obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
 
 
OZNAM 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
Február 2020
 
Zima. Viete čo je na nej najkrajšie? Sánky, prechádzky zasneženou prírodou a malé vločky padajúce na, už aj tak dosť zamrznutý nos. Každý z nás dobre pozná ten pocit praskajúceho snehupod nohami. To je pár vecí, ktoré máme na zime naozaj radi. Začína mrznúť, celý sneh sa mení na veľkú snehovú guľu. Tešili sme sa na krásne zasneženú prírodu. Perinbabka však tento rok zaspala. Bolo nám to ľúto, ale nás to však neodradilo aj tak sme absolvovali turistické prechádzky po „ našich“ krásnych Bojniciach. O najznámejších a zároveň najveselších dňoch fašiangu deťom porozprávala teta Marta. Svojím hudobným pásmom im priblížila fašiangové tradície, ktoré sú spojené so sprievodmi maskovaných ľudí.Fašiangy čas veselosti, radovania, hlučnosti a hodovania. My sme ich tiež oslávili karnevalom. Všetci sa samozrejme veľmi tešili. Bola to najväčšia udalosť aká sa v tento mesiac v našej materskej škole udiala.Niektoré masky boli fakt obdivuhodné.....ťažko bolo vybrať víťaza boli ním všetci. Po rušných fašiangoch nasledovala popolcová streda, ktorou sa začínal štyridsať dní trvajúci veľký pôst. V období po popolcovej stredesa už neorganizujúžiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedyčlovek pripraviť fyzicky aj duševne na jeden z najdôležitejších sviatkov – Veľkú noc. Už teraz sa tešíme na zvyky veľkonočného týždňa, ktoré mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred začiatkom jarných prác. 
Autor: Koprdová Soňa 
 
 Január 2020
Po vianočných prázdninách sme sa opäť šťastne zvítali s našimi kamarátmi v MŠ obohatení plnými zážitkami z Vianoc. Vzhľadom na to, že nám v posledných rokoch perinbabka nepraje, počas prechádzok sme s deťmi pozorovali spiacu prírodu. Na školskom dvore sme umiestnili kŕmitka pre vtáčikov, do ktorých sme pravidelne sypali potravu. Spoza okien ich deti so záujmom pozorovali a tým sa učili vtáčikov spoznávať. Na základe dojmov a zážitkov v rámci vzdelávacích aktivít si v jednotlivých triedach vytvorili pekné obrázky vtáčikov a kŕmitok, ktorými si skrášlili svoju šatňu. Pravidelnými návštevami Mestskej knižnice pestujeme u detí pozitívny vzťah ku knihe. Deti ju navštevujú s obľubou, kde sa im tety Katka a Lenka s veľkou starostlivosťou venujú a oboznamujú ich s knižnými novinkami. Aktivity v knižnici sú zamerané na ročné obdobia a tak tomu bolo aj v januári. V tomto mesiaci sme pokračovali v projekte Zdravý úsmev, zameraným na ústnu hygienu. Naše deti vedieme k ľudovým tradíciam a k folklóru. 23. 01. k nám zavítal folklorista a umelec pán Juraj Dufek z Bojníc s manželkou. Pripravili si pre deti prekrásny fašiangový program. Deti toto vystúpenie veľmi emocionálne obohatilo. Tento významný umelec, jediný výrobca gájd na Slovensku je bývalým žiakom našej MŠ. Od 27. 01. – 31. 01. sa predškoláci z našej MŠ zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Zdokonaľovali sa v lyžovaní pod vedením lyžiarskych inštruktorov. Boli by sme radi, keby pani zima ešte nepovedala posledné slovo, aby sme mohli uskutočniť našu tradičnú zimnú olympiádu. 
Autor: Gabriela Babicová 
 
December 2019
December- mesiac zhonu, príprav ,bilancovania...ale aj radostí, očakávaní a rozžiarených očí.Tento mesiac milujú veľkí aj malí.December bol aj v našej MŠ plný  zaujímavých podujatí a akcií. Hneď na začiatku mesiaca k nám zavítalo Divadlo na traky s rozprávkou Guľko - Bombuľko, kde sa deti zoznámili s významom priateľstva,aj lásky. 5.12 boli deti zo 4. triedy (motýliky ) v knižnici.Teta Katka im prerozprávala rozprávky: Krtko a Vianoce a Anjel Zlatohlávok.Potom si deti pod jej vedením zhotovili anjela z papiera.V piatok 6.12 . ku nám do MŠ zavítal Mikuláš v sprievode pomocníkov- čerta, anjela, snehuliaka. Deti im zaspievali, zarecitovali a Mikuláš im za odmenu rozdal balíčky.9. 12. ku nám zavítala naša známa teta Marta zo Žiliny s pásmom Vianoce na dedine.Deti zoznámila s rôznymi vianočnými zvykmi,priblížila vznik Adventu.Samozrejme deti si s ňou aj zaspievali, zatancovali.Hneď na druhý deň išli deti: slniečka, lienky, motýliky do zámku. Princezná, ktorá ich prehliadkou zámku sprevádzala, ich zoznámila nielen s históriou hradu ale aj s rôznymi zvykmi, ktoré sa v minulosti tradovali.V Zlatej sále im rozdala balíčky, ktoré im tam nechal Mikuláš.A to už začal čas vianočných besiedok!Deti zo 4. triedy (motýliky ) si pod vedením svojich p. učiteliek (V. Mančíkovej, D. Dolinajovej  ) pripravili divadelné pásmo Vianočné nebo.Po programe detí, ktorý rodičia odmenili veľkým potleskom, si deti v rámci tvorivých dielní vyzdobili stromček z medovníka-premenili ho na vianočný.Potom nasledovala malá hostinka a samozrejme tancovanie.Vianočné besiedky boli uskutočnené vo všetkých triedach materskej školy.Rodičia sa tak v čase zhonu a príprav  mohli potešiť svojimi deťmi -  programami, ktorý všetky deti nacvičili so svojimi p. učiteľkami. 19. 12 boli deti z MŠ na vystúpení Svetielko, kde  deti vystúpili s pásmom básní, piesní s Vianočnou tematikou. 
20.12 boli deti zo 4. triedy, ako každý rok, koledovať a popriať krásne Vianoce tetám na MÚ, v KaSS ,na Pošte.Tety ich obdarovali sladkosťami.A takto prešiel celý mesiac .Ani sme sa nenazdali a museli sme sa rozlúčiť.Ale nie na dlho...stretneme sa opäť v Novom roku 2020.Krásne Vianoce, veľa pohody, lásky a samozrejme deťom veľa darčekov želajú všetci zamestnanci MŠ. V Novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov. 
napísala D. Dolinajová .učiteľka MŠ 
 
November 2019
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútika. S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem na ktorej vytvárajú farebné koberce. Posledným jesenným mesiacom je mesiac november, ktorý má svoje čaro a je niečím výnimočným. Výnimočné boli aj akcie v našej materskej škole, ktoré sú vždy originálne a nezabudnuteľné.4. novembra sme oslavovali deň materských škôl. Pri tejto príležitosti sme sa spoločne zahrali so všetkými kamarátmi z celej materskej školy rôzne hry a súťaže. Samozrejme nechýbala ani tancovačka. Na svätého Martina sme rozsvietili Bojnice tým, že sme usporiadali lampiónový sprievod. Vo večerných hodinách sme sa stretli na našom školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne rodičia, deti, p. uč. vybrali do mesta, ktoré sme lampiónmi rozsvietili. Tak ako každý mesiac, tak aj tento sme sa potešili divadelným predstaveniam. Tento krát to bolo divadielko o Jankovi Poljenkovi a Pesničkovo. Triedy predškolákov navštívili ZŠ, kde sa oboznámili z jej priestormi, lebo čas letí a čo nevidieť z nich budú prváci. Naše deti veľmi radi chodia do mestskej knižnice, preto sme ju navštívili aj tento mesiac jednotlivo každá trieda a oboznámili sa s novými knižnými produktmi. Tak ako každé ročné obdobie, tak aj každý mesiac v ňom je niečím výnimočný a niečím nás inšpiruje pri plánovaní našich aktivít. Tešíme sa na zimu a mesiac december, ktorý sa nesie v duchu Vianoc. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov. 
Bc. Iveta Adámiková 
 
 Október 2019
 
V dňoch od 1. 10. Do 4. 10. 2019 sme spolu s rodičmi zaplnili celý vestibul MŠ prácami detí. Pri zhotovovaní im pomohli pani učiteľky a hlavne rodičia. Výstavka prebehla pod názvom Jesenné čarovanie z plodov záhrad, polí a lesov. 1. 10. 2019 sa deti zúčastnili divadelného predstavenia Talentína, na ktorom boli inšpirovaní slovom, spevom a hudbou k vyjadreniu a odhaleniu svojho talentu. 9. 10. 2019 prišla medzi nás naša dobrá kamarátka Simsala, s ktorou je vždy dobrá zábava. Znova sme sa s ňou nasmiali a poriadne vyšantili. Niektoré triedy i v tomto mesiaci si uskutočnili jesenné turistické vychádzky. Samozrejme, že sme ani tento rok v mesiaci október nezabudli na našich starkých. V Dome seniorov v Bojniciach s pesničkami a básničkami vystúpili dňa 14.10. 2019deti III. triedy.S krátkym pásmom vystúpili aj deti IV. triedy dňa 13.10. 2019 v DK Dubnicatiež s programom pre našich seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 11.10., 15.10. a 21.10. 2019 deti I. A, I. B, a II. triedy mali krásne rozprávkové dopoludnie v knižnici. Oboznámili sa s prostredím a pani vedúca umožnila deťom zážitkové čítanie z kníh o zvieratkách. Deti boli aktívne, spolupracovali. 14.10. 2019 zavítala do Slniečkovej triedy slečna Lucia Borková, ktorá je študentka Zdravotníckej školy – odbor zubný laborant. Formou rôznych aktivít porozprávala deťom o správnom čistení zúbkov, čo k tomu potrebujú. Ešte má naplánované dve stretnutia. Touto novou aktivitou boli deti nadšené. 22.10. 2019 sme mali návštevu žiakov zo Základnej umeleckej školy v Bojniciach. Zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch a zaspievali známe piesne. Talent žiakov bol odmenený potleskom a úsmevom našich detí. 29.10 2019 prostredníctvom divadelného predstavenia Na farme, sa naša MŠ zaplnila zvieratkami a zvukmi domácich zvierat. Deti si z predstavenia odniesli veľké množstvo nových a užitočných informácií. Kúzelné jesenné počasie každoročne oslavujeme rozsvietením svetlonosov. Od 21.10. 2019 si rodiny priniesli vyrezané tekvice. Spoločne sme ich rozsvietili. Deti na jesenné prázdniny odchádzali plné radosti a nadšenia. 
 
 September 2019
Tak sme sa opäť v septembri stretli v našej materskej škole s deťmi a ich maminkami a ockami. Ako každý rok, aj tento sme privítali v našej MŠ novoprijaté deti. September je u nich hlavne o tom, aby sa dokázali začleniť do kolektívu, zvyknúť si a zblížiť sa s pani učiteľkami, neplakať pri odchode rodičov, spoznať nové hračky, nájsť si medzi deťmi kamarátov. Adaptácia prebehla v celku úspešne, bolo zopár slzičiek, ale deti rýchlo zistili, že v škôlke neostanú už navždy a že maminka a ocko po nich poobede, keď sa vyspinkajú prídu. Aj u väčších detí je všetko v poriadku, tešili sa po prázdninách na svojich kamarátov a na hry s nimi. Bolo krásne počasie, počas pobytu vonku sme ešte stihli využiť náš krásny areál s domčekmi, pieskoviská, lezeckú stenu, pavučinu, preliezky, ale aj odrážadlá a kolobežky. Deti si radi pod veľkým orechom zbierajú oriešky, rozbíjajú a chrumkajú ako veveričky. Vytvorili sme si vo vestibule krásnu jesennú výzdobu a výstavku z prírodnín, ktorú budeme ešte priebežne dopĺňať výtvormi z jednotlivých tried. Pri príležitosti,, Dňa mlieka" sme uskutočnili zaujímavé aktivity zamerané na spoznávanie významu mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka, čo všetko sa z mlieka vyrába a pre ilustráciu dostali za úlohu spolu s rodičmi priniesť obaly, krabičky a kelímky z už použitých výrobkov, v škôlke kreslili kravičku, odtláčali na ňu svoje rúčky, lepili ovečku, kozičku, z krabíc a kelímkov tvorili výtvory podľa vlastnej fantázie, hrali štafetové hry. Deti z predškolských tried navštívili knižnicu, kde sa zoznámili s jej priestormi, históriou a významom. Požičali si aj rozprávky na čítanie v triede. Posledný septembrový týždeň k nám zavítala opäť teta Marta so svojím divadelným predstavením,, Dubkáčik a Muchotrávka". Pretože jeseň je čarovné a farebné ročné obdobie, tešíme sa, že aj v ďalšom mesiaci október budú naše aktivity zamerané na prírodu a prácu s jesennými plodmi a prírodninami. Snáď nám bude ešte počasie priať, aby sme mohli byť s deťmi čo najviac vonku na čerstvom vzduchu. 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web