obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Aktuality z činnosti školy
 
 
Činnosť za mesiac október 2018  
  
5.10. 2018 Futbal mladších žiakov ZŠ Školský pohár SFZ  
Zúčastnili sa žiaci nar. 1.1.2006 a mladší  
Hrá sa podľa platných pravidiel malého futbalu 5+1.   
Víťaz postupuje do okresného finále :11.október 2018  
  
Našim starkým  
Mesiac október je už tradične aj mesiacom úcty k našim starkým. Aj v  školskom klube detí pani vychovávateľky vedú deti k úcte k starkým. V nedeľu 7. októbra pozdravili deti starkých na mestskom podujatí v KD v Dubnici s pekným kultúrnym programom, ktorý s nimi pripravila pani vychovávateľka Petrisková. Zaspievali im, zatancovali, zarecitovali a na záver ich potešili vlastne vyrobeným darčekom.   
  
9.10.2018   Divadelné predstavenie Kráska a zviera  
Žiaci štvrtého ročníka navštívili divadelné predstavenie Kráska a zviera, ktoré sa konalo v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Bol to príbeh, ktorého čas ešte neskončil, ktorý má dve tváre. Prvá je tá krásna a druhá je zlá, zvieracia, ktorú nechceme vidieť. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Zaujali ich vtipné dialógy, melodické piesne a napínavý záver. Odišli s ponaučením, že nie je všetko na také, ako na prvý pohľad vyzerá. Po predstavení sme sa vybrali na Nitriansky hrad, kde sme sa kochali výhľadom na mesto aj vrch Zobor a spoznávali dávnu históriu mesta.  
   
10. 10. 2018 relácia v školskom rozhlase Deň úcty k starším  
V rámci mesiaca október žiačky 9. A triedy pod vedením Mgr. Mariany Lipovskej počas rozhlasovej relácie upozornili svojimi pripravenými príspevkami ostatných žiakov našej školy na úctu k starším ľuďom. Zdôraznili spontánnosť, nenásilnosť ale hlavne aktuálnosť tejto témy.             
   
Jeseň- tvorivé dielne  
Štvrtkové popoludnie 11. 10. 2018 sa v III. oddelení ŠKD nieslo v pracovnom ruchu. Deti si vyrábali jesenné výrobky- ježkov a strašiakov do poľa. Tieto výrobky vyzdobili prírodným materiálom. Deti aktívne pracovali a zo svojich výrobkov si spoločne urobili v triede jesennú výzdobu.   
   
Deň jablka  
Dňa 12. 10. 2018 sa konal na našej škole „Deň jablka“. Celkovo priniesli deti z 1. stupňa 96 veľkých jabĺk, 25 hrušiek a 30 kusov najmenšieho ovocia (jablko, hruška).  
Najväčšie jablká doniesli žiaci z 3. A – 500 g, z 4.B - 470 g, z 1. A – 445 g.  
Najmenšie jablko doniesla žiačka zo 4. B – jablko vážilo menej ako 1 g.   
Najmenšiu hrušku doniesla žiačka z 3. A – hruška vážila tiež menej ako 1 g.  
Najväčšie hrušky doniesli žiaci zo 4. A – hruška vážila 639 g, z 2.C – 563 g   a 410 g.   
   
15. 10. 2018 – Ľudská dôstojnosť - beseda  
Počas náboženskej výchovy mali žiaci ôsmeho ročníka besedu s pracovníčkami Mestskej knižnice Bojnice. Aktívne plnili zadané úlohy a spoločne sa zamýšľali nad danou problematikou.      
   
Exkurzia do elektrárne v Mochovciach  
Dňa 16.10.2018 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie do elektrárne v Mochovciach. V energolande mali možnosť navštíviť 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Zhliadnutím 3D filmu s názvom „Odysea energie“ preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť, zistili, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Oboznámili sa s fungovaním jadrovej elektrárne, ako pracuje jadrový reaktor, chladiace systémy, ako sa ukladá vyhorené palivo, ale aj ako je zabezpečená potrebná ochrana pracovníkov a obyvateľov okolitých dedín. Ďaľšou zastávkou bola hvezdáreň v Nitre. Ďalekohľadom pozorovali okolité objekty, dozvedeli sa z akých častí sa ďalekohľad skladá a ako funguje. Na prednáške spojenou s prezentáciou sa dozvedeli čo sú to hviezdokopy, aké druhy galaxií sa nachádzajú vo vesmíre a o zrode a živote hviezd a iných zaujímavostiach, týkajúcich sa nekonečného vesmíru.   
   
Knižná oberačka  
Všetky deti zo ŠKD, spolu so svojimi pani vychovávateľkami, sa zúčastnili dňa 16. 10. 2018 Knižničnej oberačky. Oberali sa jablká z rozprávkových jabloní pani Hoffmannovej a pána Lenharta. Zároveň sme boli svedkami krstu knihy mladej spisovateľky Lucie Benkovej, Paleta života zajačika Čudovačika, ktorú pokrstil pán Lenhart rannou rosou a jesennými listami. Kniha má pomôcť objaviť čaro prírody a životného prostredia už od útleho veku. Knihu mladej spisovateľky ilustroval jej syn Peťko Benko.  
   
Exkurzia do hvezdárne  
Dňa 19.10. 2018 žiaci 3.A a 3.B. navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.  
Na začiatku nás uviedli do Hviezdnej sály, kde bolo uvedené audiovizuálne pásmo nadväzujúce na školské učivo.V druhej časti si žiaci v UFO sále s pracovníkom pri interaktívnom rozprávaní zopakovali nadobudnuté vedomosti a pomocou modelov si ešte lepšie ujasnili niektoré javy spojené s pohybmi telies v slnečnej sústave. Tretia časť exkurzie bola zameraná na oboznámenie sa s históriou i súčasnosťou astronomickej pozorovacej techniky, vysvetlenia princípov fungovania ďalekohľadu. Nakoľko bolo nepriaznivé počasie, nemohli sme v kupole hvezdárne pozorovať slnko a oblohu. Prednášateľ nám len vysvetlil ako sa postupuje pri pozorovaní.   
Naša exkurzia bola podnetná a žiakom sa veľmi páčila.  
   
22. 10. 2018 – Zážitkové čítanie na hodinách náboženskej výchovy   
Žiaci piateho ročníka počas vyučovacej hodiny náboženstva mali besedu s pracovníčkami Mestskej knižnice v Bojniciach, počas ktorej cez aktívne zážitkové čítanie načerpali doplňujúce informácie v rámci preberanej témy „Miesto a čas modlitby v živote človeka“. Uvedomili si potrebu úprimnosti a sústredenosti pri modlitbe a to cez tvorbu slovenských autorov ako aj jej dôležitosť v živote biblických postáv.                                                               
  
26. 10. 2018 – Príbeh hudby  
Naša škola sa tento rok prihlásila do projektu Príbeh hudby. Žiaci tak mali možnosť 26. 10. 2018 priamo sledovať koncert Bratislavského chlapčenského zboru. V rámci celého Slovenska tak malo možnosť sledovať naraz pripravovaný koncert viac ako 40 000 žiakov, ktorí spoločne boli naladení na jednej hudobnej vlne.   
  
Jesenná vychádzka do kúpeľov  
Prežívame jesenný čas. Krásne slnečné dni vystriedali dni daždivé. Napriek tomu, že je počasie vrtkavé, deti z I. oddelenia ŠKD sa vybrali s pani vychovávateľkou Petriskovou na jesennú vychádzku do kúpeľov. Vychutnávali si krásu jesennej prírody, zbierali listy, ba poniektorí našli aj gaštan, potešili sa kačkám a rybkám v jazierkach. Oddýchli si v parku na lavičkách, najedli sa, potom sa presunuli na detské ihrisko, kde sa šmýkali, liezli, relaxovali. Keďže čas vychádzky sa krátil, pomaly si vychutnávali cestu do školy, kde ich čakali rodičia.   
   
Jesenné testovanie E-test  
23. októbra prebehlo jesenné testovanie E-test NÚCEM žiakov piateho ročníka z predmetov SJL a matematika. Výsledky budú doručené riaditeľom škôl v priebehu mesiaca november.   
    
Školské kolo olympiády zo SJL  
24. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C, ktorej sa zúčastnili žiačky deviateho ročníka. V okresnom kole nás bude reprezentovať žiačka Alica Tomešová.  
   
Projekt IT Akademia  
V školskom roku 2018/2019 pokračuje druhý ročník spolupráce v rámci projektu IT Akademia. V mesiaci október traja učitelia overili metodiky z predmetov matematika, biológia a informatika. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka absolvovali test bádateľských spôsobilosti na overenie zlepšenia bádateľského myslenia oproti minulému školskému roku. Na základe výsledkov je priemerné zlepšenie asi o 6 bodov
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web