obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O škole 
    Dopravné 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateža 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Vožné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Názov školy :                Základná škola s materskou školou   
                    Školská 292/7, Bojnice 
 
IČO : 031201628  
DIČ : 2021379173  
Adresa :   Školská 292/7, 972 01 Bojnice  
Čísla telef. : tel./fax.   046 /5186152  
                                                 0911 518 615, 0903 518 614  
E - mailové adresy:     
riaditež školy :                                    riaditelkaskoly@centrum.sk 
zástupcovia RŠ pre I.II.st.:               za.zsbojnice@gmail.com  
sekretariát, PaM :                             skolabojnice@azet.sk  
informatik :                                       zsbojnice@gmail.com 
ved. školskej jedálne :                     sjbojnice@azet.sk  
zástupkyňa RŠ pre MŠ :                    msbojnice@gmail.com 
Vedenie školy :  
 
Funkcia :  
Meno a priezvisko : 
riaditež  školy  
Mgr. Jozef Krčík
zástupkyňa riaditeža školy pre I. st.  
Mgr. źudmila Pipíšková  
zástupca riaditeža školy pre II. st.  
 
zástupkyňa riaditeža školy pre MŠ  
Bc. Iveta Adamíková  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web