelenia ŠKD pripomenuli Deň Zeme. Besedovali v ŠKD o ochrane prírody a Zemi na ktorej žijeme. Deti veľmi dobre pochopili, prečo si naša planéta zaslúži svoj vlastný deň v kalendári. S pani vychovávateľkou sa rozhodli, že si 26. apríla prinesú rukavice a vrecká na odpadky a vyzbierajú odpadky a papiere v areáli školy. Rozdelili sa do skupín a s elánom sa pustili do práce, Zároveň súťažili o najpracovitejšieho – komu sa podarí pozbierať najviac odpadkov. Zo začiatku to vyzeralo, že papierov niet, niektorí „šikovní“ nazreli aj do odpadkového koša, potom prešli ihriská a celý areál. Na záver zosypali všetky odpadky a predsa ich úsilie nebolo márne. Tešili sa, že aspoň málom prispeli k skrášleniu našej krásnej školičky. A dali si predsavzatie, že „odpadky patria do koša“!
denzemepe020.jpgdenzemepe0104.jpgdenzemepe0304.jpg
Jarné premeny v ZOO – beseda v ZOO-škole.
Vo štvrtok 20.4.2017 popoludní družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili ZOO-školu. Privítala ich lektorka Lucia Ivenzová, ktorá deťom porozprávala o jarných premenách v ZOO. O živote zvierat počas jari, o mláďatkách, ktoré prichádzajú na svet v tomto období , o dôležitej práci ošetrovateľov, ktorí sa zvieratám venujú. Deti rozprávanie zaujalo, lebo sa dozvedeli mnoho nových informácií a rôznych zaujímavosti, ktoré boli zachytené aj v propagačných materiáloch, s ktorými sa oboznámili a mohli si ich vziať aj domov. V závere stretnutia sa deti boli pozrieť na nového obyvateľa ZOO- Pandu červenú, ktorá sa bude krstiť v máji na otvorenie letnej sezóny ZOO.
zooskolale0401.jpgzooskolale0402.jpgzooskolale0403.jpg
Stretnutie s pánom Mrkvičkom
V utorok 11. apríla 2017 sa deti z ŠKD vybrali na vychádzku do mestskej knižnice. Tešili sa na už tradičné stretnutie s pánom Mrkvičkom. A opäť ich zaujal svojim pútavým a humorným prejavom. Čítal im zo svojich knižiek, tlieskali, dupali, luskali, proste sa zabávali a poučili. Na záver sa poďakovali za pekné popoludnie a vymenili si v knižnici knihy.
stretmrkvic0401.jpgstretmrkvic0402.jpgstretmrkvic0403.jpg
Veľkonočné súťažné popoludnie
V pondelok 10. apríla 2017 sa deti v I. oddelení ŠKD stretli na obľúbenom Veľkonočnom popoludní. V úvode si s pani vychovávateľkou rozprávali o tradíciách Veľkej noci. Rozdelili sa do družstiev a súťažili. Rozprávali o Veľkej noci, zdobili vajíčka, rozprávali humorné príbehy a zabávali sa. Hodnotila ich detská porota a publikum. Víťazné trojčlenné družstvo bolo odmenené čokoládovými vajíčkami a všetci súťažiaci drobnou sladkou odmenou.
velpopol0401.jpgvelpopol0402.jpgvelpopol0403.jpg
Veľkonočné tvorivé dielne
Deti v I. oddelení ŠKD sa tvorivo pripravovali na veľkonočné sviatky. 6. a 7. apríla sa stretli na veľkonočných dielňach a pripravili sa ozaj zodpovedne. Priniesli si vyfúknuté a polystyrénové vajíčka so stužkou, farby, nitky, servítky, pohánkové vločky, nálepky a i. Rôznymi technikami zdobili spoločne veľkonočné vajíčka a ozdoby. Potom si nimi vyzdobili priestory školského klubu a školy. Všetci boli nápadití, snaživí ale predsa za najlepších boli vyhlásení: 1/ Lilianka Pekárová 2/Dorotka Lenhartová 3/Aneta Vatajová 4/ Miška Sucháňová 5/ Matúš Krško, Šimon Gecašek
veltvordiel0401.jpgveltvordiel0402.jpgveltvordiel0403.jpg
Jarné a veľkonočné aranžmá – tvorivá dielňa
Utorkové popoludnie 4.4.2017, sa nieslo v pracovnom ruchu. V II. oddelení ŠKD prebiehala tvorivá dielňa s jarno-veľkonočnou tématikou. Deti si vyrábali typické symboly Veľkej noci. Z papiera vystrihovali vajíčka, kuriatká, húsky, zajačikov, ktoré farebne dotvárali pastelkami. Deti aktívne pracovali, zo svojich výrobkov si spoločne urobili v triede peknú, jarnú výstavku.
jar0401.jpgjar0402.jpgjar0403.jpg
JARNÁ ZOO
Jarné slniečko nás už láka von. Deti z I. a III. oddelenia sa vybrali s pani vychovávateľkou do ZOO Bojnice. Najskôr navštívili zoo školu, kde im Bc. Ivanzová – pracovníčka Zoo zaujímavou formou rozprávala o zmenách v ZOO a záchytnej stanici, kde umiestňujú odchytené zvieratká. Deti so záujmom sledovali, hodnotne sa zapájali a besedovali. Na záver odovzdali pre ne už nepoužité lopty, ktoré pripravila pani učiteľka Heráková pre zvieratká, ktorým určite prinesú pobavenie. Potom sa deti vybrali na prechádzku po ZOO. Darmo už aj v ZOO cítiť príchod jari, zvieratká povyliezali zo svojich príbytkov a vyhrievajú sa na slniečku. Deti sa občerstvili, oddýchli si v detskom kútiku a pobrali sa naspäť do školy.
 
jarnazooope0301.jpgjarnazooope0302.jpgjarnazooope0303.jpg
Fantastický pán Lišiak – beseda v knižnici  
V piatok 24.3. popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD boli v mestskej knižnici besedovať o prečítanej knihe – Fantastický pán Lišiak. Stretnutie viedla teta knihovníčka Kristínka, ktorá pripravila besedu pre deti súťažnou formou. Rozdelili sa do štyroch skupín a písomne odpovedali na zadané otázky z obsahu knihy. Deti pracovali pohotovo a rýchlo. Najšikovnejší boli z I. skupiny – M. Fábry, D. Grešner, M. Majdanová, R. Šindler a O. Škopec. V druhej časti stretnutia sa deti presunuli s tetou knihovníčkou Katkou na dvor knižnice, kde im predstavila ďalšiu knižku od Václava Čtvrtka – Kremienok a Chocholúšik. Budú si ju spoločne čítať v ŠKD počas apríla. V závere stretnutia sa deti ešte ponaháňali po dvore, užívali si lúče jarného slniečka a spokojné sa vrátili späť do školy.
besknih0301.jpgbesknih0302.jpgbesknih0303.jpg
Stretnutie s ornitológom 
V utorok 14.3.2017 popoludní, na pozvanie pani vych. Leporisovej do ŠKD zavítal medzi deti ornitológ Ing. V. Slobodník, ktorý im porozprával o starostlivosti a pomoci človeka o vtáky, o budovaní a oprave vtáčích búdok a ich význame. Téma a obrazová prezentácia o vtákoch deti veľmi zaujala, lebo sa pýtali na množstvo otázok, na ktoré im pán Slobodník odpovedal a zároveň rozhovor spestril osobnými, pracovnými zážitkami z prírody. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavostí a dôležitých informácii o vtákoch a vtáčích búdkach. 
 
ornitolog0301.jpgornitolog0302.jpgornitolog0303.jpg
TVORIVOSŤ V ŠKD 
 Deti treba viesť k aktivite, tvorivosti, fantázii, aby ich činnosť v Školskom klube pútala. Na podnet mamičky Rybanskej, ktorá nám trpezlivo v nemocnici zbierala škatuľky z liekov sa realizovali deti v I. oddelení – tvorili. A ozaj detská fantázia nemá medze. Ich šikovné ruky tvorili stromy, domy, interiéry, lode, stroje a i. Prejavili aj zmysel pre kolektívnu prácu, pracovali v skupinkách.  
Najhodnotnejšie práce: 
1/ Budúcnosť – Lilianka Pekárová 
     Tadeáš Rybanský, Marek Madaj, Michal Mikuš, Martin Hlásny, Jakub Dubec 
2/ Dom snov – Matej Hraňo 
     Dorotka Lenhartová, Timea Hianiková, Viktória Kutašová 
3/ Tank – Jakub Fečo 
     Alžbeta Drozdová, Martin Húska 
4/ Plavba Na mori – Filip Beseda 
     Romy Bednárová, Matúš Krško, Júlia Tomiscenko 
5/ Buldozér – Leo Novotný 
6/ Cukrárnička Mia Ricci Bartsch 
     Júlia Timoscenko, Dorotka Lenhartová 
Zo svojich dielok urobili výstavku vo vestibule školy. Určite sú motiváciou aj pre ostatné deti a pre ne je veľkou odmenou. Modely tvorili trpezlivo, usilovne, kolektívne, niekoľko dní.  
 
tvoriost0301.jpgtvoriost0302.jpgtvoriost0303.jpg
Bábkové predstavenie v knižnici 
V posledný deň Týždňa aktivít -  10.3.2017  sa deti zo Školského klubu vybrali do mestskej knižnice na bábkové predstavenie Kráska a zviera 2. Tety z knižnice opäť pripravili pre deti hodnotné  podujatie. Deti pútavo sledovali príbeh bábkových postavičiek, ktorý sledovali so záujmom a bavili sa na ňom. Na záver pani vychovávateľka poďakovala za milé predstavenie a deti sa už tešia na ďalšie.
babkpred0301.jpgbabkpred0302.jpgbabkpred0303.jpg
 
Tvorivé dielne - MOJA VLASTNÁ KNIHA 
V rámci Mesiaca knihy v týždni aktivít sa stretli 8. – 9. 3. 2017 deti z I. a III. oddelenia na tvorivých dielňach a tvorili návrh svojej vlastnej knihy. Niektorí sa zamerali len na obal knihy, ale mnohí vytvorili knihu aj s vlastným príbehom. Písali príbehy o zvieratkách, hradoch, svojich kamarátkach, ba dokonca aj svoje vlastné verše. Tvorili nielen v Školskom klube, ale aj doma. Svoje práce vyhodnotili nasledovne: 
I. kategória – 1. ročník 
1.miesto – Matúš Húska – Moje hrady a zámky 
2. miesto – Miška Sucháňová – Osmijanko po novom 
3. miesto- Lukáš Mihálik - Ako sa pes vybral na vandrovku 
                 Dalibor Turcer –Ako šlo vajce na vandrovku  
II. kategória – 2. ročník 
1.miesto – Soňa Findorová – Kamarátska škola 
2. miesto – Timea Hianiková – Moje 2 kamarátky 
3. miesto – Michal Mikuš, Marek Madaj – Slonosvet 
III. kategória – 3. – 4. ročník 
1.miesto – Romy Bednárová – Moje vlastné básničky   
2. miesto – Lilianka Pekárová – 2 návrhy – Grázlik Gabo 
3. miesto – Matej Hraňo – GrázlikGabo  
Víťazi boli odmenení drobnými cenami. Deti z hodnotných knižných návrhov urobia výstavku vo vestibule školy a radi sa so  svojimi príbehmi podelia aj s ostatnými. 
mojakniha0301.jpgmojakniha0302.jpgmojakniha0303.jpg
Moja obľúbená kniha – výtvarná súťaž 7.3. 2017  
Marec je mesiacom kníh, preto si družinári z II. oddelenia priniesli do ŠKD svoje obľúbené knihy. Spoločne s pani vychovávateľkou sa o nich porozprávali a urobili si výstavku. Potom sa zahrali na malých ilustrátorov a výtvarné stvárnili svoje knihy. Deti vytvorili pekné práce, za svoju šikovnosť a snahu boli odmenené sladkosťou.
mojoblkniha0301.jpgmojoblkniha0302.jpgmojoblkniha0303.jpg
 
MAREC MESIAC KNIHY – Týždeň aktivít
VÝROBA ZÁLOŽIEK  
Prežívame mesiac marec – Mesiac knihy. Kniha nás vzdeláva a zabáva a preto čítaniu kníh a literatúry venujeme v ŠKD veľkú pozornosť. V rámci Týždňa aktivít sme v I. oddelení 6.3.2017 vyrábali záložky do knihy. Deti tvorili, vymýšľali a podarili sa im. Vytvorili: mačičky, zvieratká, hodiny, stíhačka a i. Najkrajšie vytvorili: 1. miesto – Jakub Fečo – stíhačka 2. miesto – mačička – Dorotka Lenhartová 3. miesto – hodiny – Matej Hraňo Zo záložiek si urobia výstavku a potom deťom opäť budú robiť radosť pri čítaní kníh.
zalozka0301.jpgzalozka0302.jpgzalozka0303.jpg
Beseda v knižnici
Deti s pani vychovávateľkami v ŠKD venujú veľkú pozor čítaniu kníh s porozumením. V mesiaci februári si čítali v rámci relaxačnej činnosti knihu „Nezblázni a mamička“ opäť od autorky Gabriely Futovej. Deti knihy od nej čítajú so záujmom, pretože mnohé v nich nachádzajú svoje životné príbehy. 24. februára navštívili deti z I. a III. odelenia mestskú knižnicu, kde besedovali o prečítanej knihe. Po besede si vymenili v detskom oddelení zapožičané knihy a tešia sa na ďalšie zaujímavé stretnutie s tetami knihovníčkami. 
besknih0301.jpgbesknih0302.jpgbesknih0303.jpg
Beseda o knihe Nezblázni sa mamička  
V piatok 17.2. 2017 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili mestskú knižnicu . S tetou knihovníčkou Kristínkou besedovali o prečítanej knihe – Nezblázni sa , mamička. Kniha deti veľmi upútala, lebo pohotovo odpovedali na zadané otázky počas celej besedy. Za správne odpovede boli odmenené sladkosťou. Na nasledujúce obdobie si deti do ŠKD vybrali čítať ďalšiu knihu pod názvom Fantastický pán Lišiak. O nej prídu besedovať do knižnice opäť v marci.
nezbmam0201.jpgnezbmam0202.jpgnezbmam0203.jpg
Maškarný ples v školskom klube detí  
Prežívame čas Fašiangov - čas zábav a veselosti. Aj v Školskom klube deti sme sa zabávali. Pani vychovávateľky s pani učiteľkou Kielarovou pripravili deťom Maškarný ples, na ktorý sa s radosťou pripravovali. Na tvorivých dielňach vyrábali masky, fašiangové ozdoby, krásne si nimi vyzdobili triedy. 14. februára bolo v ŠKD ozaj veselo. Takmer všetky deti boli oblečené v maskách. Za zvukov fanfár sa predstavili mačičky, anjelik, bosorky, Ironovia, princezné a iné, ktoré hodnotila porota. Na tanečnom parkete tancovali, súťažili a zabávali sa. Nechýbal klobúkový tanec a i. Všetky masky boli krásne, tvorivé a nápadité. Aj Keď to porota nemala ľahké, vyhodnotila masky nasledovne: Najkrajšie masky: 1.miesto – Ľadová modrá mačka – Dorotka Lenhartová 2.miesto - Rytier – Marek Madaj 3.miesto - Pavúčia žena – Soňa Findorová 4.miesto – Anjel – Lilianka Pekárová 5.miesto – Jednorožec – Júlia Timoščenko 6.miesto – Iron – Martin Fischer Milá maska: Myška – Zuzka Turančíková, Žabka – Miška Sucháňová Krásna maska: Sestry – Linda Gogová, Anetka Vatajová Pekná škrabka: Had – Lukáš Mihálik Víťazi boli odmenení drobnými cenami. Blahoželáme im.
karnskd0201.jpgkarnskd0202.jpgkarnskd0203.jpg
karnskd0204.jpgkarnskd0205.jpgkarnskd0206.jpg
VALENTÍNSKE POPOLUDNIE  
14. februára slávime sviatok Valentína. Je to sviatok najmä zaľúbených, deň lásky, radosti, úcty, malých darčekov a drobností. Tento príjemný deň slávili aj deti v I. a III. oddelení ŠKD na zábavnom popoludní, tancovali, zabávali sa a opäť vyhlásili detskou anketou svoju Valentínku a Valentína. Tento rok sa nimi stali Lucka Kráľová a Martinko Hlásny. Blahoželáme im.
valentpop0201.jpgvalentpop0202.jpgvalentpop0203.jpg
O najzaujímavejšiu masku a fašiangovú reťaz  
10. februára si deti v I. oddelení ŠKD priniesli rôzne ozdôbky, tvorili masky a fašiangové reťaze, aby si pripravili výzdobu na Maškarný ples a Valentínske popoludnie. V práci sa im darilo, tvorili myšky, šašov, žabku, hada, tigríka, sovičky a iné zaujímavé masky. Oslovilo ich aj už tradičné tvorenie fašiangových reťazí, kde sa pretekali aby tá ich bola najzaujímavejšia a najdlhšia. Prekvapili najmä starší chlapci: Dávidko Ďurjak, Matejko Hraňo, Kubko Fečo, Lukáško Biro, konkurovali im prváci, najmä Matejko Klopček. Spolu vytvorili 25 m dlhú reťaz. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou, najkrajšie práce budú vystavené na výstavke.
onajmasku0201.jpgonajmasku0202.jpgonajmasku0203.jpg
Športové popoludnie  
Aj v zimnom období je dôležité dodržiavať pravidelný pohyb a zdravú životosprávu. Preto si aj družinári z II. oddelenia ŠKD vo štvrtok 9.2. 2017 popoludní s chuťou zašportovali v malej telocvični. Na športových stanovištiach si precvičili svoje telo. Na lavičke si precvičili vzpriamenú, ladnú chôdzu a rovnováhu tela, preskakovali prekážky, kotúľali loptu okolo méty, skákali cez švihadlá, bicyklovali na stacionárnych bicykloch. Deti športovali aktívne s dobrou náladou, čo sa prejavilo aj v závere počas pohybovej hry – Pavúky, kde preukázali svoju obratnosť, pohotovosť a rýchly postreh. Za svoje výkony boli všetci odmenení sladkosťou.
sportdop0201.jpgsportdop0202.jpgsportdop0203.jpg
 
O najkrajšieho snehuliaka 
Keďže nám pani Zima tento rok ozaj praje, deti s pani vychovávateľkou v I. oddelení ŠKD sa rozhodli, že si zasúťažia „O najkrajšieho snehuliaka“. Keď prišli 7. Februára do školy napodiv snehu ubudlo. Napriek tomu sa rozhodli, že sa zahrajú na kúzelníkov a nejakého vykúzlia. Aj keď sa so snehom modelovalo ťažko, spoločnými silami postavili snehuliaka, ktorého nazvali Šaško Valentín. Keďže ho postavili spoločnými silami a jediného – zvíťazil. A je snáď aj posledným snehuliakom na školskom dvore v Bojniciach v tomto roku
snehulpe0201.jpgsnehulpe0202.jpgsnehulpe0203.jpg
Zimná príroda – prírodovedná vychádzka 
V piatok 27.1. 2017 popoludní, sa pani vychovávateľka so svojimi družinármi z II. oddelenia ŠKD vybrali na prírodovednú vychádzku do mestského parku. Vychutnali si príjemné zimno – slnečné počasie a krásu spiacej prírody pod bielou perinou. Pozorovali plávajúce kačky a labute na jazierku pri zámku. Poprechádzali sa po chodníkoch parku, obdivovali mrazom a snehom zamrznuté stromy. V závere vychádzky sa deti ponaháňali po snehu a zdravo vyštípané od mrazu sa spokojné vrátili späť do školy. 
zimnapri0101.jpgzimnapri0102.jpgzimnapri0103.jpg
Novoročná návšteva knižnice 
V Novom roku deti z ŠKD budú naďalej prehlbovať dobrú spoluprácu s mestskou knižnicou v Bojniciach. 26. januára sa v rámci zimnej vychádzky vybrali do knižnice na besedu o knihe Lebo musím od spisovateľky Gabriely Futovej, ktorú so záujmom čítali v rámci odpočinkovej činnosti. V úvode nás prekvapil rozhovor s pánom redaktorom. Potom nasledovala zaujímavá beseda o prečítanej knihe a ďalších knižných tituloch spisovateľky Futovej. V prečítanej knihe spisovateľka píše skutočné vlastné životné príbehy so synom Oliverom. V mnohých príbehoch sa našli aj naše deti. Beseda detí s tetou Katkou bola pútavá, vtipná a určite poučná, tešíme sa na ďalšiu.  
novorkniz0101.jpgnovorkniz0102.jpgnovorkniz0103.jpg
O „naj“ novoročnú SMS, báseň, pieseň 
20. januára sa stretli deti z I. oddelenia ŠKD tak trochu netradične na kultúrnom podujatí O „NAJ“ novoročnú sms, báseň, pieseň, tanec a i. Na podujatí boli veselo, deti spievali, tancovali, hádali hádanky. Každé z detí si pripravilo nejaké novoročné želanie. Najviac však prekvapil Matejko Klopček peknou piesňou a hrou na husličky, ktorú deti sledovali v nemom úžase. Súťažiacich hodnotila detská porota: Linduška, Anetka a Lilianka. Porota sa jednoznačne s deťmi zhodla a vyhlásila víťaza podujatia - Matejka Klopčeka. Za svoj výkon bol odmenený peknou knihou, ktorá mu bude pripomínať tento deň. 
Aj takouto formou pani vychovávateľky vštepujú deťom kladný vzťah k našej slovenskej kultúre a utužujú v deťoch pekné medziľudské vzťahy.  
novorocsms0101.jpgnovorocsms0102.jpgnovorocsms0103.jpg
Zimné radovánky a snehové výtvory detí 
Vo štvrtok 19.1.2017 popoludní, pani vych. A. Leporisová v spolupráci s pani učiteľkou Z. Lukačiovou pripravila pre družinárov z II. oddelenia ŠKD a deti z výtvarného krúžku tvorivo – športové podujatie na školskom ihrisku. V prvej časti podujatia deti pracovali v skupinách, prejavili svoju tvorivosť a fantáziu. Na ploche ihriska vytvárali zo snehu rôzne postavičky zvieratiek, stavby domov, hradov. Za svoju kreativitu boli všetky deti odmenené sladkosťami. Druhá časť podujatia bola športovo – zábavná. Deti sa s radosťou vyjašili na snehu. Naháňali sa, šmýkali sa, spúšťali sa na lopároch. Naplno si vychutnali zimno – slnečné popoludnie. 
zimnrad0101.jpgzimnrad0102.jpgzimnrad0103.jpg
 
Novoročné stretnutie v knižnici 
Aj v novom roku 13.januára 2017 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili knižnicu, aby si naďalej rozvíjali svoje čitateľské schopnosti a pokračovali v prehlbovaní svojej čitateľskej gramotnosti. Tety knihovníčky Katka a Kristínka pripravili deťom pútavé rozprávanie o niekoľkých knížkach. Z nich si deti vybrali na čítanie knížku od Gabriely Futovej – Nezblázni sa mamička. Keď ju s pani vychovávateľkou v školskom klube spoločne prečítajú, prídu o nej besedovať vo februári do knižnice.
novorstret0101.jpgnovorstret0102.jpgnovorstret0103.jpg
Snehová ZOO
Napadal sneh, ktorý urobil radosť najmä našim deťom. Deti sa s pani vychovávateľkou v I. oddelení dohodli, že budú modelovať zvieratká v snehu. Teplo sa poobliekali a vybrali sa na zasnežený školský dvor. Rozdelili sa do skupiniek a tvorili. Aj keď sneh bol sypký, deti pracovali s chuťou a ozaj sa im darilo. Vytvorili krásnu chobotnicu, korytnačku, mačičku, srnku, anakondu a i. 
Najzaujímavejšie práce: 
1.      miesto: chobotnica – Lilianka Pekárová, Sandra Patočová, Matej Hraňo, Jakub Fečo 
2.       miesto: srnka – Timeika Hianiková, Lukáš Mihálik, Zuzka Turančíková 
3.       miesto: korytnačka – Sandrika Patočová a i. 
Víťazi boli odmenení, ale najväčšou odmenou pre nich bol príjemný pocit z kolektívnej práce, radosť a zdravý pohyb na čerstvom vzduchu. 
snehzoo0101.jpgsnehzoo0102.jpgsnehzoo0103.jpg
Vianočný večierok
Deti s pani vychovávateľkou v I. oddelení ŠKD sa tešili a chystali na Vianoce. Keďže poslúchali, prišiel ku nim Mikuláš, vyrobili krásne vianočné ikebany- vyzdobili sviatočne ŠKD, pripravili vianočný program, s ktorým pozdravili starkých a svojich najbližších 20. decembra sa stretli na Vianočnom večierku. V úvode si rozprávali o Vianociach a ich tradíciách u nich doma. Potom sa zabávali, tancovali a súťažili – O naj tanečný pár – zvíťazil Martinko Hlásny a Mia Ricci Bartsch, tancovali klobúkový tanec, spievali a tešili sa. Popri zábave si pochutnávali na koláčikoch a občerstvení, ktoré pre nich pripravili starostlivé ma
vecierokpe1201.jpgvecierokpe1202.jpgvecierokpe1203.jpg
Vianočný večierok
V utorok 20.12. 2016 popoludní, družinári v II. odd. ŠKD prežili v radosti a veselosti. Pani vychovávateľka v spolupráci s rodičmi, pripravila deťom vianočný večierok. Šikovné mamičky napiekli vianočné pečivo, chutné koláčiky a k tomu priniesli aj svieže občerstvenie. Deti sa vzájomne ponúkali a medzi tým sa zabávali, tancovali, súťažili. V celom oddelení vládla príjemná predvianočná nálada, všetci sme sa tešili a veselili. Nech aj vo Vašich príbytkoch zavládne radosť a pohoda. Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky.
vecierokle1201.jpgvecierokle1202.jpgvecierokle1203.jpg
Stretnutie detí a rodičov v ŠKD pred Vianocami  
Vo štvrtok 15.12.2016 sa stretli v I. oddelení v sviatočne - vianočne vyzdobenom ŠKD deti so svojimi rodičmi, súrodencami a starkými, aby si spolu vychutnali predvianočnú atmosféru. Deti potešili svojich blízkych milým vianočným programom, mamičky ich odmenili medovníčkami. Na záver pani vychovávateľka popriala všetkým šťastné Vianoce v kruhu svojich blízkych.
vianoceskd1201.jpgvianoceskd1202.jpgvianoceskd1203.jpg
Bábkové divadlo v knižnici 
V piatok 16.12.2016 popoludní o 14.00 hod. boli družinári z II. oddelenia ŠKD pozvatí na bábkové divadlo do knižnice. Tety knihovníčky s bábkami zahrali predstavenie pod názvom – Vianočná pošta. Dejom divadla deťom priblížili históriu ako sa kedysi doručovala pošta. Predstavenie bolo poučné, ale aj zábavné a tak nám všetkým spríjemnilo predvianočnú náladu, lebo na záver sme si aj zaspievali pieseň –Ide, ide poštový panáčik... 
babkovdiv1201.jpgbabkovdiv1202.jpgbabkovdiv1203.jpg
Deti z ŠKD v Klube dôchodcov  
Adventný predvianočný čas – je čas, kedy sa snažíme rozdávať lásku a pokoj. 13.12.201 pozdravili deti z I. oddelenia ŠKD starkých v Klube dôchodcov v Bojniciach. V úvode sa starkým prihovorila pani vychovávateľka Petrisková, nasledovala Pastierska hra, Poštárik s prvákmi recitoval vianočné a novoročné koledy, dobrú náladu a úsmev na tvári starkým vyčarila vianočná choreografia Tešíme sa na Ježiška. Na záver starkí poďakovali deťom za krásny vianočný program, obdarili ich sladkosťami a navzájom si popriali krásne Vianoce.
vianocekd1201.jpgvianocekd1202.jpgvianocekd1203.jpg
Vianočné stretnutie v domove dôchodcov  
Deti z ŠKD pravidelne navštevujú starkých v Domove dôchodcov v Bojniciach, aby ich potešili. Aj tento rok si s pani vychovávateľkou Petriskovou pripravili pekný vianočný program a zavítali medzi nich. Tancovali im, spievali, recitovali koledy a popriali im do Nového roka hlavne veľa zdravia a radosti.
vianoce1201.jpgvianoce1202.jpgvianoce1203.jpg
 
Vianočné aranžmá- tvorivá dielňa 
V utorok 13.12.2016 popoludní, sa v II. oddelení ŠKD tvorivého vo vianočnom duchu. Deti si vyrábali dekoračnú ozdobu v tvare stromčeku na štedrovečerný stôl. Pracovali s farebným papierom a servítkami. Vystrihovali podľa makety stromčeky, hviezdičky. Zlepovali ich spolu tak, aby dekoračný stromček mohol stáť na stole a do jeho vnútra sa vložila poskladaná vianočná servítka. Deti tvorili s veľkou chuťou a tešili sa zo svojich vianočných výrobkov, s ktorými si vyzdobia príbytky. 
vianaran1201.jpgvianaran1202.jpgvianaran1203.jpg
VIANOČNÉ ARANŽMÁ  
Aj v ŠKD sa deti chystajú na Vianoce. Už tradične ako každý rok si deti z I. oddelenia ŠKD viazali vianočné ikebany. S pomocou rodičov si priniesli rôzne ozdôbky, voňavé ihličie a viazali ikebany. A podarili sa im krásne. Urobili si z nich vianočnú výstavku a tak ŠKD rozvoňal Vianocami. Tešili sa nielen deti, ale aj rodičia. Všetky ikebany sú krásne, ale predsa tú najkrajšiu opäť vyrobila Lilianka Pekárová.
aranzma1201.jpgaranzma1202.jpgaranzma1203.jpg
 
MOŽNO PRÍDE MIKULÁŠ 
Blížia sa najkrajšie sviatky roka a k nim neodlučiteľne patrí sviatok Mikuláša, na ktorý sa tešia najmä naše deti. Aj do I. oddelenia ŠKD prišiel Mikuláš s plnou nošou sladkostí. Deti mu spievali, recitovali, hádali hádanky. Mikuláš deťom daroval mikulášsku čižmičku, v ktorej si každý deň nájde odmenu najlepšie dieťa. Na záver si spolu zaspievali a zatancovali. Deti sľúbili Mikulášovi, že budú poslúchať a popriali mi šťastnú cestu, on im sľúbil, že sa medzi ne opäť o rok vráti.  
p1010008.jpgp1010010.jpgp1010031.jpg
 
Zdobenie stromčeka v ZOO 
V utorok 6.12. 2016 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou navštívili ZOO. So sebou priniesli krabice s množstvom rôznych ozdôb z prírodného materiálu, ktoré spoločne vyrábali v družine, aby sa mohli zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený stromček a zároveň tak spestriť prostredie ZOO vo vianočnom období. Deti vyzdobovali stromček pri medveďoch. Pracovali s veľkou chuťou a nadšením. Z vyzdobeného stromčeka sme sa všetci tešili a spokojne sme odchádzali späť do školy. Necháme sa prekvapiť, ako dopadne vyhodnotenie súťaže.
zdobstromzoo1201.jpgzdobstromzoo1202.jpgzdobstromzoo1203.jpg
 
Rozprávkové popoludnie v knižnici 
V piatok 25.11.2016 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Tety knihovníčky Katka a Kristínka privítali deti netradične, oblečené v dobových kostímoch a predstavili sa ako kráľovná Katarína a princezná Snehulienka. Tak sme sa na chvíľu všetci preniesli do ríše rozprávok. Deti dostali do rúk čarovnú  krabicu s otázkami, na ktoré museli pohotovo odpovedať. Za správne odpovede ich čakal v krabici ukrytý poklad sladkostí, čo deti veľmi prekvapilo a potešilo. 
rozpopol1101.jpgrozpopol1102.jpgrozpopol1103.jpg
 
Súťažné popoludnie v knižnici  
Vo štvrtok 24.11.2016 sa deti s pani vychovávateľkou vybrali do knižnice na Besedu o prečítanej knihe  Hastrošovci, ktorú čítali počas relaxačnej činnosti. Tety knihovníčky pripravili pre ne zaujímavo – súťažno – vedomostné popoludnie. V úvode si porozprávali príhody deda a babky Hastrošovej. Potom riešili zaujímavé úlohy, ktoré si ťahali z rozprávkovej škatule. Za dobré odpovede boli odmenené sladkou odmenou. Teta knihovníčka im predstavila nové knihy, ktoré pribudli v knižnici. Za aktivitu si ako prví môžu prečítať v ŠKD novú zaujímavú knihu A neodprosím od spisovateľky Gabriely Futovej, o ktorej budú besedovať na ďalšom stretnutí.
sutpopokniz1101.jpgsutpopokniz1102.jpgsutpopokniz1103.jpg
 
Život zvierat v ZOO počas jesene – beseda 
V piatok 18.11.2016 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou navštívili ZOO v Bojniciach. Ing. A. Klasová privítala deti v nových priestoroch ZOO školy. Pripravila im pútavú besedu, ktorú spestrila audiovizuálnou technikou a tak im priblížila život zvierat v ZOO počas jesene. Deti sa aktívne zapájali do diskusie a zo stretnutia si odniesli množstvo hodnotných poznatkov o zvieratkách. V závere stretnutia ešte navštívili novovytvorený príbytok Pandy červenej. Bol to príjemný zážitok pre deti, spokojne odchádzali späť do školy. 
zivzvierle1101.jpgzivzvierle1102.jpgzivzvierle1103.jpg
 
O najnevydarenejšie ovocie             
V Školskom klube detí pani vychovávateľky vedú deti k zdravému spôsobu života. Vo štvrtok 10.11.2016 si deti s pani vychovávateľkou v I. oddelení pripravili podujatie zamerané na zdravý spôsob života. V úvode spolu besedovali, rozprávali o tom, ako sa starať o svoje zdravie. Pozornosť treba venovať aj zdravej výžive a zaraďovať do nej dostatok vitamínov, zeleniny, ovocia. Deti si na podujatie priniesli ovocie a zeleninu. Súťažili „O najnevydarenejšie ovocie“ – najzaujímavejší výtvor pani prírody: 
1.      miesto: Dorotka Lenhartová – Dvojjabĺčko  
2.      miesto: Anetka Vatajová – hruška – jablko, tekvička 
3.      miesto: Miška Sucháňová – trojnohá mrkva, zemiak 
4.      miesto: Julka Timoščenko – paprika – mesiačik 
5.      miesto: Matúško Húska – veselé kalerábiky 
Víťazi boli odmenení drobnou odmenou  
Na záver si deti pochutili na zdravom ovocí.  
cam03025.jpgcam03031.jpgcam03033.jpg
 
Pexesový kráľ - súťaž 
V utorok 8.11. 2016 popoludní, sa v II. oddelení ŠKD súťažilo v hre pexesa o najlepšieho hráča. Po tuhom zápase sa do finále prebojovali : Natálka Čukanová, Zojka Humajová, Mário Ištók a Radko Šindler. Ale víťaz v tejto hre, mohol byť len jeden. Pexesovým kráľom v I. polroku 2016 sa stal Mário Ištók z I.A, srdečne mu všetci gratulujeme k úspechu! 
pexkral201601.jpgpexkral201602.jpgpexkral201603.jpg
 
Svietiace tekvičky 
Aj tento rok sa deti z I. oddelenia ŠKD tešili na podujatie Svietiace tekvičky. Spolu s rodičmi si priniesli tekvice – malé, veľké, zelené, oranžové –krásne výtvory prírody. Priniesli si pracovnú odev, lyžice, naberačky, rozdelili sa do skupín a s chuťou vydlábavali tekvice, s pani vychovávateľkou si ich krásne vyzdobili. Na záver ich rozsvietili a tak v príjemnej atmosfére vítali svojich milo prekvapených rodičov. Aj keď nás tekvičky trošku po víkende prekvapili, dotvorili sme ich, pripravili sme z nich krásnu jesennú výstavku a tak sme si v triede vytvorili príjemnú atmosféru. Všetky deti sa usilovali, ale za aktivitu treba vyzdvihnúť: Matejka Klopčeka, Viktorku Kutašovú, Šimonka Gecašeka, Anetku Vatajovú, Lilianku Pekárovú a i. Ďakujeme za pomoc rodičom. Pri hre, písaní úloh a inej činnosti nás hreje v ŠKD plamienok a pocit z dobre vykonanej práce.  
sviettek1101.jpgsviettek1102.jpgsviettek1103.jpg
 
Šarkanie preteky v školskom klube 
Počas mesiaca októbra sa deti v ŠKD pripravovali na Šarkanie preteky, tvorili, lepili, strihali – vyrábali šarkany a to nielen v ŠKD, ale aj doma s rodičmi. Vo štvrtok 27. októbra sa deti stretli na školskom dvore, aby s si nimi zasúťažili. Súťažili v dvoch disciplínach - o najkrajšieho šarkana a o najrýchlejšieho šarkana. 
      O najkrajšieho šarkana:     1.miesto: Hanka Svitková – II. oddelenie 
                                                 2.miesto: Lilianka Pekárová – I. oddelenie 
                                                 3. miesto: Zoja Humajová – II. oddelenie 
                                                 4. miesto: Majko Ištók – II. oddelenie 
                                                 5. miesto: Matej Kollár – II. odelenie 
     O najrýchlejšieho šarkana: 1. miesto: Matúš Húska –I. oddelenie 
                                                 2. miesto: Dorota Lenhartová – I. oddelenie 
                                                 3. miesto: Tadeáš Rybanský – I. oddelenie 
                                                 4. miesto: Filip Beseda – I. oddelenie 
                                                 5. miesto: Lilianka Pekárová – I. oddelenie 
Víťazi boli odmenení peknými cenami. Po súťaži sa deti so šarkanmi „lietali“ a tešili sa, ba šarkan pristál aj na strome. Na školskom dvore bolo farebne a veselo. Šarkanie sa vydarili.                               
sarpretpe1001.jpgsarpretpe1002.jpgsarpretpe1003.jpg
 
LENTILKA PRE DEDKA EDKA 
Dňa 25.10.2016 sa deti z 1. Oddelenia vybrali do knižnice na besedu o knihe Lentilka pre dedka Edka. V ŠKD si z knihy čítali zaujímavé príbehy dedka Edka a jeho vnuka Dodka. Aj takouto formou si priblížili život našich starkých. Deti so záujmom besedovali, súťažili, teta knihovníčka ich odmenila za správne odpovede lentilkou a peknými cenami. Deti sa tešia na nové knižné príbehy a besedu v knižnici. 
lentilka1001.jpglentilka1002.jpglentilka1003.jpg
 
Október – mesiac úcty k starkým 
Mesiac október je už tradične mesiacom našich starkých. Pani vychovávateľky v ŠKD vedú deti k úcte k svojim kamarátom, rodičom a starým rodičom. Deti z ŠKD pravidelne navštevujú starkých v Domove dôchodcov a Klube dôchodcov, aby ich potešili. 
V nedeľu 16.10.2016 sa aj pani vychovávateľky s deťmi zúčastnili mestských osláv v KD v Dubnici- Našim starkým. Deti v úvode zarecitovali báseň, zahrali humornú scénku a zatancovali tanečnú choreografiu, pri ktorej si naši starkí zaspomínali na svoje mladé časy.  
vystkdpe1001.jpgvystkdpe1002.jpgvystkdpe1003.jpg
 
Beseda v knižnici 
V piatok 21.10.2016 popoludní, boli družinári z II. odd. ŠKD s pani vychovávateľkou v knižnici besedovať o prečítanej knihe- Lentilka pre dedka Edka. Teta knihovníčka Katka pripravila besedu súťažnou formou. Deti súťažili medzi sebou v skupinách. Na otázky odpovedali písomne. Všetci aktívne súťažili, ale najlepšou skupinou boli chlapci : Radko Šindler, Mário Ištók a Libor Žiak. 
Za svoju snahu boli deti odmenené sladkosťami. V závere stretnutia si deti vybrali na čítanie knihu: Malá princezná a stan, o ktorej prídu besedovať do knižnice v novembri.  
besknih101601.jpgbesknih101602.jpgbesknih101603.jpg
Jesenné tvorivé dielne 
Pani jeseň sfarbila krásne prírodu, padá lístie, gaštany, zbierame ovocie a úrodu z polí a záhrad a nás láka k tvorivosti. 12.10.2016 si deti z I. oddelenia priniesli do ŠKD plody jesene – gaštany, šišky, šípky, orechy, listy, nádherné tekvičky a i. a tvorili z nich a vymýšľali. Tvorili postavičky, jesenné aranžmá, zvieratká – húsenice, psíka, srnku, leva, žirafy, stonožku, prasiatko, sovu a i. S jesennými výtvormi si krásne vyzdobili triedu a urobili výstavku. 
Všetci tvorcovia boli odmenení odmienkou do Fenoména a tí najlepší drobnou odmenou. 
1. miesto: Lilianka Pekárová, Sandra Patočová – jesenné aranžmá, lev 
2. miesto: Marek Madaj, Tadeáš Rybanský, Miško Mikuš – sova, stonožka 
3. miesto: Timea Hianiková . srnka v lese 
4. miesto: Miška Sucháňová – zajko, pes 
5.miesto: Alžbeta Drozdová – húsenica 
                  Romy Bednárová – Schrek 
Mimoriadna cena za aktivitu: Júlia Timoščeno, Matúš Húska, Aneta Vatajová 
jestvoedielpe1001.jpgjestvoedielpe1002.jpgjestvoedielpe1003.jpg
 
Jeseň- tvorivá dielňa 
V utorok 11.10.2016 popoludní, si družinári v II. oddelení s pani vychovávateľkou urobili tvorivú dielňu s jesennou tematikou. Pracovali s prírodným materiálom. Z gaštanov a špajdlí vytvárali rôzne postavičky a zvieratká. Z farebných listov pomocou lepidla dotvárali makety ježkov. Všetky deti usilovne a tvorivo pracovali. Z hotových výrobkov si spoločne spravili výstavku, z ktorej mali veľkú radosť. 
tvdielle1001.jpgtvdielle1002.jpgtvdielle1003.jpg
 
Výroba a výstavka šarkanov  
 Prežívame jesenné obdobie, pani jeseň už prevzala svoje žezlo, pre naše deti je toto obdobie aj „obdobím šarkanov“. 
V týždni od 3. – 10.10.2016 vyrábali deti v I. oddelení ŠKD šarkany – kreslili, strihali, lepili, zdobili – tvorili, tak sa chystali aj na Šarkanie preteky ŠKD, ktoré budú 27. októbra2016. Z najkrajších urobili výstavku v triede a vo vestibule školy. Tie „naj“ vyhodnotili a odmenili. 
1. miesto: Lilianka Pekárová, Aneta Vatajová  
2.miesto: Romi Bednárová. Timea Hianiková 
3.miesto: Martin Hlásny, Zuzana Turančíková, Alžbeta Drozdová, Sandra Patočová, Dorota  
                  Lenhartová, Tadeáš Rybanský 
4.miesto: všetky ostatné práce – boli veľmi pekné 
Cenu o najstrašidelnejšieho šarkana získal: Marco Ziaťko 
Cenu – najusilovnejší výrobca šarkanov získal Dalibor Turcer 
vyrsark1001.jpgvyrsark1002.jpgvyrsark1003.jpg
 
Prvé stretnutie v knižnici 
V piatok 30. septembra sa vybrali deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou na prvé stretnutie do knižnice v Bojniciach. 
Počasie nám prialo, slniečko svietilo. Na nádvorí MsK pre nás pripravila teta knihovníčka Besedu o spisovateľovi Dušanovi Dušekovi a jeho tvorbe. Deti zaujala najmä téma o prírode, zvieratkách, vtáčikoch. S tetou si vyrábali papierové vtáčiky, ktoré si odniesli domov. Atrakciou pre ne bolo dramatické vystúpenie postavičky Fidlibuma – v podaní tety Katky, s ktorým sa stretávajú aj na bábkovom krúžku. Deti si vychutnali hodnotné stretnutie a tešia sa na ďalšie o prečítanej knihe. 
streknizpe0901.jpgstreknizpe0902.jpgstreknizpe0903.jpg
 
Obnovenie čitateľských tradícii 
V piatok 23.9. popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD vybrali prvýkrát v tomto školskom roku na návštevu mestskej knižnice, aby opäť obnovili čitateľské tradície. Deti privítala teta knihovníčka Katka a usadila ich na lavičky vo dvore, lebo bolo príjemné, teplé počasie. Spoločne sa rozprávali o spisovateľoch, ktorí píšu vo svojich knižkách o vtáčikoch. Zároveň si vysvetlili, aký veľký význam a úžitok majú vtáky v prírode. Potom sa zrazu teta Katka čarovne premenila na škriatka Fidlibuma, ktorý rozprával svoje zážitky o vtáčikoch. V závere stretnutia deti dostali knižku – Lentilka pre dedka Edka, ktorú si budú čítať s pani vychovávateľkou v ŠKD a v októbri prídu do knižnice o nej besedovať. 
stretknizle0901.jpgstretknizle0902.jpgstretknizle0903.jpg
 
Prírodovedno–enviromentálna vychádzka do kúpeľov 
Začal nový školský rok, vychutnávame si krásne počasie. Slniečko nás láka von a preto sa snažíme v ŠKD čo najviac organizovať činnosť vonku na čerstvom vzduchu. Vo štvrtok 22.9.2016 sme sa s deťmi z I. oddelenia vybrali na enviromentálno – prírodovednú vychádzku do kúpeľov v Bojniciach. Porozprávali sme si o tom, kto sa lieči v kúpeľoch, ako sa máme v nich správať. Ak keď jeseň v prírode ešte veľmi necítiť, listy a gaštany visia na stromoch, deti si napriek tomu vychutnávali čaro prírody. Zbierali ojedinelé gaštany, tešili sa s leknom zakvitnutých jazierok a krásnej zelene. Keď sa pokochali prírodou, občerstvili sa, pohrali na preliezkach, vrátili sa do školy, kde na nich čakali rodičia.
vychkuppe0901.jpgvychkuppe0902.jpgvychkuppe0903.jpg
 

Dopravné a bezpečnostné pravidlá-poznávacia vychádzka s mestskou políciou

V piatok 16.9.2016 popoludní, medzi družinárov z II. odd. ŠKD zavítala z mestskej polície pani L. Chudá. S deťmi sa rozprávala o bezpečnostných a dopravných pravidlách, ako sa majú správať na ceste, načo si musia dávať pozor, aké pravidlá treba dodržiavať pre vlastnú bezpečnosť. Po rozhovore sme sa spoločne vybrali na vychádzku do blízkeho okolia školy, aby si deti overili získané informácie. Prešli sa ulicami v meste, prechádzali cez prechod pre chodcov, sledovali cestovný ruch, dopravné značky a určovali ich správny názov. Deťom sa vychádzka v spolupráci s mestskou políciou páčila a mala pre nich dôležité, výchovné ponaučenie. 
bespolicle0901.jpgbespolicle0902.jpgbespolicle0903.jpg
 
 
Aktivity v šk. roku 2015/2016
 
LETO 2016 V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
Ukončením školského roka sa nezatvorili brány školy pre naše deti. V týždni od 4. – 8.7.2016 sa stretávalo 18 detí v ŠKD, kde trávili prvé dni letných prázdnin. Ich činnosť počas dňa bola pestrá, zaujímavá, deti pri nej relaxovali, prežívali spolu krásne chvíle. Program pre nich pripravila a organizovala pani vychovávateľka Petrisková Elena. Činnosť organizovala najmä  vonku na čerstvom vzduchu a to so zameraním športovým, kultúrnym, tvorivým a relaxačným. V prvý deň sa deti zoznámili, oboznámili s programom, vyhlásili Anketu letnej činnosti. Počas pobytu navštívili Bojnický zámok, ZOO Bojnice, kúpalisko Čajka v Bojniciach, AQUILU Bojnice, Lesopark v Prievidzi – poldenný výlet, kde opekali a hrali športové hry. Deti sa zo záujmom zapájali do súťaží: Milionár, Výtvarná súťaž – Naj – zážitok,  deti si urobili zaujímavú výstavku, Športová olympiáda. Počas dňa relaxovali podľa svojho záujmu: spoločenské hry, lego, kreslenie, pexeso, počúvanie hudby, rozhovor, hry s kruhmi a i. V posledný deň vyhodnotili letný pobyt v ŠKD, vyhlásili Naj chlapca, Naj dievča leta, Naj názov kolektívu 2016.
 
Vyhodnotenie súťaží:
1/ Milionár – Matejko Hraňo
2/Výtvarná súťaž – Naj zážitok – Paulínka Hraňová, Tomáško Kotrík, Romanka Uhlířová, Ivanka   
                                                                                         Rudinská, Julka Zajacová, Linduška Gogová...                                                                                                                                                         
3/ Naj chlapec- Tady Rybanský
4/ Naj dievča Paulínka Hraňová
5/ Naj názov kolektívu – VŠETCI SÚ VÍTANÍ
Víťazi a všetci účastníci sa potešili odmene.
Deti s pani vychovávateľkou sa rozlúčili a popriali si ďalšie krásne prázdninové zážitky v kruhu svojich najbližších.
 
lettabpe0701.jpglettabpe0702.jpglettabpe0703.jpg
lettabpe0704.jpglettabpe0705.jpglettabpe0706.jpg
 
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI 
Ako každý rok aj tento opúšťajú bránu našej školy najstarší žiaci – deviataci. V posledný deň školského roka sme sa s nimi rozlúčili v Kultúrnom centre Bojnice. Aj deti z I. oddelenia ŠKD pripravili pre nich kultúrne vystúpenie v podobe tanečnej choreografie „Poď cvičiť“. A podarilo sa im, bolo plné pohybu, tanca, úsmevu radosti. Veď aj oni raz budú deviatakmi.
 
KONCOROĆNÝ VÝLET DO ZOO   
Školský rok končí, blížia sa prázdniny. Deti z I. oddelenia ŠKD sa vybrali s pani vychovávateľkou na koncoročný výlet do ZOO Bojnice. Veľkým zážitkom pre ne bola návšteva detskej ZOO. Ošetrovateľka zvierat im porozprávala o zvieratkách, ktoré tu žijú. Deti mali možnosť pohladkať koníky, kŕmili ovečky, jeleňa a prasiatka. Potom navštívili ZOO školu, kde im pútavou formou priblížila zoologickú záhradu kultúrna pracovníčka, mali možnosť si pohladiť aj živého pytona. Prezreli si pavilón opíc, slony, medvede. Občerstvili sa a pohrali na preliezkach. 
Na záver všetkých čakalo malé prekvapenie. Zašportovali si na nafukovacom levovi a drakovi. Počasie nám prialo, výlet sa vydaril.  
vyletzoopet0601.jpgvyletzoopet0602.jpgvyletzoopet0603.jpg
Zmrzlinová party- koncoročná rozlúčka s ŠKD 
V utorok28.6.2016 popoludní, si pani vychovávateľka so svojimi družinármi z II. oddelenia ŠKD spríjemnili posledné chvíle pred koncom školského roka zmrzlinovou party v cukrárni na námestí v Bojniciach. Osviežili sa chutnou, ovocnou zmrzlinou a relaxovali v chládku pod stromami na lavičkách v mestskom parku. Spoločne si vyhodnotili aj činnosť v ŠKD, porozprávali sa o kladoch a nedostatkoch, o aktivitách, ktoré sa im najviac páčili, ale aj o nových návrhoch do budúceho školského roka. Debata prebiehala v priateľskej atmosfére, ale všetkých nás ovládla už koncoročná únava a bolo vidno, že čakáme na vytúžené prázdniny. Všetkým prajeme pekné leto, veľa oddychu, slnka a mnoho zaujímavých zážitkov počas prázdnin a nezabúdajte na svoju bezpečnosť a slušné správanie. 
zmrzlinparty0601.jpgzmrzlinparty0602.jpgzmrzlinparty0603.jpg
zmrzlinparty0604.jpgzmrzlinparty0605.jpgzmrzlinparty0606.jpg
 
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKD 
 26.6.2016 hodnotili deti v I. oddelení ŠKD svoju činnosť končiaceho sa školského roka. Vyhlásili aj víťazov dlhodobých súťaží Fenomén I. oddelenia, ktorým sa stala Lilianka Pekárová. Víťazom súťaže „Naj dievča“ sa stala taktiež Lilianka Pekárová. Za „Naj chlapca“ bol vyhlásený Tadeáš Rybanský. Tento rok sme sa rozhodli vyhlásiť v oddelení aj hrdinku roka, ktorou sa stala Sandrika Patočová. Víťazi boli odmenení drobnými cenami. Blahoželáme im. 
vyhodnotenieskdp01.jpgvyhodnotenieskdp02.jpgvyhodnotenieskdp03.jpg
Stretnutie v knižnici - kvíz 
Vo štvrtok 23.6.2016 popoludní, sa pani vychovávateľka so svojimi družinármi z II. oddelenia ŠKD vybrali na posledné stretnutie v tomto školskom roku do mestskej knižnice. Tety knihovníčky Katka, Kristínka a Lenka nás privítali na dvore knižnice. Pre deti pripravili kvíz, ktorý bol zostavený z vedomostných úloh, pohybových a zručnostných úloh. Deti súťažili medzi sebou v skupinách. Náročné boli hlavne vedomostné úlohy, ktoré obsahovali otázky zamerané na knihy, ktoré deti počas školského roka spoločne v ŠKD prečítali. Družinári preukázali veľmi dobrú úroveň svojej čitateľskej gramotnosti a nesklamali ani v ostatných úlohách. Najlepšie sa darilo skupine dievčat: Vanduške Cvešperovej, Saške Čalavovej, Tamarke Gordanovej a Christelke Matulayovej, ktoré získali vecné ceny a všetci ostatní dostali sladkú odmenu. Na záver sme sa rozlúčili, poďakovali za pekné podujatia v knižnici počas celého roka a zapriali sme si pekné leto. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia v novom školskom roku.
kniznicakviz0601.jpgkniznicakviz0602.jpgkniznicakviz0603.jpg
kniznicakviz0604.jpgkniznicakviz0605.jpgkniznicakviz0606.jpg
 
Návšteva aquily 
V ŠKD deti vedieme k úcte ku kultúrnym pamiatkam v našom meste. 9.6.2016 sme sa vybrali na vychádzku do okolia zámku a navštívili vystúpenie AQUILY. V úvode sa deti pobavili na vtipnom divadielku Janko Hraško. Presunuli sa do amfiteátra AQUILY, kde im sokoliari predstavili svoje dravce, priblížili im ich život. Deti so zatajeným dychom sledovali ukážky letov vtákov. Najviac ich zaujal náš najväčší vták - majestátny orol s vyše dvojmetrovým rozpätím krídel. Na záver sa občerstvili a keďže sa schyľovalo k búrke, rezkým krokom sa vrátili do školy. 
navstevaaquily01.jpgnavstevaaquily02.jpgnavstevaaquily03.jpg
 
ŠPORTOVO - SÚŤAŽNÉ POPOLUDNIE K MDD 
V stredu 1.6.2016 oslávili sviatok naše deti. Počas celého dňa vládla v škole príjemná atmosféra. V poobedňajších hodinách sa deti v I. a III. oddelení ŠKD zabávali na Športovo – súťažnom popoludní. Stretli sa na školskom dvore, ale keďže im počasie neprialo, neodradilo ich, presunuli sa do telocvične, kde súťažili v družstvách v rôznych disciplínach: s loptou, točili kruhom, skákali cez prekážky a i. Asistent Riško vyhodnotil výkony družstiev a víťazili boli odmenení drobnou odmenou.  
mddmskd0601.jpgmddmskd0602.jpgmddmskd0603.jpg
 
PRÍRODOVEDNO– ENVIROMENTÁLNA VYCHÁDZKA DO KÚPEĽOV 
V piatok 27.5.2016 sa deti z I. oddelenia ŠKD vybrali na prírodovedno – enviromentálnu vychádzku do kúpeľov v Bojniciach. Cestou si pozreli Hurbanovo námestie, Bojnický hrad, lipu kráľa Mateja, kúpalisko Čajka. Potom si vychutnali atmosféru kúpeľov. Počasie im prialo. S pani vychovávateľkou si porozprávali o svojom zdraví, ako si ho chrániť, aké ochorenie sa lieči v kúpeľoch. V máji sú naše kúpele krásne. Deti sa osviežili liečivou vodou, pozreli si krásne zakvitnuté jazierka, liečebné domy, Baštu pri jazierku s krásnym parkom, liečebné bazény a i. Relaxovali v detskom parku, osviežili sa a posilnili dobrotami od rodičov, relaxovali na detských šmýkalách, hojdačkách a preliezkach. V dobrej nálade sa vrátili do školy, kde ich očakávali netrpezliví rodičia. Vychádzky sú jednou z dôležitých činností ŠKD, nie nadarmo sa hovorí –v zdravom tele zdravý duch. 
vychkup0501.jpgvychkup0502.jpgvychkup0503.jpg
 
Beseda o prečítanej knihe 
Vo štvrtok 26.5.2016 popoludní, družinári z II. odd. ŠKD s pani vychovávateľkou boli besedovať v knižnici o prečítanej knihe – Ako si mačky kúpili televízor. Stretnutie sa konalo netradične, na dvore knižnice a viedla ho teta knihovníčka Kristínka. Deti usadila na lavičky do chládočku pod stromy, lebo bolo horúce počasie. Všetci sa cítili príjemne a s chuťou besedovali o prečítanej knihe. Na zadané otázky deti odpovedali pohotovo a presvedčivo, lebo kniha ich veľmi zaujala, bolo v nej veľa výchovného ponaučenia do života. Na spestrenie stretnutia sa teta Kristínka s deťmi zahrala loptovú hru – Bombrlík. Za šikovnosť a pohotovosť ich odmenila sladkosťou. V závere stretnutia si niektoré deti vypožičali knihy na čítanie, aby si aj doma mohli naďalej rozvíjali svoju jazykové a čitateľské schopnosti. 
besedkniz0501.jpgbesedkniz0502.jpgbesedkniz0503.jpg
 
Deň matiek v ŠKD 
V piatok 20.5.2016 sa stretli deti z I. oddelenia ŠKD v ŠKD so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami a kamarátmi na milom stretnutí. Deti vystúpili s hodnotným kultúrnym programom. Pozdravili mamičky ku Dňu matiek, oteckov – k blížiacemu sa sviatku Dňa otcov a pripomenuli si aj blížiaci sa Deň rodiny. V úvode zarecitovala báseň Simonka Tomíková, zaspievala Sonička Findorová, prváci vystúpili s pásmom Poštárik, deti zahrali humornú scénku Vážení prítomní a zatancovali tanečnú choreografiu Keď bola v móde polka. Deti svojim mamičkám odovzdali z lásky ručne vyrobené srdiečka. Za pekné popoludnie sa odmenila deťom sladkosťou pani Pekárová. 
Na záver pani vychovávateľka poďakovala deťom za hodnotný program, rodičom za spoluprácu. Zároveň rodičov informovala o ponuke letnej činnosti počas blížiacich sa letných prázdnin.    
denmatiekpe0501.jpgdenmatiekpe0502.jpgdenmatiekpe0503.jpg
 
Prírodovedná vychádzka   
Vo štvrtok 19.5. 2016 popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na prírodovednú vychádzku do mestského parku ku zámku. Pozorovali kvitnúce stromy a rastliny , ktoré poznávali podľa tvaru listov, kvetov a určovali ich druh a správny názov. Zvlášť sa zamerali na chránené druhy flóry v mestskom parku. Najviac obdivovali štátom chránený unikát – lipu kráľa Mateja, ktorá má už vyše 700 rokov. Počas prírodovednej vychádzky si deti preverili svoje vedomosti a zároveň aj prehĺbili poznatky o živej prírode. Pestré farby a vône kvitnúcej, jarnej prírody nás všetkých očarili a spríjemnili nám náladu v priebehu dňa.
prechskd0501.jpgprechskd0502.jpgprechskd0503.jpg
Návšteva starkých v domove dôchodcov - Deň matiek 
V mesiaci máji si uctievame naše mamičky. Pri príležitosti Dňa matiek sme navštívili naše starké a starkých v Domove dôchodcov v Bojniciach. S radosťou a potleskom nás privítali medzi sebou. Deti z I. oddelenia ŠKD im spríjemnili životné chvíle kultúrnym vystúpením. V závere programu starkým odovzdali ako prejav lásky a úcty krásne srdiečko, ktoré im vlastnoručne vyrobili. Starkí si srdiečko pripnú na nástenku, aby ich hriala detská láska aj počas všedných dní.  
Hlavička fotogalérie
denmatdd0501.jpgdenmatdd0502.jpgdenmatdd0503.jpg
 
Stretnutie so starkými v Klube dôchodcov 
V utorok 17. mája 2016 deti z I. oddelenia ŠKD pozdravili starkých v Klube dôchodcov v Bojniciach, pri príležitosti Dňa matiek. Tieto spoločné stretnutia detí a starkých sa už stali veľmi peknou tradíciou. V úvode starkých pozdravila pani vychovávateľka Petrisková. Simonka Tomíková predniesla krásnu báseň Mamičke, deti starkých pozdravili pásmom veršov a básní, scénkou, zatancovali im tanečnú choreografiu na pieseň Keď bola v móde polka, ktorú si spoločne zaspievali. Starkí deti odmenili sladkosťou a deti ich potešili srdiečkom – z lásky. 
denmatkd0501.jpgdenmatkd0502.jpgdenmatkd0503.jpg
 
Darček pre mamičku 
Jedným z najkrajších mesiacov roka je máj. Je to mesiac lásky a slávia svoj sviatok aj naše mamičky. Mamička sa o nás stará, ľúbi nás, je našim vzorom a najvzácnejším človekom. V ŠKD vedieme deti k úcte k rodičom, kamarátom, starším ľuďom.  
V I. oddelení ŠKD pripravili deti s pani vychovávateľkou kultúrny program, s ktorým pozdravia svoje mamičky a staré mamičky. 10.5.2016 pre ne pripravili darčeky, ktoré im odovzdajú na stretnutiach pri príležitosti Dňa matiek. 
darmam0501.jpgdarmam0502.jpgdarmam0503.jpg
 
Pexesový kráľ 
V pondelok 9.5.2016 popoludní, sa opäť v II. oddelení ŠKD tuho súťažilo v pexese. Deti hrali s veľkým zápalom, všetky sa snažili prebojovať do finále. Najbystrejšie, pohotové hlavičky a rýchle ručičky mali – Miška Hlásna, Radko Šindler, Simon Götzl a Veronika Majdanová. Títo finalisti súťažili medzi sebou o prvenstvo. Šťastie sa znova usmialo na Veroniku Majdanovú z II.A, ktorá si opäť obhájila víťazstvo a naďalej zostáva pexesovým kráľom v tomto školskom roku. 

pexkral0401.jpgpexkral0402.jpgpexkral0403.jpg
 
Beseda o knihe príbehy z líščieho lesa 
Počas odpočinkovej činnosti si deti z I. oddelenia ŠKD čítali knihu Príbehy z líščieho lesa. V Piatok 29.4.2016 sa vybrali do mestskej knižnice na besedu. S tetou knihovníčkou si zaujímavou formou priblížili jednotlivé príbehy, zasúťažili si, zahrali sa a tešia sa na ďalšie stretnutie. Cestou do školy si vychutnávali pekné počasie.
knizpetr0401.jpgknizpetr0402.jpgknizpetr0403.jpg
 
Beseda v knižnici 
Vo štvrtok 28.4.2016 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD navštívili mestskú knižnicu. S tetou knihovníčkou Kristínkou besedovali o prečítanej knihe Konor psík s veľkým menom. Beseda prebiehala netradične, formou zábavnej hry, čo sa deťom veľmi páčilo. Medzi sebou si do kola podávali krabicu, v ktorej sa ukrývali lístky s otázkami. Keď teta Kristínka zapískala na píšťaľke, tak ten kto v tej chvíli mal krabicu v ruke, musel z nej vybrať lístok a odpovedať správne na otázku. Hra sa stupňovala, vyvolala v deťoch nie len napätie, ale zároveň aj dobrú náladu a veselú atmosféru. V závere stretnutia si deti vybrali na čítanie knižku s názvom Ako si mačky kúpili televízor. O nej prídu opäť besedovať v máji do knižnice. 
besknizlep0401.jpgbesknizlep0402.jpgbesknizlep0403.jpg
 
Život vtákov v jarnom období - beseda v ZOO 
V stredu 20.4.2016 popoludní, družinári z II.oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou navštívili ZOO v Bojniciach. Najskôr sa v ZOO-škole zúčastnili besedy, ktorú viedla Ing. Klasová. Deťom z obrazovej prezentácie rozprávala o vtákoch. Dozvedeli sa aké druhy vtákov sa v ZOO chovajú, odkiaľ pochádzajú, do akých skupín sa rozdeľujú a čím sa živia. Potom sa deti presunuli do areálu ZOO ku volieram a popozerali si naživo jednotlivé druhy vtákov o ktorých získali nové poznatky a dôležité informácie. Deťom sa návšteva v ZOO páčila. 
jarvzool0401.jpgjarvzool0402.jpgjarvzool0403.jpg
 
Cvičenie slonov V ZOO 
Napriek tomu, že počasie vo štvrtok 14.4.2016 bolo daždivé, deti z I. a III. oddelenia sa s pani vychovávateľkou vybrali do ZOO a rozhodli sa správne. Ošetrovatelia im predviedli hodnotné Cvičenie so slonmi. Slony hrali futbal, na ústnej harmonike, na záver vystúpenia zazvonili zvoncom a i. Deti navštívili pavilón slonov, zahrali sa na preliezkach, kúpili si pre radosť drobné suveníry, občerstvili sa a vychutnali si cestu naspäť do školy. 
cvicslon0401.jpgcvicslon0402.jpgcvicslon0403.jpg
 
Apríl mesiac lesov  
Vo štvrtok 7.4.2016 popoludní, na pozvanie pani vychovávateľky Leporisovej prišiel na besedu do ŠKD z Okresného úradu pre pozemkový a lesný odbor v Prievidzi pán Mgr. J. Gordan. Deťom rozprával o lese a povinnostiach lesnej stráže, o poľovníctve a zvieratách. Rozprávanie umocnil aj vlastnými poľovníckymi skúsenosťami a zážitkami, čo deti veľmi upútalo a podnietilo ich k množstvu otázok, na ktoré žiadali odpoveď. Na spestrenie besedy, priniesol aj poľovnícke pomôcky – poľovnícku stoličku, ďalekohľad, fotokameru, poľovnícke časopisy. To sa deťom veľmi rátalo, lebo všetko si mohli pozrieť a vyskúšať. Beseda bola príjemná a poučná, pretože deti získali množstvo dôležitých informácií a poznatkov o lesníctve a poľovníctve.  
apmesles0401.jpgapmesles0402.jpgapmesles0403.jpg
 
Veľkonočné popoludnie 
V utorok 5.4.2016 sa deti v I. oddelení ŠKD stretli na veľkonočnom popoludní, aby si zasúťažili a porozprávali o tom, ako prežili sviatky jari -Veľkú noc. Súťažili v trojčlenných družstvách, maľovali vajíčka, tvorili veľkonočné slová, hrali humorné scénky, prednášali vinšovačky, riekanky, hádali hádanky a i. Hodnotila ich divácka porota. Na podujatí bolo príjemne a veselo. 
velpopol0401.jpgvelpopol0403.jpgvelpopol0402.jpg
 
Tvorivé veľkonočné dielne 
Konečne prišla pre mnohých dlho očakávaná jar, blížia sa sviatky jari – Veľká noc. Deti v I. oddelení ŠKD aktívne očakávali ich príchod. 22.3.2016 vyrábali ovečky. Počas celého týždňa zdobili vajíčka – maľovali, lepili, použili servítkovú techniku a i. Z krásnych veľkonočných výrobkov pripravili v triede a vo vestibule školy hodnotnú výstavku. Deti s chuťou tvorili, realizovali sa. Za aktivitu a prípravu treba pochváliť: Anetku Vatajovú, Lilianku Pekárovú, Romy Bednárovú, Viktorku Kutašovú a všetky usilovné deti. Poďakovanie za pomoc patrí aj rodičom.
velnoc0301.jpgvelnoc0302.jpgvelnoc0303.jpg
 
Beseda o knihe 
V utorok 22.3. 2016 popoludní, sa pani vychovávateľka so svojimi družinármi z II. oddelenia ŠKD vybrali do knižnice besedovať o prečítanej knihe – Veverička Veronka. Stretnutie viedla teta knihovníčka Katka, ktorá besedu pripravila súťažnou formou. Deti pracovali v skupinách plnili nielen vedomostné úlohy, ale aj pohybové úlohy a tak si vzájomne preverili svoje všestranné vedomosti a schopnosti a zároveň si medzi sebou zasúperili. Deti súťažili s veľkým elánom, súťažné aktivity ich zaujali aj pobavili. V knižnici panovala dobrá nálada. V závere stretnutia si deti opäť vybrali knihu na čítanie s názvom – Konor, psík s veľkým menom, o ktorej prídu besedovať v apríli do knižnice. 
beskniz0301.jpgbeskniz0302.jpgbeskniz0303.jpg
 
V rámci Mesiaca knihy deti v I. oddelení ŠKD zorganizovali počas Týždňa aktivít zaujímavé podujatia. 

Beseda o knihe Maša a medveď 
V piatok 18.3.2016 sa deti z I. a III. Oddelenia ŠKD vybrali do mestskej knižnice na besedu o knihe Maša a medveď. Stretnutie bolo spontánne, pretože ich tento príbeh zaujal. V druhej časti knihovníčka Kristínka pripravila pre deti hodnotnú súťaž. Súťažili v štyroch kolách: vedomostné, pohybové, výtvarné, hudobné. Na záver pani vychovávateľka poďakovala za hodnotné podujatie a odovzdala tetám knihovníčkam obal na knihu Maša a medveď, ktorý vytvoril Rolko Turančík.   
masa0301.jpgmasa0302.jpgmasa0303.jpg
 
Záložky do knihy 
V rámci Týždňa aktivít o knihe 17.3.2016 deti v I. oddelení ŠKD vyrábali záložky do knihy. Radi čítajú knihy pretože kniha ich zabáva a vzdeláva. A záložka je dôležitá pomôcka pri čítaní. Deti opäť uplatnili svoju fantáziu, tvorili zvieratká, rôzne postavičky a vymýšľali rôzne techniky. Na záver vyhodnotili svoje práce a to nasledovne: 
1.     miesto: Aneta Vatajová – Pani vychovávateľka 
2.     miesto: Lilianka Pekárová – Teta knihovníčka 
3.     miesto: Jakub Fečo, Roland Turančík, Samuel Čuka, Romana Uhlířová 
Víťazi a všetky aktívne deti si zaslúžili drobnú odmenu. 
Počas týždňa deti čítali knihu Máša a medveď. Zaujal ich nielen príbeh, krásne ilustrácie, ale j aj pútavý čitateľský prejav Samka Čuku. 
zalozky0301.jpgzalozky0302.jpgzalozky0303.jpg
 
Môj obal na knihu – 15.3.2016 deti I. oddelenia ŠKD navrhovali obaly na knihy. Mali možnosť pracovať so svojou najobľúbenejšou knihou, no väčšina z nich uplatnila svoj nápad, tvorivosť a fantáziu. Ich práce boli zaujímavé názvami, krásnymi ilustráciami, no najmä pútavými príbehmi. Návrhy tvorili niekoľko dní, na záver si ich vyhodnotili, víťazov odmenili. Z najzaujímavejších urobili výstavku v triede a vo vestibule školy. Všetky práce boli jedinečné, ale deti rozhodli o najlepších nasledovne:
1.     miesto: Lucka Píšová – O mačičke
2.     miesto: Sandra Patočová - O pani vychovávateľke a školskej družine
3.     miesto: Roland Turančík – Máša a medveď
                             Lucia Kráľová - O osamelej note 
                             Linda Gogová - Popletená ZOO 
                             Lilianka Pekárová - O kohútikovi, sliepočke a neposlušnom Matúškovi           
                             Michal Jurík - Simpsons                   
        Všetky deti si zaslúžia pochvalu.  
obalkniha0301.jpgobalkniha0302.jpgobalkniha0303.jpg
 
Tvorivá dielňa – jarné a veľkonočné aranžmá 
Pomaly sa blíži jar a s ňou aj veľkonočné sviatky. Preto v pondelok 14.3.2016 si pani vychovávateľka so žiakmi v II. oddelení ŠKD urobili tvorivú dielňu na tému: Jarné a veľkonočné aranžmá. Na skrášlenie svojich príbytkov si vyrábali veľkonočné ozdoby. Podľa makety z papiera vystrihovali vajíčka, kuriatka a farebne ich pastelkami dotvárali. Deti aktívne pracovali a povytvárali si pekné ozdoby, z ktorých mali veľkú radosť. 
tdjar0301.jpgtdjar0302.jpgtdjar0303.jpg
Výtvarná súťaž 
Marec je mesiacom kníh, preto sa pani vychovávateľka rozhodla, že v tomto období so svojimi družinármi v II. oddelení ŠKD, budú venovať väčšiu pozornosť knihám a aktivitám, ktoré sa s nimi spájajú – čítanie, rozprávanie, reprodukovanie, ilustrovanie. V utorok 8.3. 2016, si deti z domu priniesli do ŠKD svoje obľúbené knihy, z ktorých čítali krátke úryvky a reprodukovali ich obsah. Potom sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej formou kresby stvárňovali obrázky zo svojich kníh. Deti preukázali svoju výtvarnú kreativitu a fantáziu, lebo niektoré kresby boli naozaj výnimočné. Za snahu a prácu boli všetci odmenení sladkosťou. Z najkrajších prác si spoločne vytvorili výstavku. 
vytsutkniha0301.jpgvytsutkniha0302.jpgvytsutkniha0303.jpg
 
Beseda o prečítanej knihe 
Vo štvrtok 25.2.2016 popoludní, boli družinári z II. oddelenia ŠKD v mestskej knižnici besedovať o prečítanej knihe – Sára a divoké batoľa. Besedu viedla teta knihovníčka Lenka, ktorá deťom zadávala otázky z knihy, na ktoré pohotovo reagovali a odpovedali, čím jej preukázali, že obsah knihy ich zaujal a prečítali ju s porozumením. Teta Lenka záver besedy spestrila deťom zaujímavou úlohou. Rozdala im papiere, na ktorých bol vytlačený obrázok trička, do ktorého mali dokresliť vzory podľa vlastnej predstavy a vytvoriť tak návrh ako má vyzerať tričko pre hlavnú hrdinku Sáru z prečítanej knihy. Deti prejavili svoju výtvarnú kreativitu a hravo zvládli úlohu. V závere stretnutia prišla medzi deti teta knihovníčka Katka opäť s ponukou detských kníh na čítanie. Deti si vybrali čítať knižku s názvom Veverička Veronka. 
besedakniha0201.jpgbesedakniha0202.jpgbesedakniha0203.jpg
 
Stretnutie s pánom Mrkvičkom 
Na stretnutie s pánom Mrkvičkom sa naše deti vždy tešia. 23.2.2016 sa s ním stretli deti z ŠKD v mestskej knižnici. Pútavým a zaujímavým spôsobom im predstavil detské knihy, o ktorých spoločne besedovali. Beseda bola pútavá, poučná a vtipná. 
mrkvickaskd021.jpgmrkvickaskd022.jpgmrkvickaskd023.jpg
 KARNEVAL v ŠKD
Aj keď oneskorene pre chorobnosť, 22.2.2016 mali deti v I. a III. oddelení ŠKD Karneval. Vyzdobili si triedu a prišli naň v krásnych maskách. Tancovali, zabávali sa. Zahrali si klobúkový tanec, stoličkový tanec, súťažili o najtanečnejšie rozprávkové bytosti. 
 Masky hodnotili všetci prítomní: 
1.miesto – Rytier - Richard Zeisel 
2.miesto – Čert - Lilianka Pekárová 
3.miesto – Maková víla – Linda Gogová 
4.miesto – Samuraj – Leo Novotný 
5.miesto – Brušná tanečnica – Anetka Vatajová 
                    Tigrík – Marek Madaj 
                     Farár – Šimon Gecašek 
Zaujala aj tanečná skupina Zuzanka, najmä svojim tanečným výkonom. Masky boli odmenené drobnými cenami, všetci prítomní drobným srdiečkom.  
karnevalskd0201.jpgkarnevalskd0202.jpgkarnevalskd0203.jpg
Tvorivé dielne      
10. a 16. februára deti v I. oddelení ŠKD tvorili na tému Valentín a Fašiangy. Kreslili, strihali, lepili, vyrábali krásne masky, srdiečka, reťaze a nimi si vyzdobili ŠKD na Valentínske popoludnie a Karneval. V rámci tvorivých dielní prebiehala aj súťaž O najdlhšiu a najkrajšiu ozdobnú reťaz. Najdlhšiu vytvorila Sandrika Patočová a najkrajšiu Riško Zeisel a Samko Čuka. Víťazom blahoželáme.
tvordiep0201.jpgtvordiep0202.jpgtvordiep0203.jpg
 
Valentínske popoludnie 
14. februára slávi sviatok Valentín. Ako napísala Veronika Patočová je to deň lásky, priateľstva, rodiny, šťastia a radosti. 11.februára sa stretli deti z I. oddelenia ŠKD na Valentínskom popoludní. Súťažili v družstvách na tému – prejav úcty, ako sa majú správať chlapci k dievčatám. Deti sa pobavili, zatancovali si a na záver diváckou anketou vyhlásili Valentína a Valentínku podujatia.  
Tento rok sa Valentínkou stala Anetka Vatajová a Valentínom Tadeáš Rybanský. Boli odmenení srdiečkom a všetci prítomní sladkosťou. Ďakujeme za pomoc aj rodičom. 
valentinp0201.jpgvalentinp0202.jpgvalentinp0203.jpg
 
Prednáška so zoológom 
V stredu 10.2.2016 popoludní, na pozvanie pani vych. Leporisovej aj tento školský rok opäť do školského klubu medzi deti zavítal zoológ RNDr. Vladimír Slobodník z Odboru starostlivosti o životné prostredie z Prievidze. Besedoval s deťmi na tému – Divé šelmy na Hornej Nitre. Pripravil im zaujímavú prezentáciu o medveďoch, vlkoch a rysoch. Porozprával deťom aj o svojich osobných zážitkoch, ako sa stretol niekoľkokrát v prírode s medveďmi. Zároveň ich poučil o pravidlách, ako sa treba správať v prírode, keď sa náhodou stretneme s divou šelmou. Beseda bola veľmi družná, čo sa odzrkadlilo na množstve otázok a odpovedí. Deťom sa stretnutie s pánom Slobodníkom páčila, lebo ich zaujal svojim zážitkovým rozhovorom, pri ktorom získali aj množstvo cenných informácií a rád do života. 
bdivsel0201.jpgbdivsel0202.jpgbdivsel0203.jpg
 
Modelovanie so snehom 
Pani Zima tento rok bola na naše deti skúpejšia, snežnej periny im nadelila málo a tým menej aj snežných radovánok. Prekvapila ich vo štvrtok 4. februára, kedy sa zobudili do bieleho rána. Deti z I. oddelenia si vychutnávali na školskom dvore zimnú atmosféru, guľovali sa a modelovali v snehu. Postavili snehuliaka a jelenčeka. Tešili sa nielen oni, ale aj ich prekvapení rodičia, kde sa vzali „bieli kamaráti“, pretože po snehu nezostala ani stopa. Darmo naše deti sú tvorivé, nápadité, malí kúzelníci. Dôležitú pozornosť v ŠKD venujeme zdravému vývinu našich detí a preto sa snažíme organizovať činnosť čo najviac vonku na čerstvom vzduchu. A aj to je jedno z dôležitých poslaní ŠKD. 
zoopetr0201.jpgzoopetr0202.jpgzoopetr0203.jpg
Športovo-súťažné popoludnie 
Aj v zimnom období treba dbať o svoje telesné zdravie a upevňovať ho pravidelným cvičením a zdravou životosprávou. Preto vo štvrtok 4.2.2016 popoludní, si deti z II. oddelenia ŠKD zašportovali v malej telocvični, kde im pani vychovávateľka pripravila niekoľko športových stanovíšť. Deti sa rozdelili do družstiev a postupne sa striedali v športových disciplínach – preskakovali prekážky, prechádzali lavičkou a udržiavali rovnováhu, skákali na fit loptách okolo méty a svoju kondíciu a výdrž si precvičili na stacionárnych bicykloch a v preskoku na švihadlách. Deti sa aktívne zapojili do všetkých cvičení a za svoju snahu a šikovnosť boli odmenené sladkosťou. Športovým popoludním v ŠKD sme si všetci spríjemnili náladu a podporili sme v našom tele ,, zdravého ducha.“ 
sportpopol0201.jpgsportpopol0202.jpgsportpopol0203.jpg
 
Návšteva knižnice 
V piatok 29.1.2016 navštívili deti z I. oddelenia ŠKD mestskú knižnicu. V rámci relaxačnej činnosti si prečítali knihu o Veveričke Veronke. V úvode teta knihovníčka priblížila deťom tvorbu spisovateľa Jána Uličianskeho. Deti so záujmom besedovali a v závere podujatia súťažili a riešili otázky o zdravej výžive, prírode, medziľudských vzťahoch a literárnej tvorbe. Spomedzi úspešných riešiteľov najúspešnejší bol Matej Hraňo. Víťazi boli odmenení sladkosťami. Na záver si deti v rámci zdravej výživy pochutnávalli na orieškoch.  
vevver0201.jpgvevver0202.jpgvevver0203.jpg
 
Beseda o knihe v MsK 
Aj v novom roku sa pani vychovávateľka z II. oddelenia ŠKD rozhodla, že naďalej bude u svojich žiakov rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Preto sa vo štvrtok 21.1.2016 popoludní, vybrali do knižnice besedovať o prečítanej knihe – Strom, ktorý dáva. Teta knihovníčka Katka diskutovala s deťmi o obsahu knihy, o jej hlavnej myšlienke, ktorou bola láska, pomoc, starostlivosť a opatera. Vyzdvihla jej veľké, výchovné ponaučenie pre život človeka. V ďalšej časti stretnutia pripravila pre deti zážitkové čítanie z knihy- Anjelik Bielovlások, z ktorej mali počas počúvania za úlohu určiť, ktorá spoločná myšlienka sa spája s knihou Strom, ktorý dáva . V závere stretnutia si deti z ponuky kníh vybrali čítať knihy : Sára a divoké batoľa, Sára a traja Otovia. 
besknizl0101.jpgbesknizl0102.jpgbesknizl0103.jpg
 
O NAJ NOVOROČNÚ - SMS, KOLEDU, VINŠ 
 Vo štvrtok 21. januára 2016 sa stretli deti v I. oddelení ŠKD na kultúrnom podujatí. Súťažili o najkrajšiu novoročnú sms, koledu, vinš, choreografiu, pieseň. Výkony detí hodnotila detská porota a to nasledovne: 
1.miesto – Lilianka Pekárová/najvtipnejšia sms/ 
2.miesto – Sandra Patočová. Timea Hniaková 
3.miesto – Dávid Ďurjak, Lukáš Biro, Zuzana Turančíková 
Spestrením podujatia bolo tanečné vystúpenie Tomáška Časnochu, s ktorým si všetky deti na záver zatancovali. V dobrej nálade pokračovali, teplo sa poobliekali a potom si na školskom dvore vychutnávali čaro prvých snehových vločiek. 
najsms0101.jpgnajsms0102.jpgnajsms0103.jpg
 
Bábkové predstavenie 
18.1.2016 navštívili deti z ŠKD mestskú knižnicu Bojnice. Tety knihovníčky pre ne pripravili bábkové predstavenie „Vianočka Údatný“. Deti pozorne sledovali pútavé výkony Vianočku Údatného, princeznej Fujary, čerta a iných krásne vyrobených bábok. Zaujal ich aj estetický paraván – bábkový domček. Tetám knihovníčkam ďakujeme a tešíme sa na ďalšie predstavenie. 
bapr0101.jpgbapr0102.jpgbapr0103.jpg
 
Prírodovedno- enviromentálna vychádzka 
V piatok 15.1.2016 popoludní, sa deti z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na prírodovednú vychádzku do mestského parku ku zámku. Pozorovali prírodu, ako v zimnom období vegetuje. Počas vychádzky v parku sledovali stromy, spoznávali a určovali ich podľa druhu a názvu. Zbierali drobné prírodniny- šišky, žalude, konáriky. Deti pozorovali aj prírodnú scenériu divých kačíc a labutí, ktoré sa voľne preháňali po jazierku pri zámku. Bolo to pekné divadlo, ktoré nám spríjemnilo náladu. V závere vychádzky sa deti spontánne ponaháňali a spokojne odchádzali so zážitkami späť do školy.  
vychl0101.jpgvychl0102.jpgvychl0103.jpg
 
Vianočný večierok                                                           
21.12 2015 sa deti z 1. oddelenia ŠKD stretli na koncoročnom vianočnom večierku , aby sa rozlúčili so starým rokom. V úvode potešili starších kamarátov z 3. oddelenia vianočným programom. V krásne a vianočne vyzdobenom ŠKD si rozprávali o vianočných zvykoch v rodinách, súťažili, zabávali sa a pochutnávali si na koláčikoch , ktoré im napiekli mamičky. 
Na záver si popriali šťastné Vianoce a tešia sa na stretnutie v Novom roku 2016. 
vianvec1201.jpgvianvec1202.jpgvianvec1203.jpg
 
Vianočný večierok 
Pondelkové popoludnie 21.12.2015, bolo naplnené radosťou a veselosťou, pretože v II. oddelení ŠKD už panovala príjemná, predvianočná nálada. Pani vychovávateľka pripravila pre deti vianočný večierok s občerstvením a zábavou, ktorú spestrila vtipnými súťažami, humornými úlohami a dobrou muzikou. Všetci sme sa dobre zabavili a na záver si vzájomne popriali veselé Vianoce. Tešíme sa na stretnutie v škole, opäť v novom roku.
vianve1201.jpgvianve1202.jpgvianve1203.jpg
 
Vianočné stretnutie v domove dôchodcov 
Vo štvrtok 17.12.2105 navštívili deti Domov dôchodcov v Bojniciach, aby starkých pozdravili a popriali im pokojné Vianoce. Spev, tanec a koledy detí starkých pohladili na duši. Veď kto ich môže urobiť väčšiu radosť ako deti. 
vianocedomd1201.jpgvianocedomd1202.jpg
 
17.12.2015 – Vianočné stretnutie rodičov a detí 
Tento deň bol v prvom oddelení ŠKD sviatočný a krásny, pretože sa v ŠKD stretli deti, rodičia, starí rodičia a ich blízki. Vládla tu príjemná predvianočná atmosféra, rozvoniavalo ihličie, zneli vianočné koledy. Príjemnú atmosféru znásobili deti Vianočným kultúrnym programom, ktorý si pripravili s pani vychovávateľkou. Zahrali bábkové divadielko Vianočný ples, prišiel Mrázik s Metelicou, zatancovali snehové vločky. Záver patril malým koledníkom, ktorí popriali všetkým prítomným „Šťastné a veselé Vianoce“.  
vianskd1201.jpgvianskd1202.jpgvianskd1203.jpg
 
Beseda o prečítanej knihe  
V stredu 16.12.2015 popoludní, sa družinári z II. oddelenia s pani vychovávateľkou vybrali do knižnice, kde už zavládla predvianočná atmosféra. Privítala nás teta knihovníčka Katka. V prvej časti stretnutia s deťmi besedovala o prečítanej knihe - O malej jedličke, ktorej obsahom bola zimná tématika. V druhej časti stretnutia teta Katka pripravila deťom prekvapenie v podobe bábkového divadielka, ktoré im zahrala spoločne s tetami knihovníčkami Lenkou a Zuzkou. Divadielko bolo o Perníkovej chalúpke. Predstavenie sa všetkým páčilo a vyvolalo v nás radostnú náladu. V tretej časti stretnutia, teta Katka pripravila ponuku kníh, z ktorých si deti mali možnosť vybrať, ktorú si budú opäť v ŠKD s pani vychovávateľkou čítať. V závere stretnutia sa deti rozlúčili vianočnými vinšami a popriali si spoločne príjemné vianočné sviatky. V novom roku prídu do knižnice družinári besedovať o knihe- Strom, ktorý dáva. 
besojed1201.jpgbesojed1202.jpgbesojed1203.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web