obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Aktuality
Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy
 
Beseda k Svetovému dňu výživy  
Podľa plánu aktivít Zdravej školy zorganizovala Mgr. Lipovská 7. 10. 2019 pre žiakov piateho ročníka besedu s pracovníčkou RÚVZ so sídlom v Bojniciach. Témou besedy bola „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“. Žiaci aktívne diskutovali o jednotlivých pre zdravú výživu dôležitých zložkách potravy (obilniny, ovocie, zelenina, mliečne výrobky), o dôležitosti a nutnosti správneho životného štýlu s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu, psychickou pohodou a vyváženou, pestrou stravou. Veľmi aktívne sa zaujímali aj o dôsledky nezdravého stravovania. Samy vypracovali návrh jedálneho lístka so zdravých potravín. Následne sa venovali problematike podvýživy a otázkam svetového hladu. Uvedomili si, ako na jednej strane sa v niektorých krajinách s potravinami plytvá a v iných ľudia umierajú od hladu.    
 
Školské kolo technickej olympiády 
Dňa 8.10. 2019 prebehlo školské kolo technickej olympiády . V kategórii A bolo zapojených 8 žiakov, úspešní boli 4 žiaci.  Najúspešnejší riešitelia boli Šimon Rybárik a Kristián Kováč z 8.ročníka. V kategórii B bolo zapojených 6 žiakov, úspešní boli 4 žiaci. Najúspešnejší riešitelia boli Adam Kolárik a Tobiáš Krausko zo 7. ročníka. Dvojica v kategórii A a jeden žiak v kategórii B budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.  
  
Turistická vychádzka Jánošíkové diery 5.ročník 
Ako prvé sme navštívili expozíciu Juraja Jánošíka v Terchovej , kde si žiaci pozreli film o živote a smrti Juraja Jánošíka. Potom si prezreli múzeum. Peknú túru sme strávili na Jánošíkových dierach. Žiakov sa príroda veľmi páčila. Výlet sme ukončili návštevou salašu Syrex, kde sme mali názornú ukážku aj s výkladom ako sa vyrábajú syrové výrobky.  
 
Súťaž Naj jablko, naj hruška 
Dňa 11.10.2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž pre žiakov 1.stupňa pod názvom Naj jablko, naj hruška. Žiaci doniesli do súťaže 80 kusov jabĺk a 13 kusov hrušiek. Na začiatku súťaže si pani učiteľka Marcela Divékyová pripravila zaujímavý kvíz o medzinárodných rekordoch, ktoré súviseli s danými druhmi ovocia. Správne odpovede boli odmenené nálepkami. Potom boli vyhlásení víťazi jednotlivých kategórii : Najväčšie jablko, najmenšie jablko, najzaujímavejšie jablko, najväčšia hruška, najmenšia hruška a najzaujímavejšia hruška. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a veľkým potleskom. Pani učiteľka poďakovala všetkým žiakom a poprosila ich, aby si ovocie zobrali so sebou do ŠKD, kde im pani vychovávateľky vytvorili z ovocia misy. 
Súťaž o najzaujímavejšie jablko a hrušku 
23. 10. 2019 podľa plánu Zdravej školy zorganizovala Mgr. Mariana Lipovská súťaž o najzaujímavejšie jablko a hrušku (veľkosťou, tvarom, farbou, vôňou, chuťou). Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov 5. až 8. ročníka. Hodnotné knižné i vecné ceny (šiltovky, prívesky, turistické vaky, loptičky, fotorámiky, plyšové hračky, DVD filmy či zaujímavé druhy skladacích dinosaurov) získali: J. Zajacová, M. Grom, S. Lacko, M. Mikuš, K. Píšová, B. Majdanová, P. Soláriková, M. Gombarčíková, L. Štangová, R. Ondrušková, N. Ščipáková. Osobitnou kategóriou bolo pečenie ovocných koláčov. Výhercami sa stali: J. Mäsiar, S. Čičmancová, P. Čertíková, T. Dušičková a T. Gordanová. 
Odborná exkurzia Mochovce 
Dňa 22.10.2019 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie do elektrárne v Mochovciach. V energolande mali možnosť navštíviť 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Zhliadnutím 3D filmu s názvom „Odysea energie“ preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť, zistili, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Oboznámili sa s fungovaním jadrovej elektrárne, ako pracuje jadrový reaktor, chladiace systémy, ako sa ukladá vyhorené palivo, ale aj ako je zabezpečená potrebná ochrana pracovníkov a obyvateľov okolitých dedín. Ďaľšou zastávkou bola hvezdáreň v Nitre. Mali možnosť vidieť zmenšený model slnečnej sústavy, na modeli si pozrieť zatmenie slnka, zatmenie mesiaca. Ďalekohľadom pozorovali okolité objekty, zistili z akých častí sa ďalekohľad skladá a ako funguje. Na prednáške spojenou s prezentáciou sa dozvedeli čo sú to exoplanéty, aké metódy sa používajú na ich klasifikáciu a určenie ich vlastností.  
 
Turistická vychádzka Demänovská jaskyňa+ Šútovský vodopád 
Ako prvú sme navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody. Prehliadka nám trvala 1hodinu. Žiaci boli nadšený krasovou výzdobou jaskyňe. Viacerí tu boli po prvýkrát. Krásne počasie sme využili na bobovej dráhe v Pavčinej Lehote. Ako posledné sme išli na túru v obci Šútovo , kde sa nachádza krásny Šútovský vodopád. 
  
Prezentácia školy v regionálnom novinách MY 
V októbrovom čísle regionálnych novín My bola uverejnená fotografia žiakov 1. ročníka so stručnou charakteristikou našej školy. 
  
Prezentácia projektu - Zlepšenie technického stavu odborných učební 
V novembrovom čísle regionálnych novín My v prílohe pre kraje pod názvom NOVÉ ZARIADENIA SI ŽIACI POCHVAĽUJÚ, bola spopularizovaná práca žiakov a učiteľov zo zariadeniami a učebnými pomôckami dodanými v rámci projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole Bojnice 
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web