obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O škole 
    Dopravné 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateža 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Vožné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Názov školy :                Základná škola s materskou školou   
                    Školská 292/7, Bojnice 
 
IČO : 031201628  
DIČ : 2021379173  
Adresa :   Školská 292/7, 972 01 Bojnice  
Čísla telef. : tel./fax.   046 /5186152  
                                                 0911 518 615, 0903 518 614  
E - mailové adresy:     
riaditež školy :                                    rs.zsbojnice@gmail.com 
zástupcovia RŠ pre I.II.st.:               za.zsbojnice@gmail.com  
sekretariát, PaM :                             skolabojnice@azet.sk  
informatik :                                       zsbojnice@gmail.com 
ved. školskej jedálne :                     sjbojnice@azet.sk  
zástupkyňa RŠ pre MŠ :                    msbojnice@gmail.com 
Vedenie školy :  
 
Funkcia :  
Meno a priezvisko : 
riaditež  školy  
Mgr. Jozef Krčík
zástupkyňa riaditeža školy pre I. st.  
Mgr. źudmila Pipíšková  
zástupca riaditeža školy pre II. st.  
Ing. Eva Schultzová
zástupkyňa riaditeža školy pre MŠ  
Bc. Iveta Adamíková  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web