obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
 
 
OZNAM 
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.   
Prijímajú sa deti od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (školský zákon č. 245/2008). Deti od 2,5 do 3 rokov sa prijímajú v prípade voľného miesta a osvojených hygienických návykov.  
 
Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 5 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto prijme iné dieťa. 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
Škôlkarské zvesti 2016/2017 
i-pdf.gif
 
 
Október 2018 
 
Hneď na začiatku mesiaca sa naši predškoláci preniesli do starých čias pretože navštívili výstavu starých hračiek a veci v DK v Bojniciach. Na druhý deň prišla návšteva zase k nám do MŠ a bola to naša dobrá kamarátka Simsalala s ktorou sa mi už poznáme a ako vždy sme sa s ňou poriadne nasmiali a vyšantili.  
     Samozrejme, že sme ani tento mesiac nezabudli na našich seniorov a predviedli sme im v podaní našich najstarších rôzne piesne a básne k príležitosti úcty k starším. Aj my v MŠ vieme, že musíme mať úctu aj k svoju zdraviu a preto nám prišli porozprávať o ľudskom tele to čo sme ešte nevedeli.  
     V tomto mesiaci sme sa vybrali na turistickú vychádzku a naša cesta smerovala do domu seniorov kde opäť naši najstarší potešili seniorov svojimi piesňami a básňami a oboznámi sa s prostredím. 
     Aby sme len my stále niekde nechodili tak aj k nám prišla návšteva a to rovno zo ZUŠ Bojnice a zahrali nám krásny koncert. A ako by to bolo keby sme v MŠ netancovali a nie tak z hocikým ale s Tarajkom a Poletajkou z rozprávkova ktorý nám spravili mini disco show.  
      A ako to už chodí mesiac Október je spojení s vyrezávaním tekvíc a my sme sa rozhodli celý jeden týždeň venovať týmto oranžovým „potvorkám“. Vyrezávali sme, lepili, zdobili, kreslili a všetko možné aj nemožné sme s tekvicami robili a nakoniec k nám prišla jesenná víla s ktorou sme aj s rodičmi pozapaľovali našich vyparádených svetlonosov.  
     Naši predškoláci sa už nevedia dočkať kedy zasadnú do školských lavíc tak sa tam vybrali pozrieť a zoznámiť sa s prostredím.  
     A ani sme sa nenazdali a už k nám klope na dvere nový mesiac. Kto vie ktorý to je? 

September 2018 
-          adaptácia novoprijatých  detí v MŠ  
-          aktivita ku  SVETOVÉMU DŇU MLIEKA NA ŠKOLÁCH  
-          jesenná turistická vychádzka spojená so zberom gaštanov    
-          divadelné predstavenie DROZDÍK ČIMO 
-          akcia JESENNÉ KOLOBEŽKY 
-          predstavenie v DK v PRIEVIDZI  - VESMÍRNE TAJOMSTVÁ  
-          návšteva MESTSKEJ KNIŽNICE 

-     
Jún 2018
Počas celého mesiaca nás sprevádzalo krásne slnečné počasie, ktoré prispelo k pohode a dobrej nálade. 1.jún Medzinárodný deň detí bol plný očakávania a túžby po prekvapení. - deti z kvetinkovej triedy súťažili na školskom dvore - deti z motýlikovej a slniečkovej triedy navštívili Planetárium Maximiliána Bella v Žiari nad Hronom - deti z lienkovej a žabkovej triedy sa tešili z jazdy na koňoch v Nedožeroch- Brezanoch V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom sme navštívili knižnicu. Na nádvorí deťom teta Kristínka prečítala pútavý príbeh O škôlkarke a školáčke Terezke a teta Katka Nevedkove dobrodružstvá. Uskutočnili sa divadlá - Zvieratkovo s tetou Martou na školskom dvore -Simsalala, s ktorou si zatancovali - Emulienka - Normenov svet - Palculienka Deti sa oboznámili aj s činnosťou Psovodov a tiež sanitkou, na čo slúži a s dôležitosťou poskytnutia prvej pomoci pre záchranu života Naši predškoláci mali možnosť naučiť sa základy korčuľovania v týždennom kurze INLINE FATRA SKI pod vedením inštruktorov. Predposledná júnová sobota patrila Dňu rodiny. Na našom školskom dvore bolo veselo. Deti si s rodičmi zasúťažili v rôznych disciplínach. Spoločne sme si zatancovali, zahrali sa a nechýbalo ani pohostenie. V predškolských triedach sa uskutočnili rozlúčkové besiedky. Predškoláci vystupovali v kultúrnom dome na rozlúčke deviatakov. Všetci sa už tešíme na prázdniny, tak si poprajme krásne leto, aby sme sa v septembri stretli oddýchnutí a s množstvom zážitkov a energie.  

bycikle.jpgcitanienanadvori.jpgdenrodiny.jpg
denrodiny01.jpgdivadloemulienka.jpgkolobezkari.jpg
korculiarskykurz.jpgnormenovsvetdivadlo.jpgrozluckauprimatora.jpg
sikovnicyklisti.jpgtablo.jpgsimsala2.jpg
zachranariprvapomoc.jpgzamokkvetinky.jpg
Máj 2018
Apríl so svojim vrtkavým počasím prešiel veľmi rýchlo, a už tu bol začiatok mája, pre mnohých ľudí najkrajšieho mesiaca v roku. Všade omamujúca vôňa jarných kvetov. Práve v tomto čase rozpuku nového života v prírode, hneď v prvých májových dňoch sme si pripomínali sviatok matiek. Matka – človek, ktorý dáva svetu nový ľudský život, najvzácnejší poklad. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej MŠ. V každej triede si deti so svojimi p. učiteľkami pripravili pre mamičky besiedku, na ktorej rozdávali lásku plným priehrštím v podobe básní, piesní a tančekov. Dňa 13. 05. z príležitosti Dňa matiek predškoláci zo žabkovej triedy boli vystupovať s programom pre mamičky a staré mamy v Dome kultúry v Dubnici. Máj sa niesol v duchu lásky k prírode. Krásne a teplé dni sme využívali na vychádzky do blízkeho prírodného okolia. Deti spoznávali chránené stromy a rastliny, pozorovali chrobáčiky v tráve a učili sa spoznávať niektoré lúčne a okrasné kvety. Ako každý mesiac, aj v máji navštívili deti Mestskú knižnicu. Teta Katka privítala deti z kvetinkovej triedy na nádvorí knižnice. Deťom pútavo prečítala rozprávku O pštrosovi. Rozprávka sa deťom veľmi páčila. Krásne chvíle a zážitky si naši škôlkari užívali v poslednom týždni mesiaca nasledujúcimi výletmi: Návšteva planetária v Žiari Nad Hronom, výlet na Rematu , návšteva ZOO, návšteva jazdeckého klubu Nedožery Brezany spojená s jazdou na koníkoch. Obohatením pre deti bolo aj divadelné predstavenie Zázračná krajina , ktoré sa uskutočnilo 31. 05. na školskom dvore MŠ. Čoskoro sa so školským rokom rozlúčime a tešíme sa aj na ďalšie zaujímavé akcie čo nás čakajú v mesiaci jún.  

divadlozazracnakrajina.jpghvezdaren.jpgkone.jpg
nevidiaci2.jpgremata3.jpgzookvetinky1.jpg
Apríl 2018
5.4.bol v základnej škole Deň otvorených dverí.Predškoláci sa veľmi tešili čo tam uvidia aj aké prekvapenia im p.uč pripravili.Program bol bohatý...deti pracovali na interaktívnej tabuli,telocvični si vyskúšali rôzne cviky na školáckom telovýchovnom náčiní, s.p.učiteľkou sa pokúšali zaspievať anglickú pieseň,na počítačoch hrali puzzle a triedili farby.Pri poslednom kútiku si vyfarbovali,vystrihovali,lepili korunu na hlavu.Deti odchádzali domov s rodičmi natešené,plné dojmov a aj nedočkavosti kedy už pôjdu sa zapísať do tejto veľkej školy. Ten sa uskutočnil 11.4. , ktorý deti hravo a bez strachu zvládli. 12.4.predškolaci navštívili nielen ZOO ale aj ZOO-školu.Tu im teta rozprávala o centre záchrany pre zvieratká. Boli sme spolu pozrieť aj zverolekára, ktorý sa o zvieratká stará keď sú choré. 19.4.boli deti v knižnici.Na túto návštevu sa vždy tešia...o čom bude rozprávanie dnes?Teta ich zoznámila s knihou o pirátoch,ich lodi-co zaujímalo hlavne chlapcov! Aj tento mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme....DD 17.4.k nam prišla teta Marta zo Žiliny s rozprávkou O Popolvarovi. V týždni od 16.4 deti pomáhali pri skraslovani školského dvora z príležitosti Dňa zeme-touto cestou aj ďakujeme rodičom ktorí sa tiež podielali na tejto akcii.Deti spoločne vytvorili zemeguľu.... 27.4. nás navštívila Zdravka, ktorá deti hravou formou prostredníctvom rozprávky učila o zdravej výžive. Mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme...  

dendodvzs.jpgdivadlopopolvar.jpgdod2vzs.jpg
exkurziazverolekar.jpgzdravavyziva.jpgzooskola2.jpg
Marec 2018
Ten čas ale letí, ani sme sa nenazdali a už tu máme tretí mesiac v roku – marec. V marci sa s nami počasie niekedy parádne pohralo a vykúzlilo všelijaké dni. Nekúzlilo len počasie ale aj sám ujo kúzelník, ktorý nás navštívil jedného pekného dňa a ukázal nám, že kúzlenie je veľká zábava. Keďže mesiac marec je mesiacom kníh, tak ani mi najmenší z MŠ sme si nemohli nechať ujsť príležitosť dozvedieť sa o knihách viac. Navštívili sme knižnicu, ale aj knižnica navštívila nás. No dobre, nie presne knižnica ale pani spisovateľka Gulterová, ktorá je s knihami veľmi spojená a prežili sme s ňou poučnú besedu. Ešte aby som nezabudla, keďže hovoríme o mesiaci knihy s ktorými súvisia básne a rozprávky mali sme aj kráľa rozprávok, presnejšie kráľovnú. S pomedzi všetkých detí, ktoré boli tiež fantastické to vyhrala Karolína Cipov a stala sa na tento školský rok kráľovnou rozprávok.Školský rok sa už prehupol za svoju polovicu a brány našej MŠ boli otvorené novým deťom, ktoré sa chcú učiť, zabávať, spievať, tancovať ... mali sme pre nich deň otvorených dverí počas ktorého nás prišli pozrieť a zoznámiť sa. Naši predškoláci si spravili výlet aj do Základnej školy aby videli kde budú na o rok sedieť v lavici a učiť sa. Predškoláci boli tiež potešiť svojim programom v domove dôchodcov všetky ženy pri príležitosti sviatku MDŽ.Nedá sa nespomenúť aj spevácku súťaž Spievala mi stará mať, kde sme mali zastúpenie a aj víťazov. I kategórie (3 – 6 roční) veľmi šikovné a všetky sa umiestnili na pódiových miestach: Katka Svitková III. miesto, Alexander Matlovič II. miesto, Adamko Rázga I. miesto.A tesne pred tým ako sme sa rozpŕchli na Veľkonočné sviatky náš ešte navštívilo divadlo Na traky ktoré nám zahralo zábavné ale aj veľmi poučné predstavenie V komore je myš.Marec sme ukončili s rozlúčkou zimy a vítaním jari, keď sme spoločne upálili a hodili Morenu do rieky, ktorú si deti vlastnoručne vyrobili  

besedasospisovatelkou.jpgdodvms.jpgkralrozpravok2.jpg
kuzelnik.jpgnavstevadomdochodcov.jpgnavstevakniznice2.jpg
navstevazs.jpgspievalamistaramat.jpgvynasaniemoreny.jpg
Február 2018
V mesiaci február sme mali zimu aká má byť. Užili sme si snehu i mrazivých dní. Deti sa mohli dostatočne vyšantiť pri stavaní snehuliakov, guľovačke i kĺzaní sa na školskom dvore. Nezabudli sme ani na našich operencov a pravidelne sme ich prikrmovali všakovakými pre ne vhodnými dobrotami. Február sa spája s fašiangami a tie sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Opäť medzi nás zavítala teta Marta zo Žiliny, aby nám pripomenula fašiangové tradície a aby sme sa spoločne aj s maskotom medveďom veselo pozabávali. Karnevalovej zábavy sme si užili hneď dva krát. Najskôr v KC Bojnice spolu s rodičmi a potom aj v dopoludňajších hodinách v našej materskej škole. Karnevalová nálada sa niesla od samého rána. Vyzdobené triedy a vstupná hala bola plná karnevalových masiek. Všetky masky sa veselo zabávali, súťažili a tancovali. Na každú masku čakala sladká odmena, ale aj sladký obed – šišky s džemom, ktoré patria k fašiangom. Užili sme si dvoch divadelných predstavení Martinka v ríši rozprávok a Čert slúži, ktoré mali u detí veľký úspech. Deti z III. triedy navštívili knižnicu, kde im teta knihovníčka vo fašiangovom prestrojení vyrozprávala príbeh o tom, prečo má mesiac február iba 28 dní. Všetky aktivity v nás zanechali príjemné pocity a množstvo zážitkov. Tešíme sa na mesiac marec a na to čo nás v ňom čaká.  

divadielkocertsluzi(1).jpgdivadielkoii.jpgfasiangyvkniznici.jpgfasiangyvms(1).jpg
fasiangyvms(2).jpgkarneval(2).jpgkarneval(3).jpgkarneval.jpg
Január 2018
Ani sme sa nenazdali a stojíme na prahu Nového roku 2018. Pre každého z nás znamená aj začiatok nových predsavzatí , cieľov, ktoré by sme chceli naplniť. Aj my v MŠ sa snažíme pripraviť pre naše deti množstvo zaujímavých aktivít ,ktoré vyvolávajú úsmev na ich tvári. Mesiac január nám doprial snehovú nádielku a preto sme to hneď využili a spravili súťaž v stavaní snehuliaka. Postarali sme sa aj o vtáčiky, ktorým sme rozmiestnili kŕmidla a pravidelne im dopĺňame spolu s deťmi potravu. 
V  mrazivých dňoch nám dobre padlo navštíviť knižnicu, kde sme si v teple vypočuli tetu Lenku a jej nové príbehy a aj ZOO školu, kde sme sa dozvedeli o živote lesných zvierat. 
Najstaršie deti spolu s p. uč. išli na zimnú brannú vychádzku spojenú so sánkovaním. 
Pri golfovom ihrisku ,kde sa po pekne strávenom dopoludní pohostili koláčom a teplým čajom. 
Počas mesiaca január sme na triedach vyhotovili množstvo zaujímavých a tvorivých prác so zimnou tematikou. Na konci mesiaca sa nám sneh začal strácať, ale tvorivé ruky našich predškoláčok vymysleli snehuliaka zo šišiek. A pretože nám zima prináša aj príležitosti na zimne športy, predškoláci sa posledný januárový týždeň  zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej Doline. A čo naši najmenší kamaráti? Využili  šk. dvor na spúšťanie sa lopármi po snehu z čoho mali červené líca a úsmev na tvári. 

krmvtacikov.jpglyziarskyvycvik.jpgnavstevazooskoly.jpg
sankovacka.jpgsiskovysnehuliak.jpgzimnetvorenie.jpg
December 2017 
Hovorí sa, že december patrí k najkrajším mesiacom v roku. Myslím si, že je to naozaj tak. 
Je čas radostí, poznania a lásky . 
Radosť sme si užili keď našu MŠ navštívil Mikuláš s čertom a anjelom, ale aj vtedy keď sme si prezreli bojnický zámok vyzdobený k najkrajším sviatkom v roku. Koncertom, ktorý pre nás pripravili žiaci ZUŠ Bojnice. 
Pri oboznamovaní sa so železničnou dopravou počas výstavy vláčikov v ZŠ. 
Poznanie , pri návšteve našich starkých v domove dôchodcov, že ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody počas vianočných sviatkov so svojou rodinou a blízkymi. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.  
A hlavne veľa lásky, ktorú sme prejavili svojim programom, ktorý sme pripravili našim blízkym  kde sme si popriali pekné vianoce, krásne sviatky pokoja a mieru, lásky a spolupatričnosti, aby sme využili tieto sviatky na darovanie krásnych duchovných darov všetkým ľuďom okolo nás, známym aj neznámym, aby láska zvíťazila nad všetkým zlom. Popriali sme si aby sme mali srdiečko vždy otvorené a v tomto nádhernom čase vianočnom vnímali to tiché šeptanie radosti , pohody a lásky. 
 
besiedkazabky.jpgdivadlostemouvianoce.jpgmalikolednici.jpg
mikulasvms.jpgmikulasnazamku.jpgnavstevakniznice.jpg
vianocnykoncertziakovzus.jpgvystavavlacikovvzs.jpgvystupeniedomdochodcov.jpg
November 2017
Jeseň býva čarovná.. Hlavne pre svoju krásu a farebnosť.  
Aj tohtoročný november patril k veľmi vydareným mesiacom roka, aj keď nie vždy nám počasie dovolilo ísť na prechádzku a pokochať sa pohľadom na stromoch v zámockom parku a blízkom okolí MŠ. 
Dní už sú kratšie a noci dlhšie, ale výzdoba vo vestibule, v šatniach a pred budovou MŠ nám nedovolila netešiť sa na tento jesenný mesiac. 
     Minulý rok sa prvý krát konala v našej MŠ akcia  ,, Zasvieťme spolu Bojnice"-lampiónový sprievod.  
Zraz bol na školskom dvore, kde sa stretli deti a rodičia a spolu sa potom vybrali s prinesenými lampiónmi, svetielkami, kahančekmi a blikajúcimi sviečkovými reťazami na prechádzku okolo zámku. Spievali pieseň o svetielkach a svojou radosťou a úsmevom spríjemnili tmavý podvečer nielen sebe, ale aj turistom a ostatným obyvateľom mesta Bojnice. 
V tomto mesiaci sa zúčastnili deti z predškolských tried návštevy zámku pod názvom,, Čarovný príbeh "a aj besedy s pani spisovateľkou Benkovou v knižnici, divadelných predstavení,, Zvieratkovo" a ,, Danka a Janka". Tešíme sa na ďalšie akcie, čo nás čakajú v poslednom mesiaci roka, v decembri.  
 
 
 
beseda.jpgdivadlodankaajanka.jpgdivadlozvieratkovo.jpg
kniznica.jpglampionovyspriedvod.jpgnavstevazamku.jpg
Október 2017
 
     V  MŠ začalo s otužovaním zapísaných detí.  Otužovanie vzduchom a vodou prináša zlepšenie zdravotného stavu. Nevyhnutné je zdravotné potvrdenie od detského lekára.    
     S  krátkym kultúrnym programom a hlavne s úsmevom na tváričkách obšťastnili deduškov a babičky. Z návštevy v domove dôchodcov deti majú obrovskú radosť. 
       MŠ navštívili deti so ZUŠ v Bojniciach s pani učiteľkami a rodičmi . Hrou na hudobných nástrojoch a spevom si získali potlesk a veselé očká našich detí. 
      Chvíle s rodinou si deti doma spríjemnili zhotovovaním a výzdobou –TEKVIC, ktoré  nám prezentovali a spoločne sme ich zapálili – Večerné zapaľovanie svetlonosov. 
     V mesiaci október sa začal - Dental Alarm – starostlivosť o detský chrup. 
V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva deti si zlepšujú svoju výslovnosť. 
      Veselým šantením v maskách sme si pripomenuli Halloween. 
dentalalarm.jpgdomovdochodcov.jpghalloween.jpg
kniznica.jpgkoncertzus.jpgsaunaodpocivaren.jpg
September 2017
 
,,Hráme sa a  spievame, aj teba tu čakáme,“ takto znie veta, ktorá víta naše deti hneď pri vstupe do materskej školy. Tie, ktoré už k nám chodili sa tešili na svojich kamarátov, s ktorými sa znova po prázdninách stretli. Slzičky u  najmenších detí pomáhali vysušiť najmä pani učiteľky u najmladších detí. Postupne si však na seba zvykli a po nevyhnutnom mamičkinom bozku sa už spolu tešili na spoločne strávené chvíle. 
-            Aktivita ku  SVETOVÉMU DŇU MLIEKA NA ŠKOLÁCH 
-           Jesenná branná vychádzka  
-           Divadielko DROZDÍK ČIMO 
-           Akcia JESENNÉ KOLOBEŽKY 
-           VESMÍRNE TAJOMSTVÁ - predstavenie v DK v PRIEVIDZI 
-           Oboznámenie sa s priestormi MESTSKEJ KNIŽNICE 
Deti sú v školskom roku 2017/2018 rozdelené podľa veku 
I. A trieda MOTÝLIKOVÁ   3 – 4 ročné deti  
vyučujúce: Bc. Valika Mančíková  
                        Daniela Dolinajová 
 I.B trieda KVETINKOVÁ    2,5 - 3 ročné deti 
vyučujúce: Lívia Pračková 
                   Mgr. Sylvia Gežíková 
II. trieda SLNIEČKOVÁ   4 - 5 ročné deti 
 vyučujúce: Bc. Iveta Adámiková 
                         Janette Šimorová 
III. trieda LIENKOVÁ   5 – 6 ročné deti 
vyučujúce: Gabriela Babicová 
                   Jana Németová 
IV. trieda   ŽABKOVÁ 5 - 6 ročné deti 
Vyučujúce: Monika Dzinová 
                   Soňa Koprdová 
denmlieka.jpgdetisosmoulom.jpgdivadlo.jpg
dvojickyvramiku.jpgkniznica.jpgmartankovia.jpg
rannehry.jpgsutazvjazdenakolobezkach.jpgzbergastanov.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web