obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
 
 
OZNAM 
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.   
Prijímajú sa deti od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (školský zákon č. 245/2008). Deti od 2,5 do 3 rokov sa prijímajú v prípade voľného miesta a osvojených hygienických návykov.  
 
Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 5 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto prijme iné dieťa. 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
Škôlkarské zvesti 2016/2017 
i-pdf.gif
 
Jún 2018
Počas celého mesiaca nás sprevádzalo krásne slnečné počasie, ktoré prispelo k pohode a dobrej nálade. 1.jún Medzinárodný deň detí bol plný očakávania a túžby po prekvapení. - deti z kvetinkovej triedy súťažili na školskom dvore - deti z motýlikovej a slniečkovej triedy navštívili Planetárium Maximiliána Bella v Žiari nad Hronom - deti z lienkovej a žabkovej triedy sa tešili z jazdy na koňoch v Nedožeroch- Brezanoch V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom sme navštívili knižnicu. Na nádvorí deťom teta Kristínka prečítala pútavý príbeh O škôlkarke a školáčke Terezke a teta Katka Nevedkove dobrodružstvá. Uskutočnili sa divadlá - Zvieratkovo s tetou Martou na školskom dvore -Simsalala, s ktorou si zatancovali - Emulienka - Normenov svet - Palculienka Deti sa oboznámili aj s činnosťou Psovodov a tiež sanitkou, na čo slúži a s dôležitosťou poskytnutia prvej pomoci pre záchranu života Naši predškoláci mali možnosť naučiť sa základy korčuľovania v týždennom kurze INLINE FATRA SKI pod vedením inštruktorov. Predposledná júnová sobota patrila Dňu rodiny. Na našom školskom dvore bolo veselo. Deti si s rodičmi zasúťažili v rôznych disciplínach. Spoločne sme si zatancovali, zahrali sa a nechýbalo ani pohostenie. V predškolských triedach sa uskutočnili rozlúčkové besiedky. Predškoláci vystupovali v kultúrnom dome na rozlúčke deviatakov. Všetci sa už tešíme na prázdniny, tak si poprajme krásne leto, aby sme sa v septembri stretli oddýchnutí a s množstvom zážitkov a energie.  

bycikle.jpgcitanienanadvori.jpgdenrodiny.jpg
denrodiny01.jpgdivadloemulienka.jpgkolobezkari.jpg
korculiarskykurz.jpgnormenovsvetdivadlo.jpgrozluckauprimatora.jpg
sikovnicyklisti.jpgtablo.jpgsimsala2.jpg
zachranariprvapomoc.jpgzamokkvetinky.jpg
Máj 2018
Apríl so svojim vrtkavým počasím prešiel veľmi rýchlo, a už tu bol začiatok mája, pre mnohých ľudí najkrajšieho mesiaca v roku. Všade omamujúca vôňa jarných kvetov. Práve v tomto čase rozpuku nového života v prírode, hneď v prvých májových dňoch sme si pripomínali sviatok matiek. Matka – človek, ktorý dáva svetu nový ľudský život, najvzácnejší poklad. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej MŠ. V každej triede si deti so svojimi p. učiteľkami pripravili pre mamičky besiedku, na ktorej rozdávali lásku plným priehrštím v podobe básní, piesní a tančekov. Dňa 13. 05. z príležitosti Dňa matiek predškoláci zo žabkovej triedy boli vystupovať s programom pre mamičky a staré mamy v Dome kultúry v Dubnici. Máj sa niesol v duchu lásky k prírode. Krásne a teplé dni sme využívali na vychádzky do blízkeho prírodného okolia. Deti spoznávali chránené stromy a rastliny, pozorovali chrobáčiky v tráve a učili sa spoznávať niektoré lúčne a okrasné kvety. Ako každý mesiac, aj v máji navštívili deti Mestskú knižnicu. Teta Katka privítala deti z kvetinkovej triedy na nádvorí knižnice. Deťom pútavo prečítala rozprávku O pštrosovi. Rozprávka sa deťom veľmi páčila. Krásne chvíle a zážitky si naši škôlkari užívali v poslednom týždni mesiaca nasledujúcimi výletmi: Návšteva planetária v Žiari Nad Hronom, výlet na Rematu , návšteva ZOO, návšteva jazdeckého klubu Nedožery Brezany spojená s jazdou na koníkoch. Obohatením pre deti bolo aj divadelné predstavenie Zázračná krajina , ktoré sa uskutočnilo 31. 05. na školskom dvore MŠ. Čoskoro sa so školským rokom rozlúčime a tešíme sa aj na ďalšie zaujímavé akcie čo nás čakajú v mesiaci jún.  

divadlozazracnakrajina.jpghvezdaren.jpgkone.jpg
nevidiaci2.jpgremata3.jpgzookvetinky1.jpg
Apríl 2018
5.4.bol v základnej škole Deň otvorených dverí.Predškoláci sa veľmi tešili čo tam uvidia aj aké prekvapenia im p.uč pripravili.Program bol bohatý...deti pracovali na interaktívnej tabuli,telocvični si vyskúšali rôzne cviky na školáckom telovýchovnom náčiní, s.p.učiteľkou sa pokúšali zaspievať anglickú pieseň,na počítačoch hrali puzzle a triedili farby.Pri poslednom kútiku si vyfarbovali,vystrihovali,lepili korunu na hlavu.Deti odchádzali domov s rodičmi natešené,plné dojmov a aj nedočkavosti kedy už pôjdu sa zapísať do tejto veľkej školy. Ten sa uskutočnil 11.4. , ktorý deti hravo a bez strachu zvládli. 12.4.predškolaci navštívili nielen ZOO ale aj ZOO-školu.Tu im teta rozprávala o centre záchrany pre zvieratká. Boli sme spolu pozrieť aj zverolekára, ktorý sa o zvieratká stará keď sú choré. 19.4.boli deti v knižnici.Na túto návštevu sa vždy tešia...o čom bude rozprávanie dnes?Teta ich zoznámila s knihou o pirátoch,ich lodi-co zaujímalo hlavne chlapcov! Aj tento mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme....DD 17.4.k nam prišla teta Marta zo Žiliny s rozprávkou O Popolvarovi. V týždni od 16.4 deti pomáhali pri skraslovani školského dvora z príležitosti Dňa zeme-touto cestou aj ďakujeme rodičom ktorí sa tiež podielali na tejto akcii.Deti spoločne vytvorili zemeguľu.... 27.4. nás navštívila Zdravka, ktorá deti hravou formou prostredníctvom rozprávky učila o zdravej výžive. Mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme...  

dendodvzs.jpgdivadlopopolvar.jpgdod2vzs.jpg
exkurziazverolekar.jpgzdravavyziva.jpgzooskola2.jpg
Marec 2018
Ten čas ale letí, ani sme sa nenazdali a už tu máme tretí mesiac v roku – marec. V marci sa s nami počasie niekedy parádne pohralo a vykúzlilo všelijaké dni. Nekúzlilo len počasie ale aj sám ujo kúzelník, ktorý nás navštívil jedného pekného dňa a ukázal nám, že kúzlenie je veľká zábava. Keďže mesiac marec je mesiacom kníh, tak ani mi najmenší z MŠ sme si nemohli nechať ujsť príležitosť dozvedieť sa o knihách viac. Navštívili sme knižnicu, ale aj knižnica navštívila nás. No dobre, nie presne knižnica ale pani spisovateľka Gulterová, ktorá je s knihami veľmi spojená a prežili sme s ňou poučnú besedu. Ešte aby som nezabudla, keďže hovoríme o mesiaci knihy s ktorými súvisia básne a rozprávky mali sme aj kráľa rozprávok, presnejšie kráľovnú. S pomedzi všetkých detí, ktoré boli tiež fantastické to vyhrala Karolína Cipov a stala sa na tento školský rok kráľovnou rozprávok.Školský rok sa už prehupol za svoju polovicu a brány našej MŠ boli otvorené novým deťom, ktoré sa chcú učiť, zabávať, spievať, tancovať ... mali sme pre nich deň otvorených dverí počas ktorého nás prišli pozrieť a zoznámiť sa. Naši predškoláci si spravili výlet aj do Základnej školy aby videli kde budú na o rok sedieť v lavici a učiť sa. Predškoláci boli tiež potešiť svojim programom v domove dôchodcov všetky ženy pri príležitosti sviatku MDŽ.Nedá sa nespomenúť aj spevácku súťaž Spievala mi stará mať, kde sme mali zastúpenie a aj víťazov. I kategórie (3 – 6 roční) veľmi šikovné a všetky sa umiestnili na pódiových miestach: Katka Svitková III. miesto, Alexander Matlovič II. miesto, Adamko Rázga I. miesto.A tesne pred tým ako sme sa rozpŕchli na Veľkonočné sviatky náš ešte navštívilo divadlo Na traky ktoré nám zahralo zábavné ale aj veľmi poučné predstavenie V komore je myš.Marec sme ukončili s rozlúčkou zimy a vítaním jari, keď sme spoločne upálili a hodili Morenu do rieky, ktorú si deti vlastnoručne vyrobili  

besedasospisovatelkou.jpgdodvms.jpgkralrozpravok2.jpg
kuzelnik.jpgnavstevadomdochodcov.jpgnavstevakniznice2.jpg
navstevazs.jpgspievalamistaramat.jpgvynasaniemoreny.jpg
Február 2018
V mesiaci február sme mali zimu aká má byť. Užili sme si snehu i mrazivých dní. Deti sa mohli dostatočne vyšantiť pri stavaní snehuliakov, guľovačke i kĺzaní sa na školskom dvore. Nezabudli sme ani na našich operencov a pravidelne sme ich prikrmovali všakovakými pre ne vhodnými dobrotami. Február sa spája s fašiangami a tie sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Opäť medzi nás zavítala teta Marta zo Žiliny, aby nám pripomenula fašiangové tradície a aby sme sa spoločne aj s maskotom medveďom veselo pozabávali. Karnevalovej zábavy sme si užili hneď dva krát. Najskôr v KC Bojnice spolu s rodičmi a potom aj v dopoludňajších hodinách v našej materskej škole. Karnevalová nálada sa niesla od samého rána. Vyzdobené triedy a vstupná hala bola plná karnevalových masiek. Všetky masky sa veselo zabávali, súťažili a tancovali. Na každú masku čakala sladká odmena, ale aj sladký obed – šišky s džemom, ktoré patria k fašiangom. Užili sme si dvoch divadelných predstavení Martinka v ríši rozprávok a Čert slúži, ktoré mali u detí veľký úspech. Deti z III. triedy navštívili knižnicu, kde im teta knihovníčka vo fašiangovom prestrojení vyrozprávala príbeh o tom, prečo má mesiac február iba 28 dní. Všetky aktivity v nás zanechali príjemné pocity a množstvo zážitkov. Tešíme sa na mesiac marec a na to čo nás v ňom čaká.  

divadielkocertsluzi(1).jpgdivadielkoii.jpgfasiangyvkniznici.jpgfasiangyvms(1).jpg
fasiangyvms(2).jpgkarneval(2).jpgkarneval(3).jpgkarneval.jpg
Január 2018
Ani sme sa nenazdali a stojíme na prahu Nového roku 2018. Pre každého z nás znamená aj začiatok nových predsavzatí , cieľov, ktoré by sme chceli naplniť. Aj my v MŠ sa snažíme pripraviť pre naše deti množstvo zaujímavých aktivít ,ktoré vyvolávajú úsmev na ich tvári. Mesiac január nám doprial snehovú nádielku a preto sme to hneď využili a spravili súťaž v stavaní snehuliaka. Postarali sme sa aj o vtáčiky, ktorým sme rozmiestnili kŕmidla a pravidelne im dopĺňame spolu s deťmi potravu. 
V  mrazivých dňoch nám dobre padlo navštíviť knižnicu, kde sme si v teple vypočuli tetu Lenku a jej nové príbehy a aj ZOO školu, kde sme sa dozvedeli o živote lesných zvierat. 
Najstaršie deti spolu s p. uč. išli na zimnú brannú vychádzku spojenú so sánkovaním. 
Pri golfovom ihrisku ,kde sa po pekne strávenom dopoludní pohostili koláčom a teplým čajom. 
Počas mesiaca január sme na triedach vyhotovili množstvo zaujímavých a tvorivých prác so zimnou tematikou. Na konci mesiaca sa nám sneh začal strácať, ale tvorivé ruky našich predškoláčok vymysleli snehuliaka zo šišiek. A pretože nám zima prináša aj príležitosti na zimne športy, predškoláci sa posledný januárový týždeň  zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej Doline. A čo naši najmenší kamaráti? Využili  šk. dvor na spúšťanie sa lopármi po snehu z čoho mali červené líca a úsmev na tvári. 

krmvtacikov.jpglyziarskyvycvik.jpgnavstevazooskoly.jpg
sankovacka.jpgsiskovysnehuliak.jpgzimnetvorenie.jpg
December 2017 
Hovorí sa, že december patrí k najkrajším mesiacom v roku. Myslím si, že je to naozaj tak. 
Je čas radostí, poznania a lásky . 
Radosť sme si užili keď našu MŠ navštívil Mikuláš s čertom a anjelom, ale aj vtedy keď sme si prezreli bojnický zámok vyzdobený k najkrajším sviatkom v roku. Koncertom, ktorý pre nás pripravili žiaci ZUŠ Bojnice. 
Pri oboznamovaní sa so železničnou dopravou počas výstavy vláčikov v ZŠ. 
Poznanie , pri návšteve našich starkých v domove dôchodcov, že ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody počas vianočných sviatkov so svojou rodinou a blízkymi. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.  
A hlavne veľa lásky, ktorú sme prejavili svojim programom, ktorý sme pripravili našim blízkym  kde sme si popriali pekné vianoce, krásne sviatky pokoja a mieru, lásky a spolupatričnosti, aby sme využili tieto sviatky na darovanie krásnych duchovných darov všetkým ľuďom okolo nás, známym aj neznámym, aby láska zvíťazila nad všetkým zlom. Popriali sme si aby sme mali srdiečko vždy otvorené a v tomto nádhernom čase vianočnom vnímali to tiché šeptanie radosti , pohody a lásky. 
 
besiedkazabky.jpgdivadlostemouvianoce.jpgmalikolednici.jpg
mikulasvms.jpgmikulasnazamku.jpgnavstevakniznice.jpg
vianocnykoncertziakovzus.jpgvystavavlacikovvzs.jpgvystupeniedomdochodcov.jpg
November 2017
Jeseň býva čarovná.. Hlavne pre svoju krásu a farebnosť.  
Aj tohtoročný november patril k veľmi vydareným mesiacom roka, aj keď nie vždy nám počasie dovolilo ísť na prechádzku a pokochať sa pohľadom na stromoch v zámockom parku a blízkom okolí MŠ. 
Dní už sú kratšie a noci dlhšie, ale výzdoba vo vestibule, v šatniach a pred budovou MŠ nám nedovolila netešiť sa na tento jesenný mesiac. 
     Minulý rok sa prvý krát konala v našej MŠ akcia  ,, Zasvieťme spolu Bojnice"-lampiónový sprievod.  
Zraz bol na školskom dvore, kde sa stretli deti a rodičia a spolu sa potom vybrali s prinesenými lampiónmi, svetielkami, kahančekmi a blikajúcimi sviečkovými reťazami na prechádzku okolo zámku. Spievali pieseň o svetielkach a svojou radosťou a úsmevom spríjemnili tmavý podvečer nielen sebe, ale aj turistom a ostatným obyvateľom mesta Bojnice. 
V tomto mesiaci sa zúčastnili deti z predškolských tried návštevy zámku pod názvom,, Čarovný príbeh "a aj besedy s pani spisovateľkou Benkovou v knižnici, divadelných predstavení,, Zvieratkovo" a ,, Danka a Janka". Tešíme sa na ďalšie akcie, čo nás čakajú v poslednom mesiaci roka, v decembri.  
 
 
 
beseda.jpgdivadlodankaajanka.jpgdivadlozvieratkovo.jpg
kniznica.jpglampionovyspriedvod.jpgnavstevazamku.jpg
Október 2017
 
     V  MŠ začalo s otužovaním zapísaných detí.  Otužovanie vzduchom a vodou prináša zlepšenie zdravotného stavu. Nevyhnutné je zdravotné potvrdenie od detského lekára.    
     S  krátkym kultúrnym programom a hlavne s úsmevom na tváričkách obšťastnili deduškov a babičky. Z návštevy v domove dôchodcov deti majú obrovskú radosť. 
       MŠ navštívili deti so ZUŠ v Bojniciach s pani učiteľkami a rodičmi . Hrou na hudobných nástrojoch a spevom si získali potlesk a veselé očká našich detí. 
      Chvíle s rodinou si deti doma spríjemnili zhotovovaním a výzdobou –TEKVIC, ktoré  nám prezentovali a spoločne sme ich zapálili – Večerné zapaľovanie svetlonosov. 
     V mesiaci október sa začal - Dental Alarm – starostlivosť o detský chrup. 
V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva deti si zlepšujú svoju výslovnosť. 
      Veselým šantením v maskách sme si pripomenuli Halloween. 
dentalalarm.jpgdomovdochodcov.jpghalloween.jpg
kniznica.jpgkoncertzus.jpgsaunaodpocivaren.jpg
September 2017
 
,,Hráme sa a  spievame, aj teba tu čakáme,“ takto znie veta, ktorá víta naše deti hneď pri vstupe do materskej školy. Tie, ktoré už k nám chodili sa tešili na svojich kamarátov, s ktorými sa znova po prázdninách stretli. Slzičky u  najmenších detí pomáhali vysušiť najmä pani učiteľky u najmladších detí. Postupne si však na seba zvykli a po nevyhnutnom mamičkinom bozku sa už spolu tešili na spoločne strávené chvíle. 
-            Aktivita ku  SVETOVÉMU DŇU MLIEKA NA ŠKOLÁCH 
-           Jesenná branná vychádzka  
-           Divadielko DROZDÍK ČIMO 
-           Akcia JESENNÉ KOLOBEŽKY 
-           VESMÍRNE TAJOMSTVÁ - predstavenie v DK v PRIEVIDZI 
-           Oboznámenie sa s priestormi MESTSKEJ KNIŽNICE 
Deti sú v školskom roku 2017/2018 rozdelené podľa veku 
I. A trieda MOTÝLIKOVÁ   3 – 4 ročné deti  
vyučujúce: Bc. Valika Mančíková  
                        Daniela Dolinajová 
 I.B trieda KVETINKOVÁ    2,5 - 3 ročné deti 
vyučujúce: Lívia Pračková 
                   Mgr. Sylvia Gežíková 
II. trieda SLNIEČKOVÁ   4 - 5 ročné deti 
 vyučujúce: Bc. Iveta Adámiková 
                         Janette Šimorová 
III. trieda LIENKOVÁ   5 – 6 ročné deti 
vyučujúce: Gabriela Babicová 
                   Jana Németová 
IV. trieda   ŽABKOVÁ 5 - 6 ročné deti 
Vyučujúce: Monika Dzinová 
                   Soňa Koprdová 
denmlieka.jpgdetisosmoulom.jpgdivadlo.jpg
dvojickyvramiku.jpgkniznica.jpgmartankovia.jpg
rannehry.jpgsutazvjazdenakolobezkach.jpgzbergastanov.jpg
Jún 2017
Prvý jún je deň , ktorý patrí všetkým deťom sveta. Naši škôlkári si užili nie len jeden deň ale celý týždeň či mesiac, ktorý bol plný prekvapení , ponaučenia a zábavy
·         divadlo Pyšná princezná
·         návšteva banského múzea v Handlovej
·         návšteva psovodov v MŠ
·         knižnica „ Číta celé Slovensko „
·         divadlo Zázračná krajina
·         návšteva záchranárov „Vieš podať prvú pomoc ?“
·         návšteva zámku – Rozprávky na zámku
·         športová  olympiáda v Malinovej
·         Deň rodiny
·         otvorené hodiny z AJ Futur a Vista
Nielen mesiac Jún ale aj celý školský rok sme ukončili  rozlúčkou s našimi predškolákmi. Neubránili sme sa slzám, ktoré boli aj slzami šťastia, že deti sú spokojné a šťastné, pripravené na ďalšiu etapu svojho života.
 
banskemuzeum2.jpgdivadielkoopysnejprinceznej.jpgkniznica.jpg
minifarma.jpgnaschodoch.jpgpsovodi.jpg
Máj 2017
Máj – lásky čas. 
Aj v našej MŠ v mesiaci máj sa potvrdilo, že mesiac máj je mesiacom lásky.
Či už to bolo v rámci besiedok ku dňu matiek alebo ako láska k športu či prírode a zvieratkám.
Dokonca aj v divadelnom vystúpení o pyšnej princeznej sa deti naučili, že sme si každý rovný a nikdy sa netreba vyvyšovať nad druhých. Opäť zvíťazila aj tu láska, ktorú v sebe objavila pyšná princezná vďaka princovi, ktorý sa do nej zaľúbil a naučil ju ľúbiť druhých, ale hlavne samú seba J 
Okrem besiedok ku dňu matiek, kde si detičky pripravili krásne programy pre svoje maminy sa máj niesol v duchu lásky k prírode.
Predškoláci navštívili Minifarmu – Malá Čausa, kde mali možnosť bezprostredného kontaktu so zvieratkami, pozorovať ich príbytky a spôsob života.
 V týždennej téme Olympiáda zdravia  sa vybrali deti z lienkovej triedy na turistickú vychádzku s názvom S batohom cez hory .
Malí turisti zdolali cieľ cesty veľmi úspešne a ich odmenou bol oddych v prírode, malé občerstvenie a počúvanie okolitých zvukov prírody.
Ale, aby toho nebolo málo, čakala ich ešte jedna výzva a to v podobe Tanečného maratónu.
V rytme tanca prekonávali samých seba, ale čo je dôležité mali veľkú radosť z pohybu a úsmev na tvárach im zostal až do úplného záveru.J 
Slniečkové deti, spolu s p. učiteľkou Žanetkou boli reprezentovať našu materskú školu na akcii Dopraváčik, odkiaľ prišli malí dopraváci plní zážitkov a radosti v očkách.
Posledný týždeň v mesiaci máj patril našim deťom.
Od zoologickej záhrady, návštevy Prepoštskej jaskyne až po jazdu na koníkoch si deti užívali krásne chvíle, ktoré patrili iba im.
Zhodnotila a uzavrela by som to slovami :  Spravme si každý jeden mesiac, mesiacom lásky a nezabúdajme, že láska je tá hnacia sila, ktorá nás posúva v živote dopredu. J 
A neodpustím si jeden citát, ktorý sa mne osobne veľmi páči.
,, Niet čistejších duší na svete, ako sú deti. Nechajte sa zapáliť ich láskou, ktorá má množstvo mien. Jednou z nich je úprimnosť ´´.
/ P. H. Baričák /
naplaveckom.jpgnavylete.jpgnavstevaprepostskejjaskyne.jpg
tanecnymaraton.jpgturistickavychadzka.jpgvmuzeuhraciek.jpg
vzoo.jpgvystupeniekudnumatiek.jpg
Apríl 2017
1.apríl u nás nie je len Deň vtákov a žartíkov, ale mesiac apríl sa značí aj bláznivým počasím, čo sa tento rok potvrdilo do bodky. Nás to však neodradilo a akcií u nás bolo veľmi veľa. Najprv boli naši predškoláci na dni otvorených dverí v ZŠ, kde sa veľmi zaujímavou formou oboznamovali s prostredím základnej školy. Zavítali k nám ochotnícky divadelníci zo Žiliny a divadlom Gazdovský dvor a Zvieratkovom , oboznamovali deti so životom domácich zvierat a ako sa prebúdza na jarná príroda. Prostredníctvom zážitkového učenia si mali možnosť pohladkať a pritúliť novonarodené zajačiky a kuriatka. Veľmi sme sa potešili s návštevou pána Jána Hraňa, ktorý deťom priblížil ľudové tradície ako sa pletú korbáče pre kupačov. Pani učiteľka Dzinová Monika ukázala netradičnú techniku ozdobovania - madeirové vajíčka. Neodmysliteľnou súčasťou je aj rozlúčka so zimou a vítaním jari, keď sme boli vynášať Morenu. Nielen naši predškoláci sa boli zoznamovať s novým prostredím ZŠ, ale aj maličký budúci škôlkari boli u nás na dni otvorených dverí , kde sa zabavili, pohrali a s úsmevom na tvári odchádzali. Zavítala k nám aj študentka lekárskej fakulty a v Dental Alarm učila deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou. Neoddeliteľnou súčasťou mesiaca Apríl je Deň Zeme. My sme si ho pripomenuli úpravou nášho okolia MŠ.  
denotvorenych.jpgdentalalarm.jpg
divadelnepredstavenie.jpgnagazdovskomdvore.jpg
ohradkaprezajkov.jpgvskole.jpg
velkonocnevajicko.jpgvynasaniemoreny.jpg
Marec 2017
Po dlhej zime konečne prišla jar. Mesiac marec bol bohatý na množstvo aktivít a podujatí. Všetky triedy navštívili knižnicu, v ktorej deťom teta Lenka prečítala rôzne pútavé príbehy, tiež deti oboznámila s novými knihami. V materskej škole bol aj kúzelník, ktorý zaujal deti svojimi kúzlami. Deti zo žabkovej triedy potešili babičky z Centra sociálnej pomoci s kultúrnym programom k MDŽ. Materskú školu navštívila spisovateľka Ada Žigová. Autorské čítanie rozprávky O snehuliakovi s horúcim srdcom deti veľmi zaujalo. Rozprávkovým kráľom v súťaži v recitovaní básní sa stala Veronika Svitková zo slniečkovej triedy. Pre predškolákov sa uskutočnila beseda s mestskou políciou, deti sa oboznámili s profesiou mestského policajta. Na súťaži Spievala mi stará mať našu materskú školu reprezentovali – Adelka Borková, Dianka Ľachká, Katka Svitková, Zojka Kotríková, Max Snowden Humaj, Natálka Kiabová a Grétka Daubnerová. Potešili nás divadielka - Karnevalový hrad a Domček na stračej nôžke. Pre prihlásené deti sa uskutočnilo prvé školenie Dental Alarm. Študentky zubného lekárstva oboznámili deti s dôležitosťou a so správnym postupom umývania zubov. Tešíme sa, že je už jar a môžeme pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu a využiť na hry náš školský dvor.  
besedasospisovatelkou.jpgdentalalarm.jpgkralrozpravok.jpg
nanavstevevzs.jpgrozpravkovyhrad.jpgvrisikuziel.jpg
Február 2017
Mesiac február sa niesol v znamení zimy ako sa patrí a samozrejme prinášal aj čas zábav, radostí a veselosti. Tohto roku sme si zimy užívali plnými dúškami, či už na dvore pri lopárovaní, guľovaní, alebo len tak – pozorovaním jej krás. Predškoláci sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline, kde sa už po týždni intenzívneho tréningu pod dozorom lyžiarskych inštruktorov, postavili na štart pretekov v mini slalome na lyžiach. A akýže by to bol február bez fašiangov a tradícií! Znova k nám zavítala teta Marta zo Žiliny, aby nám v pásme o tradíciách fašiangových zvykov niečo povedala a zahrala. Spolu sme si zaspievali Fašiangy –Turíce a aj sme si veselo zatancovali s medveďom, maskotom fašiangových tradícií v našej oblasti. No a aby toho zabávania nebolo dosť, vyobliekali sme sa do všelijakých kostýmov a za sprevádzania gitary naozajstného disdžokeja sme sa pretancovali až k obedu. Po tanečnom výkone boli aj tradičné fašiangové šišky s džemom ešte chutnejšie. V tomto mesiaci k nám zavítalo mobilné planetárium so svojim sférickým kinom. Vo veľkej nafúknutej kupole sme si pozreli rozprávku o putovaní Mesiaca k Slnku. Nad hlavami sme pozorovali hviezdnu oblohu a zrod vesmíru. Bol to naozaj nevšedný a nezabudnuteľný zážitok. Koniec mesiaca sa niesol zase v znamení rozprávky, veď tie majú všetky deti najradšej. Divadlo na traky nám prišlo zahrať Rozprávku o Guľkovi Bombuľkovi. Jeho veselé príhody a žážitky znovu vyčarili úsmevy na všetkých detských tváričkách. Nezbedné klbko im vyrozprávalo príbeh, za ktorý ho odmenili hlasným potleskom. 
gulkobom1.jpggulkobom2.jpgkarneval1.jpg
karneval2.jpgkarneval3.jpgkarneval4.jpg
Január 2017
Počas Vianoc sme si snehu veľmi neužili. Zato keď sme sa vrátili po prázdninách do našej materskej školy, pani Zima nás prekvapila bohatou snehovou nádielkou. Mesiac január nám doprial dostatočne si užiť všetky zimné športy.  
Medzi triedami sme usporiadali súťaž v tom, kto postaví  najkrajšieho snehuliaka. Deti spoločne s pani učiteľkami vytvorili rôznych zaujimavých snehuliakov. Najviac sa všetkým páčil snehuliak so slniečkovej triedy. 
Vtáčiky si v hlbokej snehovej perine len veľmi ťažko hľadajú dajakú potravu. Preto sme na školskom dvore umiestnili kŕmidlá, do ktorých sme pravidelne sypali slnečnicové semiačka. Cez okno sme potom pozorovali jednotlivé druhy vtákov, ktorí chodili na hostinu. Vieme, že oni sa nám zat o na jar odvďačia tým, že sa budú starať o stromy, aby sme mali dobrú úrodu. 
V mrazivých dňoch nám dobre padla aj návšteva knižnice, kde sme si v teplúčku od tety Lenky vypočuli rôzne zaujímavé príbehy. 
V triedach sme počas aktivít vytvorili veľa zaujímavých prác so zimnou tematikou, ktorými sme si potom vyzdobili šatne a vestibul školy. V celej materskej škole vládla zimná atmosféra, ktorú sme si dostatočne užívali. 
 
starostlivostovtaciky1.jpgsutazvstavanisnehuliakov.jpg
tesimesasosnieziku.jpgvkniznici.jpg
December 2016
S blížiacim sa koncom kalendárneho roka 2016, prichádza snáď najkrajší mesiac - mesiac december. Všade vládne okrem zmätku a naháňania sa aj slávnostná a veselá nálada. V obchodoch a v rádiách vyhrávajú vianočne piesne a koledy. Ľudia sa chystajú na najkrajšie sviatky v roka – Vianoce. December a teda aj slávnostné chvíle začínajú v našej materskej škole zdobením tried, šatní a spoločných priestorov stromčekmi, ozdobami, vetvičkami. Hneď na úvod decembrových dní navštívil naše deti Mikuláš spolu s čertom a anjelom, ktorí predviedli deťom veselé divadelné predstavenie. Nezabudli ani na balíčky pre poslušné deti. Tradične sme navštívili podujatie Vianoce na zámku, kde sa deti oboznámili s tým, ako a čím si kedysi ľudia zdobili svoje príbytky. Naše detí boli koledovať na námestí a vo verejných inštitúciách mesta Bojnice. S vianočným programom vystúpili aj v domove dôchodcov, čím veľmi potešili jeho obyvateľov, ktorým spestrili ich život v tomto predvianočnom období. V každej triede sa uskutočnila vianočná besiedka, na ktorej deti vystúpili s básničkami, pesničkami, koledami, ale aj tančekmi. Takto krásne sme uzavreli kalendárny rok 2016 v MŠ a všetci sa už tešíme na zimné prázdniny, vianočné sviatky a Nový rok 2017.
idemedozamku1.jpgmalikolednici1.jpg
vianocenazamku.jpgvianocnekoledovanievkniznici.jpg
November 2016
Mesiac november nám pripravil krásne jesenné dni. Deti pozorovali a citlivo vnímali čaro a jedineč- 
nosť meniacej sa jesennej prírody – sfarbovanie lístia, jeho postupné opadávanie.  
Jesenné slniečko deti podnecovalo k rôznym pohybovým aktivitám na školskom dvore. O jeseni sa 
naučili rôzne básne, piesne a riekanky. Náš školský dvor sme sa snažili pred zimou upratať a tak sa 
deti zapájali do jeho úpravy hrabaním lístia a zbieraním šišiek. Aj týmto spôsobom si utvárali  
ochranárske postoje k prírode. 
Predškoláci zo žabkovej triedy navštívili Mestskú knižnicu. Spoločne s tetou knihovníčkou Lenkou 
uskutočnili prehliadku knižnice. Zoznámili sa s novými knižkami : Krtko a zázračné slovíčka a Ako si 
mačky kúpili televízor. 
Dňa 8. 11. bežné dopoludnie deťom spestril koncert Simsala. Deti spoločne so speváčkou Simsalou 
tancovali, hrali na rytmických nástrojoch a spievali pekné rytmické pesničky. 
Veľkým zážitkom pre deti bol lampiónový sprievod, ktorý sa uskutočnil dňa 11. 11. v podvečerných 
hodinách. Učiteľky MŠ, rodičia spolu s deťmi sa stretli pred MŠ, aby sa spoločne z rozsvietenými  
lapiónmi prešli po Hurbanovom námestí. Deťom žiarili očká nad krásou rozsvietených a pestrofareb- 
ných lampiónov. Týmto sa obnovila stará tradícia lampiónových sprievodov. 
Koncom mesiaca k nám do MŠ prišli tety hudobníčky zo Žiliny s rozprávkou O drozdíkovi. Dej rozpráv- 
ky sa prelínal hrou na hudobných nástrojoch : flaute, violončele a akordeóne. V rozprávke tetám 
asistovali aj kamaráti z MŠ v úlohe drozdíka a mačky. Deti emocionálne prežívali dej rozprávky  
a krásnu hudbu. Na vyzvanie sa aktívne zapájali pohybom do deja rozprávky a zároveň vizuálne a sluchovo poznávali jednotlivé hudobné nástroje. 
Čoskoro sa s jeseňou rozlúčime a ohlási sa príchod zimy. Už sa všetci tešíme na príchod Mikuláša a na najkrajšie sviatky roka Vianoce. 
 
divpredstavenie.jpgkoncertsimsala.jpg
lampionsprievod.jpgsadeniecibul.jpg
Október 2016
Máme za sebou ďalší mesiac, ktorí nám priniesol krásne slnečné ale aj sychravé dni. Tie krajšie  si deti užívali na prechádzke v prírode, kde zbierali rôzne prírodné materiály a vytvárali z nich rôzne výtvory. Slniečko si deti užívali aj na školskom dvore, kde sa starali o prírodu tým, že hrabali lístie a zametali. 
Vo vestibule našej materskej školy sme mali výstavku rôznych výtvorov z ovocia, zeleniny a prírodnín, ktoré robili deti spoločne s pani učiteľkami. 
Deti zo žabkovej a lienkovej triedy si pripravil krátky program ,s ktorým vystúpili v kultúrnom dome v Dubnici a v Dome dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pre starkých si pripravili aj malý darček v podobe papierovej šáločky s čajíkom, ktoré im po výstupení odovzdali. Starkým sa vystúpenie aj darčeky páčili. 
Pre deti bolo pripravené divadelné predstavene pod názvom O klaunovi. 
V našej materskej škole sa uskutočnil projekt pod názvom Dental Alarm, prostredníctvom ktorého učili študentky zubného lekárstva deti  správnej starostlivosti o zúbky. 
Žiaci zo základnej umeleckej školy si pripravili pre naše deti výchovný koncert , kde im predstavili hudobné nástroje a zaspievali im známe piesne. 
Po úspešnej minuloročnej akcii Svetlonos sa akcia zopakovala aj tento rok. Deti spolu s rodičmi doma vyrezali svetlonosa, ktorého potom doniesli do materskej školy. Vo štvrtok v popoludňajších hodinách sa deti spolu s rodičmi stretli pred materskou školou, kde pani učiteľka Mančíková  povedala pár slov o histórii slvetlonosov a spoločne s rodičmi si svetlonosov zapálili. Deti ktoré sa zapojili boli odmenené malým darčekom v podobe sladkosti a pamätného diplomu. 
Tešíme sa na ďalší mesiac, čo nám prinesie a dúfame, že slnečné dni budú prevládať nad tými upršanými. 
jesennavychadzka.jpgjesenneupratovanie.jpgpripravanasvetlonosa.jpg
vystupenievdubnici.jpgvystupeniezus.jpgzapalovaniesvetlonosov.jpg
 
September 2016 
Prázdniny ubehli ako voda – opäť je tu školský rok. V prvý deň prišli rodičia sviatočne naladený spolu so svojimi deťmi a deti .....ako ktoré. Väčšina sa do škôlky tešila na pani učiteľky, kamarátov. Len tie najmenšie – kvetinky išli so slzičkami v očiach. Predsa len po prvý krát išli preč od mamičiek (rodičov) do nového prostredia k neznámym pani učiteľkám. Po nie dlhom čase slzy uschli a deti zaujali hračky. Všetky pani učiteľky vítali deti s úsmevom v čistých vyupratovaných triedach, s hračkami, rôznymi hrami.... Deti pri pohľade na hračky a kamarátov zabudli na mamy vo dverách, ktoré chceli ešte pusu na rozlúčku. Pani učiteľky potešili ich slová on/ona sa na Vás tak tešili!  
Deti sa okrem hrania, učenia v triedach majú možnosť vyšantiť na školskom dvore. Nové preliezačky sú pre ne, ich hry a pohybové aktivity vzácne.  
Hneď začiatkom mesiaca prebehli v jednotlivých triedach ZRŠ. Rodičia boli oboznámení so školským poriadkom, organizáciou MŠ, poplatkami, s krúžkovou činnosťou. 
Rodičia pani učiteľkám popriali veľa radosti z práce ale aj pevné nervy počas celého školského roka 2016/2017. 
jesennecarovanie.jpgnavstevakniznice.jpg
sutazvjazdenakolobezkach.jpgtvorenievpieskovisku.jpg
Jún 2016
Slnko nesmelo vykuklo spoza kopca. Rozhliadlo sa a postupne nadobudlo istotu, že je správny čas zobudiť všetky detičky. Začalo teda stúpať, vyššie a vyššie, až bolo celé von a nastal deň. Deň, ktorý majú radi všetky deti – 1.jún - sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta s cieľom urobiť deťom radosť .
S touto myšlienkou sme aj my pripravili našim škôlkarom MESIAC PLNÝ RADOSTÍ.
Návštevou planetária v Žiari nad Hronom a rozprávaním o chlapcovi Martinovi , jeho veľkej túžbe dostať sa k tej najkrajšej hviezde na oblohe sa deti dozvedeli o hviezdach, planétach , súhvezdiach.
Návštevou jazdeckého klubu Navaho v Handlovej a Hipocentrum v Lazanoch nám odovzdávali skúsenosti v jazdení a vo všetkom, čo sa točí okolo koní. Spoločne s ďaľšími koniarmi i nekoniarmi nám pripravili podujatie na stanovištiach,ktoré detičky veľmi obohatilo
Bojnice sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku.Vykročili sme spolu s deťmi do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život.V múzeu praveku prepošskej jaskyne sme objavovali tajomnú dobu pravekých neandertálcov... 
Hudba, to sú slová vychádzajúce z nášho srdca. Je to evidentne niečo krásne, čo stále ovplyvňuje náš život. Hudba nám a prináša nám lásku, pokoj, Nadaní žiaci ZUŠ nám svojím hudobným prejavom ukázali krásu hudby prostredníctvom svojho vystúpenia.
Policajný zbor využíva služobné psy pri ochrane zdravia, života a majetku občanov v dvoch základných smeroch.Veľmi citlivým a primeraným spôsobom sa nám snažili príslušníci policajného zboru ukázať aká je dôležitá ich práca a práca služobných psov
 V rámci podujatia s podtitulom „Rozprávkový bál princezien“ sme boli pozvaní   do čarovného sveta chrabrých princov a vznešených princezien. Pozornosť bola upriamená na slušnosť, spolupatričnosť, silu priateľstva a dobrých skutkov. Cieľom je predstaviť morálne hodnoty, cnosti a charakterové vlastnosti, ktoré boli odjakživa spojené s rozprávkovými princami a princeznami: 
A to prostredníctvom štyroch príbehov:
·                         Popoluška
·                         Šípková Ruženka
·                         Snehulienka
·                         Kráska a zviera
Čo sa deťom veľmi páčilo
V divadelnom predstavení Ponožky v  podaní Divadla Na traky si deti utvrdili poznatky ako sa máme správať nielen ku svojim veciam, ale aj ku svojmu okoliu a kamarátom.
Veľmi nás potešila reprezentácia našich športovcov Matúša Húsku a Petra Krkošku , ktorý sa umiestnil na prvom mieste v športovej olympiáde medzi MŠ okresu Prievidza.
Zahambiť sa nedali ani ostatní škôlkari, ktorí sa zučastnili behu zdravia obcou Bojnice.
Nielen mesiac Jún ale aj celý školský rok sme ukončili  rozlúčkou s našimi predškolákmi. Neubránili sme sa slzám, ktoré boli aj slzami šťastia, že deti sú spokojné a šťastné. Pripravené na ďaľšiu etapu svojho života.
akopsikposlucha.jpgakosmesutazili.jpgdivadelnepredstavenieponozky.jpg
jazdeckyklubnavaho.jpgnasvitaz.jpgrozluckapredskolakov.jpg
rozpravkovyzamok.jpgsportovaolympiada.jpgvplanetariu.jpg
  Maj 2016
Všetko navôkol rozvoniava novým životom, koruny stromov začínajú kvitnúť, slnko svojimi lúčmi pohládza krajinu a my tu máme mesiac máj, jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa preberá k životu. K máju sa viaže množstvo významných udalostí, tradícií. Začiatok mája nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na zemi človek má- dar starostlivej a milujúcej matky. Tento pekný sviatok sme si pripomenuli aj my v materskej škole besiedkami. Deti si spolu s pani učiteľkami pripravili pásma plné básni,  piesní, tančekov a nakoniec obdarovali svoje mamičky vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Začiatkom mája sme navštívili vynovené priestory ZOO školy, kde sa deti oboznámili s niektorými zvieracími kamarátmi. Prostredníctvom interaktívnej tabule ale aj ukážkou korytnačky, ktorú si mohli deti pohladkať. Deti predškolského veku sa v dňoch 9. – 18. Mája naučili základom plávania v bazéne v HOTELI POD ZÁMKOM, kde za úspešné absolvovanie obdŕžali diplom. Počas mesiaca máj sme navštívili aj mestskú knižnicu, kde s úsmevom prejavovali radosť pri hádaní hádaniek. 25. 5. Nás prišla pozrieť aj teta z mestskej polície. Milým prístupom a zaujímavým rozhovorom deťom priblížila prácu mestskej polície. Najviac však deti zaujalo auto s majákom a mikrofónom, ktorý si mohli aj sami odskúšať. Veľkú radosť mali aj naše deti z divadelných predstavení DOMČEK, KTORÝ KAŠĽAL,  ZÁZRAČNÁ KRAJINA a AKO DEDKO S BABKOU SPOLU NAŽÍVALI. Už teraz sa tešíme na to čo nás čaká v mesiaci jún ako sa rozžiaria tváričky našich detí. 
  
Hlavička fotogalérie
akosahranavioloncele.jpgbesedasmestskoupolicajtkou.jpgdivadelnepredstavenie.jpg
naplaveckom.jpgnasemokrevysvedcenia.jpgpozorovanieslonov.jpg
prehliadkapolicajnehoauta.jpgsam_1644.jpgvzoo.jpg
 
Apríl 2016 
Keď mrazy pominuli a prvé jarné lúče pohladili deťom líca, nesmelé puky stromov jabloní sa odvážili rozvinúť svoje lupienky, pocítili sme v ovzduší nesmelú jar. Vyprevadili sme Veľkú noc a s úctou sme privítali teplejší apríl. 
Naši najmenší sa po dlhej zime zahrali v pieskovisku, oprášili náradie a hračky určené na von. Pokúsili sa s pani učiteľkami o vychádzku do blízkeho okolia MŠ, i do vzdialenejších ulíc mesta Bojnice. 
Staršie deti už smelo chodili na prechádzky ku zámku kde objavovali krásy prírody a zázraky jari v podobe pozorovania páru labutí na Bojnickom jazierku. Prišli na to že mama labuť pod svojim majestátnym telom ukrýva svoje detičky .  
Deti z lienkovej a slniečkovej triedy Grétka Daubnerová, Natálka Kiabová a Adelka Borková sa zúčastnili speváckej súťaže Slávik v Nitrianskom Pravne. 
Neďalekú farmu v Malej Čausi navštívili deti zo žabkovej a lienkovej triedy, kde mali možnosť vidieť a zoznámiť sa s rôznymi domácimi ale i cudzokrajnými zvieratami. Cestou si utvrdil pár základných pravidiel správania sa v blízkosti zvieratiek. Mali zážitok nielen z farmy , ale i zo samotného cestovania autobusom. 
Deti z kvietkovej , motýlikovej a slniečkovej triedy si pripomenuli Deň zeme milou malou akciou na šk. dvore , kde si spolu s pani učiteľkami povedali aká je naša Zem dôležitá a ako ju musíme neustále chrániť. Pozbierali odpadky po školskom dvore a napokon si predkreslenú Zemeguľu vyfarbili kriedami. 
Denný poriadok materskej školy bol obohatený niekoľkopočetnými divadelnými predstaveniami a tento mesiac nás po prvýkrát navštívil aj kúzelník so svojim čarovným kufrom. 
denzemevnasejms(2).jpgdivadelnepredstaveniepinokio(2).jpgdivadelnepredstavenie.jpg
spevackasutazslavik.jpgvkniznici.jpgvyletnafarmu.jpg
 
Marec 2016 
Ako tie dni rýchlo letia! Ani sme sa nenazdali a privítali sme po zime prvý jarný mesiac – marec. Slniečko už stále silnejšie na nás vykukuje spoza studených oblakov a naše deti ho veľmi radi privítali. Suterén MŠ si spoločne s pani učiteľkami vyzdobili svojimi jarnými prácami, ale aj veľkonočnými vajíčkami. Nezabudli sme ani na Morenu – tradičný symbol zimy. Deti zo žabkovej triedy ju spoločne s ľudovou hudbou a so spevom ľudových piesní hodili do rieky, aby už nič nebránilo príchodu očakávanej jari. V tomto mesiaci navštívili knižnicu už aj mladšie deti. Deti z motýlikove a slniečkovej j triedy si spoločne prezreli jej priestory a oboznámili sa s touto ustanovizňou formou pútavého rozprávania tety Lenky. Pozreli sme si dve divadelné predstavenia. Gašparko a čarovný kvietok a divadielko Smeti patria do koša. Deti boli vtiahnuté do deja prostredníctvom piesní a doplňujúcich otázok. Martinko Hlasný a Martinko Trgiňa sa za našu MŠ zúčastnili podujatia Dopraváčik v MŠ Kľačno, kde si vyskúšali svoje zručnosti a znalosti z oblasti dopravy. Kultúrne centrum Bojnice aj tento rok usporiadalo prehliadku spevu ľudových piesní Spievala mi stará mať, na ktorej sa už každoročne zúčastňujú aj deti z našej MŠ. Tento rok to bola Zojka Humajová, ktorá si vyspievala 1. Miesto, Grétka Daubnerová 3. miesto, Natálka Kiabová 1. miesto a Matúško Briatka 3. miesto. Všetkým deťom držíme palce k ďalším úspechom pri šírení ľudovej piesne. No a ani sa nenazdáme a predškoláci pôjdu na zápis do prvej triedy,, veľkej“ školy. Testovali sa s pani psychologičkou Mgr. Belkovou formou testov školskej zrelosti a tak už nič nebráni ich veľkému vstupu do nej. Ale dovtedy ešte všeličo zažijú tu u nás v MŠ.
divadelnepredtavenie.jpgnavstevakniznice.jpgdopravacik1.jpg
podujatiedopravacik.jpgvynasaniemoreny.jpgvynasaniemoreny1.jpg
Február 2016
Po mesiaci január k nám zavítal ďalší zimný mesiac február. Ani v tomto mesiaci sme sa nedočkali poriadnej snehovej nádielky, v ktorej by sme sa mohli dostatočne vyšantiť v snehovej perine. No i napriek tomu sme pre deti pripravili zaujímavé aktivity. Hneď na začiatku mesiaca k nám zavítala teta Marta so svojimi hosťami, aby nám odprezentovala zvyky, ktoré patria k fašiangovému obdobiu a trochu sme si aj zatancovali. Predškoláci navštívili ZŠ, kde spoznávali prostredie a priestory školy, ktorú budú niektorí od septembra navštevovať. V týždni od 8. do 12. februára žila naša MŠ v karnevalovom duchu. Pripravovali sme si masky, vyzdobovali triedy, no a v piatok sa naša MŠ zmenila na jedno veľké ROZPRÁVKOVO. Všetky deti, no i pani učiteľky sa premenili na rozprávkové postavičky, ktorým do tanca hrala živá hudba. Zabávaniu sa nebolo konca kraja. Unavení a plní zážitkov sme zaspávali a poobede rozprávali svojim rodičom a súrodencom o prežitom dni. Vo štvrtok 25. 2. sme sa zúčastnili v mestskej knižnici besedy s ujom spisovateľom Mrkvičkom, ktorý nám spestril deň rozprávaním zaujímavých príbehov. Na konci mesiaca k nám zavítalo DIVADLO NA TRAKY zo scénkou TIK- TAK, ktorá sa nám veľmi páčila. Tešíme sa na mesiac marec a aktivity, ktoré nás v tomto mesiaci čakajú. 
besedasujommrkvickom.jpgfasiangovaveselica.jpgkarneval02.jpg
karneval03.jpgkarneval04.jpgkarneval5.jpg
Január 2016 
Zimné prázdniny ubehli veľmi rýchlo a my sme sa opäť stretli v materskej škole s mnohými prázdninovými zážitkami. Hoci snehu bolo málo, deti si ho užívali aspoň pár dní. 
Pobyt v materskej škole deťom spestril ľudový rozprávač – hudobník z Očovej. Deti zaujal hrou na ľudové nástroje, spevom a tancom do ktorého zapojil aj deti a pani učiteľky.  
Navštívili sme aj knižnicu, v ktorej nám teta Lenka porozprávala rôzne zaujímavé príbehy a oboznámila nás s novými knižnými titulmi.  
Posledný januárový týždeň sa uskutočnil pre predškolákov z lienkovej a žabkovej triedy lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline. Deti sa zdokonaľovali v lyžovaní pod vedením kvalifikovaných trénerov. V predposledný deň lyžiarskeho výcviku sa uskutočnil karneval na lyžiach, z ktorého mali deti nezabudnuteľné zážitky. 
Veríme, že zima ešte nekončí a poteší nás snehovou nádielkou, aby sme mohli uskutočniť našu tradičnú súťaž v stavaní snehuliakov. 
ludovyrozpravac.jpgradostzprvehosnehu.jpg
lyziarskyvycvik.jpgnalyziarskomvycviku.jpg
 
December 2015
December - mesiac, ktorý asi najtúžobnejšie očakávajú všetky deti.
Aj v našej MŠ bol december  "nabitý " prekvapeniami pre deti, akciami a programom.
Hneď 1. 12. ku nám prišla teta s divadielkom o Medovníkovom domčeku. Janka a Marienku si zahrali deti z MŠ Matúško Húska a Valentínka  Kulichová. Divadlo bolo spestrené hrou na hu. nástrojoch - flaute a akordeone.
3.12.bolo divadlo o Kamarátoch- ako si človek skrotil psíka a nažíva s ním dodnes spolu.
V piatok 4.12 bol v škôlke Viktor, ktorý si zaspieval spolu s deťmi piesne,niektoré ich aj naučil.Hneď po ňom ktosi zvonil...Ďaľšia návšteva !Mikuláš! Keďže prišiel z ďaleka, sadol si do kresla, oddychoval. Deti mu spievali, recitovali a on im potom rozdal balíčky, ktoré boli plné sladkostí.
15.12. boli deti v zámku.Zoznámili sa nielen s históriou hradu, ale videli veľa vianočných stromčekov ,najrozličnejšie vyzdobených.Na záver prehliadky dostali tiež odmenu - cukríky.
V týždni 14. -18.12 prebiehali na jednotlivých triedach vianočné besiedky pre rodičov. Mamičky, ockovia, starí rodičia v slávnostnej nálade, vo vyzdobených triedach si pozreli program , ktorý pre nich pripravili p. učiteľky spolu s ich deťmi .Po programe boli malé hostinky z koláčikov, ktoré napiekli mamičky a babky.Pod stromčekmi boli balíčky- hračky -Ježiško nezabudol ani na naše deti z MŠ!
Mamy a babka piekli medovníky na škol. akciu "Súťaž o najlepší medovník" Mamičky sa ukázali ako výborné kuchárky - cukrárky.Medovníky doložili aj receptami.  1. miesto vyhrala  4. /žabkova/ trieda. Mamičky tu napiekli najviac medovníkov.Všetky triedy dostali diplomy a medovníky popoludní zjedli.
Deti boli na návšteve aj v knižnici. Tety im tiež pripravili krásne vianočné chvíle s knihou.
Deti z 1.A / motýliky/ boli ako každoročne koledovať, zaspievať, zarecitovať  a popriať krásne Vianoce  a šťastný Nový rok na MÚ, v MSKS, na pošte, knižnici a v Modrom dni.Tety ich tiež obdarovali sladkostiami.
Predškoláci zo 4.tr ./žabkovej/  so svojím vianočným  programom boli potešiť aj babičky a deduškov v domove soc. služieb. Šťastné a usmiate tváre, slzy v oku im boli veľkou odmenou !

divadelnepredstavenie.jpgkoledovanienamu.jpgmikulas.jpg
spevakviktorvnasejms.jpgvianocenazamku.jpgvianocnabesiedka.jpg
November 2015 
Tohtoročný november bol čo sa týka počasia vydarený, na snehovú perinku si asi ešte chvíľku počkáme. Martin na bielom koni zatiaľ neprišiel. Dni boli slnečné a teplé, preto sme sa potešili, že novovybudované ihrisko na dvore našej materskej školy môžu deti aktívne využívať ešte v tomto roku. Počas týchto nádherných dní sme často chodievali na prechádzky k zámku, všímali si meniace sa farby a odtiene listov na stromoch a kríkoch, zbierali sme listy, lisovali a vyrábali rôzne jesenné výtvory a dekorácie, ktoré krášlia našu školu. Deti s radosťou hľadali oriešky pod orechom v areály materskej školy a užívali si posledné dni babieho leta.  
Aj počas tohto mesiaca deti navštevovali saunu a všetky krúžky v hojnom počte, naďalej pokračujeme v pravidelnej návšteve mestskej knižnice, kde jej zamestnankyne pre deti pripravujú zaujímavé čítanie z rozprávkových kníh, zoznamujú deti s tajomstvami písmeniek a rozprávkových hrdinov. 
 Naši predškoláci naďalej pokračujú v programe ,,Dental Alarm“, školia ich na to určené kvalifikované pracovníčky. 
 V rámci jesenného upratovania sa deti zapájali do úpravy okolia školy, hrabali lístie, zbierali šišky a ak bude pekné počasie, budeme sa naďalej radovať z ihriska a krásneho okolia a pomaly sa začneme tešiť na sneh a Mikuláša. 
jesennehrynanovomihrisku.jpgkutikzivejanezivejprirody.jpgnaseemocie.jpg
navstevakniznice003.jpgrozluckashrackamidopieskoviska.jpgvychadzkadoprirody.jpg
 
Október 2015 
Kolobeh života v prírode sa nezastaví a je tu opäť jeseň. Krásne jesenné dni podnecovali deti k pohybovým aktivitám. Na vychádzkach po okolí pozorovali a vnímali krásu jesennej prírody, sfarbovanie lístia, vyhľadávali a zbierali jesenné plody – gaštany, žalude, šípky... Z nazbieraných plodov si deti spoločne so svojimi učiteľkami vyrábali rozličné zvieratká, postavičky a strašidielka. Netradičné postavičky vyrábali aj z ovocia a zo zeleniny. Tieto detské práce mohli obdivovať aj rodičia na výstave vo vestibule materskej školy. Deti zo žabkovej a lienkovej triedy navštívili Mestskú knižnicu, kde sa zoznámili s novými rozprávkovými knižkami. Zážitkom pre všetky deti v materskej škole bolo divadelné predstavenie : Huncútik. 
V mesiaci október sme začali s realizáciou krúžkov : Anglický jazyk, šach, tanečno –pohybová príprava, športovo-pohybové hry. Deti zo slniečkovej, lienkovej a žabkovej triedy začali pravidelne využívať pobyt v saune, čím si otužujú svoje telo a tým získavajú imunitu. S prihlásenými deťmi z lienkovej a žabkovej triedy sa uskutočnilo školenie Dental alarm. Študentky zubného lekárstva hravou formou učili deti, ako sa majú správne starať sa o svoje zúbky. 
Z príležitosti mesiaca “Úcty k starším“ navštívili predškoláci zo žabkovej triedy babičky a deduškov v CSP v Bojniciach, aby ich potešili hudobno-literárnym programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Predškoláci zo žabkovej a lienkovej triedy navštívili aj ZŠ ,aby sa zoznámili s priestormi 1.A. a 1. B. triedy. V triedach sa im páčilo a tešili sa so stretnutia so svojimi kamarátmi – prvákmi. V čase pred Všetkými svätými sme pre deti z našej škôlky a ich rodičov vymysleli výstavku svetlonosov z tekvíc. Rodičia spolu s deťmi priniesli do jednotlivých tried zhotovených svetlonosov, ktorých sme si v určený deň v podvečerných hodinách rozsvietili. Deti sa tešili z nádherných výtvorov a šikovnosti rodičov. Veľkú radosť majú deti aj z nových postavených „rozprávkových domčekoch“ s preliezkami, ktoré skrášľujú areál školského dvora našej materskej školy a budú ich využívať vo svojich hrách. 

huncutikvnasejms.jpgchcemematzdravezubky.jpgnavstevacsp003.jpg
navstevakniznice003.jpgtyzdentvorivychdielni.jpgzapalovaniesvetlonosov003.jpg
 
September 2015 
 Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda, slniečko nám krásne svietilo, deti si užili krásne slnečné dni. Chodili s rodičmi na dovolenky a výlety k starým rodičom. Užívali si dni voľna. 
 Druhý september, bol deň kedy sa opäť otvorili dvere do materskej školy.  
Niektoré deti prišli do škôlky po prvý krát .Na začiatku boli slzičky, pretože nemali pri sebe maminu alebo ocina, ale postupne si zvykajú na pani učiteľky, kamarátov a už sú z nich škôlkari. Postupne sa slzičky vytratili a už sú usmiate detské tváričky, ktoré sa tešia na nové zážitky v MŠ. 
Deti, ktoré už chodili do motýlikovej, slniečkovej a lienkovej triedy boli plní očakávaní a tešili sa na svojich kamarátov, hračky v triedach.  
Deti z lienkovej, žabkovej a slniečkovej triedy navštívili knižnicu, kde im teta knihovníčka Lenka prečítala zaujímavé knihy, poukazovala im priestory knižnice, knihy, ktoré sa nachádzajú v knižnici. Ak by chceli, tak sa s rodičmi môžu v knižnici zastaviť a budú mať aj čitateľský preukaz, na ktorý si budú môcť požičať knihy, ktoré sa im páčia. Potom si ich spoločne s rodičmi prečítajú, kým ešte nevedia čítať písmenká. 
V žabkovej triede majú deti novú pani učiteľku Soňu. 
Niektorým deťom z lienkovej triedy sa začal projekt Dental alarm, kde sa deti učia ako správne čistiť zúbky. 
Na školskom dvore nám pribudla nová preliezka – domček s preliezkami, ktorému sa všetky deti potešili, keď ho uvideli na dvore. Ich očká boli plné radosti a nedočkavosti. Bolo to pre nich prekvapením. Slnečné jesenné dni si užívajú na školskom dvore na preliezkách a v pieskovisku. Predškoláci si užili slnečné dni vozením na kolobežkách, z čoho mali veľkú radosť. 
Na spestrenie našich činnosti k nám zavítalo predstavenie SIMSALA BIM, počas ktorého sa mohli deti dostatočne vytancovať a naučiť sa nové pesničky. 
Deti si užívajú   jesenné dni plné slnka a využívame ich na prechádzky v okolí nášho krásneho Bojnického zámku. 
Tešíme sa na to čo nám prinesie tento školský rok a nasledujúce mesiace.  

dentalalarm002.jpgdentalalarm003.jpg
divadelnepredstavenie006.jpgnavstevakniznice001.jpg
Máj 2015 
O mesiaci máji sa hovorí, že je jeden z najkrajších mesiacov v roku. To určite je. Slniečko  hreje, všetko kvitne a keď k tomu pridáme nejakú zábavu, akciu, tak všetko je ešte krajšie. 
Deti z MŠ v tomto mesiaci čakali rôzne podujatia, ktoré aj absolvovali. 
Vo všetkých triedach pripravili pre mamičky besiedky z príležitosti Dňa matiek, aj malé, milé vlastnoručne vyrobené darčeky. Mamy, staré mamy, ktoré boli na týchto programoch v jednotlivých triedach,  odchádzali usmiate, šťastné, niektoré aj prekvapené programom, ktorý deti pod vedením p. učiteliek nacvičili, veď deti doma nič neprezradili. 
Predškoláci vystúpili so svojím programom  aj v Domove dôchodcov, v centre soc. pomoci. Tu potešili všetky babičky, staré mamy. Svoj program predviedli aj v DK v Dubnici pod vedením p. uč. Pračkovej. 
Ako každý mesiac aj v máji boli deti v knižnici. Zahrali sa tu s tetou na kúzelníkov, robili rôzne čary, triky a kúzla  z kúzelníckej knihy. 
Od 13.5. deti z III. a IV. triedy j absolvovali plavecký výcvik. Pod vedením tréneriek sa naučili základom plávania, ktoré ukážu rodičom už onedlho počas prázdnin na kúpaliskách, pri mori. Na záver 22.5. dostali aj diplomy ako dôkaz, že im to už ide naozaj dobre. 
Koncom mesiaca nás deti Tadeáško Rybanský, Marek Madaj a Marek Kašša úspešne reprezentovali na športovej olympiáde v Nitrianskom Pravne.  
denmatiek1.jpgdenmatiek2.jpgdivadelnepredstavenie.jpg
predplaveckyvyxcvik.jpgsportovaolympiada025.jpgvystupenievcsp.jpg
 
Apríl 2015 
Mesiac apríl nám okrem premenlivého počasia pripravil aj nové a krásne zážitky. Prišli sviatky jari, Veľká noc a spoločné vyzdobovanie priestorov MŠ veľkonočnými výtvormi, ktoré deti s pani učiteľkami vytvorili a skrášlili nimi nielen šatne ale aj spoločné priestory a triedy.  
S príchodom jari sme zaradili do našich aktivít viacej pobytu v prírode, v okolí zámockého parku, zámku sme pozorovali vtáky, ktoré sa vrátili z teplých krajín, chrobáčiky, ktoré vyliezli zo svojich úkrytov, zvieratká žijúce v jazierku, labute, kačky, ryby a korytnačky, všímame si naše krásne okolie, kvitnúce stromy, kvietky, farby okolo nás. Na hry využívame aj dve pieskoviská, kde deti tvoria stavby, hrajú sa s autami, rozvíjajú si svoju obratnosť a fantáziu, spolupracujú navzájom a upevňujú medzi sebou sociálne vzťahy. 
Deti z predškolskej triedy využili krásne slnečné počasie a navštívili ZOO školu, uskutočnila sa súťaž predškolákov na kolobežkách a bicykloch, rozprávali sa o bezpečnosti cyklistov a chodcov na cestách a dopravných značkách. 
Jednotlivé triedy rozvíjajú naďalej úzku spoluprácu s Mestskou knižnicou, aj tento mesiac ju navštívili a dozvedeli sa o novinkách nielen čo sa týka kníh ale aj aktivít pre deti, ktoré Mestská knižnica chystá každý mesiac. 
V závere mesiaca nás prišli potešiť herci s divadelným predstavením ,,Polepetko“. Hra mala u detí veľký úspech, tešili sa, spievali spolu s rozprávkovým hrdinom, zapájali sa do deja a s radosťou spolupracovali.  
Veríme, že aj mesiac máj nás opäť prekvapí nielen počasím ale aj aktivitami bohatými na krásne zážitky a aktivity. 

cyklistickasutaz1.jpgcyklistickasutaz2.jpg
divadelnepredstavenie2.jpgdivadelnepredstavenie.jpg
vzoo1.jpgvzoo.jpg
 
Marec 2015 
Spoločne máme za sebou ďalší mesiac. Je to marec, ktorý je známy tým, že je to mesiac kníh. V druhej polovici mesiaca nám už slniečko krásne svietilo a mohli sme si užívať na školskom dvore ale i v parku prvé jarné slnečné lúče. 
Keďže máme mesiac kníh, tak sa deti z lienkovej a žabkovej triedy zúčastnili Besedy so spisovateľom v knižnici. Spisovateľ zaujímavým a humorným spôsobom vyrozprával známe rozprávky – O červenej čiapočke, O kvakovi, Snehulienke a mnoho ďalšich pekných rozprávok. Knižnicu navštívili aj menšie deti, kde im pani knihovníčka ukázala knihy, ktoré sa nachádzajú v knižnici, ako s knihami treba narábať. Knižnicu navštívili ešte raz aj žabkové deti. Zapožičali si knihy, z ktorých im budú pani učiteľky čítať rozprávky keď budú oddychovať. 
V jedno pondelkové dopoludnie deťom spestril koncert pod názvom Hop sa sa hop. Deti si spoločne s Hopkou zatancovali, zaspievali pekné pesničky.  
Tretiu marcovú nedeľu sa v kultúrnom a spoločenskom stredisku konalo podujatie pod názvom Spievala mi stará mať. Tohoto podujatia sa zúčastnili dievčatá z lienkovej a žabkovej triedy. Zaspievali ľudové piesne , ktoré ich naučila pani učiteľka a dostali pekné odmeny. 
Nálada v ľudovej nôte pokračovala aj v stredu, kedy sa dve dievčatá zo žabkovej triedy zúčastnili speváckej súťaže Slávik, ktorá sa konala v materskej škole v Tužine. Dievčatá spievali v ľudových krojoch. 
Keď nám už slniečko tak krásne svietilo, tak na školský dvor nás prišiel navštíviť Sokoliar aj so svojimi kamarátmi ako sova, krkavec, sokolíky... Niektoré deti, ktoré boli odvážnejšie tak ujo sokoliar im dal na ruku rukavicu a sokolík im pristal na ruke. Deťom sa to veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšiu návštevu. 
V posledný marcový pondelok prišlo k nám do materskej školy divadielko. Herci nám zahrali divadelné predstavenie pod názvom Rozprávky z mlyna. Deti zo záujmom sledovali dej rozprávky a na konci predstavenia potešili hercov potleskom. 
Keďže predškoláci sa už pomaličky pripravujú do školy, tak prišla do materskej školy psychologička, ktorá robila testy na školskú zrelosť. 
Tešíme sa na prichádzajúce sviatky jari, ale i na slnečné lúče, ktoré si budeme užívať na školskom dvore v pieskoviskách ale i v krásnom okolí Bojnického zámku a parku. 

divadelnepredstavenie.jpghopsasahop.jpgslaviktuzina003.jpg
sokoliarvms020.jpgspievalasm.jpgstretnutiesospis.jpg
 Február 2015
Dňa 2.2.2015 sa uskutočnil ZÁPIS predškolákov do 1. triedy ZŠ. Bol realizovaný individuálnou formou za prítomnosti rodičov detí. Riešením rôznych úloh – hravou formou zisťovali pani učiteľky na zápise úroveň pripravenosti predškolákov pred vstupom do 1. ročníka. Predškolákom sa v škole páčilo.
V týždni od 2.2. – 6.2. deti z lienkovej a žabkovej triedy absolvovali lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline.
Zo snehu mali radosť vo februári nielen lyžiari, ale i deti na školskom dvore, kde si stavali snehuliakov, guľovali a lopárovali sa. Na školskom dvore sme nezabudli prikrmovať vtáčiky.
5.2. sa konal v MŠ hudobný koncert „Rozprávkový bufet“, kde deti so záujmom počúvali piesne o zvieratkách, hádali hádanky, vypočuli si rozprávku O troch prasiatkach a na záver si  zatancovali.
10.2. sa v lienkovej triede prebehlo štvrté školenie DENTAL ALARMU. Študentka zubného lekárstva učila deti čistiť si správne zúbky. Po ukončení školenia deti dostali certifikát o absolvovaní školenia a omaľovánku „Ako sa starám o svoje zúbky“.
12.2. sme usporiadali v dopoludňajších hodinách pre deti KARNEVAL vo vestibule MŠ neskôr i v triedach. Deti sa na karneval tešili už niekoľko dní dopredu. Zatancovali si s kamarátmi i s pani učiteľkami a predstavili sa v krásnych maskách.
Dobrá zábava, tanec pokračovali aj na MAŠKARNOM PLESE, ktorý bol organizovaný v popoludňajších hodinách v telocvični ZŠ. Deti tu zabával kúzelník rôznymi kúzlami, súťažami, tancom.
MŠ sprostredkovala dňa 24.2. pre deti divadelné predstavenie „ O hlúpom Janovi“, v ktorom si deti vypočuli piesne a vtipné scénky.
Dňa 26.2. sa konal v priestoroch MŠ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Pre deti a ich rodičov sme pripravili rôzne aktivity ako napríklad tvorivé dielne, pohybové hry, prehliadku jednotlivých tried, ukážku práce s interaktívnou tabuľou a počítačom. Deti si odniesli so sebou za odmenu sladkosť a pamätný list.

koncert.jpgnakarnevale.jpg
nakarnevale2.jpgohlupomjanovi.jpg
Január 2015 
Po vianočných prázdninách sme sa opäť všetci zdraví a oddýchnutí vrátili späť do MŠ.
Začiatok mesiaca nám priniesol bohatú nádielku snehu, z čoho mali deti veľkú radosť.Deti zo
všetkých tried postavili na školskom dvore krásnych snehuliakov, guľovali sa, spúšťali dolu briežkom
na lopároch. Pre vtáčiky sme pripevnili na strom búdku , pravidelne s deťmi vtáčiky prikrmujeme
a pozorujeme ich.
Predškoláci zo žabkovej a lienkovej triedy sa v odpoludňajších hodinách dňa 21. 01. zúčastnili na Dni
otvorených dverí v ZŠ. Deti privítali pekným programom prváci a potom už na ne čakalo plnenie úloh
na piatich stanovištiach – v telocvični, na interaktívnej tabuli, v počítačovej učebni a iné. Úlohy boli
hravé a pútavé a deti ich s radosťou plnili.Odmenou za všetky splnené úlohy bolo pre každého jablko
od Snehulienky.
Dňa 27. 01. predškoláci opäť zavítali do ZŠ, aby sa išli pozrieť na vyučovaciu hodinu do I.A. a I.B.triedy.
P. učiteľky pútavo predviedli ako prváci pracujú, ako prebieha vyučovacia hodina, čo sa za prvý polrok
naučili – ako vedia čítať, písať a počítať.
Deti z lienkovej triedy sú zapojené do projektu Dental alarmu, ktorého cieľom je naučiť sa správne
si čistiť zuby. V mesiaci január sa uskutočnili pre deti školenia so študentkami zubného lekárstva.
Bežné dopoludnie v MŠ deťom obohatilo divadelné predstavenie – rozprávka: Kráska a zviera. Deti
sa aktívne zapájali do deja rozprávky, prežívali príbeh a svoje emócie dávali jasne najavo. Na konci
predstavenia odmenili hercov veľkým potleskom.
Deti zo žabkovej triedy navštívili Mestskú knižnicu aby sa zoznámili s novými knižkami.
Prostredníctvom rozprávkových príbehov z knižky Veľké Bum a malé Bum sa oboznámili so
spisovateľom Danielom Hevierom.

divadielko.jpgdodvzs.jpgdodvzs1.jpg
mskbojnice.jpgstavaniesnehuliakov.jpgzubky.jpg
 
December 2014 
A je tu túžobne očakávaný december! Mesiac, ktorý v detských očkách rozsvecuje priania, sny a radosť z očakávaných Vianoc. Aj keď nás pani zima neobdarila bielou snehovou perinkou, deti sa nevzdávajú a stále pohľadmi na oblohu vyzerajú snehové vločky. Vyvolávajú ho zimnými pesničkami, básničkami a tematickým programom, ktorý s pani učiteľkami trpezlivo nacvičovali na svoje triedne besiedky pri príležitosti najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Vo všetkých triedach sa deti prezentovali pred svojimi blízkymi, ktorí nešetrili potleskom. Ani tento rok sme nezabudli ani na našich starkých v Centre sociálnej pomoci. Deti ich potešili svojim vianočným prianím, za ktorý si vyslúžili vrelé slová vďaky a milú sladkosť.
Do našej MŠ aj tento rok zavítal Mikuláš. Privítali sme ho všetci vo vyzdobenom vestibule našej školy. Pretože sme boli celý rok dobrí, prišiel sám bez svojho nezbedného čertíka, za čo mu boli vďačné najmä malí drobci - deti z  kvietkovej a motýlikovej triedy. Za prednes básničiek a pesničiek ich odmenil sladkými balíčkami. Predvianočný čas zmenil naše deti na malých koledníčkov. Koledy zneli v tomto adventnom období z úst detí na Mestskom úrade, pošte, MsK aj v obchode so suvenírmi Modrom dni.
Nielen naše mesto je krásne vyzdobené pri príležitosti týchto sviatkov. Aj naša dominanta Bojnický zámok, nás privítal krásnou výzdobou. V každej sále sa trblietal inak vyzdobený nádherný vianočný stromček. V detských očkách sa zračila nedočkavá túžba po toľko očakávanom blížiacom sa večeri.
Veselé Vianoce všetkým nám!

kolednici.jpgkolednici2.jpgmikulasvms.jpg
vdomoveseniorov.jpgvkniznici.jpgvianocnabesiedka.jpg
November 2014
Pestrofarebné listy zo stromov už pomaly opadli. Pri príjemných jesenných prechádzkach nám šuchocú pod nohami Jesenný deň je obdobím radosti i smútku. Je to čas plný protikladov. Chvíľu je krásne hrejivo a hneď zas hmlisto a veterno. Aby sme deťom spríjemnili jesenné chvíle, pripravili sme pre ne pestrý program.
 Na návšteve v knižnici mali možnosť prostredníctvom maľovaného čítania overiť si svoje poznatky o typických znakoch jesene.
Aj náš školsky dvor sme sa snažili si pred zimou upratať pohrabaním lístia a zametením ihrísk a chodníkov, aby naň mohla padnúť mäkká snehová perina, pod ktorou bude oddychovať.
Preto, že v jesennom období pribúda aj viac chorôb, prostredníctvom divadelného predstavenia Hugo a jeho sladkosti sa mohli deti oboznámiť so zdravou výživou a vitamínmi, prostredníctvom ktorých sa dá tiež chorobám predchádzať.
O tom, že jeseň je naozaj pestrá, sme sa mohli presvedčiť aj prostredníctvom súťaže predškolákov v prednese poézie s jesennou tematikou. Deti poznajú o jeseni ozaj veľké množstvo básní a vedia ich aj so zanietením interpretovať. Víťazmi boli všetky prítomné deti, odmenou im bolo malé sladké prekvapenie.
V prírode už všetko nasvedčuje tomu, že pani zima sa už nezadržateľne blíži a my sa tešíme čo nám nadelí.
divadelnepredtavenie004.jpgjesenneupratovanie.jpg
otvorenahodina.jpgsutazvprednese.jpg
 
  Október 2014
...s príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Je to obdobie, kedy sa príroda ukladá na zimný spánok, kedy naopak škôlky a školy ožívajú detským džavotom. Chŕlime jesenné nápady , zapĺňame nástenky , chodby rôznymi jesennými prácami a hlavičky tematickými básňami či piesňami.
Najmenšie deti prestali plakať, začali sa zapájať do všetkých aktivít, v ktorých ich podporujú aj rodičia, za čo im ďakujeme. Záhrady nám odovzdali svoje bohatstvo v podobe , ovocia , či zeleniny. My sme s pomocou iných materiálov vytvorili z týchto darov najrôznejšie výtvory a vyzdobili nimi spoločné priestory vstupnej haly.
Zubaté slniečko nás už natoľko neohreje a tak sme znovu začali s naším saunovým programom pre deti staršej vekovej skupiny. Vďaka takejto možnosti sa deti otužujú čím získavajú imunitu , aby lepšie zvládli prechodné jesenné obdobie, zimu a postupne i jar.
S maličkými deťmi sme sa kúsok posunuli , naše malé kvietky sa zoznámili s interaktívnou tabuľou , postupne sa na elementárnej úrovni oboznamujú so všetkými výchovno-vzdelávacími činnosťami , úlohami a cieľmi.
Predškoláci a stredné deti navštívili knižnicu a stretli sa ilustrátorom , ktorý ich hravou formou oboznámil so svojou prácou.
Keďže sme mali v mesiaci október aj tému „Úcta k starším“ najstaršie deti našej materskej školy navštívil domov dôchodcov a potešili ľudí v jeseni svojho života krátkym kultúrnym pásmom a malými darčekmi.
Taktiež navštívili aj v rámci svojich predškolských aktivít základnú školu a terajších prváčikov , aby sa oboznámili s prostredím základnej školy a systémom práce a učenia, ktoré ich čoskoro čaká.
Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity rôzneho druhu.

jesennecarovanie.jpgnanavstevevzs.jpg
stretnutiesilustratorom.jpgvdopmoveseniorov.jpg
 
September 2014 
Letné prázdniny sú už dávno za nami a to znamená, že po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkoch  sa opäť stretli v našej MŠ tí, ktorí do MŠ už  chodili,  vrátili sa k starým kamarátom, hračkám, p. učiteľkám, no pribudli nám aj noví kamaráti – kvetinky a motýliky. Najprv boli ich očká plné sĺz a smútku za mamičkou, ale už sa z nich stali veselí škôlkari, ktorí s úsmevom kráčajú za svojimi p. učiteľkami a tie im rôznymi aktivitami dokážu vyčariť úsmev na tvári. . Z vlaňajších predškolákov sa stali prváci, žiaci ZŠ.
Deti so slniečkovej, lienkovej a žabkovej triedy boli navštíviť počas mesiaca september tetu knihovníčku Lenku. Dozvedeli sa aké má nové knižky, porozprávala si všeličo zaujímavé a aj poukazovala, kde sa aké knižky nachádzajú ako ich treba hľadať. Keďže v knižnici sa knižky požičiavajú, zopár si ich škôlkari požičali, aby im p. učiteľky z nich mohli pred spaním prečítať rozprávku, či detské príbehy.
V tomto školskom roku k nám prišli aj dve nové p. učiteľky do lienkovej triedy Miška a do žabkovej Evka. Máme nové ohradené pieskovisko, ktorému sme sa veľmi potešili. A čo máme ešte nové? Ihrisko, ktoré naši predškoláci vyskúšali jazdením na kolobežkách. Krásy jesennej prírody a pekné slnečné dni využívame na prechádzky do okolia zámku a zbieranie rôznych prírodných materiálov, ktoré využívame na výtvarnej a pracovnej výchove.
Už sa tešíme na rôzne aktivity, ktoré nás čakajú v mesiaci október.

medziknizkami.jpgnakolobezkach.jpgnasinovyskolkari.jpg
sutazvjazdenakolobezkach.jpgvkniznici.jpgvskolkesanampaci.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web