obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
 
 
OZNAM 
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.   
Prijímajú sa deti od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (školský zákon č. 245/2008). Deti od 2,5 do 3 rokov sa prijímajú v prípade voľného miesta a osvojených hygienických návykov.  
 
Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 5 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto prijme iné dieťa. 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
Škôlkarské zvesti 2016/2017 
i-pdf.gif
 
December 2018
Mesiac december je určite pre deti jeden z najradostnejších mesiacov, čo sa potvrdilo aj v našej materskej škole. Počas celého mesiaca prevládala radostná nálada, deti boli plné očakávania.  
Radosť im urobil Mikuláš, ktorý navštívil materskú školu spolu s anjelom a čertom a tiež teta Marta so svojím hudobno – divadelným programom pod názvom Vianoce v detskej izbičke. 
Dobrá nálada nechýbala ani na vianočných besiedkach. Deti potešili svojich najbližších pekným vianočným programom, spolu sa tešili z prichádzajúcich Vianoc.  
Predškoláci nezabudli ani na našich starkých v Centre sociálnej pomoci. Obdarovali ich vianočnými pozdravmi, anjelikmi, spolu si zaspievali koledy, čím vyčarili na ich tvárach úsmev.  
Čaro Vianoc mohli deti obdivovať na prehliadke Bojnického zámku, kde ich v zlatej sále čakal Mikuláš s balíčkami.  
V knižnici si deti vypočuli pútavé vianočné príbehy, mali možnosť prezrieť si knihy s vianočnou tematikou.  
Naši škôlkári chodili koledovať, čím šírili v Bojniciach dobrú náladu. Vytvorili vianočné ozdoby z prírodného materiálu a týmito ozdobami vyzdobili vianočné stromčeky, ktoré potešili obyvateľov a návštevníkov Bojníc. 
Svojim kultúrnym programom, ktorý nacvičili so svojimi p. uč. Monikou Dzinovou a Soňou Koprdovou otvorili podujatie Bojnický Kračúň kde sme si všetci  
popriali šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového roka 2019. 
 
                                     Lívia Pračková, učiteľka ZŠ s MŠ Bojnice 
 
November 2018
November je posledným jesenným mesiacom. Je čarovným obdobím plným farieb, ale aj zmien počasia a predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím. Tohtoročný november nám doprial veľa slnečných a teplých jesenných dní. Naše deti si ho dosýta vychutnali na školskom dvore, ktorý je bohato vybavený rôznymi preliezkami, drevenými domčekami či altánkom na oddych. Absolvovali viacero jesenných     turistických vychádzok do blízkeho okolia. Pozorovali, aj porovnávali ako sa  s príchodom jesene mení  príroda. Ulice, parky a záhrady boli plné opadaného lístia, ktoré vytvárali farebné koberce. Veru sa aj vyšantili a vyváľali v kopách napadaného lístia ako v perinke. Tieto dojmy a zážitky potom krásne vyjadrili vo svojich prácach, ktorými sa prezentovali na svojich nástenkách v MŠ.   
Začiatkom mesiaca sme si spolu zažili lampiónový sprievod večernými Bojnicami, ktorý prvý krát zažili aj deti z malých tried. Svojimi svetielkujúcimi lampiónmi rozsvietili naše Bojnice a spolu s rodičmi si zapísali do svojich srdiečok nový zážitok. Okrem svetla do večerného mesta priniesli radosť a veselú náladu, ktorú preniesli nielen na svojich rodičov a známych, ale aj prizerajúcich sa návštevníkov a turistov. 
Deti zažili aj množstvo umeleckých zážitkov pri sledovaní divadelných predstavení. Predstavenie TIK – TAK či divadielko KURIATKO v podaní skvelého DIVADLA NA TRAKY u detí vyčarilo spokojnosť a veľký emocionálny zážitok.  
Do triedy predškolákov prišla na návštevu teta spisovateľka Lucia Benková, s ktorou sa deti porozprávali o jej pútavých príbehoch z knižky Paleta života zajačika Čudováčika Kto vie, možno práve u niektorého z nich zažala iskierku k písaniu a o pár rôčkov si budú spolu podávať ruky ako spisovatelia pre deti a mládež. 
Hudobné divadlo LA MUZICA sa nám predstavilo hudobno – pohybovou ukážkou  s prvkami baletu, ktorý si vyskúšali aj samotné deti. Zapájali sa nielen tancom, spevom, ale aj hrou na detské rytmické nástroje. Rozžiarené detské očká a usmiate tváričky boli opäť nezabudnuteľné. 
Toto kúzelné jesenné obdobie je už však za nami. Všetci sa už tešíme na príchod zimy a ďalšie zážitky, ktoré nás budú čakať v ďalšom, už zimnom mesiaci december. 
 
Október 2018 
 
Hneď na začiatku mesiaca sa naši predškoláci preniesli do starých čias pretože navštívili výstavu starých hračiek a veci v DK v Bojniciach. Na druhý deň prišla návšteva zase k nám do MŠ a bola to naša dobrá kamarátka Simsalala s ktorou sa mi už poznáme a ako vždy sme sa s ňou poriadne nasmiali a vyšantili.  
     Samozrejme, že sme ani tento mesiac nezabudli na našich seniorov a predviedli sme im v podaní našich najstarších rôzne piesne a básne k príležitosti úcty k starším. Aj my v MŠ vieme, že musíme mať úctu aj k svoju zdraviu a preto nám prišli porozprávať o ľudskom tele to čo sme ešte nevedeli.  
     V tomto mesiaci sme sa vybrali na turistickú vychádzku a naša cesta smerovala do domu seniorov kde opäť naši najstarší potešili seniorov svojimi piesňami a básňami a oboznámi sa s prostredím. 
     Aby sme len my stále niekde nechodili tak aj k nám prišla návšteva a to rovno zo ZUŠ Bojnice a zahrali nám krásny koncert. A ako by to bolo keby sme v MŠ netancovali a nie tak z hocikým ale s Tarajkom a Poletajkou z rozprávkova ktorý nám spravili mini disco show.  
      A ako to už chodí mesiac Október je spojení s vyrezávaním tekvíc a my sme sa rozhodli celý jeden týždeň venovať týmto oranžovým „potvorkám“. Vyrezávali sme, lepili, zdobili, kreslili a všetko možné aj nemožné sme s tekvicami robili a nakoniec k nám prišla jesenná víla s ktorou sme aj s rodičmi pozapaľovali našich vyparádených svetlonosov.  
     Naši predškoláci sa už nevedia dočkať kedy zasadnú do školských lavíc tak sa tam vybrali pozrieť a zoznámiť sa s prostredím.  
     A ani sme sa nenazdali a už k nám klope na dvere nový mesiac. Kto vie ktorý to je? 

September 2018 
-          adaptácia novoprijatých  detí v MŠ  
-          aktivita ku  SVETOVÉMU DŇU MLIEKA NA ŠKOLÁCH  
-          jesenná turistická vychádzka spojená so zberom gaštanov    
-          divadelné predstavenie DROZDÍK ČIMO 
-          akcia JESENNÉ KOLOBEŽKY 
-          predstavenie v DK v PRIEVIDZI  - VESMÍRNE TAJOMSTVÁ  
-          návšteva MESTSKEJ KNIŽNICE 

-     
Jún 2018
Počas celého mesiaca nás sprevádzalo krásne slnečné počasie, ktoré prispelo k pohode a dobrej nálade. 1.jún Medzinárodný deň detí bol plný očakávania a túžby po prekvapení. - deti z kvetinkovej triedy súťažili na školskom dvore - deti z motýlikovej a slniečkovej triedy navštívili Planetárium Maximiliána Bella v Žiari nad Hronom - deti z lienkovej a žabkovej triedy sa tešili z jazdy na koňoch v Nedožeroch- Brezanoch V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom sme navštívili knižnicu. Na nádvorí deťom teta Kristínka prečítala pútavý príbeh O škôlkarke a školáčke Terezke a teta Katka Nevedkove dobrodružstvá. Uskutočnili sa divadlá - Zvieratkovo s tetou Martou na školskom dvore -Simsalala, s ktorou si zatancovali - Emulienka - Normenov svet - Palculienka Deti sa oboznámili aj s činnosťou Psovodov a tiež sanitkou, na čo slúži a s dôležitosťou poskytnutia prvej pomoci pre záchranu života Naši predškoláci mali možnosť naučiť sa základy korčuľovania v týždennom kurze INLINE FATRA SKI pod vedením inštruktorov. Predposledná júnová sobota patrila Dňu rodiny. Na našom školskom dvore bolo veselo. Deti si s rodičmi zasúťažili v rôznych disciplínach. Spoločne sme si zatancovali, zahrali sa a nechýbalo ani pohostenie. V predškolských triedach sa uskutočnili rozlúčkové besiedky. Predškoláci vystupovali v kultúrnom dome na rozlúčke deviatakov. Všetci sa už tešíme na prázdniny, tak si poprajme krásne leto, aby sme sa v septembri stretli oddýchnutí a s množstvom zážitkov a energie.  

bycikle.jpgcitanienanadvori.jpgdenrodiny.jpg
denrodiny01.jpgdivadloemulienka.jpgkolobezkari.jpg
korculiarskykurz.jpgnormenovsvetdivadlo.jpgrozluckauprimatora.jpg
sikovnicyklisti.jpgtablo.jpgsimsala2.jpg
zachranariprvapomoc.jpgzamokkvetinky.jpg
Máj 2018
Apríl so svojim vrtkavým počasím prešiel veľmi rýchlo, a už tu bol začiatok mája, pre mnohých ľudí najkrajšieho mesiaca v roku. Všade omamujúca vôňa jarných kvetov. Práve v tomto čase rozpuku nového života v prírode, hneď v prvých májových dňoch sme si pripomínali sviatok matiek. Matka – človek, ktorý dáva svetu nový ľudský život, najvzácnejší poklad. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej MŠ. V každej triede si deti so svojimi p. učiteľkami pripravili pre mamičky besiedku, na ktorej rozdávali lásku plným priehrštím v podobe básní, piesní a tančekov. Dňa 13. 05. z príležitosti Dňa matiek predškoláci zo žabkovej triedy boli vystupovať s programom pre mamičky a staré mamy v Dome kultúry v Dubnici. Máj sa niesol v duchu lásky k prírode. Krásne a teplé dni sme využívali na vychádzky do blízkeho prírodného okolia. Deti spoznávali chránené stromy a rastliny, pozorovali chrobáčiky v tráve a učili sa spoznávať niektoré lúčne a okrasné kvety. Ako každý mesiac, aj v máji navštívili deti Mestskú knižnicu. Teta Katka privítala deti z kvetinkovej triedy na nádvorí knižnice. Deťom pútavo prečítala rozprávku O pštrosovi. Rozprávka sa deťom veľmi páčila. Krásne chvíle a zážitky si naši škôlkari užívali v poslednom týždni mesiaca nasledujúcimi výletmi: Návšteva planetária v Žiari Nad Hronom, výlet na Rematu , návšteva ZOO, návšteva jazdeckého klubu Nedožery Brezany spojená s jazdou na koníkoch. Obohatením pre deti bolo aj divadelné predstavenie Zázračná krajina , ktoré sa uskutočnilo 31. 05. na školskom dvore MŠ. Čoskoro sa so školským rokom rozlúčime a tešíme sa aj na ďalšie zaujímavé akcie čo nás čakajú v mesiaci jún.  

divadlozazracnakrajina.jpghvezdaren.jpgkone.jpg
nevidiaci2.jpgremata3.jpgzookvetinky1.jpg
Apríl 2018
5.4.bol v základnej škole Deň otvorených dverí.Predškoláci sa veľmi tešili čo tam uvidia aj aké prekvapenia im p.uč pripravili.Program bol bohatý...deti pracovali na interaktívnej tabuli,telocvični si vyskúšali rôzne cviky na školáckom telovýchovnom náčiní, s.p.učiteľkou sa pokúšali zaspievať anglickú pieseň,na počítačoch hrali puzzle a triedili farby.Pri poslednom kútiku si vyfarbovali,vystrihovali,lepili korunu na hlavu.Deti odchádzali domov s rodičmi natešené,plné dojmov a aj nedočkavosti kedy už pôjdu sa zapísať do tejto veľkej školy. Ten sa uskutočnil 11.4. , ktorý deti hravo a bez strachu zvládli. 12.4.predškolaci navštívili nielen ZOO ale aj ZOO-školu.Tu im teta rozprávala o centre záchrany pre zvieratká. Boli sme spolu pozrieť aj zverolekára, ktorý sa o zvieratká stará keď sú choré. 19.4.boli deti v knižnici.Na túto návštevu sa vždy tešia...o čom bude rozprávanie dnes?Teta ich zoznámila s knihou o pirátoch,ich lodi-co zaujímalo hlavne chlapcov! Aj tento mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme....DD 17.4.k nam prišla teta Marta zo Žiliny s rozprávkou O Popolvarovi. V týždni od 16.4 deti pomáhali pri skraslovani školského dvora z príležitosti Dňa zeme-touto cestou aj ďakujeme rodičom ktorí sa tiež podielali na tejto akcii.Deti spoločne vytvorili zemeguľu.... 27.4. nás navštívila Zdravka, ktorá deti hravou formou prostredníctvom rozprávky učila o zdravej výžive. Mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme...  

dendodvzs.jpgdivadlopopolvar.jpgdod2vzs.jpg
exkurziazverolekar.jpgzdravavyziva.jpgzooskola2.jpg
Marec 2018
Ten čas ale letí, ani sme sa nenazdali a už tu máme tretí mesiac v roku – marec. V marci sa s nami počasie niekedy parádne pohralo a vykúzlilo všelijaké dni. Nekúzlilo len počasie ale aj sám ujo kúzelník, ktorý nás navštívil jedného pekného dňa a ukázal nám, že kúzlenie je veľká zábava. Keďže mesiac marec je mesiacom kníh, tak ani mi najmenší z MŠ sme si nemohli nechať ujsť príležitosť dozvedieť sa o knihách viac. Navštívili sme knižnicu, ale aj knižnica navštívila nás. No dobre, nie presne knižnica ale pani spisovateľka Gulterová, ktorá je s knihami veľmi spojená a prežili sme s ňou poučnú besedu. Ešte aby som nezabudla, keďže hovoríme o mesiaci knihy s ktorými súvisia básne a rozprávky mali sme aj kráľa rozprávok, presnejšie kráľovnú. S pomedzi všetkých detí, ktoré boli tiež fantastické to vyhrala Karolína Cipov a stala sa na tento školský rok kráľovnou rozprávok.Školský rok sa už prehupol za svoju polovicu a brány našej MŠ boli otvorené novým deťom, ktoré sa chcú učiť, zabávať, spievať, tancovať ... mali sme pre nich deň otvorených dverí počas ktorého nás prišli pozrieť a zoznámiť sa. Naši predškoláci si spravili výlet aj do Základnej školy aby videli kde budú na o rok sedieť v lavici a učiť sa. Predškoláci boli tiež potešiť svojim programom v domove dôchodcov všetky ženy pri príležitosti sviatku MDŽ.Nedá sa nespomenúť aj spevácku súťaž Spievala mi stará mať, kde sme mali zastúpenie a aj víťazov. I kategórie (3 – 6 roční) veľmi šikovné a všetky sa umiestnili na pódiových miestach: Katka Svitková III. miesto, Alexander Matlovič II. miesto, Adamko Rázga I. miesto.A tesne pred tým ako sme sa rozpŕchli na Veľkonočné sviatky náš ešte navštívilo divadlo Na traky ktoré nám zahralo zábavné ale aj veľmi poučné predstavenie V komore je myš.Marec sme ukončili s rozlúčkou zimy a vítaním jari, keď sme spoločne upálili a hodili Morenu do rieky, ktorú si deti vlastnoručne vyrobili  

besedasospisovatelkou.jpgdodvms.jpgkralrozpravok2.jpg
kuzelnik.jpgnavstevadomdochodcov.jpgnavstevakniznice2.jpg
navstevazs.jpgspievalamistaramat.jpgvynasaniemoreny.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web