obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy  
 
 
Vážení rodičia,  
tento príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte  modernizáciu vzdelávacieho procesu na našej škole. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku. V prípade, že chcete uviesť svoje údaje, vyznačte to na príslušnom tlačive.  
Podporiť môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci ...  
Tlačivo si môžete vytlačiť z našej web-stránky, prevziať vo vestibule školy, prípadne Vám ho na požiadanie pošleme po Vašom dieťati.  
 
Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od svojho zamestnávateľa za rok 2019 ho môžete doručiť do kancelárie školy, triednemu učiteľovi, alebo priamo odovzdať na podateľni daňového úradu.
                                                                                                                Ďakujeme
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web