obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateža 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Vožné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Novozvolení členovia Rady školy Základnej školy s materskou školou Bojnice pre volebné obdobie 2016 – 2020 
 
 
Bc. Valika Mančíková                zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy 
Mgr. Chovanová Renata             zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy 
Mgr. Vladimíra Bírová                zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Lucia Borková                   zástupca rodičov detí materskej školy 
Ing. Eva Vlniešková                   zástupca rodičov detí základnej školy 
Jozef Tomík                              zástupca rodičov detí základnej školy 
Ing. Martina Gromová                zástupca rodičov detí základnej školy 
Mgr. Jozef Barborka                  delegovaný zástupca zriaďovateža 
Jozef Hatvanyi                          delegovaný zástupca zriaďovateža 
Darina Pračková                       delegovaný zástupca zriaďovateža 
Roman Uhlíř                             delegovaný zástupca zriaďovateža 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web