obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Kontakt: 
Mária Vavrová - vedúca školskej jedálne
Tel. : 046/540 31 60
_______________________________________________________________________________ 
 
OZNAM 
Obedy pre žiakov ZŠ do jednorazových obedárov sa budú počas pandémie COVID – 19 vydávať
v čase od 10,40 hod. do 11,05 hod.
 
Informácie školskej jedálne – začiatok šk. roka 
·   Obedy pre žiakov ZŠ budú od 3.9.2020 / štvrtok/ 
·   Desiaty budú od 1.10.2020 
·   Každý žiak musí mať zápisný lístok na stravu a platný čip. 
·   Noví žiaci si vyzdvihnú čip u vedúcej ŠJ za 0,60€, alebo si načipujú autobusovú preukážku 
·   Platby za stravu pozostávajú z nasledovných položiek: 30€ záloha, réžia 6€ /súrodenci 4€/ a doplatok stravy za desiatu /kto si prihlásil/, 2. Stupeň žiaci doplatok stravy 2,40€.  
Celková platba :  
1.        Stupeň bez desiaty 36€/súrodenec 34 €/, s desiatou 71,20€ 
2.        Stupeň bez desiaty 38,40€, s desiatou 80,80€.  
Platba je jednorazová do decembra. 
·   Odhlasovanie je platné ako doposiaľ (deň vopred). 
·   V prvý deň ochorenia je možné stravu vziať do jednorazovej prepravky (prepravku dáme zo ŠJ a si ju uhradíte). Vlastné obedáre nie sú z dôvodu COVID povolené. Následne treba žiaka odhlásiť. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Smernica k stravovaniu v ŠJ.pdf
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Upozornenie pre rodičov detí v MŠ
Rodičia detí, ktoré nastupujú do MŠ, musia 24 hodín vopred nahlásiť dieťa na stravu do školskej jedálne.
 
Prihlasovanie na stravu na školský rok 2020/2021 
Vážení rodičia,  
ak máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa od septembra 2020, vyplňte a doručte do školskej jedálne zápisný lístok na stravovanie, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky školy www. zsmsbojnice.stranka.info alebo osobne zo zásobníka umiestneného vedľa vchodu do ŠJ.  
V zápisnom lístku vyplňte všetky potrebné údaje. 
Zápisný lístok môžete doručiť: 
- cez dieťa, ak momentálne navštevuje školu - odovzdá ho triednemu učiteľovi 
- vhodením do schránky umiestnenej na bránke do školy od Ulice Pribinovej. 
Bez zápisného lístka nemôže žiak odoberať stravu zo školskej jedálne. Platí to pre tých, ktorí majú nárok na štátnu dotáciu t.j. všetkých žiakov ZŠ, deti predškolského veku MŠ a detí v hmotnej núdzi.  
                                                                                                          Vavrová ved. ŠJ. 
Dokumenty na stiahnutie (alebo iný názov):
i-doc2.gif
i-pdf.gif
i-pdf.gifPodmienky organizácie režimu prihlasovania a odhlasovania
 
 
Jedálne lístky 
 
 
 
 
   Alergény v potravinách 
 
1.       Obilniny 
2.       Kôrovce 
3.       Vajcia 
4.       Ryby 
5.       Arašidy 
6.       Sója 
7.       Mlieko 
8.       Orechy 
9.       Zeler 
10.   Horčica 
11.   Sézamové semená 
12.   Oxid síričitý 
13.   Vlčí bôb 
14.   Mäkkýše 

 
Finančné pásma na potraviny v ŠJ Bojnice od 1.9.2019 
 
Veková kategória 
stravníkov 
Desiata 
Obed 
Olovrant 
Spolu 
Príspevok na réžiu za mesiac 
Materská škola 
(stravníci od 2 do 6 rokov) 
0,36 € 
0,85 € 
0,24 € 
1,45 € 
2,00 € / 1 dieťa 
1,50 € / každé ďalšie dieťa 
Predškola št. dotácia 1,20 € na 1 deň 
Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov) 
  
1,15 € 
  
1,15 € 
1,50 € / 1 dieťa 
1,00 € / každé ďalšie dieťa 
Št. dotácia 1,20 € na 1 deň 
Základná škola 
(stravníci od 11 do 15 rokov) 
  
1,23 € 
  
1,23 € 
1,50 € / 1 dieťa 
1,00 € / každé ďalšie dieťa 
Št. dotácia 1,20 € na 1 deň 
Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov) 
(stravníci od 11 do 15 rokov) 
0,49 € 
0,53 € 
  
  
0,49 € 
0,53 € 
  
Dospelí stravník 
  
1,33 € 
  
1,33 € 
1,09 € / jedlo 
 
 
V ZŠ a MŠ (PREDŠKOLA) záloha  30 € 
 
Úhrada stravného  
Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.  
 
Údaje k platbám   
Číslo účtu v iban (VÚB banka): SK28 0200 0000 0000 1363 6382 
Variabilný symbol : (číslo vygenerované z PC v školskej jedálni)  
Konštantný symbol : 0968  
  
Doplňujúce údaje (poznámky) / Správa pre prijímateľa:  
Priezvisko stravníka, trieda (dôležité!!!)  
Obzvlášť dôležité je do správy pre adresáta uviesť priezvisko stravníka a triedu v prípade priamych vkladov v banke. Bez týchto údajov nemáme ako identifikovať, za koho bolo stravné uhradené!  
  
Odhlášky  
Odhlášky sú možné denne od 7,00 do 14.hod. na ďalší deň. V pondelok  a v deň po sviatkoch do 7,00 hod. Odhlásiť sa môžete:  
-           telefonicky na tel. čísle: 540 31 60  
-           dhlášku napísať na stravný lístok a odovzdať kuchárke alebo vedúcej jedálne.  
 
Vyúčtovanie  
Vyúčtovanie prebehne v mesiaci júl :  
Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba. Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením.  
Platba by mala byť zaevidovaná do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca u vedúcej ŠJ. V prípade, že platba nebudevčas na účte u vedúcej ŠJ, nebude možné stravu vydať.  
  
Prípadné otázky zodpovie vedúca ŠJ na tel. čísle 540 31 60.  
 

  
 
PROJEKTY 
 
Školská jedáleň je zapojená do projektov:
 
Školská mliečna liga 
 
  
Školský mliečny program 
  
Z prostriedkov projektov sú čiastočne hradené mliečne výrobky, ktoré dostávajú stravníci ŠJ
 
 
Školská jedáleň je prihlásená do projektu:
 
 Školské ovocie 
 
 
skolskamliecnaliga.jpgmlieko.jpgovocie1.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web