obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Školský klub detí 
Oznamy 
 
i-pdf.gif
 
 
 
 
Oddelenia a vychovávateľky 
I.
Bc. Elena Petrisková - vedúca vychovávateľka
II.
III.
Mgr. Katarína Bošková
IV.
Mgr. Martina Kielarová
 
  
Plán podujatí ŠKD pri ZŠ Bojnice na mesiac september 2019  
 
 
 Podujatia ŠKD
 
slavnostnabesiedka2019.jpg
Slávnostná besiedka v ŠKD 
24. mája sa stretli v školskom klube deti z I. oddelenia a bábkovo – divadelného a tanečného krúžku so svojimi rodičmi, starkými a priateľmi, aby si pripomenuli Deň matiek, Deň rodiny a nastávajúci Deň otcov. V úvode Karolínka zarecitovala krásnu báseň, Matejko zahral májové piesne a Viktorka sa prihovorila slovami vďaky. Bábkové divadielko O kozliatkach zaujalo najmä deti. Nasledovalo pásmo veršov, v ktorom sa predstavili všetci prváci. Scénku Červený čiapočko zahrala Dorotka s Matejkom, kuchári pozvali svoje mamičky na koláčik do svojej kuchyne. Zlatým klincom bola humorná scénka Tetka suslavá v podaní Eliáška. Na záver si deti zatancovali choreografiu To sme my. Poďakovali sa mamičkám za starostlivosť a odovzdali im srdiečka, ktoré im vyrobili z lásky. Stretnutie prinieslo všetkým veľa lásky a radosti. Vydarilo sa. 
                                   Bc. Elena Petrisková 
darcekpremamicku2019.jpg
Darček pre mamičku 
Mesiac máj sa nesie v duchu osláv dňa matiek. III. oddelenie ŠKD v dňoch 9. -10. mája 2019 pripravilo pre svoje maminy krásne kvietky, ktoré im nikdy nezvädnú a rôzne pozdravy. Verím, že každá mamina sa potešila, čo pre nich prichystali ich ratolesti. 
                                    Mgr. Katarína Bošková 
navstevakd2019.jpg
Stretnutie so starkými v klube dôchodcov Bojnice 
Deň matiek a blížiaci sa Deň otcov bol opäť dôvod, aby deti z I. oddelenia ŠKD pozdravili starkých v klube dôchodcov Bojnice. Starkí ich s úsmevom privítali. Veď si ani nevedia predstaviť, žeby medzi nich neprišli deti. Deti potešili starkých hodnotným programom, starké ich odmenili potleskom, úsmevom a tradične sladkosťou. Viktorka za všetky deti popriala prítomným hlavne veľa zdravia a radosti zo spoločných stretnutí. 
                                    Bc. Elena Petrisková 
navstevadd2019.jpg
Návšteva detí z ŠKD v Domove dôchodcov 
Opäť naše deti z ŠKD navštívili starkých v Domove dôchodcov Bojnice, aby im popriali k sviatku matiek a blížiaceho sa sviatku otcov. Deti sa tešili na stretnutie s nimi a s láskou pripravovali kultúrny program. Zaspievali im, zarecitovali, hrali scénky a spolu si aj so starkými zaspievali. Deti hlavne vyčarili starkým úsmev na tvári a potešili ich. 
                                    Bc. Elena Petrisková 
denmatiekdub2019.jpg
Deň matiek v KD v Dubnici 
V druhú májovú nedeľu už tradične slávia sviatok naše mamičky. V tento sviatočný deň sa konala aj mestská oslava Dňa matiek v kultúrnom dome v Dubnici. Mamičkám prišli popriať a poďakovať sa im za lásku a starostlivosť aj deti z ŠKD v podobe kultúrneho programu. Veď aká by to bola oslava Dňa matiek bez detí.  
                                    Bc. Elena Petrisková 
pexesovykral2019.jpg
Pexesový kráľ- súťaž v hre pexesa 
V utorok 7. mája popoludní sa v II. oddelení ŠKD súťažilo. Opäť sa medzi družinármi hľadal najlepší hráč v pexese. Deti sa do súťaže zapojili s veľkým elánom, lebo každý chcel preukázať svoje najlepšie schopnosti. Do finále sa prebojovali traja chlapci: Jakub, Libor, Miško a jedno dievča Sofia. Z týchto hráčov sa jednoznačným víťazom stala Sofia z II. A triedy, ktorá do konca tohto škol. roka prevzala korunku pexesového kráľa. Všetci sa tešíme z jej úspechu a blahoželáme k víťazstvu.  
                                    Mgr. Andrea Leporisová 
vtakyle2019.jpg
Vtáky v blízkosti človeka- beseda so zoológom 
Do ŠKD zavítal medzi deti zoológ pán RNDr. Slobodník, ktorý pracuje pre Štátnu ochranu prírody SR v Správe CHKO Ponitrie so sídlom v Bojniciach pri ZOO. Vo svojej prezentácií deťom porozprával o vtákoch, ktoré žijú u nás na Slovensku aj v našej blízkosti. Zdôraznil najmä ich užitočnosť pre človeka a prírodu. Apeloval aj na ich ochranu a pomoc, na ktorú často zabúdame. Porozprával aj mnoho zážitkov a zaujímavostí z práce v teréne po Slovensku, čo sa deťom najviac páčilo, preto aj diskusia bola veľmi živá. Toto stretnutie bolo pre deti veľmi príjemné, hodnotné a náučné. 
                                    Mgr. Andrea Leporisová 
denzemep19.jpg
DEŇ ZEME V ŠKD 
V piatok 26. apríla si deti s pani vychovávateľkami v rámci prírodovednej činnosti rozprávali o našej Zemi, o tom, ako si ju treba vážiť, chrániť a zveľaďovať. Priniesli si vrecia a pracovné rukavice a zbierali papiere a odpadky v areáli školy. Aj keď ich veľa nenašli, vidno že si naši žiaci chránia školu, snažili sa. Súťažili medzi oddeleniami, kto nazbiera najviac. Vzorom boli staršie deti, ale snažili sa aj tí malí. . Za svoju pracovitosť a usilovnosť boli odmenení čokoládovým dukátom.  
                                    Bc. Elena Petrisková  
velpopo2019.jpg
Veľkonočné popoludnie 
V prvý deň nástupu do školského klubu po Veľkej noci sa deti v I. oddelení ŠKD zišli na Veľkonočnom popoludní. Rozprávali si zážitky, ktoré prežili počas veľkonočných sviatkov, súťažili a zabávali sa. Kreslili veľkonočné vajíčka, recitovali veršíky, skladali slová a dramatizovali veľkonočnú šibačku. Na záver v dobrej nálade si pochutnali na čokoládových vajíčkach.  
                                    Bc. Elena Petrisková  
velkonocnetvorivedielnep.jpg
Veľkonočné tvorivé dielne 
Deti z I. oddelenia ŠKD sa tešia a pripravujú na sviatky jari – Veľkú noc. Vyrábajú kačičky, vtáčiky, motýliky, ovečky a i. Dňa 12. Apríla v ŠKD maľovali, strihali, otláčali, lepili – tvorili veľkonočné vajíčka na Veľkonočných tvorivých dielňach. Podarili sa im krásne. Svojimi dielkami vyzdobili triedu a urobili si krásnu výstavku. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí im pomohli pripraviť hodnotné pomôcky.  
                                    Bc. Elena Petrisková  
tesimesanaprvakovp.jpg
Tešíme sa na prvákov 
Pomaly končí školský rok, oddýchneme si cez prázdniny a nastane nový školský rok, kedy v škole privítame nových prváčikov. Budúci prváci prišli so svojimi rodičmi do školy na zápis. Aby sa im páčilo, aj deti z ŠKD pre ne pripravili milé darčeky. Veď mnohé z nich uvítame aj v ŠKD. Už sa na ne teším . 
                                    Bc. Elena Petrisková  
velkonaranle.jpg
Jarno-veľkonočné aranžmá-tvorivá dielňa 
V stredu 10. apríla popoludní v II. oddelení ŠKD sa tvorilo v jarnom duchu. Deti si vyrábali veľkonočné ozdoby. Z papiera podľa makety vystrihovali zajačikov, kuriatka, vajíčka, ktoré farebne dotvárali a lepili. Práca sa im darila, pretože sa tešili, že si zo svojich výrobkov urobia doma veľkonočnú výzdobu. Aj v triede si deti spoločne s pani vychovávateľkou spravili peknú jarno-veľkonočnú výstavku zo svojich prác. 
                                    Mgr. Andrea Leporisová 
aprilmesiaclesovle.jpg
Apríl- mesiac lesov 
Utorok 9. apríla popoludní si pani vychovávateľky pozvali do školského klubu na besedu lesníka zo Štátnych lesov SR z Prievidze. Porozprával deťom o výsadbe mladých stromčekov v lese, o starostlivosti a ochrane lesných zvierat, ktoré si mohli pozrieť aj na obrazovom paneli. Pripravil aj krátky kvíz, v ktorom si deti preverili úroveň svojich vedomostí o lese a lesných obyvateľoch. Stretnutie s lesníkom bolo pre všetkých hodnotné a náučné.  
                                    Mgr. Andrea Leporisová 
Veľkonočné tvorivé dielne 
Veľkonočné tvorivé dielne V dňoch 10.- 12. apríla 2019 sa v III. oddelení veľkonočne tvorilo. Deti si vyrobili dva symboly Veľkej noci- veľkonočné vajíčko a veľkonočného zajačika na špajdle. Za aktivitu boli všetky deti odmenené drobnou sladkosťou. Z vajíčok si v ŠKD a v suteréne tretieho pavilónu spravili výstavku.  
                                    Mgr. Katarína Bošková  
mojavlastnakniha2019.jpg
Moja vlastná kniha 
V mesiaci marci – mesiaci knihy v Školskom klube organizujeme mnohé podujatia, kde pracujeme s knihou. Nie nadarmo sa hovorí kniha – priateľ človeka. Deti v I. oddelení 15. marca predstavili kamarátom svoje obľúbené knihy. Potom tvorili „ Moju vlastnú knihu“. Dali jej názov, písali príbeh, kreslili ilustrácie. Napriek tomu, že sú prváci vytvorili veľmi pekné knihy. Spoločne ich vyhodnotili a tie najzaujímavejšie vystavili vo vestibule, aby potešili aj svojich kamarátov a rodičov. 
                                    Bc. Elena Petrisková 
mojavlastnakniha2019l.jpg
Moja obľúbená kniha- výtvarná súťaž 
Marec je mesiac knihy, preto si deti z II. oddelenia ŠKD priniesli do triedy svoje najobľúbenejšie knižky, aby si z nich mohli popoludní čítavať. Urobili si z nich aj spoločnú výstavku. Pani vychovávateľka pripravila v stredu 13.3. 2019 popoludní pre družinárov aj výtvarnú súťaž, v ktorej mali svoje knižky ilustrovať. Práce sa deťom vydarili, spoločne si urobili aj peknú výstavku v triede. Najkrajšie práce boli odmenené vecnými cenami a všetci za výtvarnú aktivitu dostali sladkosť.  
                                    Mgr. Andrea Leporisová 
mdzvkd.jpg
Pozdrav detí našim starkým pri príležitosti MDŽ 
V utorok 12. marca slávili sviatok MDŽ aj naše starké v Klube dôchodcov v Bojniciach. A nechýbali na tomto podujatí opäť aj naše deti, ktoré s úctou prijali pozvanie, aby starkým popriali a potešili ich. V úvode sa starkým prihovorili, Matejko zahral na husličkách, recitovali básne humorné ale aj vážne. Na záver pani vychovávateľka popriala prítomným veľa zdravia a ešte veľa krásnych chvíľ. 
                                    Bc. Elena Petrisková 
maskarnyskd.jpg
Maškarný ples v ŠKD 
V stredu 20.februára bolo v Školskom klube veselo. Deti fašiangovali a zabávali sa na Maškarnom plese. Zišli sa tu rôzne zvieratká, princezničky, rozprávkové postavičky a i. Porotu, ktorú tvorili najstaršie deti v maskách zaujal: jeleň, duch, včelár, poľovník, lienka, jednorožec, motýlia víla. Víťazné masky boli odmenené peknými cenami a všetky zúčastnené masky sladkosťou. Deti sa v jednotlivých oddeleniach zabávali – zahrali si metlový tanec, stoličkový tanec, súťažili o naj tanečný pár, relaxovali pri drobnom občerstvení. Po príjemne strávenom popoludní sa v dobrej nálade rozišli s rodičmi domov. 
                                    Bc. Elena Petrisková 
fasiangyskd.jpg
Fašiangové tvorivé dielne 
Prežívame čas Fašiangov, zábav. Aj deti v I. oddelení ŠKD fašiangujú a chystajú sa na Maškarný ples. Dňa 15.februára im pani vychovávateľka priblížila fašiangové tradície. Potom si vyrábali masky na tvár a súťažili o NAJ – fašiangovú reťaz. Všetci boli za aktivitu odmenení srdiečkom do Fenoména a tí najšikovnejší drobnou odmenou. Z masiek si v ŠKD a v suteréne školy urobia výstavku.  
                                    Bc. Elena Petrisková 
valentinskd.jpg
Valentínske popoludnie 
14. februára už tradične slávime sviatok Valentína. Tento deň sa deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou zabávali na Valentínskom popoludní. Súťažili v dvojčlenných družstvách, chlapec – dievča. Zoznamovali sa, tancovali vo dvojici, vyrobili srdiečko, ktorým sa navzájom obdarovali a i.  
 Deti si zvolili aj svojho Valentína, ktorým sa stal tento rok Matúško Mikuš a Valentínku – Natáliu Petrášovú. Potom spolu súťažili, tancovali a zabávali sa. 
                                    Bc. Elena Petrisková 
snehovazoo1.jpg
Snehová ZOO 
Konečne vonku sneží, čo potešilo najmä naše deti. Deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou už tradične súťažili na Snehovej ZOO. Tvorili zvieratká zo snehu. A darilo sa im. Školský dvor ožil – objavil sa na ňom jednorožec, krtko, škrečok, korytnačka, had a i. Deťom sa darilo aj vďaka rodičom, ktorí pomohli deťom s prípravou pomôcok. Tešili sa deti, ale aj rodičia, ktorí si po ne prišli. Podujatie sa vydarilo a tí najlepší boli odmenení. Na záver sa deti guľovali, bobovali a vychutnávali si krásy zimy.  
                                    Bc. Elena Petrisková 
 
  
Zimná príroda – prírodovedná vychádzka  
V piatok 11.1. 2019 popoludní, sa družinári z II. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vybrali na prírodovednú vychádzku do parku k Bojnickému zámku. Obdivovali zimnú prírodu, spiacu pod bielou snehovou perinou. Aj keď stromy boli premrznuté ľadom a snehom, deti mali za úlohu určovať ich správny názov, čo sa im aj podarilo. Potom sa vyšantili na snehu. Naháňali sa, guľovali sa a púšťali sa na lopároch. Zdravo unavené a vyštípané od mráziku sa vrátili späť do školy. Konečne po dlhom čase si užili zimných radovánok.  
                                                                                  Mgr. Andrea Leporisová 
  
Tvorivé dielne 
Vo štvrtok 17. 1. 2019 popoludní v III. oddelení ŠKD prebiehali tvorivé dielničky stále aktuálnou zimnou témou. Deti boli usilovné. Strihali, lepili aj kreslili. Najprv si nakreslili krásnych tučniakov, ktorí ozdobili prízemie tretieho pavilónu. Po krásnych kresbách vytvorili deti zimné krajinky, ktoré skrášlili naše oddelenie. Musím zhodnotiť, že všetky deti boli pri práciach tvorivé a kreatívne. 
                                                                                 Mgr. Katarína Bošková
 
 Návšteva podujatí
bededavk3.jpg
Marec Mesiac knihy  v mestskej knižnici 
V piatok 22. marca sa vybrali deti z I. oddelenia v rámci Mesiaca knihy do knižnice. V rámci relaxačnej činnosti si čítali knihu Špinuška, ktorú im zapožičala teta Lenka v knižnici. Opäť pre nich pripravila hodnotné podujatie. Besedovali o knihe, spoločne nakreslili Špinušku na veľký papier, Špinuška – Lilianka odpovedala na otázky zvedavých návštevníkov a potom spoločne výtvarne tvorili. Kreslili domček a oblečenie pre Špinušku. Na záver spoločne práce vyhodnotili a teta knihovníčka im opäť zapožičala krásnu knižočku, ktorú si budú čítať v Školskom klube. Za aktivitu deti odmenila drobnou sladkosťou. 
                                                                                                               Bc. Elena Petrisková 
 
Novoročné stretnutie 
Deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou sa vybrali do knižnice. S tetou knihovníčkou si rozprávali o zime, hádali hádanky, hádzali snehovou guľou. Teta knihovníčka im prečítala z knihy príbeh o medvedíkovi, ktorého si deti poskladali z puzzle, krásne vyfarbili a s radosťou odniesli domov. Na záver navštívili detské oddelenie, kde si vymenili knihy. 
                                                                                   Bc. Elena Petrisková 
  
Zimné stretnutie v knižnici 
Dňa 21. 1. 2019 sa III. oddelenie ŠKD vybralo poobede do Mestskej knižnice. Diskutovali o prečítanej knižke: Šibalstvá Tilla Eulenspiegla. Po debate o knižke pani knihovníčka odmenila práce žiakov z predchádzajúceho stretnutia. Na záver návštevy dostali deti za úlohu nakresliť Tilla a jeho všetky povolania, o ktorých sa dočítali v knižke. 
                       Mgr. Katarína Bošková 
 
Novoročné stretnutie v mestskej knižnici 
V piatok 25.1.2019 popoludní, družinári z II. oddelenia ŠKD opäť navštívili mestskú knižnicu, aby aj v novom roku pokračovali v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností. V prvej časti stretnutia deti s tetou knihovníčkou Katkou besedovali o prečítanej knihe – Koľko váži Matilda. Besedovali formou otázok a odpovedí. Za správne odpovede deti dostali sladkú odmenu. V druhej časti stretnutia teta Katka deťom ponúkla z detskej literatúry ďalšie knižky na čítanie. Deti sa rozhodli, že si spoločne v ŠKD budú čítať knižku od J. Uličianskeho - Záhady Čierneho Dvora a po jej prečítaní opäť v blízkej dobe prídu o nej besedovať do mestskej knižnice.    
                       Mgr. Andrea Leporisová 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web