obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Školský klub detí 
Oznamy 
 
i-pdf.gif
 
 
 
 
Oddelenia a vychovávateľky 
I.
Bc. Elena Petrisková - vedúca vychovávateľka
II.
Mgr. Mária Soláriková
III.
Mgr. Katarína Bošková
IV.
Mgr. Monika Duvačová
 
 AKTIVITY ŠKD
 Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci ŠKD
 
 
Jesenná vychádzka do prírody 
Opäť prežívame jesenné obdobie. V pondelok 7. októbra sa vybrali deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou Petriskovou na vychádzku do kúpeľov. Pani Jeseň im priala, vonku vládlo príjemné počasie. Deti si vychádzku vychutnávali, obhadzovali sa lístím, zbierali gaštany a dary prírody, prezreli si naše krásne kúpele. Oddýchli si, posilnili sa a relaxovali na detskom ihrisku. So spevom sa vrátili do školy, kde na nich netrpezlivo čakali rodičia. Jesenná vychádzka sa nám vydarila. 
  
Jesenné tvorivé dielne 
Bohatá pani Jeseň nás láka k tvorivosti. Vonku padá lístie, gaštany, zbierame ovocie a plody jesene. V dňoch 10. – 11. októbra deti v I. oddelení ŠKD s pani vychovávateľkou tvorili. Na jesennej vychádzke v kúpeľoch nazbierali gaštany, listy. Zodpovedne ich pripravili na tvorivé dielne aj rodičia. Vytvárali z gaštanov a ovocia ježkov, psíka, koníka, húsenice, stonožku, rôzne postavičky a iné. Z vytvorených výrobkov a ozdobných tekvičiek pripravili v triede krásnu výstavku a tak si spríjemňujú prostredie, kde trávia čas so svojimi kamarátmi. Vďaka patrí sa pomoc aj rodičom.  
 
Svietiace tekvičky 
Zdobenie tekvičiek sa už stalo tradíciou v jesennom čase v I. oddelení ŠKD. Aj tento rok si ho deti vychutnávali. Lilianka a pani vychovávateľka priniesli tekvice, deti si pripravili pracovné pomôcky a spolu tvorili nových kamarátov. Nazvali ich Peťko, Ľubko a Samko – veď sa veľmi podobali na tých skutočných v triede. Počas dňa si nimi svietili a tak si spríjemňovali atmosféru v školskom klube.  
 
Šarkanie preteky 
 Krásy jesene nás lákajú do prírody. Pre naše deti organizujeme zaujímavé podujatia. Jedným z najobľúbenejších sú pre nich Šarkaniády. Aj v našom školskom klube sú Šarkanie preteky jedno z najobľúbenejších podujatí. 23. októbra sa stretli deti z ŠKD na školskom dvore. Na tento deň sa deti zodpovedne pripravovali so svojimi pani vychovávateľkami ale aj so svojimi rodičmi. Deti súťažili v dvoch disciplínach: O najkrajšieho šarkana a O najrýchlejšieho šarkana. Práce hodnotila porota. V disciplíne O najkrajšieho zaujali šarkany, ktoré si deti vytvorili vlastnými rukami a boli rôzne: pani Jeseň, šaško, slniečko, vtáčik, psíček a iné. Treba vyzdvihnúť aktivitu detí najmä z I. oddelenia. Nasledovali šarkanie preteky. Napriek tomu, že svietilo slniečko a pofukoval len slabý vetrík, šarkany krásne lietali a deťom robili radosť. Na záver deti s najkrajšími a najrýchlejšími šarkanmi boli odmenené drobnou odmenou. No najväčšiu radosť mali z lietajúcich šarkanov a z krásne vydareného spoločného podujatia. 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web