obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O škole 
    Dopravné 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Názov školy :    Základná škola s materskou školou  
               Školská 292/7, 972 01   B O J N I C E 
 
 
IČO : 031201628 
DIČ : 2021379173 
Adresa :   Školská 292/7, 972 01 Bojnice 
Čísla telef. : tel./fax.    046 /5186152 
                                  0911 518 615, 0903 518 614 
E - mailové adresy:    
riaditeľka školy :                    riaditelkaskoly@centrum.sk 
zástupcovia RŠ pre I.II.st.:     za.zsbojnice@gmail.com 
·          
sekretariát, PaM :                   skolabojnice@azet.sk 
informatik :                            zsbojnice@gmail.com 
ved. školskej jedálne :            sjbojnice@azet.sk 
zástupkyňa RŠ pre MŠ :          msbojnice@gmail.com 
Vedúci zamestnanci školy :  
 
Funkcia : 
Meno a priezvisko : 
riaditeľka  školy 
PaedDr. Eva Rybárová 
zástupkyňa riaditeľa školy pre I. st. 
Mgr. Ľudmila Pipíšková 
zástupca riaditeľa školy pre II. st. 
Mgr. Jozef Krčík 
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ 
Bc. Iveta Adamíková 
vedúca školskej jedálne 
Mária Vavrová 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web