obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Školský klub detí 
Oznamy 
 
Od 16.9.2020 sa vykonáva ranný zber detí do ŠKD (ranné ŠKD bude). Nakoľko ide o neucelený meniaci sa kolektív (žiaci z viac tried) sú rúška povinné. 
 
Žiaci navštevujú popoludňajšiu činnosť v ŠKD v stanovených skupinách. 
 
Pri odchode dieťaťa z ŠKD môže do budovy školy cez vyznačený vchod v III. pavilóne vstúpiť len jedna osoba za dodržania zásad R-O-R(rúško-odstup-ruky). 
 
Dokumenty na stiahnutie (alebo iný názov):
i-doc2.gif
i-pdf.gif
______________________________________________________________________________ 
i-pdf.gif
 
 
 
 
Oddelenia a vychovávateľky 
I.
Bc. Elena Petrisková
II.
Mgr. Mária Soláriková - vedúca vychovávateľka
III.
Zuzana Hejdová
IV.
Mgr. Monika Duvačová
 
 
 AKTIVITY ŠKD
 Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci ŠKD
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web