obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
TESTOVANIE
Testovanie 5 - 2017 
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 
Žiaci budú testovaní z/zo:   slovenského jazyka a literatúry a matematiky 
 
Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a slovenský jazyk 
Nepovolené pomôcky : pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra –matematika 
                                           výpisky, učebnice, študijné materiály – slovenský  jazyk 
 
 
 
Testovanie 9 - 2018 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční       21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.  S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.  
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). 
Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 
 
Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. 
Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. 
 
Výsledky TESTOVANIA 9 - 2017 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
67,00
61,20
Matematika
64,30
56,40
Výsledky TESTOVANIA 5 - 2016 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
80,45
neuvádza sa
Matematika
79,17
neuvádza sa
 
 
Aktuality z činnosti školy
Halloween na Maškrtníčku  
8.11 2017 sme si pripravovali maškrty na tému Halloween. Strašidelnú atmosféru dotvárali kostýmy aj masky, ktoré si deti priniesli z domu. Ježibaby a strigôni sa pustili do príprav sladkých pavučín, škoricových netopierov, hmyzového slizu a chumkavých kostí. Dobroty nevyzerali až tak lákavo, ale chutili výborne. Deťom sa atmosféra veľmi páčila a tešia sa na ďalšie pečenie na tému Vianoce.
 
Vybíjaná mix- výsledky  
ZŠ N.Rudno – ZŠ Bojnice 9 : 12 (4:7)
Poradie : 1.m ZŠ N.Rudno
2.m ZŠ Bojnice
Súťaže sa zúčastnili len dve školy. Naši žiaci majú smolu, že musia bojovať so silnými žiakmi z N.Rudna. Ani tento rok sme ich neporazili. Školu reprezentovali nasledovní žiaci: Biro L., Ďurjak D., Gebrlínová D., Krkoška K., Patočová S., Pekárová L., Rybanský T., Tirtey Š., Turančíková Z., Vatajová A., Vlnieška Š .
 
 
Krúžok Maškrtníček  
Aj tento školský rok začali žiaci našej školy navštevovať krúžok Maškrtníček, v ktorom sa učia zhotovovať sladké a slané maškrty. Radosť prejavujú z ozdobovania koláčikov a aj z umývania použitých riadov. Odmenou je vždy ochutnávka pripravených dobrôt. 
 
Exkurzia v Nitre 
Dňa 25.10.2017 sa druháci 2.A.a 2.B. zúčastnili exkurzie v Nitre. Navštívili Nitriansky hrad a potom išli na divadelné predstavenie Ferdo Mravec v Divadle Andreja Bagara. Žiakom sa v Nitre veľmi páčilo. 
 
Literárne pásmo Andrej Sládkovič 
Dňa 24. 10. 2017 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili literárneho pásma Andrej Sládkovič – život a dielo, ktoré pripravila pani knihovníčka Katarína Gabrišová z MsK Bojnice. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti o slovenskom romantikovi, ktorého ľúbostná básnická skladba Marína v prekladoch preslávila v celej Európe. 
 
Exkurzia do hvezdárne 
Dňa 24.10.2017 sa žiaci tretieho ročníka s pani učiteľkami Mgr. I. Bátorovou a Mgr. Z. Lukáčiovou zúčastnili exkurzie do Hvezdárne Partizánske v Malých Bieliciach. Pre žiakov prvého stupňa mali pripravený program Vesmír blízky i ďaleký. Žiaci získali informácie o pohyboch planéty Zem, Slnečnej sústave, fázach Mesiaca, o kométkach a planétkach. Zaujímali sa o zatmenie Slnka a Mesiaca. Program bol doplnený videoprojekciou obrazového materiálu, simuláciami úkazov a filmom. V kupole hvezdárne sme  veľkým hvezdárskym ďalekohľadom pozorovali Slnko a slnečné škvrny. Exkurzia bola poučná a zaujímavá. 

Osamelá plechovka túlajúca sa svetom 
Výtvarnú súťaž vyhlásila Lucia Benková, autorka a ilustrátorka detskej knihy „Úsmev na dobrú noc.“ Poslaním výtvarnej súťaže je podnecovanie detí k umeleckej tvorivosti a podpora rozvoja talentu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 22. októbra 2017 v Mestskej knižnici v Bojniciach. Z našej školy sa zapojilo 25 detí zo štvrtého a tretieho ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiovej. 
Ak máte záujem, hlasovať môžete do 30. októbra 2017, prostredníctvom označenia „Pači sa mi to“ na stránke www.facebook.com/luciabenkova. Podporte nás! 
 
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka 
Dňa 20. 10. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Na 1. mieste skončila Petra Gregorová z 9. A , na 2. mieste Daria Zasidkovych z 9. B, na 3. mieste Nina Humajová a Andrea Šindlerová z 9.A. Víťazka Petra Gregorová bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 29. 11. 2017. 
 
19. a 20. 10. 2017 – Zážitkové čítanie na hodinách náboženskej výchovy  
Žiaci piateho ročníka počas vyučovacej hodiny náboženstva zavítali do Mestskej knižnice v Bojniciach, kde cez aktívne zážitkové čítanie načerpali doplňujúce informácie v rámci preberanej témy „Miesto a čas modlitby v živote človeka“. Uvedomili si potrebu úprimnosti a sústredenosti pri modlitbe a to cez tvorbu slovenských autorov ako aj jej dôležitosť v živote biblických postáv. 
 
Burza práce 
Dňa 19.10.2017 sa konala v Prievidzi Burza práce. Jej organizátorom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Prievidza. V športovej hale predstavili svoju činnosť stredné školy z okresu, ako aj viacerí zamestnávatelia.  Naši deviataci sa zúčastnili tejto zaujímavej akcie, na ktorej prezentovali stredné školy z Prievidze a jej okolia svoje štúdijné programy. Stredné školy boli zastúpené aj svojimi študentami, ktorí informovali návštevníkov o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia a kvalite vzdelávania. Žiaci si mohli urobiť predstavu o náročnosti  štúdiá, oboznámiť sa s pozitívami, ako aj negatívami tej ktorej školy, ako aj opýtať sa na detaily, ktoré ich zaujímali.  Zvoliť si vhodnú strednú školu, ktorá by bola tá pravá nie je ľahké a dúfajme, že účasť na tejto akcii pomohla našim deviatakom získať prehľad o existujúcich možnostiach štúdia a prispeje k ich správnemu rozhodnutiu o budúcom povolaní.  
 
19. 10. 2017 - relácia v školskom rozhlase Deň úcty k starším  
V rámci mesiaca október žiaci deviateho, Milan Valencín, Bibiána Rajčová, Paulína Dadíková a Dávik Kytka, počas rozhlasovej relácie upozornili pripravenými príspevkami na úctu k starším ľuďom, ktorá má byť spontánna, nenásilná, ale predovšetkým stále aktuálna.               
 
Triedny výlet žiakov 6. ročníka  
Dňa 18.10. 2017 žiaci 6. A a 6. B triedy so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Lipovskou a Mgr. Mikulášovou navštívili Atlantis Science Centerv Leviciach. Absolvovali programy Technické vynálezy  a Vývoj zemegule. Žiaci sa zoznámili s dôležitými objavmi a vynálezmi, ktoré mali podstatný vplyv na vedecko-technický pokrok – koleso, žiarovka, internet...Vyskúšali si najnovšie spôsoby merania vzdialenosti a teploty materiálov pomocou laseru, ale aj meranie hlučnosti. Najväčší zážitok mali z jazdy na hoverboarde. Prostredníctvom videa sa zoznámili s vývojom Zeme a po správnom zodpovedaní otázok boli odmenení náramkami. Po absolvovaní programov individuálne manipulovali s nainštalovanými pomôckami, na ktorých mohli zistiť fungovanie rôznych fyzikálnych javov – magnetizmus, princíp činnosti jednoduchých strojov, optické javy a podobne. Najviac ich zaujal „bublinkový svet“ a práca so žeriavom. Žiaci boli veľmi aktívni a s radosťou manipulovali s rôznorodými pomôckami, zážitkovo objavovali svet vedy a techniky, čo ich bude motivovať k vzdelávaniu v prírodovedných a technických predmetov. 
 
Exkurzia Mochovce, Nitra 
Dňa 18.10.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie do atómovej elektrárne v Mochovciach. Tam vstúpili v doprovode sprievodcu do energolandu – najmodernejšieho interaktívneho zábavno-vzdelávacieho informačného centra . Súčasťou expozície infocentra boli nasledovné sekcie: Termálne zrkadlo, ktoré zobrazuje tepelný obraz v reálnom čase;. Energorace – neuveriteľné preteky na interaktívnej podlahe; Rozhovory o energii; Stroj času , ktorý ukazuje ako najväčšie objavy ovplyvnili populačnú explóziu; Zdroje energie; Watty – kde si mohli žiaci vyskúšať aké ťažké je nabiť si mobil; Mapa energie; Cesta objavov.  V rámci expozície si pozreli film v 3D kine, ktorý zaznamenal okamih od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť.  Nasledovala virtuálna prehliadka priestorov elektrárne, počas ktorej sa dozvedeli ako pracuje reaktor, ako sa vyrába jadrové palivo, ako sa skladuje po vyhorení, čo je radiácia, žiarenie, rádioaktívny odpad a pod. Návštevu elektrárne ukončili obhliadkou priestorov okolia elektrárne. Z Mochoviec sa presunuli do Nitry, kde navštívili krajské osvetové stredisko – hvezdáreň. V kupole hvezdárne ďalekohľadom pozorovali Slnko, ale aj okolité objekty. Mohli si prezrieť časť meteoritu, ktorý dopadol na územie Slovenska a dostali informácie o najvýznamnejších výpravách do vesmíru. Program bol bohatý a žiaci si odniesli veľa poznatkov a zážitkov z exkurzie. 
 
Exkurzia s témou historickou, geografickou a prírodovednou 
Dňa 17.10.2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie s témou historickou, geografickou a prírodovednou. V Kremnici v mincovni si pozreli krátky dokument, navštívili starú mincovňu, kde na spustení starých strojov videli praktickú ukážku razenia mincí. Potom sa presunuli do múzea, v ktorom im pani lektorka porozprávala o minulosti a súčasnosti Kremnice, pozreli si baňu i ukážku minerálov, expozíciu histórie peňazí. Potom nasledoval výstup na hrad - v Kostole svätej Kataríny si vypočuli prednášku a gotike, organe atď. a z veže mali krásny výhľad na okolité vrchy. Exkurzia bola vydarená a poučná. 
 
Turistický krúžok - Banskej Štiavnice 
Dňa 14.102017 sa žiaci a priatelia turistiky vybrali na výlet do Banskej Štiavnice. Navštívili Kalváriu, Štiavnický betlehem, Trojičné námestie kde sa občerstvili a nakoniec išli na prehliadku starého hradu. Mali prekrásne počasie.  
 
Deň jablka 
Dňa 13. 10. 2017 sa konal na našej škole „Deň jablka“. Celkovo priniesli deti  z 1. stupňa 98 veľkých jabĺk,16 malých jabĺk a 11 hrušiek. 
Najväčšie jablko:                 
1. Lucia Kráľová 4.B 505g 
2. Samuel Lacko 3.A 470g 
3. Marko Ištok 2.A 450g 
Najmenšie jablko:                 
1. Tereza Dušičková 4.A – jablko vážilo menej ako 1 g 
2. Hugo Bartoš 1.B 1g 
3. Marko Grom 3.A 2g 
Najväčšia hruška:               
1. Matej Zajac a Júlia Zajacová 450g 
 3. Matej Klopček 410g 
Najkreatívnejšie jablko:        
1. Viktor Daubner 
2. Natália Kiabová 
 
13.10. 2016 Obvodové finále florbal  5. – 9. roč. chlapci 
1.skupina  
Koš        - Bojnice   4:1 
Val.Belá - Čavoj      4:3 
N.Rudno - Koš        6:0 
Bojnice - Val.Belá    1:5 
Čavoj - N.Rudno      1:5 
Koš - Val.Belá          3:1 
Bojnice - N.Rudno    2:4 
Čavoj - Koš               2:8 
N.Rudno -Val.Belá    6:0 
Čavoj - Bojnice         1:3 
 
 Poradie: 
1. N.Rudno  (postup do obvodového finále) 
2. Koš 
3. Val.Belá 
4. Bojnice 
5. Čavoj 
 
2.skupina 
Nedozery-Brezany   - Lazany                  5: 3        
Kanianka                   - Nitrianske Pravno   5: 5   
Nedozery-Brezany   - Nitrianske Pravno   6: 4 
Lazany                       - Kanianka              6 : 6 
Nitrianske Pravno        - Lazany                 2 : 3  
Nedozery-Brezany    - Kanianka             5 : 2 
 
Poradie: 
1. Nedozery-Brezany  (postup do obvodového finále) 
2. Lazany    
3. Kanianka    
4. Nitrianske Pravno   
 
Turnaja sa zúčastnili nasledujúci žiaci: D.Rendek, M.Kielar, M.Veselý, P.Carolan, M.Dúbravka, D.Božik, M.Oboňa, M.Dubanský, J.Bezdek. Chlapcom sa nepodarilo zvíťaziť nad silnejšími súpermi. Skoro v  takejto zostave môžu reprezentovať aj budúci rok – bez troch hráčov. 
 
12. 10. 2017 - beseda k Svetovému dňu výživy 
Svetový deň výživy sme si pripomenuli formou besedy s pracovníčkou pani Gálisovou z RÚVZ so sídlom v Bojniciach. Podľa plánu aktivít Zdravej školy vyučujúca Mgr. Lipovská zorganizovala pre žiakov piateho ročníka besedu na tému: „Zdravá výživa, zdravý životný štýl žiakov“ s poukázaním na zásady správneho životného štýlu a správnej - zdravej výživy. Žiaci pracovali v štyroch skupinách, podľa vopred rozdelených častí jedálneho lístka. Potom nasledovala poučná diskusia k jednotlivým jej častiam. Celá beseda tak nadobudla charakter spontánnosti a otvorenosti.  
 
Otvorenie výtvarného krúžku 
11. októbra 2017 sme začali s krúžkovou činnosťou. Skladaním, strihaním a lepením sme vytvorili rodinný domček. Zahrali sme sa na architektov a navrhli zariadenie. Na ďalšej hodine p. učiteľka využila tvorivosť a fantáziu detí. Z odpadového materiálu vytvorili „pavúka zaujímavého“. 
Náš výtvarný krúžok, pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiovej, navštevujú žiaci tretieho a štvrtého ročníka. 
 
Beseda s regionálnou poetkou a výtvarníčkou  
11.10. 2017 sa naši deviataci zúčastnili v Mestskej knižnici Bojnice na besede s regionálnou poetkou a výtvarníčkou Veronikou Hoffmannovou, aby sa dozvedeli viac o jej básnických zbierkach. Celé stretnutie bolo spestrené prednesom básní z jej tvorby. 
 
9. a 12. 10. 2017 – NBV v MsK Bojnice 
Žiaci šiesteho ročníka zažili netradičnú hodinu náboženskej výchovy v MsK Bojnice. Počas zážitkového čítania sa spoločne zamýšľali nad problematikou šikanovania v téme „Sila slova“. 
 
Výtvarná výchova trochu inak 
V utorok 10. 10. 2017 absolvovali žiaci 6. A triedy v CVČ Bojnice besedu a tvorivé dielne s Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou – Bencovou na tému: Kompozícia ako prejav priestorovej modelácie v dizajne. 
Aby lepšie pochopili problematiku kompozície, prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s geniálnym dizajnérom, ktorý sa preslávil modelom stoličky č. 14 Michalom Thonetom. Následne počas tvorivých aktivít pracovali s danou témou, ktorá ich veľmi oslovila.
 
6.10. 2017 Obvodové finále florbal 5. – 9. roč. dievčatá 
ZŠ N. Rudno  – ZŠ Lazany      4:0 
ZŠ Bojnice     – ZŠ Val.Belá     1:1 
ZŠ N.Rudno  – ZŠ N.Pravno    3:3 
ZŠ Val.Belá    - ZŠ Lazany       3:2 
ZŠ Bojnice     - ZŠ N.Pravno    0:1 
ZŠ N.Rudno  – ZŠ Val.Belá     5:0 
ZŠ Lazany     - ZŠ N.Pravno    2:3 
ZŠ Bojnice     - ZŠ N.Rudno     0:1  
ZŠ Pravno     – ZŠ Val.Belá     4:0 
ZŠ Lazany      - ZŠ Bojnice      1:2 
 
Poradie: 1.m  ZŠ N.Rudno               
               2.m. ZŠ N.Pravno   
               3.m  ZŠ s MŠ Bojnice   
               4.m  ZŠ Valaská Belá 
               5.m ZŠ Lazany 
Do súťaže bolo prihlásených 5 škôl z bojnického obvodu, kde po dohode učiteľov sme odohrali systémom každé družstvo s každým. Žiačky si mohli zmerať sily s každou školou a zistiť svoje kvality, prípadne nedostatky. Našu školu reprezentovali nasledovné dievčatá: P.Dadíková, D.Zasidkovych N.Humajová, V.Patočová, B.Rajčová, N.Tonhajzerová, N.Kohútová, P.Gregorová, R.Komisková. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. 
 
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
Dňa 27.9.2017 sa žiaci 7. – 9.roč. zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Predstavenie s názvom The Heroes poukázalo na to, že hrdinovia z filmov a komiksov nie sú skutočnými hrdinami. Obyčajní ľudia často krát vykonajú hrdinské činy pre iných a tým sa stávajú skutočnými hrdinami, hodnými obdivu, čo bolo hlavnou myšlienkou celého predstavenia. Žiaci si overili svoje vedomosti z anglického jazyka v praxi a realizátor predstavenia zaslal študijné materiály k danej téme, s ktorými môžu pracovať vyučujúci anglického jazyka na vyučovacej hodine. Žiakov predstavenie zaujalo.  
 
Kurzy na inline korčuliach 
V dňoch 25.9.- 29.9. 2017 sa prihlásení žiaci 2.B, 4.A a 4.B zúčastnili kurzu na inline korčuliach. Kurz absolvovalo spolu 18 žiakov (6 žiakov z 2.B, 7 žiakov zo 4.A a 5 žiakov 
zo 4. B. Výcvik zabezpečovali kvalifikovaní inštruktori z FATRA SKI. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa výkonnosti. 
V posledný deň kurzu sa konali preteky v 2 kategóriách – chlapci a dievčatá. V chlapčenskej kategórii bol najlepší Karol Krkoška zo 4. A triedy, druhé miesto získal Viktor Daubner  
zo 4.A a tretie miesto obsadil Matej Klopček z 2. B.   
V kategórii dievčat vyhrala Romana Uhlířová zo 4. B triedy, na druhom mieste skončila Lucia Kráľová zo 4.B a tretie miesto obsadili spoločne Denisa Rajčová zo 4.A a Nina Pažická z2.B. 
Za úspešné zvládnutie kurzu dostali všetci účastníci diplom a sladkú odmenu. 
Počas výcviku nenastal žiadny výchovný problém a deti sa veľmi pekne správali, čím prispeli aj k bezúrazovému stavu. Kurz prebehol bez problémov a splnil svoj účel. Za úspešné zvládnutie a celkový priebeh vyslovujeme poďakovanie inštruktorom z FATRA SKI.  
 
21.9. 2017  Okresné kolo v cezpoľnom behu 
Chlapci – M.Dúbravka, D.Božik, A.Rehák  
Umiestnili sa na 12. mieste zo 17 škôl. 
Umiestnenie nie je až na takej dobrej úrovni. Dlhý 3km beh nie je moc obľúbený medzi žiakmi. Počasie nebolo dobré, preto mali trasu upravenú a mierne skrátenú. Zmerali si svoje schopnosti a chlapci majú veľmi silnú konkurenciu. Za snahu ich chválime.  
Dievčatá - L.Hatványiová, D. Zasidkovych, N. Humajová 
Umiestnili sa na 5. mieste zo 17 škôl. 
Dievčatá bežia trasu dlhú 1,5km. Na našej škole je celkom dobrá skupina dievčat s talentom na vytrvalosť. 
Skupina má veľmi vyrovnané športové výkony. Dievčatám gratulujeme za výborný výsledok. 
 
Relácia k Svetovému dňu mieru 
Dňa 21.septembra 2017 bola v školskom rozhlase relácia k Svetovému dňu mieru. Žiaci si vypočuli príbeh chlapca, ktorý spomína na svoje detstvo počas vojny a dnes je z neho dedko a porovnáva ho s detstvom svojich vnúčat a pravnúčat. Zároveň z toho vyplynulo ponaučenie pre dnešné generácie o dôležitosti mieru. Spomenula sa história slávenia tohto sviatku, symbol Mierový zvon, OSN. Reláciu pripravila Mgr. Katarína Tirteyová, čítal žiak 9.A triedy Dávid Kytka. 
 
18.9.2017 - Výchovný koncert 
Žiaci 2. a 4.ročníka našej školy zúčastnili výchovného koncertu Marťankovia, ktorý sa uskutočnil v DK Prievidza . Počas koncertu sa žiaci zabávali, tancovali, cvičili a súťažili. Učili sa o vesmíre hravou formou, zopakovali si názvy planét slnečnej sústavy a spievali v doprovode kapely slovenské ľudové piesne. Zaujal ich aj veľký plyšový Marťan, ktorý sa stal ich kamarátom. Po skončení koncertu si žiaci okrem nezabudnuteľného zážitku odnášali so sebou aj hudobné CD, ktoré im pripomenie atmosféru koncertu. 
 
13. 9. 2017 - zážitkové čítanie: Silné a slabé stránky človeka - pozvanie k zodpovednosti 
V rámci úzkej spolupráce s Mestskou knižnicou v Bojniciach sa vyučovanie náboženskej výchovy pre deviatakov konalo na jej nádvorí v príjemnej tvorivej atmosfére. Cez zážitkové čítanie žiaci aktívne pracovali s témou. Počas viacerých aktivít postupne odkrývali a nachádzali možné riešenia stanovených problémových úloh. 
 
Bezpečnosť potrebuje hlavičky -  ZŠ s MŠ Bojnice 
Spoločnosť SLOVDEKRA zahájila v stredu, 6.9.2017, o desiatej hodine svoj prvý event kampane zameranej na bezpečnosť školákov v cestnej premávke s názvom „Bezpečnosť potrebuje hlavičky“ a pripojila sa tak už k 14. ročníku celoeurópskej kampane organizovanej jej materskou spoločnosťou DEKRA. 
Podujatie podporili svojou aktívnou účasťou členovia krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, Autoškola HAL v zastúpení pána inžiniera Jána Hanzela a dobrú myšlienku prišiel osobne podporiť aj primátor mesta Bojníc PhDr. František Tám. 
Celé podujatie prebiehalo na školskom dvore, z ktorého pán Hanzel a policajti vytvorili provizórne dopravné ihrisko. Na zem nakreslili čiary, vybudovali križovatky, kruhový objazd aj priechody pre chodcov. V detskej premávke, samozrejme, nechýbali tie najpoužívanejšie dopravné značky. 
Po tom, ako sa prváci zoznámili s dopravným ihriskom, dostali prednášku od samotných policajtov, ktorí ich upozornili na možné situácie, ich riešenie a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Deti sa okamžite vybrali vyskúšať si tieto rady v praxi. Vytvárali modelové situácie, ktoré následne aj bravúrne riešili. Nejeden ostrieľaný vodič by sa od nich mal čo priučiť. 
Spoločnosť Dekra sa venuje bezpečnosti na ceste už niekoľko rokov. Iniciatíva organizovať podujatia, ktoré sú určené na vzdelávanie najmenších prišla v roku 2004 z Nemecka. Odvtedy sa kampaň rozrástla aj do iných krajín, a to do Talianska, Portugalska, Poľska, Švédska, Rakúska, do Čiech aj na Slovensko. Od zrodenia kampane sa podarilo rozdať viac ako 2,5 milióna čiapok s reflexnými prvkami a edukovať stovky tisíc detí. 
Tento rok plánuje SLOVDEKRA rozdať viac ako 2000 čiapok v ôsmich mestách cez svoje pobočky STK a na podujatiach v základných a materských školách po celom Slovensku. 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web