obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
TESTOVANIE
Výsledky TESTOVANIA 9 - 2017 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
67,00
61,20
Matematika
64,30
56,40
Výsledky TESTOVANIA 5 - 2016 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
80,45
neuvádza sa
Matematika
79,17
neuvádza sa
 
 
Aktuality z činnosti školy
28.6. 2017 - Exkurzia do ZOO 
Žiaci 2.A sa v stredu zúčastnili tradičnej exkurzie do ZOO Bojnice. Najviac sa im páčila panda červená, vlci, levy a v teráriu milé farebné žabky. Počas školského roka, v rámci ŠKD, s pani vychovávateľkou A. Leporisovou  a pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou sa pravidelne zúčastňovali akcií a súťaží, ktoré usporiadala ZOO. Preto im pani Ing. Andrea Klasová umožnila vstup zdarma. Veľmi pekne ďakujeme, užili sme si to. 
 
23.6.2017 – Mladé hviezdy Lotyšska s láskou k Slovensku 
Žiaci našej školy sa v piatok 23.6. 2017 zúčastnili hudobno-tanečného programu Mladé hviezdy Lotyšska s láskou k Slovensku. Vystupovali Vasilisa – Julia Vasiljeva – sólistka Divadla, Opery a Baletu v Rige, ktorá svojím prejavom uchvátila naše mladé spevácke talenty. Baletný súbor žiakov Choreografickej školy v Rige predviedol baletné ukážky.
Akrobatické štúdio JAUNÍBA zaujalo deti akrobaciou, žonglovaním, ohnivou šou, akrobaciou na jednokolesovom bicykli. Deti odmenili vystupujúcich veľkým potleskom.
 
22.6. 2017 Rozprávkový zámok 
Žiaci prvého a druhého ročníka 22.6. 2017 navštívili Rozprávkový zámok. Patrí jednoznačne k najúspešnejším a najnavštevovanejším kultúrnym podujatiam na Slovensku. Námetom pre tento rok  sa stali obľúbené rozprávky Boženy Nemcovej. Do deja rozprávok nás voviedla Babička, azda najznámejšia hrdinka Boženy Nemcovej. Videli sme rozprávky Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča, Popolvár v prostredí starého zámku, ale moderne spracované. Plnili sme úlohy o čase, aby si  deti a rodičia urobili čas na rozprávky. 
 
 20.6. 2017 Majstrovstvá Slovenska základných škôl v ľahkej atletike 
Do tohto kola si vybojoval postup Dalibor Rendek víťazstvom vo svojej obľúbenej disciplíne v krajskom kole v Dubnici nad Váhom. Svoje sily si prišiel zmerať do Nových Zámkov s víťazmi všetkých krajov. Mal 6 pokusov. Cesta k víťazstvu sa rodila veľmi komplikovane, ale posledným svojím hodom dokázal, že je najlepší a získal titul Majster Slovenskej republiky pre rok 2017 výkonom 86,46m.
 
Jánošíkové diery  - exkurzia 5.ročník  
Dňa 19.6. 2017 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili exkurzie v krásnom prostredí Jánošíkových dier a následná návšteva salašu Syrex, kde si mohli prizrieť k výrobe korbáčikov. Žiaci boli zdatní a zvládli túru bez ťažkostí. Počas túry sledovali prírodu aj okolie a následne potom vypĺňali geografické otázky. 
 
Plavecký výcvik žiakov 3. ročníka  
V dňoch 12.6. – 23.6.2017 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo spolu 26 žiakov 3.ročníka našej školy. Výcvik prebiehal v priestoroch Hotela pod Zámkom v Bojniciach a zabezpečovali ju trénerky plaveckej školy Ráchel. Žiaci sa zoznámili s vodným prostredím, skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa a lovili z dna bazénu predmety s cieľom odbúrať strach. Zároveň si osvojili splývavú polohu, učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Oboznámili sa so správnou technikou plaveckých  spôsobov kraul, znak a prsia. Precvičovali si rôzne polohy tela vo vode: sed, stojky, kotúle. Absolvovali nácvik štartového skoku zo sedu, z drepu, zo stoja, skúšali si pády do vody. Cieľom plaveckého výcviku je zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. V závere výcviku sa uskutočnili preteky a všetci žiaci, ktorí absolvovali plavecký výcvik boli  ohodnotení diplomom.  
 
Tvorba príspevkov do kresťanských časopisov 
Predposledný júnový týždeň boli vyučovacie hodiny náboženskej výchovy spestrené tvorivou aktivitou žiakov. Žiaci mali za úlohu vytvoriť rôzne príspevky do kresťanských časopisov. Prevahu mali osemsmerovky, tajničky, ale aj príbehy či osobné svedectvá, no nechýbali ani modlitby vlastnými slovami. Za najlepšie odovzdané príspevky získali žiaci sladké odmeny.   
 
16.6. 2017 - Osmijankove inscenované čítanie 
V piatok 16.6. 2017 sa žiaci druhého ročníka s pani učiteľkami Mgr. I. Bátorou a Mgr. Z. Lukáčiovou zúčastnili podujatia Mestskej knižnice Bojnice. Osmijankove inscenované čítanie v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru sa deťom veľmi páčilo. Čítali o Osmijankovom nerozlučnom kamarátstve a o tom, ako sa Osmidunčo stratil a nakoniec pomocou detektíva Sherlocka Holmesa našiel. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou neziskovej organizácie Osmijanko, s cieľom motivovať a učiť deti láske ku knihám a k čítaniu.  
 
Literárna súťaž 
Posledné kolo literárnej súťaže z odporúčanej literatúry sa uskutočnilo dňa 16. 6. 2017.
Pracovníčky Mestskej knižnice v Bojniciach Katarína Gabrišová a Kristína Gabrišová pripravili pre žiakov 5. a 6. ročníka kvíz , ktorý bol zameraný na čítanie  diel Kláry Jarunkovej Hrdinský zápisník a Ruda Mórica Z poľovníckej kapsy. Žiaci si mohli preveriť kvalitu svojho čítania, mieru porozumenia zastaraných slov a zmysel pre detail, ktorý je pri čítaní veľmi potrebný.
Víťazi 5. ročníka: 1.miesto Paulína Hraňová, 2.miesto Kristína Ďuricová, 3. miesto Darius Rahovean a Alex Mažár, 4. miesto Bianka Lúdiková
Víťazi 6. ročníka: 1. miesto Karin Mekyšová, 2. miesto, Kristína Pipíšková , 3. miesto Nicol Oulehle a Michaela Krascenicová
5. A sa zároveň stala čitateľsky najúspešnejšou triedou školy a vyhrala od Mestskej knižnice v Bojniciach podujatie Hľadanie pokladu, ktoré sa uskutoční 28. 6. 2017.
 
14.6. 2017 – Výlet na Rematu 
V stredu 14.6. 2017  sa žiaci 2. A s p. uč. Mgr. Z. Lukáčiovou vybrali na koncoročný výlet na Rematu. Z Bojníc sme cestovali autobusom a vláčikom. Išli sme cez štyri tunely. Na Remate nás čakal animačný program s kamarátom Bralkom, maskotom Rematy. Deti súťažili, skákali vo vreci, tancovali, prekonávali prekážkovú dráhu, hrali sa v  skákacom hrade. Na záver hľadali stratený poklad. Po veselom dni ich čakal sladký obed a návrat domov.
 
Zážitkové čítanie na hodinách náboženskej výchovy 
12. a 13. júna 2017 sa pre našich piatakov počas náboženskej výchovy konali v Mestskej knižnici Bojnice besedy na tému: Môj patrón - môj ochranca. Na druhý týždeň 20. a 21. 6. sa konali ďalšie besedy na tému Tvorivosť. Žiaci cez zážitkové čítanie boli rýchlo vtiahnutí do deja a prostredníctvom spracovania zážitku získali nové vedomosti netradičnou formou. Počas skupinovej práce využili tvorivé stvárnenie obraznej reči viacerých biblických príbehov.
 
13.6. 2017 Koncoročný výlet na Rematu 
Žiaci 2.B boli na koncoročnom výlete na Remate, na ktorý cestovali vláčikom. Na mieste bol pre nich pripravený animačný program, kde prekonávali prekážky, skákali vo vreci, vyrábali darčeky pre rodičov, tancovali s Bralkom, hrali sa na preliezkach a v skákacom hrade. Na záver za nami prišli rodičia a spoločne sme si opekali. 
 
Koncoročný triedny výlet 
Žiaci 5. A a 5. B dňa 9. 6. 2017 spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami Lipovskou a Mikulášovou navštívili v rámci školského výletu Topoľčianky a jeho okolie. Žiaci sa tešili z prehliadky Národného žrebčína, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí z chovu koní a pokochali sa krásou jednotlivých plemien. Zaujali ich hlavne lipicany a  kôň, ktorý bol symbolicky darovaný kráľovnej Alžbete pri príležitosti jej návštevy Slovenska. Ďalšou  zastávkou bol kaštieľ, ktorý bol obľúbeným letným sídlom  aj prvého československého prezidenta Tomáša Garyka Masaryka. So záujmom si žiaci prehliadli jednotlivé exponáty a dozvedeli sa historické súvislosti viažuce sa ku kaštieľu a napokon s údivom  sledovali  počas času  kŕmenia mohutných zubrov v zubrej obore. Dozvedeli sa, že aj vďaka našim chovateľom  zubor už nie je ohrozeným druhom, ale chráneným. Školský výlet obohatil nielen znalosti žiakov, ich zážitky, ale prispel aj k upevňovaniu vzťahov v kolektívoch oboch tried.   
 
9.6.2017 -   Svet postavený z kociek 
Žiaci z 2.A, s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou navštívili v piatok farebnú a veselú výstavu pod názvom Svet z legokociek. Výstavu pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice a Bricklandia. Výstava pozostáva z 13 scenérií vrátane hradu s podhradím a stredovekej bitky. Na vytvorenie výstavy bolo použitých viac ako 100 000 kociek. Na výstave sme mohli  napočítať viac ako 1 000 drobných žltých postavičiek. Výstava sa deťom veľmi páčila a nechcelo sa im odísť. Je vhodná pre všetky generácie.
 
2.6. 2017 Olympiáda Hornej Nitry 
Združenie miest a obcí hornej Nitry pripravila druhý ročník zaujímavého podujatia, ktoré sa uskutočnilo na atletickom areáli  ZŠ S. Chalupku v Prievidzi. Súťažili žiaci piateho až siedmeho ročníka v niekoľkých atletických disciplínach ( beh na 50m, hod kriketovou loptičkou, skok do piesku, beh na 600m-len dievčatá, beh na 800m- len chlapci) . Cieľom podujatia je nielen podpora športovania, ale i snaha o budovanie regionálneho povedomia u mladej generácie hornej Nitry. Súčasťou olympiády bol  nástup športových delegácii na čele s predstaviteľmi samosprávy, zapálenie olympijského ohňa, olympijská hymna či sľub športovcov a rozhodcov. Ako čestných hostí privítali účastníkov olympijských hier- M.Pernišová-hádzaná, J.Krako-paraolympionik-lyžiar, P. Nižný-vodné pólo.
Našou najúspešnejšou bola E.Kováčová, ktorá si vybojovala 1.miesto v behu na 600m.
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: M.Zábojník, G.Spiellere, J.Beriac, D.Rajčo, E.Kováčová, A.Tomešová, N.Kohútová, I.Martincová
 
Celé Slovensko číta deťom 
Druhý júnový týždeň sa žiaci druhého stupňa (5. - 9. roč.) zúčastnili v Mestskej knižnici Bojnice na podujatí Celé Slovensko číta deťom. Cieľom projektu bolo prostredníctvom hlasného čítania podporovať u žiakov záujem o čítanie kníh.
 
Maratón čítania 
Posledný májový deň sa žiaci celej školy zapojili do maratónu v čítaní, ktorý je obľúbený už niekoľko rokov na Slovensku. Podujatie otvorili v záhrade Mestskej knižnice v Bojniciach žiaci 8.A triedy. Každý žiak prečítal jednu stranu z vybratej knižky od Forresta Cartera Malý strom. Podujatie potom pokračovalo v škole v jednotlivých triedach. Krstnou mamou projektu je humoristka a spisovateľka Oľga Feldeková. Cieľom podujatia je zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí Slovensku.
 
Svetový deň bez tabaku  
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila posledný májový deň - 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Cieľom je  poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť.
29. 5. 2017 sa pre žiakov 5. ročníka konala beseda s pracovníčkou RÚVZ v Bojniciach k Svetovému dňu bez tabaku o škodlivých dôsledkoch fajčenia. Žiaci pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do diskusií. 
 
Detský čin roka 2017 – tvorba príbehov   
Do 26. 5. 2017 sa žiaci počas náboženskej výchovy zapojili do vyhlásenej súťaže Detský čin roka 2017. Písali príbehy z vlastného života v rámci jednotlivých predpísaných kategórii. 12 prác bolo elektronicky zaslaných výberovej komisii. 
 
Vyhodnotenie výtvarného krúžku 
Vo štvrtok 25.5.2017 sme mali poslednú hodinu výtvarného krúžku. Vybrali sme sa do Bojníc, kresliť do prírody. Žiaci si urobili náčrt zámku, ktorý potom dotvorili v škole.
Celý rok poctivo pracovali a zapojili sa do viacerých výtvarných súťaží.  Za vynaloženú celoročnú námahu boli odmenení sladkou zmrzlinou.
 
Exkurzia do sklárskej dielne 
Dňa 24.5.2017 žiaci 7.ročníka absolvovali exkurziu do sklárskej dielne vo Valaskej Belej, kde získali cenné informácie o tradičnej výrobe skla, sklených výrobkov a obdivovali zručnosť zanieteného sklára, ktorý žiakom predviedol rôzne spôsoby výroby dekoratívnych, ale aj úžitkových predmetov z recyklovaného skla. Niektorí žiaci si vyskúšali fúkanie skla . Následne si prehliadli výstavku náradia a výrobkov zo skla . Po zážitkoch zo sklárskej dielne sme  navštívili stolársku dielňu v Nitrianskom Rudne. Žiaci si prezreli stroje na obrábanie dreva, stolár im vysvetlil, na čo sa používajú, aké ochranné pomôcky sa musia pri práci používať a predviedol prácu s drevom ma strojoch. Po exkurzii v stolárskej dielni sme prešli k pomníku na počesť Františka Madvu pri farskom kostole. Žiaci sa dozvedeli, že František Madva, ktorý pôsobil ako farár v Nitrianskom Rudne, sa zaoberal botanikou a liečiteľstvom, čím sa preslávil nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a južnej Európe. Potom sme prešli náučný chodník pri priehrade. Na informačných tabuliach sme si prečítali informácie o Národnej chránenej oblasti pod Rokošom, chránenom vtáčom území Strážovských vrchov , o flóre a faune v tejto oblasti. Peknou vychádzkou po náučnom chodníku a  plní zážitkov sme exkurziu ukončili . Žiaci napokon vypracovali pracovný list.Tí, ktorí preukázali najlepšie vedomosti získané z exkurzie boli odmenení.
 
Nebojím sa slovenčiny 
V stredu 24. mája 2017 prebiehala súťaž Nebojím sa slovenčiny, ktorú organizovalo vydavateľstvo MAPA Slovakia Plus s.r.o. Súťaž sa konala online na internete. Tvoril ju test zo slovenského jazyka, ktorý mal 30 otázok. Čas na vypracovanie testu v limite bol 35 minút. Žiačky 8. A triedy Nikola Ťapušková, Petra Gregorová a Natália Tonhajzerová získali certifikát úspešného riešiteľa.
 
ZOOOlympiáda 
24.5.2017 sa v ZOO Bojnice konal 1. ročník ZOOOlympiády. Zo ZŠ Bojnice si zasúťažili Tomáš Kotrík a Paulína Hraňová z 5.A. Žiaci sa zabavili, naučili nové veci z biológie a popozerali si zoologickú záhradu. Tešíme sa na ďalší ročník.
 
Kríza ľudských hodnôt - beseda pre žiakov 9.ročníka                                                                
V spolupráci s Mestskou knižnicou Bojnice sa 24. 5. 2017 konala pre deviatakov beseda o drogách, ktorú viedlaMgr. K. Gabrišová. Beseda sa začala motivačným rozhovorom o závislostiach, do ktorého sa žiaci aktívne zapájali a odpovedali na položené otázky. Danú problematiku umocňovala prezentácia, na ktorú nadviazalo rozprávanie o živote hlavnej hrdinky Christiane z knihy My děti ze stanice Zoo.    
 
Slovenská ZOOOlympiáda 2017 
Dňa 24.5.2017 sa v priestoroch ZOO Bojnice uskutočnil 1. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov materských škôl, I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii. Cieľom olympiády bolo zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a environmentálne povedomie. Súťaže sa zúčastnilo 209 žiakov a študentov zo 61 slovenských škôl. Žiaci súťažili v štyroch súťažných disciplínach, v ktorých si preverili svoje vedomosti  o potravnej ekológii, určovali druhy zvierat, zaraďovali ich do kontinentov a biotopov, určovali pobytové znaky zveri a identifikovali druhy podľa častí a kostrových pozostatkov. Súťaže sa zúčastnili 3 žiaci z 1.stupňa ZŠ – Tobias Hoza, Leo Novotný a Šimon Tirtey. Aj keď sa im nepodarilo získať umiestnenie, získali prvé skúsenosti a strávili príjemný deň v prekrásnych priestoroch ZOO Bojnice.  
 
Projekt „Hľadá sa energia“ 
Tímy si v rámci súťaže vytvorili a na facebooku zverejnili svoje logá. Tu sú: 
logofenix.jpglogofyzicalteens.jpglogopascalici.jpg
Po vyriešení prvých dvoch úloh a vytvorením loga sa naše tímy s vervou pustili do riešenia posledných dvoch úloh. Obe boli praktické. V tretej úlohe mali vymyslieť a vytvoriť spoločenskú hru na tému Tesla vs Edison. Mohli sa inšpirovať známymi hrami, čo aj urobili. Tím Fénix sa napr. inšpiroval hrou monopoly. Iní zas vytvorili herný plán, v ktorom postupoval rýchlejšie súťažiaci, ktorý správne odpovedal na otázky. Všetky tímy využili svoju kreativitu a výtvarné umenie pri vytváraní hier.  
Štvrtá úloha dala tímom riadne zabrať. Museli zhotoviť teslov transformátor, ktorý dokáže rozsvietiť žiarovku priložením k cievke, ktorá je jeho súčasťou.  Mali postupovať podľa schémy, ktorú spolu so súčastkami dostali jednotlivé tímy poštou. Čo nedostali bola cievka, batéria a medený drôt. Pri riešení tejto úlohy sa inšpirovali videami, ktoré boli na www.youtube.com a ktoré im pomohli pri realizácii zadania. Najťažšie bolo navinúť 300 závitov medeného drôtu na cievku tak, aby sa neprekrýval, neboli tam uzlíky. Potom pristúpili k spájkovaniu jednotlivých súčiastok (tranzistora, rezistora, batérie, spínača) podľa schémy. Keďže spájkovali po prvý krát, bola to pre nich cenná skúsenosť. Keď boli všetky časti transformátora tam, kde mali byť, pristúpili k testovaniu. Polovodičová dióda sa mala rozviestiť priložením k cievke s 300 závitmi. Nanešťastie sa pokus nepodaril, ani keď skúsili priložiť žiarivku, alebo obyčajnú žiarovku. Nepodarilo sa to ani jednému z tímov. Celý proces natočili na video a s popisom postupu a úvah o príčinách neúspešného pokusu poslali realizačnému tímu súťaže „Hľadá sa energia“. Ostáva len dúfať, že dostanú čo najväčší počet bodov.  
 
20.5. 2017 Výtvarná súťaž INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ  
Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva vyhlásila výtvarnú súťaž Indické bájky očami slovenských detí. Cieľom súťaže bolo rozšíriť si poznatky o indickej kultúre, jej pestrofarebnosti, prírode a obyvateľoch. Témou boli tri indické bájky Slony a myši, Vietor a mesiac, Slon Ladždžalu. Žiaci výtvarného krúžku si po prečítaní bájok vybrali tú, ktorá sa im najviac páčila a ilustrovali ju. Zistili prečo je dôležité si vzájomne  pomáhať, že sa nám dobré skutky v budúcnosti vrátia a naopak a prečo je dobré počúvať múdrych a dobrých ľudí. Do súťaže sme poslali 15 vybraných prác. 
 
Beseda so spisovateľkou v MsK Bojnice 
Žiaci 2.A triedy sa v piatok 19.5. 2017 zúčastnili besedy o prečítanej knihe. Od českej spisovateľky žijúcej v Prahe, Blanky Čapkovej, si prečítali knihu Ako som dostal sestru. Príbeh veselého druháčika 
Kubka a jeho dvoch najlepších kamarátov sa deťom veľmi páčil. Pani učiteľka mu povedala, že je rozmaznaný jedináčik. Aby sa zmenil a nebol sám, rodičia mu priniesli z detského domova sestričku Alenku. V príbehu sme sa dočítali ako sa Jakub mení. A čo všetko sa mu prihodí, kým si novú sestričku získa a obľúbi. 
 
19. 5. 2017 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky 
Do celoslovenskej súťaže ,,Grafický návrh obálky žiackej knižky“ sa zapojilo 218 škôl so 753 výtvarnými prácami. Odborná komisia zriadená zo zástupcov ŠEFT a. s. vybrala 100 najkrajších prác. Medzi nimi bola ocenená i naša žiačka Laura Gromová z 2. A triedy. Aj keď jej návrh nebude na obale žiackej knižky,  papiernictvo ŠEFT a. s. ju odmenilo vecnou cenou, ktorú si bola prevziať. 
 
Exkurzia žiakov 5. ročníka                                     
Dňa 18. mája 2017 päťdesiat žiakov piateho ročníka so svojimi triednymi učiteľkami  navštívili Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej. Žiaci pozorne sledovali zaujímavý výklad pracovníčky múzea o výnimočných exponátoch získaných predovšetkým  z archeologického prieskumu územia hradiska Valy. Najviac ich zaujali hrivny – platidlá a  plakety-časti oltára, zvon, ktoré sú svedkami počiatkov kresťanstva na Veľkej Morave. Svoju zvedavosť žiaci uspokojili množstvom otázok. Následne sme uskutočnili výstup na hradisko Valy, kde ich zaujali obydlia Slovanov – zemnice, ktorých súčasťou bolo ohnisko, alebo pec. Poslednou zastávkou exkurzie bola Mini ZOO - Ranč pod Babicou. Žiaci mali možnosť vidieť viac ako 120 zvierat z viac ako 30 druhov zo 6 kontinentov Zeme: medvedíka čistotného, levy, lamy, korytnačky, moriaky, klokany, emu, andulky, rozely, korely, tigra bengálskeho, makaky, pávy, dikobrazy, ťavy. Taktiež európsku lesnú zver, vodné vtáctvo, husi z polárnych oblastí a mnoho iných zvierat. Po bohatých zážitkoch vypĺňali pracovný list. Najúspešnejšími riešiteľmi boli: z 5. A - Paulínka Hraňová, Kristínka Ďuricová a Peťa Soláriková, z 5. B - Lucka Píšová, Šimonko Rybárik a Jakubko Mikula. Všetci získali hodnotné vecné ceny (USB kľúč 16 GB, knihy, poukážky na nákup turistickej výbavy, mini futbal a samozrejme aj sladké odmeny). Naši piataci prežili deň plný zážitkov, obohatili si znalosti z náboženstva, dejepisu, geografie, biológie a o svojich zážitkoch napíšu určite pekné slohové práce na hodine slovenského jazyka a literatúry.
 
Exkurzia do elektrárne Piešťany 
Dňa 18.5.2017 sa žiaci, účastníci súťaže „Hľadá sa energia“, zúčastnili exkurzie do priestorov Elektrárne Piešťany. Je to budova, ktorá slúžila ako elektráreň pre mesto Piešťany a v súčasnosti je prerobená na vedecké centrum. Organizujú sa tam rôzne akcie a vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj širokú verejnosť. Žiaci si prezreli priestory a vystavené exponáty, ktoré sa zachovali z pôvodnej elektrárne a výklad sprievodcu ich previedol nielen históriou tejto budovy, ale aj umožnil pochopiť princíp fungovania jednotlivých prístrojov a práce v elektrárni. Zároveň plnili „tajnú úlohu“, ktorá bola súčasťou bonusového zadania súťaže „Hľadá sa energia“ a to nájsť tajného hosťa v daných priestoroch. Nebol to nikto iný ako Nikola Tesla, geniálny vynálezca, ktorému vďačíme za objav striedavého prúdu . Úlohu sa im podarilo splniť. Tajný hosť sa nachádzal pri svojom najväčšom vynáleze generátore eletrickej energie. Plní zážitkov a nových informácií sa vydali na cestu domov.  
Súťaž mladých zdravotníkov Červeného kríža 
17.5.2017 sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov Červeného kríža. Žiaci ošetrovali rôzne zranenia, poskytovali prvú pomoc pri zástave srdca, ale museli sa naučiť aj informácie o Červenom kríži a liečivých rastlinách. Piataci sa vo svojej kategórii umiestnili na 7. mieste. Deviatakom sa viac darilo, keďže z 240 bodov stratili iba 4 body a obsadili krásne 3. miesto. 
 
Literárna exkurzia Uhrovec,Brodzany 
Dňa 17.5.2016  sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili literárnej exkurzie v Uhrovci, kde navštívili rodný dom dvoch významných osobností slovenského národa, Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Expozícia zachytáva životné osudy, dielo a odkaz Ľ. Štúra, mysliteľa a politika, kodifikátora spisovnej slovenčiny. O 106 rokov po Ľ. Štúrovi sa v tom istom dome narodil aj Alexander Dubček, významný európsky politik. Časť expozície je venovaná aj jeho životu a dielu.
Súčasťou exkurzie bola i návšteva Literárneho múzea  Alexandra Sergejeviča  Puškina v Brodzanoch. Žiaci sa dozvedeli, že  v 19. storočí sa majiteľom kaštieľa stal rakúsky diplomat Gustáv Vogel barón von Friesenhof, pôsobiaci v Petrohrade. Po smrti prvej manželky sa oženil so sestrou Puškinovej manželky Alexandrou Gončarovovou a neskôr sa usadili v Brodzanoch. Sem za nimi chodievala Puškinova manželka Natália s deťmi, ako aj významní predstavitelia ruskej literatúry. Historická časť expozície im priblížila zaujímavé brodziansko -  puškinovské vzťahy a súvislosti. Jednotlivé salóny kaštieľa ich zaujali dobovým nábytkom, osobnými predmetmi príslušníkov rodiny a bohatou obrazovou výzdobou. V areáli múzea obdivovali  historický park, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov.
 
Školský výlet žiakov 3.ročníka 
Dňa 16.5.2017 sa 33žiakov 3.A a 3. B triedy pod vedením triednych pani učiteliek Mgr. Oľgy Čanigovej a Mgr. Marcely Divékyovej zúčastnilo školského výletu. Navštívili sme národnú kultúrnu pamiatku Kaštieľ vo Svätom Antone. Žiaci sa oboznámili s jeho históriou, obdivovali bohato zariadené salóny pôvodným nábytkom, ktoré odzrkadľujú vtedajší spôsob života. Najviac ich zaujala poľovnícka expozícia s diorámami zvierat. Potom sme sa presunuli do priestorov Banského múzea v Banskej Štiavnici, kde nás čakala výprava do podzemných priestorov štôlne Bartolomej. Po náročnej výprave sme sa domov vrátili síce unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov. 
 
11.5.2017 Deň matiek – ihelníček 
Pri príležitoti Dňa matiek sme na výtvarnom krúžku vyrobili ihelníček pre mamičky. Naučili sme sa strihať látku, navliekať do ihly, urobiť uzlík a šiť. Ihelníček sme vyrobili v tvare dámskeho klobúka. Ako sa nám to podarilo, posúďte sami. 
 
 
Vytvorenie plagátu do súťaže Tatranskí rytieri 
Žiaci zo 6.B sme sa zapojili do súťaže Tatranskí rytieri  plagátom na tému: Príroda nám a my prírode.
Súťaž je určená pre všetky triedy základných a stredných škôl na území Slovenska.
 
Prevencia obezity u žiakov ôsmeho a deviateho ročníka 
V stredu 10. mája 2017 zorganizovala Mgr. Lipovská v rámci Národného akčného plánu prevencie obezity u žiak v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva besedu na tému Prevencia obezity u žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci získali základné informácie z oblasti zdravej výživy,  ktorá je dôležitou súčasťou zdravého spôsobu života a zároveň boli motivovaní viacerými pohybovými aktivitami k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu. Kognitívnym cieľom besedy bolo: praktizovanie zdravého štýlu vo svojom živote, pravidelná konzumácia raňajok, pravidelný telesný pohyb ako prevencia obezity, neuprednostňovať sedavý spôsob života a v neposlednom rade si uvedomiť, že obezita sa považuje za hlavný zdravotný problém a je výsledkom nesprávneho pomeru medzi príjmom a výdajom energie zapríčineným najmä nesprávnym životným štýlom.  
 
Návšteva muzikálu Palculienka 
Dňa 10.05.2017 žiaci 5. A a 5. B triedy nadšene tlieskali hereckým, speváckym a tanečným výkonom predstaviteľov pôvodneho muzikálu Palculienka z produkcie Súkromnej základnej umeleckej školy Xoana z Prievidze. Pozornosť pútali kostýmy , choreografia i scéna. Žiaci obdivovali umelecký výkon Palculienky, ktorú veľmi pôsobivo stvárňovala žiačka 2.B triedy SimonkaTomíková. Spolužiačka žiakov 5.A triedy Bianka Lúdiková sa predstavila v úlohe nežnej labute. Miška Tomíková zo 6.A triedy ukázala svoj talent v tanečných vystúpeniach. 
 
9. 5. 2017 Literárne pásmo Vojtech Zamarovský 
Z siedmimi divmi sveta, Grécky zázrak, Bohovia a králi starého Egypta, Dejiny písané Rímom...Tieto literárne skvosty priťahujú všetky generácie nadšencov histórie, medzi ktorých sa zaradili i žiaci 8.A a 8. B triedy. Literárne pásmo Vojtech Zamarovský  pripravili pracovníčky z Mestskej knižnice Bojnice Lenka Šagátová a Mgr. Kristína Gábrišová. Záverečná diskusia ukázala, že žiaci majú záujem aj o čítanie populárno-náučnej literatúry. 
 
5.5. 2017 Výtvarná súťaž „Maľujte s PRIMALEXom!“ 
Zapojili sme sa do 5. ročníka obľúbenej výtvarnej súťaže „Maľujte s PRIMALEXom!“ Najkrajšie a najoriginálnejšie práce budú odmenené  17.5. 2017 hernými konzolami XBOX, kamerami, čítačkami kníh a peknými tričkami PRIMALEX. Pre svoju školu môžeme vyhrať maliarske farby. Súťažné témy 2017 boli: Vtáky Slovenska, Môj najlepší kamarát, Dom mojich snov. Z II. stupňa sa do výtvarnej súťaže zapojilo 8 žiakov pod vedením pani učiteľky Mgr.  E. Greschnerovej a Mgr. L. Homolovej. Z I. stupňa to bolo 24 výtvarných prác pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Kielarovej a Mgr. Z. Lukáčiovej. Štvrtákom sa najviac páčila téma o vtákoch Slovenska a druháci kreslili  dom ich snov. 
 
Prvouka v 2. ročníku  
Cestovaním po krajine Prvouka nás sprevádzajú postavičky z prvého ročníka Jasmínka a Danielko. Učia nás spoznávať človeka, prírodné javy, rastliny a živočíchy. V rámci témy „Spoznávame rastliny“ sme sa učili o ich životných prejavoch, o životnom prostredí rastlín, o semienkach a o ich raste. Najviac nás zaujala téma „Podmienky klíčenia rastlín.“ V rámci tejto témy sme si založili pokus. Zasadili sme semienko fazule a pozorovali ako klíči. Zistili sme, že klíčenie semena fazule závisí od rôznych podmienok: voda, teplo, vzduch. Z 18 zasadených fazuliek nám 2 nevyklíčili. Z pozorovania vyplynulo, že vyklíčiť môže len to semeno, ktoré je zrelé, zdravé a nie je poškodené.
 
5.5. 2017 - Výtvarná súťaž Malá krajina veľké osobnosti 
Základná škola P. J. Šafárika z Prievidze vyhlásila 4. ročník výtvarnej a literárnej súťaže „Malá krajina – veľké osobnosti.“ Tento rok pod záštitou spisovateľky, publicistky, maliarky VANDY ROZENBERGOVEJ, ktorá sa narodila 4.6.1971 v Bojniciach. Je spisovateľkou, publicistkou a maliarkou. Témou výtvarnej súťaže je citát od Ludwiga Feuerbacha ,,Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.“ Z každej školy bolo možné zaslať 5 prác. Do súťaže sme poslali práce našich druháčok J. Zajacovej, A. M.Rahovean, M. Majdanovej, L. Gromovej a V. Cvečperovej z 2.A triedy, ktoré maľovali pod vedením Mgr. Z. Lukáčiovej.
 
3.5. 2017 Okresné finále vybíjaná 5.-7.ročník chlapci 
 1. Sama Chalupku  - ZŠ  Bojnice           16 : 12 /7 : 6/
 2. Sama Chalupku  - Chrenovec            10 : 10 /4 : 3/
 3. ZŠ Bojnice - Chrenovec                     12 : 13 /7 : 6/
 
Poradie: 1.m    ZŠ Bojnice    
               2.m   ZŠ Chrenovec 
               3.m.  Sama Chalupku
Zúčastnili sme sa posledného kola v nepostupovej súťaži. Boli sme oslabení o štyroch hráčov, ktorí sa v tom istom termíne zúčastnili druhej športovej súťaži. Bez váhania sa žiakom podarilo prekonať oboch súperov.  Našu školu reprezentovali  nasledovní žiaci:  Vlnieška M., Božik D., Carolan P., Dubanský M., Bezdek J., Mažár A., Kňae a., Oboňa M., Haronik N.. 
 
3.5. 2017 - Semifinále  školských športových stredísk v hádzanej v Považskej Bystrici 
Zúčastnili sme sa predposledného turnaju v boji o postup na majstrovstvá Slovenska. Do tohto kola sa prebojovali nasledovné školy: Považská Bystrica, Prešov, Kysucké Nové Mesto a Bojnice. Chlapci si budú porovávať sily medzi kvalitnými hádzanárskymi družstvami Slovenska. Nakoniec sa nám nepodarilo zvíťaziť ani jeden zápas. Bolo to už nad naše sily. Chlapcom aj tak gratulujeme a ďakujeme za predvedené výkony.
V konečnom poradí sme na 8. mieste v rámci Slovenska.
 
Bojnice   - Prešov      16 : 26 (11:12)
góly: M.Dúbravka 6, A.Klement 5, A.Herain 2, T.Čapliar 2, F.Reis 1
Bojnice - Pov.Bystrica   13 : 18 ( 6:7)
góly: A.Klement 7, M.Dúbravka 4, A.Herain 2
Bojnice – Kys.N.Mesto   9 : 14 (4:9)
góly: J.Mocko 5, T.Čapliar 2, P.Ďureje 1, N.Zajac 1
 
Našu školu reprezentovali  nasledovní žiaci:  Dúbravka M., Mocko J., Čapliar T., Vlnieška A., Rajčo D., Zajac N., Hrdý R., P.Ďureje , A.Herain
 
Slabosti človeka - beseda s protidrogovou tematikou                      
3. 5. 2017 bola cez náboženskú výchovu pre žiakov ôsmeho ročníka pripravená v klubovej čitárni Mestskej knižnice v Bojniciach beseda na tému Slabosti človeka. Žiaci sa cez viaceré pripravené aktivity zamýšľali nad otázkou: Prečo ľudia začínajú s drogami? Cieľom besedy bolo poukázať na problematiku závislostí cez knižné tituly, kde hlavnými obeťami sú práve deti.
 
27.4. 2017 - 4.kolo Školské Športové Stredisko v hádzanej v Prievidzi 
Zúčastnili sme sa štvrtého turnaja. Budeme bojovať , aby sme si udržali prvú pozíciu v tabuľke. Hráči sa postupne zdokonaľujú, čo je vidieť aj na výsledkoch.
 
Bojnice   - Pov. Bystrica A 18 : 11 (9:5)
góly: M.Dúbravka 6, A.Herain 5,  A.Klement 4,  J.Mocko 2, A.Šály 1
Bojnice - Pov.Bystrica B 13 : 4 ( 6:2)
góly: J.Mocko 7, M.Dúbravka 3, T.Čapliar 2, F.Reis 1
Bojnice - Topoľčany 17 : 5 ( 7:1)
góly: J.Mocko 6, T.Mokrý 3, F.Reis 3, P.Ďureje 2, D.Rajčo 1, A.Vlnieška 1, R.Hrdý 1,
 
Našu školu reprezentovali  nasledovní žiaci:  Dúbravka M., Jurík M., Mocko J., Šály A., Čapliar T., Vlnieška A., Rajčo D., Zajac N., Hrdý R. 
 
Beseda s lesníkmi  
27.apríla 2017 pri príležitosti Mesiaca lesov žiaci 5.A besedovali s lesníkmi , ktorí pripravili pre žiakov aj zaujímavé aktivity. V skupinách plnili zadané úlohy. Skladali puzzle – listy, kartičky –zvieratá. Po každej úspešne splnenej úlohe skupina zodpovedala na otázky lesníkov a všetci v skupine boli ocenení drobnými vecnými odmenami. Žiaci plnili úlohy s nadšením, tešili sa z odmien a na záver sa s lesníkmi sa rozlúčili s pozdravom „Lesu zdar!“.
 
Odborná exkurzia  
Dňa 26.4.2017 sa žiaci 8.roč. ZŠ s MŠ Bojnice zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili závod Volkswagen v Bratislave. Pri prehliadke závodu mali možnosť vidieť výrobu podvozku a karosérie, ako aj prácu robotov, ktorá sa využíva hlavne pri zváraní. Boli oboznámení so značkami automobilov, ktoré sa v závode vyrábajú, s elektromobilom, ktorý sa stáva čoraz populárnejší, škoda však že nie v našej krajine. Areál celého závodu je veľmi veľký a rozľahlý, preto nemohli prejsť všetkými výrobnými halami. Ale urobili si predstavu o tom, v akom prostredí pracujú zamestnanci tohto veľkého komplexu a možno na budúci rok pri výbere strednej školy si spomenú na túto exkurziu a rozhodnú sa pre SOŠ automobilovú Duálnu akadémiu, ktorá je zriadená v tesne blízkosti automobilky Volkswagen Slovakia a ktorá si vychováva budúcich zamestnancov. Najviac však žiakov očarili už hotové automobily, do ktorých si mohli sadnúť a vyskúšať si ich ovládanie a šoférovanie, samozrejme len akože.
 
Súťaž Poznaj svoje mesto 
V stredu 26. 4. 2017 sa uskutočnila súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka pod názvom „Poznaj svoje mesto“. Súťaž prebiehala v 4 kolách. Prvé kolo bolo zamerané na históriu Bojníc. V druhom kole deti dokázali svoju zručnosť a šikovnosť skladaním obrázku Bojnického zámku. Tretie kolo bolo zamerané na súčasnosť Bojníc a v štvrtom kole si deti overili svoju pamäť odpoveďami na rôzne zaujímavosti z histórie aj súčasnosti Bojníc. Súťaž pripravili pani učiteľky Mgr. Oľga Čanigová a Mgr. Marcela Divékyová. Výsledky: 1. miesto: 3.A 2. miesto 3. B 3. miesto: 4.A 4. miesto: 4. B
 
Kráľ čitateľov
Tohtoročná voľba Kráľa detských čitateľov sa uskutočnila 25.4. 2017 v Mestskej knižnici v Bojniciach. Vybraných kanditátov v súťažných aktivitách podporili žiaci 8.A a 8.B triedy. Janka Ďuračková, kráľovná z roku 2016, korunovala nového kráľa Jakuba Lacka zo 7.A. Na druhom mieste sa umiestnila Silvia Gajdošíková zo 7.A a na treťom mieste Veronika Patočová z 8.A a Adrián D´orsi z 5.B.
 
24. 4. 2017 - Triednická hodina v 5. A
Žiaci 5. A triedy mali počas triednickej hodiny besedu s pani Ing. Evou Šidovou, PhD. zo Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi na tému: Zakladáme záhradku. Pani Šidová na základe svojich cenných vedomostí a skúseností z praxe zaujímavým a veku primeraným spôsobom oboznámila žiakov s problematikou zakladania záhradky. Prostredníctvom pripraveného obrazového materiálu odovzdala žiakom svoje životné poznatky pestovateľky ovocných stromov.
 
Slovenská ZOOOlympiáda 2017 
ZOO Bojnice a Kremnické vrchy OZ v spolupráci s Ministerstvom Životného prostredia SR, Slovenskou zoologickou spoločnosťou a Štátnou ochranou prírody SR zorganizovali pre žiakov  materských , základných a stredných škôl 1. ročník  celoslovenskej  vedomostnej súťaže  ZOOOlympiáda 2017.Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o zoológiu, ekológiu a environmentálne povedomie.
Dňa 24.4.2017 sa v ZOO Bojnice konala prípravná časť súťaže . Z našej školy sa tohto podujatia zúčastnili žiaci 1.stupňa – Tobias Hoza, Leo Novotný a Aleš Vlnieška. Žiaci získavali vedomosti počas troch odborných  prednášok, ktoré využijú v druhej (súťažnej) časti súťaže. Tá sa bude konať 24. 5.2017 v ZOO Bojnice. Našim trom účastníkom držíme palce a želáme veľa úspechov v súťaži. 
 
Online vedomostnú súťaž o olympizme pre žiakov ZŠ 
Termín: 19.4. 2017
V Termíne od 13. marca 2017 do 6. apríla 2017 Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou aj tento rok vyhlásil online vedomostnú súťaž o olympizme pre žiakov základných a stredných škôl. Trojčlenné družstvá súťažili v štyroch súťažných kolách. Do súťaže sa zaregistrovalo 354 družstiev zo ZŠ. Do finále mali postúpiť družstvá s najväčším počtom bodov v súčte všetkých škôl umiestnených na 1. – 6. mieste redukovaného poradia. Po skončení posledného kola však malo v online teste 100% úspešnosť vo všetkých štyroch kolách viac družstiev ako je počet postupových miest. Preto sa na základe rozhodnutia Slovenskej olympijskej akadémie pristúpilo k výberu šiestich postupujúcich škôl z oboch kategórií žrebovaním. Žrebovanie nám šťastie neprinieslo.
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Krascsenicová M., Pipíšková K., Mekyšová K., Rendek D. Smetánka T., Kytka D. 
 
Regionálne kolo v hádzanej starších žiakov ZŠ 
Termín: 19.4. 2017
ZŠ Bojnice - ZŠ Partizánske 27 : 23 (11:10)
ZŠ Bojnice – ZŠ Bánovce n/Bebravou 21 : 9 (10:2)
ZŠ Partizánske - ZŠ Bánovce n/Bebravou 20 : 4 (12:2)
Poradie :
1. ZŠ Bojnice
2. ZŠ Partizánske
3. ZŠ Bánovce n/Bebravou
Chlapci si dvoma víťazstvami vybojovali postup do krajského kola , ktoré sa bude konať v Považskej Bystrici 4.5. 2017. Tam nás už čakajú ťažký súperi, ale pokúsime sa zabojovať o postup na majstrovstvá SR.
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Bezdek J., Dúbravka M., Herain A., Matulay P., Oboňa M., Rendek D., Smetánka T., Svitok S., Rajčo D.
 
 
14.4.2017 – výtvarná súťaž  Zelený svet 2017
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017. Cieľom podujatia, ktoré organizačne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Zelený svet je svet, v ktorom si príroda zachováva svoju zelenú farbu. Rešpektujú sa jej práva a počúva sa jej hlas. V aktuálnom ročníku majú súťažné práce zachytiť (Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta. Táto téma zaujala aj žiakov 2.A triedy. Do výtvarnej súťaže poslali 17 prác.
 
13.4. 2017 – Návšteva pošty - Veľkonočná pohľadnica 
Na hodine slovenského jazyka v 2. A triede sme sa učili ako sa píše pohľadnica. Aby si deti vedeli predstaviť ako pohľadnica putuje, kým nájde svojho adresáta, rozhodli sme sa vyrobiť si a poslať pohľadnicu. Deti si pohľadnicu vystrihli, nakreslili, napísali adresu a blahoželanie. Potom ju spoločne zaniesli na poštu. Pri príležitosti Veľkej noci prekvapili svojich rodičov.
 
Obvodové kolo malý futbal MC Donald Cup chlapci 3.-4. ročník 
Termín: 12.4. 2017  
ZŠ Kanianka – ZŠ Bojnice 3 : 1 (1:0) 
Poradie:  
1.m ZŠ Kanianka 
2.m ZŠ s MŠ Bojnice 
Tento tip futbalu je kombináciou chlapcov aj dievčat. Vždy musí byť na ihrisku minimálne jedno dievča. Žiaci hrali len jeden zápas, kvôli neúčasti školy ZŠ Koš. Bojovali sme, ale žiaci z Kanianky mali viac športového šťastia. 
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Bránik K., Cagáňová N., Carolan E., Findorová H., Gordan D., Hrdý R., Vatrt T., Vlnieška A. 

Okresné kolo Slávik Slovenska - I. kategória a II. kategória
Dňa 11.4. 2017 sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Z našej školy nás boli reprezentovať v I. kategórii Simona Tomíková z 2.B a z II. kategórie Luisa Pipíšková zo 4.A. Dievčatá zaspievali dve ľudové piesne. Hudobne ich doprevádzal na akordeóne zo 6.A triedy Mário Gecašek. Obe dievčatá získali cenu poroty, ktorú očarili zaujímavou farbou hlasu.
 
11. a 12. 4. 2017 Interaktívne podujatia s knihami O pravde a lži
Žiaci piateho, ôsmeho a deviateho ročníka mali možnosť v našej Mestskej knižnici Bojnice sa opäť po roku stretnúť s pánom Tiborom Hujdičom, neúnavným propagátorom čítania kníh pre deti a mládež. Krátky vstup do príbehu a hneď na to nečakané rázne useknutie zážitkového čítania práve v tej najdramatickejšej chvíli, také bolo netradičné predstavovanie knihy Výmyselníci od Nikolaja Nosova pre žiakov 5. A a 5. B triedy. Piataci počas skupinových prác aktívne diskutovali a neúnavne plnili jednotlivé úlohy o hodnote pravdy v živote človeka. Dotvárali príbeh, zamýšľali sa nad prečítaným textom, nachádzali možné riešenia problémových úloh a postupne krok za krokom odkrývali zmysluplnosť danej problematiky. Prostredníctvom ukážky od Patricka Nessa Sedem minút po polnoci začal pán Hujdič diskusiu so staršími žiakmi 8. a 9. ročníka na tému o pravde a lži. Prečo ľudia klamú? Je rozdiel medzi nevinnou lžou a úmyselným klamstvom? Je jednoduché spoznať pravdu? Zmyslom celého inšpirujúceho podujatia bolo priviesť žiakov k čítaniu, rozvíjať čitateľskú gramotnosť a vyvolať u nich záujem o knihy. Samotným dôkazom bol fakt, že po ukončení dramatizovaného čítania si žiaci vypožičali viaceré knižné tituly. Našli sa aj takí, ktorí sa nevedeli dočkať rozuzlenia príbehov, tak s čítaním začali už v škole počas najbližšej prestávky. Napriek neúprosne vymedzenému času sa žiaci veľmi ťažko lúčili s takým dobrým zabávačom, rozprávačom a skvelým človekom akým je Tibor Hujdič. Ako správny propagátor kníh, to naozaj s deťmi vie. Dokáže zaujímavou formou úplne prirodzene a nenútene vtiahnuť svojich poslucháčov do deja a v momente najväčšieho napätia príbeh ukončiť. Toto podujatie bolo nesmierne poučné a motivujúce pre všetkých. Tešíme sa na ďalšie čítanie s pánom Hujdičom zas o rok.
 
5.4. 2017 Prehadzovaná 4. ročník mix 
ZŠ N.Rudno B – ZŠ Bojnice       0 : 2 ( 9:15, 12:15 ) 
ZŠ N.Rudno A – ZŠ Bojnice       2 : 0 ( 16:14, 15:7 ) 
ZŠ N.Rudno A  -ZŠ N.Rudno B  2 : 0 ( 15:9, 15:10 ) 
Poradie: 1.m ZŠ N.Rudno A 
               2.m ZŠ Bojnice 
               3.m ZŠ N.Rudno B 
Tejto novej súťaže pre žiakov prvého stupňa sme sa zúčastnili prvý krát. Nemali sme vysoké ciele, keďže s týmto typom súťaže nemáme žiadne skúsenosti. Hra deti zaujala, ale nepodarilo sa nám zdolať vždy silnú školu z N.Rudna. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: A.Vlnieška, R.Hrdý, M.Mikulec, D.Gordan, L.Pipíšková, N.Cagáňová 

3. 4. až 7. 4. 2017 Dať odpadu druhú šancu
Žiakom našej školy nie je ľahostajné, v akom prostredí vyrastajú, a tak sa rozhodli spoločnými silami upozorniť na problém s odpadmi. Počas vyučovacích hodín hudobnej výchovy sa pokúsili dať odpadu druhú šancu. Počas prvého aprílového týždňa neúnavne vyrábali hudobné nástroje z odpadového materiálu. Na vyrobených hudobných nástrojoch si napokon aj zahrali vlastné jednoduché dielka. Touto cestou ďakujeme všetkým zapojeným, ktorí neváhali a spojili svoje sily, aby upozornili svojimi výtvormi na opätovné využitie odpadového materiálu.
 
 
Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z6, Z7, Z8  
Úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády v 6., 7., a 8. ročníku prihlásení do okresného kola, súťažili 4.4.2017 v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z 6, Z 7 a  Z 8 (6.- 8. ročník)  v Centre voľného času Spektrum v Prievidzi.
Naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky:     
Kategória Z6: 
Kristína Pipíšková  6 .B - úspešný riešiteľ, obsadila  12.miesto
Matúš Vlnieška 6 .B - úspešný riešiteľ, obsadil 16.miesto  
Viktória Mečiarová  6.A  neúspešný riešiteľ (umiestnenie neurčované)
Daniela Hrabovská 6.A neúspešný riešiteľ (umiestnenie neurčované)
Kategória Z7:  
Jakub Lacko 8.A úspešný riešiteľ, obsadil 2.miesto  
Kategória Z8: 
Andrea Šindlerová 8.A - úspešný riešiteľ, obsadila  4.miesto  
Úspešným  riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal aspoň polovičný počet  bodov.                                                                                                                             
Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu !

Projekt – Hľadá sa energia 
ZŠ s MŠ Bojnice sa opäť zapojila do projektu Hľadá sa energia, už do jeho štvrtého ročnika. Do súťaže sa tentokrát zaregistrovali štyri tímy z 8.A a 8.B triedy. Tímy Fyzical teens (P.Dadíková, N.Humajová, D. Kytka), Newtonovci ( N. Tonahjzerová, A. Šindlerová, B. Rajčová), Pascalíci (M. Valencín, V. Briatková, P. Gregorová) a Fénix (D. Zasidkovych, E. Lešková, R. Drozdová) budú súťažiť o zaujímavé ceny. Prvá úloha, ktorú museli riešiť pozostávala z návrhu patentu, ktorým by mohli ušetriť nejaký druh energie s využitím finančnej hotovosti 50eur. Naše tímy navrhli zakúpenie perlátorov do vodovodných batérií, nádoby na zadržiavanie dažďovej vody, nádoby na zber plastových fliaš a termostatických hlavíc na radiátory. Všetky tieto nápady pomáhajú šetriť energiu a tým aj finančné náklady. V druhej úlohe sme sa zahrali na „Edisonov“ a vyrábali sme žiarovku. Namiesto wolfrámového vlákna v žiarovke sme použili tuhu z pentelky a sklený zaváraninový pohár (ktorý predstavoval pôvodnú žiarovku) a po pripojení na silný zdroj originálna  žiarovka krásne svietila, hoci len chvíľu, po prepálení tuhy zhasla. Celý proces tímy natočili a zhotovili video, dokazujúce fungovanie nami vyrobenej žiarovky. Teraz už nedočkavo čakáme na vyhodnotenie prvej a druhej úlohy, ako aj na ďalšie úlohy. 
 
Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku 
Dňa 3.4.2017 sa žiaci štvrtého a piateho ročníka zo ZŠ s MŠ Bojnice zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Dome kultúry v Prievidzi. Divadelné predstavenie s názvom „Around the world“ sa konalo pod záštitou divadelného centra v Martine. Deti sa spolu s hlavnými protagonistami prostredníctvom teleportu premiestnili do Austrálie, kde zachraňovali obyvateľov, zvieratá a rastliny pred suchom a do Číny, kde zas vyháňali smogového draka preč z mesta, aby ľudia mohli dýchať čistý vzduch. Popritom sa naučili nové anglické slovíčka, slovné spojenia, pozdravy a pesničky.  

4.4. 2017 Obvodové kolo malý futbal Školský pohár chlapci 5.- 7. ročník  
ZŠ s MŠ Bojnice – ZŠ Koš 9:6 (3:2)
ZŠ Kanianka – ZŠ Koš 13:2 (6:1)
ZŠ Kanianka – ZŠ s MŠ Bojnice 8:3 (6:2)
Poradie: 1.m ZŠ Kanianka
2.m.ZŠ s MŠ Bojnice
3.m ZŠ Koš
Naše sily opäť zlyhali na chlapcoch z Kanianky. Musíme viac potrénovať spoluprácu medzi hráčmi a v budúcnosti môžeme aj víťaziť. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: M.Oboňa, J.Bezdek, D.Božik., S.Svitok., D.Rajčo., G.Spiellere, J.Jurík., A.Mažár., N.Haronik., A.Kňaze.
 
1.4.2017 - Turistická vychádzka - Gader
Konečne sme sa dočkali krásneho počasia a na druhý pokus sme sa vybrali spolu s turistami z Kanianky, Prievidze do Gadera. Najskôr sme vystúpili k Mažarnej jaskyni. Lampáše, tma, nádherné prírodné úkazy . Po malej prestávke sme pokračovali k Blatnickému hradu. Nádherné počasie, výborná nálada ... jednoducho SUPER turistika.
Vyhodnotenie literárnej súťaže Slovo

Literárna súťaž Slovo vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana pre základné a stredné školy je výborná príležitosť pre literárne talenty. Odborná porota vybrala do verejného hlasovania šesť literárnych diel z každej kategórie. Verejnosť mala možnosť hlasovať za jednotlivé literárne práce na stránke vydavateľstva do 27. marca 2017.
Víťazné diela budú publikované v Literárnom zborníku a ocenené knižnou odmenou.
Výsledky verejného hodnotenia, zoradené podľa najvyššieho priemerného hodnotenia:
Kategória: 2. stupeň ZŠ – próza

Súťažný príspevok

Počet hlasov

Priemerné hodnotenie

Údolie slovných druhov – P. Gregorová 8.A

164

4,85976

Žena, čo kŕmila holuby

43

4,72093

Ako sa chcel Telefko zmeniť

42

4,71429

Deti lesnej víly – B. Ludíková 5.A

152

4,625

O rozbitom nose a svetskej kráse

219

4,55251

Čo nesmú robiť deti deťom

7

4,28571

Veľmi pekné úspechy dosiahli naše žiačky Petra Gregorová z 8.A a Bianka Ludíková z 5.A triedy.

 
30.3. 2017 Obvodové kolo malý futbal Jednota Cup chlapci 7-9 ročník
ZŠ Kanianka – ZŠ Koš 8:3 (5:3)
ZŠ Kanianka – ZŠ Bojnice 4:2 (1:1)
ZŠ Bojnice - ZŠ Koš 8:7 (3:5)
Poradie: 1.m ZŠ Kanianka 2. m ZŠ s MŠ Bojnice 3.m ZŠ Koš
Po prvej výhra nad Košom boli chlapci pozitívne motivovaní a odhodlaní bojovať o víťazstvo nad favoritom z Kanianky. Polčas sme zvládli, ale potom sme nepremenili dve šance, čo sa nám vypomstilo a dostali sme dva rozhodujúce góly.
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Smetánka T., Ďuriš A., Rendek D., Veselý M., Kielar M., Oboňa M., Bezdek J., Carolan P., Dominik R., Svitok S.
 
Obvodné kolo Jednota cup chlapci  
Konalo sa 30.3. 2017 o 10hod  ZŠ Bojnice - umelá tráva. 
Výsledné poradie: 
ZŠ Koš 
ZŠ s MŠ Bojnice 
ZŠ Kanianka 
Víťaz postupuje do obvodového finále 7.4.2017 . 
 
23.3. 2017 - Výtvarná súťaž
Spoločnosť ŠEVT a.s. vyhlásila už 17. ročník výtvarnej súťaže ,,Grafický návrh obálky žiackej knižky.“ Žiaci prvého stupňa, ktorí navštevujú výtvarný krúžok, sa rozhodli zapojiť do tejto celoslovenskej súťaže. Nakreslili zaujímavé a milé návrhy pre budúcu žiacku knižku. Víťazkami sa stali žiačky 2. A triedy Julianka Zajacová, Laurika Gromová a Kristínka Plšeková. Veríme, že sa im podarí vyhrať a niektorý z návrhov sa objaví v budúcom školskom roku na obálke našich žiackych knižiek.
 
Beseda s príslušníčkou mestskej polície   
V stredu 22. marca 2017 sa uskutočnila beseda pre žiakov ôsmeho ročníka s preventistkou Mestskej polície Bojnice pani Luciou Chudou. Žiaci aktívne diskutovali o téme: Trestnoprávna zodpovednosť.

 
Beseda so spisovateľkou 
Dňa 23.3.2017 sa žiaci 1.stupňa našej ZŠ zúčastnili besedy s pani spisovateľkou Adou Žigovou, ktorá prišla na našu školu prezentovať svoju rozprávkovú knihu „ O snehuliakovi s horúcim srdcom“. Kniha obsahuje 12 pôvodných rozprávok pre deti mladšieho školského veku a o jej kvalite svedčí 2. miesto v ankete Knižnej revue Kniha roka 2008.Autorské čítanie pani spisovateľky bolo obohatené dramatizovaným čítaním a pesničkami z CD, ktoré nahrali herci z bratislavských divadiel. Po ukončení besedy si mohli deti zakúpiť knihy a CD za zvýhodnené ceny.
 
Beseda o prečítanej knihe 
Dňa  22.03.2017 žiaci III.B triedy navštívili mestskú knižnicu v Bojniciach. Besedovali o prečítanej knihe od známej slovenskej moderátorky Adely Banášovej pod názvom Zabudnuté slovenské rozprávky. Deti čítali túto knihu v rámci povinného čítania pre 3.ročník ZŠ.O tom, že kniha deti pobavila a bola pre nich spestrením ich každodenných dní v škole, svedčí veľká aktivita a interpretácia obsahu knihy na besede. Po ukončení besedy si mladí čitatelia vypožičali nové detské knihy.
 
22.3. 2017  3.kolo Školské Športové Stredisko v hádzanej v Považskej Bystrici 
Zúčastnili sme sa tretieho turnaja bez dvoch chorých hráčov. Po tomto kolo sa nachádzame na prvom mieste. Čaká nás ešte jeden turnaj konaný v Prievidzi. Po umiestnení sa na druhom mieste si môžeme vybojovať postup do semifinále majstrovstiev SR.
 
Pov. Bystrica A - Bojnice 20:20 (10:11)
góly: M.Dúbravka 8, A.Klement 7, A.Šály 2, T.Čapliar 2, F.Reis 1
Bojnice - Pov.Bystrica B 11:7( 5:4)
góly: A.Klement 4, J.Mocko 2, A.Šály 1, T.Čapliar 1, A.Vlnieška 1, N.Zajac 1, R.Hrdý 1
Bojnice - Topoľčany 16:11 ( 9:4)
góly: M.Dúbravka 8, A.Klement 3, F.Reis 2, J.Mocko 2, A.Vlnieška 1
 
Našu školu reprezentovali  nasledovní žiaci:  Dúbravka M., Jurík M., Mocko J., Šály A., Čapliar T., Vlnieška A., Rajčo D., Zajac N., Hrdý R. 
 
21. 3. 2017 Relácia do šk. rozhlasu - Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii      
V utorkové ráno, 21. marca, si žiaci 5. A triedy pripravili reláciu do školského rozhlasu, aby všetkým pripomenuli, že práve v tento deň máme upriamovať pozornosť na potrebu rasovej harmónie, tolerancie, budovanie porozumenia a vzájomnej znášanlivosti medzi ľuďmi.  
 
Slávik Slovenska - školské kolo speváckej súťaže, I. kategória  
V pondelok 20. marca 2017 sa žiaci 1. až 3. ročníka zapojili do školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. Pred porotou zaspievali predpísané slovenské ľudové piesne, kde prvenstvo a postup do okresného kola získala Simona Tomíková z 2. B triedy. Na peknom druhom mieste sa umiestnila Soňa Findorová z 2.B triedy a na treťom mieste skončila Tamara Gordanová z 3.A triedy. Na záver sme si zaspievali zopár slovenských piesní. Víťazkám srdečne blahoželáme. 
 
20. 3. 2017 Slávik Slovenska - školské kolo speváckej súťaže, II. kategória 
V pondelok 20. marca 2017 sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017 kategória II. (4. až 6. ročník). Interpretovať svoje obľúbené i predpísané slovenské ľudové piesne prišlo 10 žiakov. Prvenstvo a postup do okresného kola získala Luiza Pipíšková zo 4. A triedy. Na peknom druhom mieste sa umiestnila Michaela Tomíková zo 6. A a o tretie miesto sa podelili žiačky Natália Boboková a Natália Zámečníková z 5. B triedy. Víťazom srdečne blahoželáme.  
 
Trieda hľadá hviezdu 
V nedeľu 19. 3. 2017 sa konalo celoslovenské kolo súťaže Trieda hľadá hviezdu. V Bratislave nás reprezentovala Soňa Findorová z 2. B triedy, kde svojou interpretáciou ohúrila porotu a získala krásne 2. miesto. Výhrou bola finančná odmena v hodnote 200 eur. Víťazke srdečne blahoželáme.  
 
17.3. 2017 Obvodové finále vybíjaná 5.-7.ročník chlapci 
ZŠ s MŠ Bojnice       – ZŠ Nitrianske Pravno    12 : 18 (6:9)
ZŠ s MŠ Bojnice       – ZŠ Nitrianske Rudno     13 :18 (6:8)
ZŠ Nitrianske Pravno  - ZŠ Nitrianske Rudno   20:14 ( 10:7)  
Poradie:   1.m  ZŠ s MŠ Bojnice 
               2.m  ZŠ Nitrianske Rudno
               3.m  ZŠ Nitrianske Pravno
Chlapci zvládli dva ťažké zápasy a vybojovali si postup do okresného finále. Našu školu reprezentovali  nasledovní žiaci:  Dúbravka M., Božik D., Carolan P., Dubanský M., Bezdek J., Rajčo D., Dominik R., Oboňa M., Haronik N., Herain A. 
 
Jarná výzdoba
Na výtvarnom krúžku sa už nemohli dočkať slniečka a príchodu jari. 16. marca sme s deťmi začali strihať obrysy rúk z farebného papiera. Vyrobili sme rukavičkového kohúta, slniečko a trávu. Vystrihli sme obláčiky a kuriatka, namaľovali vajíčka. Našou nástenkou sme sa snažili privolať jar.
 
Okresné kolo fyzikálnej olympiády 
Dňa 16.3.2017 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády. V rámci súťaže boli dve kategórie: kategória F pre žiakov 8.roč. a kategória E pre žiakov 9.roč. ZŠ s MŠ Bojnice reprezentovali žiačka 8.A triedy Andrea Šindlerová a Lucia Soláriková, žiačka 9.B triedy. Pri riešení veľmi náročných príkladov, ktoré žiačky riešili bola úspešnejšia Andrea Šindlerová, ktorá vo svojej kategórii získala 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Od tretieho miesta ju delilo len pol boda. Lucia Soláriková (kategória E) sa umiestnila na 10.mieste a počet bodov, ktoré získala nestačilo na to, aby bola úspešnou riešiteľkou. Vzhľadom na náročnosť zadaní v kategórii E len dvaja súťažiaci získali dostatočný počet bodov na to, aby boli úspešní, a preto umiestnenie našej žiačky je uspokojivé.  
 
PYTAGORIÁDA – okresné kolo 
Konalo sa 14. a 15.3.2017 v CVČ v Prievidzi a zúčastnili sa ho najúspešnejší riešitelia škoského kola Viktor Daubner 3.A, Aleš Vlnieška   4.A, Martin Mikulec 4.A,    
Samuel Čuka   5.B, Kristián Kováč 5.B,  Kristína Pipíšková 6.B, Paula Kulichová 6.A Jakub Lacko 7.A, Marko Dúbravka 7.B 
Úspešným riešiteľom okresného kola sa stal Samuel Čuka z 5.B, ktorý obsadil 4. miesto 

15. 3. 2017 - Návšteva farského kostola  
V stredu do farského kostola sv. Martina zavítali naši deviataci, kde im pán dekan Anton Eliáš porozprával o dejinách našej farnosti. Dozvedeli sa, že kostol Svätého Martina biskupa z Tours patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam regiónu Horná Nitra. Prezreli si najstaršiu, architektonicky najcennejšiu časť kostola, kaplnku sv. Antona Pustovníka so zachovanou gotickou krížovou rebrovou klenbou. Získali historické informácie o celej farnosti i o farskom kostole.
 
14.3. 2017 - Obvodové kolo vo vybíjanej 5.-7. ročník chlapci 
ZŠ Bojnice – ZŠ Kanianka  8 : 20 (5 :10)
ZŠ Bojnice – ZŠ Koš           6 : 18 (3 : 10)
ZŠ Kanianka – ZŠ Koš        8 : 16 (5 : 7)
 
Poradie : 1.m ZŠ Bojnice
                2.m ZŠ Kanianka 
                3.m ZŠ Koš
 Chlapci si dvomi víťazstvami vybojovali ďalší postup. Je vidieť, že chlapci hrávajú hádzanú. Loptovu techniku majú zvládnutú lepšie. Postup do obvodového finále
 
14.3. 2017 - Obvodové kolo vo vybíjanej 5.-7. ročník dievčatá 
ZŠ Bojnice – ZŠ Kanianka    13 : 4  ( 5 : 2 ) 
ZŠ Bojnice – ZŠ Koš               8 : 4  ( 3 : 3 ) 
ZŠ Kanianka – ZŠ Koš           7 : 13 ( 4 : 4 )  
 
Poradie :  1.m ZŠ Kanianka 
                 2.m ZŠ Koš 
                 3.m ZŠ Bojnice 
 Dievčatá po dvoch prehrách nepostupujú a musia sa dôkladnejšie na rok pripraviť na súperky.  
 
13. a 14. 3. 2017 Maratón čítania Biblie - knihy kníh  
V rámci predmetu náboženská výchova sme sa počas celoslovenského týždňa slovenských knižníc zapojili do „Maratónu čítania Biblie – knihy kníh“, čitateľskej akcie vyhlásenej MsK Bojnice. Každý žiak musel prečítať jednu stranu textu a následne nielen zreprodukovať prečítané ale aj správne zodpovedať na kontrolné otázky. Zmyslom vyhláseného projektu bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť: sledovať schopnosť žiakov porozumieť prečítanému textu, dokázať spracovať informácie ale aj vedieť formulovať a klásť otázky.
 
12.3. 2017 Registrácia vedomostnej súťaže o olympizme
Do vedomostnej súťaže, ktoré bude prebiehať počas štyroch týždňov sme prihlásili tri družstvá. Trojica súťažiacich bude spolupracovať a riešiť po 10 súťažných úloh hľadaním údajov v knihách, na internete. Prihlásili sme nasledujúcich žiakov: Družstvo č.1: D.Rendek, T.Smetánka, D.Kytka Družstvo č.2: M.Krascsenicsová, K.Pipíšková, K.Mekyšová Družstvo č.3: J.Mocko, M.Dúbravka, R.Dominik
 
Návšteva divadelného predstavenia PALCULIENKA
Súkromná základná umelecká škola XOANA Prievidza si pripravila muzikálové predstavenie hrané deťmi „Palculienka.“ Tento rozprávkový príbeh krehkého dievčatka narodeného z lupeňov kvetov sa žiakom prvého, druhého a tretieho ročníka našej školy veľmi páčil. V piatok 10. marca sme boli na predpremiére tohto predstavenia. Veľmi nás potešilo, že jednu z hlavných úloh hrala naša žiačka Simonka Tomíková z 2.B triedy. Prespievala nám príbeh Palculienky na jej ceste k vysnívanému princovi. V predstavení vystupovala aj jej sestra Michaela Tomíková zo 6.A. Deťom sa muzikál tak páčil, že po príchode do školy si spievali melódie z muzikálu a najkrajšie zážitky z predstavenia sa v snažili zachytiť na papier. 
 
 
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - I. kategória 
Dňa 8.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naši malí recitátori, talentovaní žiaci 2. – 4. ročníka, sa na začiatku trošku popasovali s trémou, ale nakoniec nad ňou zvíťazili. Každý žiak ukázal svoje recitátorské majstrovstvo. Víťazi si právom odniesli pekné knižné odmeny. 
Poézia: 
1. miesto – Luisa Pipíšková (IV.A)
2. miesto – Sofia Čičmancová (III.A)
3. miesto -  Laura Gromová (II.A)
 

Próza:
1. miesto – Ivana Rudinská (IV.A)
2. miesto – Matej Hraňo (III.B)
3. miesto – Sofia Antolová (II.A)
 

7.3. 2017 2.kolo Školské Športové Stredisko v hádzanej v Topoľčanoch  
HK Agro Topoľčany - ZŠ s MŠ Bojnice 8 : 16 (5: 10)
Góly: Klement 6, Mocko 5, Dúbravka 3, Šály 1, Čapliar 1
ZŠ s MŠ Bojnice – Pov.Bystrica „B“ 24 :15 (14: 9)
Góly: Klement 14, Dúbravka 4, Mocko 2, Šály 2, Hrdý 1, Herain 1
ZŠ s MŠ Bojnice – Pov.Bystrica „A“ 22 : 21 (14: 7)
Góly: Klement 13, Herain 5, Dúbravka 3, Čapliar 1
Chlapcom gratulujeme a po druhom kole sme priebežne na druhom mieste za Považskou Bystricou „A“. Čakajú nás ešte dve kolá, ktoré sa odohrajú v Považskej Bystrici a v Prievidzi. Našu školu reprezentovali nasledovní hráči: Jurík M., Dúbravka M., Mocko J., Šály A., Zajac N., Čapliar T., Klement A., Hrdý R., Vlnieška A., Rajčo D., Herain A.
 
 
Karneval v škole  
Rozlúčku s fašiangmi sme zavŕšili v 2.B triede vyučovaním v maskách. Žiaci sa celý deň učili v kostýmoch a maskách a zároveň plnili zábavné úlohy z jednotlivých predmetov. Na záver si zatancovali na moderné pesničky. 

Školské kolo fyzikálna olympiáda  
V mesiacoch január a február riešili žiaci 8. a 9.roč. ZŠ s MŠ Bojnice úlohy zo školského kola fyzikálnej olympiády. Kategória E bola určená pre žiakov 9.roč. a kategória F pre žiakov 8.roč. Školského kola fyzikálnej olympiády sa zúčastnili 7 žiaci ôsmeho ročníka a 6 žiaci deviateho ročníka. Dňa 23.2.2017 sa konalo vyhodnotenie školského kola. Do okresného kola fyzikálnej olympiády postúpili: Andrea Šindlerová (8.A), Lucia Soláriková (9.B) a Viktor Gažík (9.A).   
 
 
Majstrovstvá školy v SUDOKU 
Dňa 22.2. 2017 sa konali majstrovstvá školy v SUDOKU, ktorého sa zúčastnilo 29 žiakov školy . Súťažili v štyroch kategóriách. Jednotlivé kategórie riešili SUDOKU s rôznou náročnosťou. V 1. kategórii, bola len 1 účastníčka a riešila SUDOKU len s číslami 1 – 6, vo všetkých ostatných žiaci dopĺňali čísla 1 – 9 . V druhej kategórii bolo treba doplniť 46 chýbajúcich čísiel a v kategóriách 2. a 3. bolo treba doplniť 53 chýbajúcich čísiel. Úlohy boli pomerne náročné lebo, plný počet bodov dosiahli len 4 súťažiaci. Časový limit na riešenie bol 30 minút. Po tomto limite súťaž končila. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhodol najprv počet dosiahnutých bodov, a v prípade rovnosti bodov rýchlejší čas  
Výsledky : 
1.Kategória žiaci 1.-2.roč. 
1. 
Pokorná Ivana 
1.A 
14 bodov 
19:37 min:s 
2.Kategória žiaci 2.-4.roč. 
1. 
Rudinská Ivana 
4.A 
46 bodov 
11:52 min:s 
2. 
Rajčová Denisa 
3.A 
46 bodov 
13:33 min:s 
3. 
Fečo Jakub 
3.B 
46 bodov 
15:07 min:s 
 
3.Kategória žiaci 5.-6. roč. 
1. 
Hrabovská Daniela    
6.A 
27 bodov 
30:00 min:s 
2. 
Mekýšová Karin 
6.B 
26 bodov 
23:22 min:s 
3. 
Kulichová Paula 
6.A 
24 bodov 
30:00 min:s 
4.Kategória žiaci 8.roč. 
1. 
Patočová Veronika 
8.A 
53 bodov 
26:14 min:s 
2. 
Rajčová Bibiana 
8.A 
25 bodov 
30:00 min:s 

 
17. 2. - Návšteva farského kostola  
V piatok cez náboženskú výchovu boli siedmaci na besede s pánom dekanom Antonom Eliášom vo farskom kostole sv. Martina biskupa z Tours z dôvodu rozšírenia si obzoru poznatkov o potrebe slávenia sviatosti zmierenia. 
 
Návšteva výstavy - Salvador Dalí – Skryté tváre 
Dielo velikána svetového surrealizmu ešte nikdy nebolo tak blízko k videniu ako teraz. Preto sme si ani mi nenechali ujsť príležitosť navštíviť súkromnú zahraničnú zbierku originálnych diel slávneho umelca. Vo štvrtok 16.2. 2017 žiaci, ktorí navštevujú výtvarný krúžok, navštívili výstavu Salvadora Dalího – Skryté tváre v Kine Baník v Prievidzi. Videli jeho obrazy maľované na hodvábe, sochy, kalendár, hracie karty, známky, pohľadnice a maľované taniere. Výstava tohto všestranného umelca sa im veľmi páčila a pochopili rozdiel medzi originálom a gýčom. 
 
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku 
Dňa 15.02.2017 sa žiačka 7.A triedy, Simona Nemčeková, zúčastnila krajského kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A. Olympiáda sa konala na základnej škole v Dubnici nad Váhom. Olympiáda pozostávala z testu na slovnú zásobu, gramatiky, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, voľný rozhovor a práca s obrázkom. Každá z častí bola hodnotená samostatne a spolu žiačka získala 47,50 bodov a umiestnila sa na 4.mieste. 
 
14. 2. 2017 - Relácia do školského rozhlasu na Valentína  
V utorok si žiaci 5. A pripravili reláciu do školského rozhlasu, aby aj ostatným žiakom pripomenuli podstatu sviatku sv. Valentína, ktorá spočíva v prejavoch úcty voči druhým
Výtvarná súťaž Zvieratá okolo nás 
V mesiaci február sa vyhodnotila výtvarná súťaž Zvieratá okolo nás, ktorú organizovala ZOO Bojnice. Do súťaže sa zapojili žiaci I. stupňa, ktorí navštevujú výtvarný krúžok pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiovej a žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Greschnerovej a Mgr. L. Homolovej. ZOO Bojnice odmenila 22 našich žiakov vecnou cenou. Najlepšie sa umiestnila Timea Hianiková z 2. ročníka, ktorá sa stala výherkyňou kategórie cudzokrajné zvieratá. Za jej kreatívne tvorenie získala na pamiatku diplom a vecné ceny.
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web